LO vill ha mer lappa och laga

14,februari, 14

LO vill ha en skattereform enligt inlägg i DN.  Införandet av arvsskatt igen. Att roffa åt sig döda människors pengar det är naturligtvis oerhört frestande för en politisk vänsterorganisation som LO. Arvtagarna kan ju annars fortsätta att vara ”överklass” utan att jobbat ihop till det. Oerhört irriterande för mörkröda marxister. Någon insikt om att kapitalet – som skedde förr –  flyttas utomlands, den tycks saknas.

De förändringar som skett minskar den ”omfördelande” effekten tycker man.  De påstår dessutom att jobbskatteavdragen har liten betydelse för dem som redan har jobb. Mycket märklig åsikt. De förändringar som skett har gynnat låg och mellaninkomsttagare. De har fått märkbart lägre skatt.

Omfördelningen, det är bra att spännvidden i inkomsterna ökar. Under förutsättning att de som har lägst inkomster inte lever i någon slags misär. Det är inte den socialistiska avundsjukan som skall styra folks inkomster.

Vad de föreslår är inget som radikalt löser beskattningsproblemet. Det är ett fortsatt lappande och lagande av det föråldrade system som kallas progressiv beskattning.  Att detta system tilltalar socialister det är naturligt, allt som inte behövs för överlevnad skall tas omhand av staten. Men detta gamla system fungerar inte i en modern ekonomi.

Om man ändå har det så måste skatteskalorna indexjusteras varje år. Annars kommer inflationen/lönehöjningar att automatiskt höja beskattningen. Det är förmodligen det som tilltalar vänstern.

Skall man göra något radikalt för att rensa i skattesystemet så måste proportionell skatt införas. Att inte detta skett under denna regering är generande. Det beror naturligtvis på att socialisten Borg vill ha kvar det progressiva systemet.

Annonser

Det idéfattiga svenskfientliga partiet

13,augusti, 20

Reinfeldt har hållit sitt ”sommartal”. Av medias rapportering att döma så var det beklämmande magert på intressant innehåll. Vad annat kan förväntas från det partiet??

Han vill muta väljarna med ett 5:e jobbskatteavdrag. Ett gammalt politiskt trick som sossarna varit specialister på i decennier, att ställa ut löften till höger och vänster. Efter valet brukar dock den stora minnesförlusten inträffa. Jobbeffekterna  torde vara minimala tvärtom vad (m) påstår. Pensionärerna skall få några tröstkronor.

De tidigare jobbskatteavdragen har varit motiverade eftersom det minskat den socialistiska utsugningen av låg- och  medel- inkomsttagare.

Men det man vill fortsätta med är att lappa och laga på ett socialistiskt progressivt skattesystem som bara skadar en modern utvecklad stat.

Vad de redan från början skulle ha gjort var att ersätta det nuvarande föråldrade skattesystemet med ett med proportionell skatt, dvs med samma procentsats för alla inkomster.

Den som förhindrar detta är som inses socialisten Borg som precis som sossarna har en statisk syn på beskattningen.

Samtidigt skänkar Reinfeldt bort 38 miljarder,4,5% av statsbudgeten under det idiotiska system som benämns u-hjälp. Precis som att det inte finns interna akuta problem att åtgärda. En skola som är en katastrof, ett försvar som inte existerar eller fungerar,  sjuk- och äldrevård som går på knäna, ett rättssystem som har slutat fungera.

Reinfeldt och Ask har aldrig haft några riktiga jobb, De har myglat sig fram som politiker, ett fegt och simpelt val. De lever kvar i en MUF-bubbla utan kontakt med verkligheten. Vilket medfört att de inte fungerar på de poster de har.  Bägge har av olyckliga omständigheter hamnat på en nivå de inte klarar av. Reinfeldt brukar göra expeditioner ibland ut i det där gröna utanför Stockholm för att försöka utröna vad som sker där ute.

Moderaternas huvudprojekt är att rasblanda Sverige genom att importera falska asylanter.  Dvs de vill utrota svenskarna som etnisk kategori.Ett projekt som stämmer överens med den judiska Bilderberggruppens målsättning. Där Reinfeldt närvarit en eller flera gånger.Numera hör även Löfvén till den gruppen. Sannolikt ingen tillfällighet. Det är inget annat än grov rasistisk verksamhet samt en attack på svenska folket.

Vilka jubelidioter röstar på detta parti??


Har regeringen lyckats med något?

11,augusti, 7

Har den här regeringen gjort något bra?

