Bättre naturvård ?

15,september, 19

Naturvårdsverket har äntligen fått en ny GD. Frågan är om det innebär en förbättring.

Det finns illavarslande tecken.

1.
Han är biolog
2.
Han har jobbat åtta år på NV redan tidigare. För inte så länge sedan
3.
Åsa Romson tycker att det var ett bra val

Speciellt punkt tre antyder att det inte var ett bra val.  Risken är stor att vi får en ny varg-, säl- och skarvkramare.

Risken för vänskapskorruption är uppenbar pga hans tidigare tjänst på NV. Det hade behövts en person som kan peka med hela handen, som står fri från interna kopplingar.

Men regeringen kan ju ha gett honom direktiv om att röja upp internt? Sannolikheten  är minimal att så har skett.

Annonser

Obalanser rättas till

14,oktober, 1

Ca 1000 fågelungar har slagits ihjäl på en ö utanför Gävle.  De tillhör den bevingade ohyra  som kallas skarv.

Av någon anledning så är min sorg något begränsad.

Om inte myndigheterna gör vad de ska  – det gör inte Naturvårdsverket – då går det så här. Folk tar saken i egna händer och korrigerar uppkomna missförhållanden.

Om inte den nya regeringen ser till att det händer något fort i vargfrågan så kommer samma sak att ske även i  skogarna. Dvs licensjakt måste omedelbart realiseras. Vargantalet närmar sig snabbt 500, sannolikt har denna nivå redan passerats. Det innebär att det finns dubbelt så många vargar som riksdagen beslutat om.

Om Romson blir miljöminister, hur skall Löfvén klara detta ärende?  Det bör nog klaras ut innan hon får den posten.


Varg och säl – trööögt börjar verkligheten tränga på hos politikerna

14,maj, 22

Råkade sätta på TVn under em då SVT Forum diskuterade varg- och säljakt inför EU-valet.

Numera tycks majoriteten av partierna vara överens om att jakten skall vara en nationell fråga och inte något EU skall lägga sig i.

Det verkar som om Svenska Naturskyddsföreningen håller på att förlora mygel- och lobbyverksamheten i Bryssel.

Det finns undantag i det regelverk som ligger till grund för ”Habitat”- reglerna som är direkt tillämpbara i Sverige. Men den svaga och fega regeringen vågar inte gå fram med detta argument. Nu har man tydligen underdånigt ansökt om ett ”nationellt  undantag” för Sverige.

Det naturliga vore att säga upp alla dessa avtal och förklara att detta sköter vi själva. Till detta fordras en regering med kurage och  jävlar anamma som arbetar för Sverige.  Vilket saknas.

Dessa regelverk är naivt skrivna av naturflummare och byråkrater som i vanlig ordning inte tar hänsyn till realiteter. Nu vill flera partier ha en revidering av dessa regler vilket är helt riktigt.

Sälproblemet är av samma storleksordning som vargen.  Östersjön och Bottenviken kokar av säl men naturvårdsverket gör sitt bästa för att hindra en nödvändig reducering. Skadorna på kustfisket är avsevärda. Till detta har vi nästa skadedjur, skarven som hjälper till att rensa havet.

I Finland inventerade  man befintlig stam av gråsäl 2012.  Man kom fram till 28000. Då finns ett avsevärt mörkertal på säl man ej observerat.  Sverige här väl minst dubbla kuststräckan.

Det borde skjutas av flera tusen sälar  per år totalt i Östersjön.  Naturskyddsföreningen vill inte ha någon avskjutning alls.  SNF blir allt mer en komisk verklighetsfrånvänd organisation med direkt destruktiva ambitioner.

Ur historieboken:

”År 1829 sköts 558 vargar varav 18 i Stockholms län och 136 i Mariestads län.”

Man kan väl misstänka att mörkertalet är mycket stort, att det i skogarna avlivades många fler.  Det visar vilka oerhörda mängder varg det fanns som orsakade stora skador på djuruppfödningen.

 

 

 


Dags att städa på Naturvårdsverket

14,januari, 30

Så är då även årets vargjakt stoppad.

Allt pekar på att det är ett medvetet sabotage från Naturvårdsverket. De visste mycket väl vad som skulle hända när beslutet om jakt togs. Överklagande som skulle ta lång tid. Jaktbeskedet lämnades dessutom väldigt sent.

Dessutom så skulle jakten ske på så löjligt  kort tid som 14 dagar!!! Det visar tydligt att jaktbeskedet inte var seriöst menat.

I höstas  släppte regeringen  en utredning om viltvården och hur detta skulle ske. Den kom bl a till slutsatsen att en ny  myndighet måste skapas för att göra det som Naturvårdsverket borde göra men inte gör.

Pinsamt!!

Östersjön kokar av säl som förstör fisket och sprider parasiter. Naturvårdsverket vill helst inte tillåta jakt alls. I fjol tillät man visst att  230 sköts. Med idiottillägget ” Vi bedömer att denna reducering inte påverkar sälstammens status”  Ungefär så.  Finland skjuter av 1000 sälar varje år på betydligt kortare kuststräcka.  Sverige borde skjuta av minst 3000 varje år för att reducera skadeverkningarna.

