WiFi minst lika farligt som mobilstrålning, speciellt för barn

19,mars, 8

Citat från artiklar:

”Trots väldokumenterade bevis på dess skada har trådlös strålning blivit vardagligt.”

——————————————————————

”…..Herbert förklarar att precis som våra trådlösa enheter så kommunicerar vår hjärna genom elektromagnetiska signaler. Vetenskapsmän har upptäckt att varje cell i kroppen använder elektromagnetiska signaler……”

————————————————————————

”De vanligaste symptomen är huvudvärk, ökad ljudkänslighet, näsblod, koncentrations- och minnessvårigheter, illamående, utmattning, och hyperaktivitet…….”

—————————————————————

”EMF/RFR från Wi-Fi och mobiltorn kan ge störningar på inlärningsförmågan och minnet, och kan också påverka immunförsvaret och ämnesomsättningen. Det kommer att försvåra inlärningen för vissa barn, särskilt för dem som redan har problem”, skriver Herbert…..”

Slut citat.

Citaten kommer från artiklar i nättidningen EPOCH TIMES, två delar.

WiFi Del 1 – EPOCH TIMES

WiFi Del 2 – EPOCH TIMES

Annonser

Enkel lösning för mindre stök i skolan

16,november, 13

Såg en rubrik i någon tidning där skolministern anser att eleverna skall röra på sig mer. För en gångs skull från det hållet helt rätt.

Jag har länge haft den idén att för att tagga ner stökiga elever så kan man göra det genom fysisk aktivitet. Tex: På rasterna så beordras eleverna att springa två varv runt skolgården, eller mer om varvet är kort. Eller de som av någon anledning inte kan eller vill, gå i snabb takt.

Det kommer garanterat att ge ett lugnare beteende i skolsalen.

Eller inomhus om det blir stökigt: Eleverna beordras att stå upp. Sedan beordras de att göra fem knäböjningar, fler ju äldre de är.


Ett nytt symptom på skolans slapphet

16,oktober, 25

En egendomlig debatt har dykt upp i media om detaljer i svenska språket, om ”de”, ”dem” eller ”dom”.

För de som gick i skolan före 70-talet, dvs i kunskapsskolan,  så framstår denna diskussion som märklig. En lärare på gymnasiet föreslog att ”dom” är tillräckligt eftersom dagens ungdom använder detta ord i sitt talspråk.

Det är ju inte särskilt konstigt att dessa problem dyker upp med tanke på den allmänna degeneration som skolan genomgått med politikers stöd.

Men den grundläggande orsaken torde vara att dagens ungdom läser för lite. Då menar jag inte kurslitteratur – iden mån de ser någon sådan, ersättning med kopierade blad tycks vara standard – utan läsning av annan normal litteratur.

Jag läste rätt mycket i min ungdom vilket medfört att jag aldrig förstått de problem med rättstavning som många har. Inte heller det debatterade  problemet. Läser man mycket i den här åldern så lär man sig att känna igen språket och dess varianter och vändningar.

Den aktuella lärarens förslag att falla undan för ett slappt språkbruk som ofta uppstår i ungdomskretsar skall naturligtvis inte stödjas. I stället skall krav ställas på eleverna att de läser lämplig litteratur och redovisar att de gjort det.


Skolflummet måste rensas ut och realismen införas

16,oktober, 20

Skola och utbildning, det är svårt det.

Speciellt om man inte VILL göra rätt.

Alternativt är  att man är så korkad att man inte inser dårskapen i den egna politiken.

Sossarna har bestämt att alla skall in i gymnasiet.

Redan i dag så misslyckas ca 25% i gymnasiet och hoppar av. Vill (s) göra något åt det? Om alla skall in i gymnasiet så kommer utslagningen att öka. Det vet de men ändå går de på den linjen. De VILL alltså inte.

Socialdemokraternas problem:
Socialdemokraterna har gjort en del bra saker under decenniernas lopp åtminstone fram till ca 1950.