Integration? Det har misslyckats  därför att man inte  förstår eller ínte vill förstå problemet.  Importerar man analfabeter från Afrika så blir det av någon anledning svårt med ”integration”. De referenser man ibland gör till Kanada, att de har lyckats, är inte korrekta då förutsättningarna varit  olika.  Kanada tar inte in vem som helst, de ställer krav på utbildning och kapacitet viket ger ett betydlig bättre resultat. I motsats till  den svenska regeringen som ger alla analfabeter permanent uppehållstillstånd och därmed skapar framtida sociala problem.

Arbetslösheten?  Den kan inte kommenderas ned om inte förutsättningar finns för arbete. Det är tyvärr ”marknaden” som bestämmer behovet av arbetskraft.  En konstruktiv metod vore att stimulera innovation och utveckling i landet men sådant förstår inte den här regeringen mycket av.  Teknik å sånt där, skall vi ha sånt??  Nej är tydligen svaret av det som kommit ut, vi skall byta tjänster med varandra i stället!

Försäkringssystemen? Ja man har skapat ett nytt regelverk för Försäkringskassan och det var bra men det har delvis skötts klantigt.  Obligatorisk a-kassa bör naturligtvis införas men där slirar det.

Skolan?  Trots att (fp) fått igenom viktiga förändringar så är skolan en katastrof så länge inte staten tar ansvaret för skolans ekonomi. Det steget vill inte alliansen ta, alltså fortsätter skoleländet, med regeringens fulla insikt.

Skatterna?  Man har minskat den socialistiska utsugningen av låg- och medelinkomsttagare.  Det är bra för tillfället men på sikt??

Vad som skulle ha gjorts är att avskaffa det progressiva socialistiska skattesystemet och ersatt det med ett ett linjärt system,  ett system med enhetsskatt. Dvs samma skattesats för alla.   Har man ett progressivt skattesystem så måste detta kombineras med index- korrigeringar varje år annars så ökar beskattningen  automatiskt pga årliga löneökningar som skjuter in inkomstprofilen under den fast liggande skatteprofilen.

För att korrigera detta problem så rycker man nu ut med konstiga specialavdrag, ”jobbskatteavdrag” bl a.  Detta blir nödvändigt med jämna mellanrum vilket inte är självklart för alla politiker,  de vill ha en ökande beskattning så att de för mer pengar att  misshushålla med.

Det här slipper man med ett skattesystem med enhetsskatt. Det kommer att finnas undantag där också men ett linjärt skattesystem är det absolut sundaste grundsystemet.

Att denna regering inte genomför detta är ett pinsamt svaghets- tecken.  Socialdemokraten Anders Borg är naturligtvis den starkaste bromsklossen med Reinfeldt är också för feg.  Han vill vara sosselik för att ta vänsterväljare.   När han inte ens vill ta bort den sk värnskatten då är det mycket illa ställt.

I SVD så på pekar en skribent behovet av ett reformerat skattesystem.


Värnskatten en skam för politikerna

11,januari, 14

I ett inlägg på SVD debatt så argumenteras mot värnskatten.  Mycket välmotiverat.  Att denna skatt finns kvar är en skam för samtliga inblandade politiker, dvs både röda och blå socialister.  Den var tillfällig pga krisen på 90-talet, den skulle tas bort. Sent omsider togs den bort men återinfördes omedelbart!!

Att moderaterna kan acceptera den fortfarande visar hur svaga de är i sin ideologiska inriktning. Att de låg lågt under valrörelsen kan man möjligen acceptera för att slippa det enfaldiga gläfset från vänstern om att ”gynna höginkomsttagare”.  Nu finns det ingen anledning till denna flathet.  När Reinfeldt nu börjar diskutera nya jobbskatteavdrag utan att nämna värnskatten så visar det på en obehaglig svaghet.

Värnskatten utgör bara en liten del av statsinkomsterna och kan tas bort direkt utan några statsfinansiella problem.  Att skatten orsakar negativa effekter för löntagare både sk utländska experter och  nyckelpersoner inom näringslivet är ytterligare ett starkt skäl att omedelbart ta bort den.

Rädslan att göra detta visar hur djupt det socialistiska tänkandet sitter även i hjärnan på ”borgerliga” politiker.   Den som tjänar lite mer skall överlämna det mesta av detta till staten för ”du klarar dig nog ändå”.

Är Sverige ett U-land där varje krona behövs för att undvika någon slags inhemsk katastrof??

Man kan tro det pga politikernas inskränkta syn på skattepolitiken.

Nyligen så fanns ett inlägg om införande av enhetsskatt, eller som det felaktigt benämns ”platt skatt”.  Det skulle lösa det mesta av de underliga problem som det starkt progressiva skattesystemet skapar.

Det innebär också att man lämnar det socialistiska synsättet på medborgarnas rätt till sin egen lön och inför ett system som inte missgynnar och diskriminerar  viktiga grupper i samhället.

”Sverige bör införa plattskatt”

Inför enhetsskatt

SVD 110217