Socialisternas huvudmål har varit att avskaffa sociala och ekonomiska orättvisor för den egna gruppen, den sk arbetarklassen.

Det har man lyckats rätt bra med. Så bra att stora grupper av LO-kollektivet börjat att bli medelklass.

Problemet med detta är att ”arbetarklassens” identifikation med den traditionella gruppen, politiskt och i andra avseenden minskar. Man ser det inte som självklart att man skall vara ”sosse”. Speciellt inte  som vissa andra partier närmat sig den socialdemokratiska synen på samhällsproblemen.

Följaktligen så uppstår risken att stödet till socialdemokraterna minskar alltmer.

Hur skall man lösa detta problem?

1.
Man kan importera mängder med individer från 3:e världen som har låg eller ingen utbildning alls. Individer som helt saknar förutsättningar att integreras i det svenska samhället. De blir ett utslaget proletariat redan från början. Allt detta under den falska rubriken ”human flyktingpolitik”.

2.
Man kan avsiktligt skapa en stor utslagning i skolan genom att skapa destruktiva läroplaner, medvetet sabotera lärarutbildningen samt lämna över skolan till huvudmän som saknar fundamentalt intresse för skolan, därtill saknar kompetens. Kommunaliseringen. När de akuta problemen dyker upp så låtsas  man år efter år att  man inte förstår problemen samt låter regimtrogen media (judemedia) attackera kritiker.

Detta resulterar i stor utslagning i skolan. Redan på grundskolenivå, ännu värre i gymnasiet nu ca 25%.

Resultatet blir detsamma som med invandrarna, ett utslaget proletariat som blir omöjliga på arbetsmarknaden pga misslyckad skolgång.

Händelsevis passar detta precis socialdemokraterna. Ett obildat proletariat som man med traditionellt råljugande före valen skall luras att rösta på socialdemokraterna.Så är detta en tillfällighet att detta passar socialdemokraterna som handen i handsken??

Redan på Göran Perssons tid så förtidspensionerades de som slogs ut i skolan. För att de skulle försvinna ur statistiken för arbetslösa. Är det då teoretiskt möjligt att man inte förstod orsaken till utslagningen? Högst osannolikt. De VILLE ha ett proletariat.

I dag kan man höra att ca 14  % inte kommer in på gymnasiet. Precis som om det vore självklart att de skall komma in på gymnasiet !

Så gymnasiet ligger numera på samma svårighetsnivå som grundskolan??  Det måste ju vara det grundläggande resonemanget. Det är inte ens självklart att alla skall klara grundskolan.

En del pluggar extra över sommaren för att komma in på gymnasiet.

Hur skall dessa klara gymnasiet när de knappt klarar grundskolan? Det gör de inte. De hamnar bland de 25% som slås ut på gymnasiet. Med politikers och skolverkets  fulla vetskap.

För sossarna är det viktigaste att elever skall kunna säga att de ”gått i gymnasiet”. Hur de lyckas eller ej det intresserar inte sossar.

– Har du gått i gymnasiet?
– Ja
– Gick det bra?
– Nä
– Varför det?
– De var för svårt.

Lösningen på det akuta läget som råder nu och har rått i många år är mycket enkel.

Man skall inte släppa in elever i gymnasiet när man redan på förhand vet att de inte kommer att klara studierna.

Det innebär att man måste höja betygskraven för att släppa in elever på gymnasiet. Minst en nivå.

Dessutom göra en personlig bedömning av individen om han har förutsättningar att klara de högre krav som gymnasiet innebär.

Så enkelt är det. (L) har varit inne på att höja betygskravet.

Men de som inte kommer in på gymnasiet då?  Enkelt. De slussas vidare till någon variant av yrkesskola. Detta skall  inte vara frivilligt utan obligatoriskt. Det var länge sedan man kunde få ett jobb med bara grundskola.

Det är dags att avsluta daltet med skolan, i skolan, med elever och korkade föräldrar.

Det behövs hårda nypor för att städa ut den degeneration av skolan som moderater och socialdemokrater är huvudansvariga för. Samt att röja ut klientelet på Skolverket som är starkt medskyldiga.

Dråpslaget kom med läroplan 94 och kommunaliseringen. Läroplaner och skollag måste rensas från det flum som skrevs in i Lpo94. Den nya läroplanen, Lgr11 som Björklund lanserade är i allt väsentligt som den gamla. Björklund ville inte ta bort flummet, vänsterflummet med åtföljande negativa effekter som är kvar.

Lgr11 är en bluff av Björklund och Skolverket. Bara det värsta ändrades tex att eleverna  själva skall planera och sköta sin egen utbildning. Nu skall den vara lärarledd. Dvs katederundervisning. Den som alltid fungerat och som följaktligen hånats och motarbetets av marxister inom och utom systemet.

Fram till 1971 så fanns det yrkesutbildningar som låg utanför gymnasieskolan. Från detta år så flyttades dessa in i gymnasiet. Nu skulle minsann alla få gymnasiekompetens.

Men ingångskraven är desamma för alla gymnasieutbildningar, yrkesinriktning som studieförberedande om jag har fattat saken rätt.

För de som inte klarat ingångskraven så fanns tidigare det individuella programmet. Ett slags uppsamlingsheat där det sades att man skulle försöka att läsa upp kompetensen för att komma in på de nationella programmen.

Erfarenheterna från detta program var mycket dåliga, få kom in på nationellt program. Alltså borde man slopat programmet och infört en effektivare lösning. Jo man slopade programmet men bara till namnet. Nu heter det introduktionprogram och har fem inriktningar.

Ett av dessa innebär ”förberedelse för yrkesliv eller eller ingång på yrkesprogram.”

Jag anser att det var ett misstag att ta in yrkesutbildningarna i gymnasieutbildningen. Dessutom att kräva något så korkat som att alla utbildningar skall ge högskolebehörighet.

Det är ju uppenbart att de som har  stora svårigheter att klara grundskolan saknar förutsättningar till de teoretiska studier som fordras för att ge högskolebehörighet.

Det är bara illvilliga och korkade demagoger som förnekar detta. Socialdemokraterna gör det och en del allianspartier.

Detta bör göras:

1.
Yrkesutbildningar flyttas ut från gymnasiet och ges en egen läroplan.

2.
Betygskraven för att komma in på gymnasiet höjs. Det är ju uppenbart att de som bara nätt och jämt klarar grundskolan inte kommer att klara gymnasiet.

3.
De som inte kommer in på gymnasiet skall obligatoriskt överföras till någon yrkesutbildning. I denna utbildning kan ingå lärlingsutbildning.

4.
Introduktionsprogrammet slopas.

5.
De som uppenbarligen inte klarar gymnasiestudierna skall överföras till  yrkesutbildning.

6.
Gymnasiet görs obligatoriskt. Vilket innebär att man inte kan avbryta  utbildningen och gå ut arbetslöshet.

7.
Från yrkesutbildningen skall man kunna gå vidare till Yrkeshögskola.

8.
Den som senare tror sig klara en universitetsutbildning skall kunna komplettera betygen, endera på något sätt inom gymnasieskolan eller via komvux.

165000 utslagna

Introduktionsprogrammet


Självklart betyg från åk 1

16,augusti, 24

Den politiska fördumningen inom skolpolitiken är sanslös, man gnuggar sig i ögonen gång på gång.

Alliansen hade föreslagit att det skulle bli betyg från åk 4.

Oj oj oj så fruktansvärt och avancerat!! Det kunde absolut inte det rödgröna packet gå med på. Barnen kanske skulle ta skada??? Ja-ha-ha-e det kunde de nog, jaae.

Dessutom borde man invänta resultatet av det ”brutala,grymma” införandet av betyg från åk 6 enligt det sabotageinstitut som kallas skolverket. Hur många elever har avlidit pga detta? MSB kanske har statistik? Och finns det inte undersökningar som visar att elevernas studieresultat inte blir  bättre av att de får tidiga betyg??

Man kan tro att det är små dumma barn som diskuterar de här frågorna. Det är värre , det är stora dumma  barn som agerar.

Det är som vanligt MPs stolpskott Fridolin och Romson som gör sitt bästa för att sabotera skolan.

Vad man är livrädd för är att det skall avslöjas tidigt att inte eleverna får lära sig skriva, läsa, räkna de första tre åren i skolan.

Betyg i lägre årskurser är inte till för att hetsa elever att plugga mer.

De är till för att kontrollera att eleverna får baskunskaperna de tre första åren. För föräldrarna, för skolan, för eleverna själva.

Betyg i åk 4 är försent om det visar sig att elever inte har lärt sig det de skall ha.

Det självklara är att eleverna får betyg från Åk 1!!!

De första två åren ges inte betygen till eleven, de skickas hem, till föräldrarna med post.

Är det helt obekant för dessa nollor till politiker och skolverket att förr i tiden till slutet på 60-talet så fick eleverna betyg från åk 1??

I vissa länder så har man det fortfarande. Nå vilka svåra skador fick de som fick betyg från åk 1??  För det fick de väl?? Eller hemska tanke, är det kanske tvärtom, de som gick i skolan på den tiden lyckades mycket bra i livet.

Den sanningen vill inte skolsabotörerna på skolverket och i riksdagen höra talas om.

Vem jobbar de för?? Israel eller Bilderberggruppen?? Ingen större skillnad.


Bye-bye Finland

16,augusti, 24

Enligt SVD så kommer Finland att slå in på den katastrofala kurs som förstört den svenska skolan.

För några år sedan tittade jag på ett inslag i KK där en finsk ”guru” föreläste. Av någon anledning så har han fått någon slags status som skolexpert.

Jag blev mer och mer förundrad ju längre han kom – det han sade tydde på att han ville att den svenska skolmodellen var att rekommendera. Jag trodde knappt mina öron!!!  Visste han/de ingenting om vad som hänt i Sverige med skolan???

Helt klart visste de det!!

Ändå  ville han införa denna katastrof i Finland. Vem jobbar han för? Israel? Eller Bilderberggruppen? Ingen större skillnad.

Det finns stark anledning att ställa den frågan.

Några ”radikala” vid något finländskt universitet håller på  att skapa en ”proggressiv” läroplan.

Tidningen påpekar att det är de välutbildade och ambitiösa lärarna i Finland som har en stor del i den nuvarande effektiva skolan. Inte så länge till.

Marxisterna kommer  naturligtvis att angripa lärarutbildningen precis som man gjort i Sverige.

Bye-bye Finland. Snart är ni inte i topp i PISA -mätningarna.

Facit finns redan i Sverige.


Lärarutbildningen amatörmässig

16,maj, 5

Att lärarutbildningen har varit usel länge det har varit bekant. Men politikerna har inte visat något större intresse för att göra något åt saken. Vilket stärker hypotesen att även detta är en medveten attack på skolsystemet för att skapa ett okunnigt proletariat som skall bli kanonmat för ljugande politiker före valen.

Flumskolan var generalangreppet. Nedbrytningen av lärarutbildningen är ett komplement.

Lärarutbildning bedrivs för närvarande på 28 orter i Sverige!!!

Det säger det mesta om det totala ointresset för skolan från politiskt håll.

Precis som om denna utbildning vore någon sekundär skitutbildning vilken som helst.

För närvarande får studenterna ca 8 timmar lärarledd undervisning i veckan!! Dvs de får bedriva självstudier! Nu föreslås en radikal reform som skall utöka lärarstödet till hela 12 timmar per vecka.

Mängder med studenter hoppar av utbildningen tidigt eftersom den är så dålig. Inget nytt alls. Via högskoleprovet kan man komma in på utbildningen med minimala poäng. Ingen större reaktion från politiker vilket ytterlgare stärker intrycket av ett medvetet sabotage.

På DN debatt tar en person upp problemen och dumheterna i
utbildningen.

Reformera utbildningen – DN Debatt