På Naturvårdsverket tror man  att dessa uppgift är att skydda och tillåta en obegränsad population av diverse djurarter oavsett vad konse- kvenserna blir.  I verkligheten så skall man ha  en balanserad syn på naturskyddet där människans behov har  högsta prioritet. Vilket innebär att skadliga populationer skall kraftigt reduceras vid behov.
Varg, säl, skarv är tre fall som detta verk inte klarar av att hantera.

Det tycks vara känslopjåskande som ligger till grund för deras beslut.

Det har varit tydligt länge att detta verk måste reorganiseras med en ny ledning.

Hur ser ledningen ut?

Jo de sju högsta cheferna är kvinnor!!! En ren feministklubb. Det förefaller som om någon har missbrukat sin ställning.

Så här det det ut:

Generaldirektör

Maria Ågren

Ställföreträdande generaldirektör

Kerstin Cederlöf

Intern revison

Karin Andersson

Strategiska funktioner

Funktionen för strategisk styrning och uppföljning

Lisa Fuller

Funktionen för strategisk information

Berit Oscarsson

Funktionen för strategiska personalfrågor

Kristin Lindgren

Funktionen för strategiska IT-frågor

Britt Grevér Eriksson


Säl- och skarvplågan måste åtgärdas

13,augusti, 7

Äntligen har Naturvårdsverket insett att sälstammen måste reduceras i Östersjön.  Det satt långt inne för sälen är ju så söt.

Ett mycket tungt vägande skäl för vissa intressen även i vargfrågan.  Någon hänsyn till verkligheten och  de realiteter som erfars där vill de inte veta av.

I Stockholms skärgård har säl och skarv härjat och förstört fisket i många år.  Stora mängder dyrbar ädelfisk  släpps ut varje år men den går rakt i gapet på dessa skadedjur. Inte bara där, det gäller hela östkusten.

En debatt i SVT mellan  representanter för Wärldsnaturfonden och Naturvårdsverket gav ett mycket egendomligt intryck.  De verkliga skälen för behovet av en reducering av sälstammen nämndes inte utan andra konstiga skäl angavs!

De verkliga skälen är skadorna skadorna på fisket och att planterad ädelfisk  blir mat åt säl och skarv. Att det är människans behov som skall prioriteras högst det anses oerhört fult av naturfascisterna

De  anser att naturen skall sköta sig själv, människans behov och ingrepp skall helst inte existera.

En representant för Naturskyddsföreningen vägrade blankt att  gå med på någon jakt. Det är samma sak i vargfrågan som bekant.

De har så lite bakom pannbenet att de inte inser att skall de få någon respekt för sina åsikter så måste de inta en balanserad ståndpunkt där flera intressen beaktas. Så icke där inte, Det är fanatikers galna ståndpunkter som jämt kommer från detta håll.

Ett enögt fanatiskt särintresse som inte förtjänar någon som helst respekt pga sin bristande kontakt med verkligheten.


Havets vargar förstör kustfisket

12,december, 2

För en tid sedan dök två nyheter upp, på samma tema. Bristen på fisk.  I ett TV-inslag så klagade Stockholmare på att det var svårt att få tag på färsk fisk i Stockholm. ” Trots  att vi bor vid havet” som någon uttryckte det. Det märkliga var att ingen analys av orsaken gjordes.
Skälet var uppenbart: Den söta sälen som en av skurkarna fick inte avslöjas

Från Skåne kom en notis om att kustfisket försämrats drastiskt.

Skälet till problemen på båda platserna är sannolikt detsamma: säl och/eller skarv.

Bara utanför Skånes kuster beräknas det finnas minst 30000 sälar!   Dessa rensar havet på fisk.  Längre upp efter kusten tillkommer skarven som är lika effektiv som skadedjur.  Att Stockholms skärgård varit i det närmaste tom på fisk har varit känt länge  Av samma skäl, säl och skarv.

Att det finns en stor överpopulation  av säl och skarv har varit uppenbart länge. I första hand är det Naturvårdsverket som skall föreslå åtgärder. Som bekant fungerar inte detta verk särskilt bra diplomatiskt uttryckt. Fanatiska djurvänner på detta ställe vill absolut inte vidta åtgärder mot sina skyddslingar. Speciellt inte mot den söta sälen.  I det läget måste regeringen ta tag i frågan.  Enskilda politiker har agerat i frågan men inget händer.

Säl och skarv är ur fiskesynpunkt skadedjur och därför skall inte populationerna var större än nödvändigt.  En reduktion med minst 50% kan göras utan att arternas existens hotas.

Av någon anledning så hittar man bara kvinnor i högsta ledningen för Naturvårdsverket. Är det någon som har missförstått eller missbrukat begreppet jämställdhet??

Naturvårdsverkets chefer

Generaldirektör   Maria Ågren

Ställföreträdande generaldirektör Eva Smith

Funktionen för strategisk styrning och uppföljning Lisa Fuller

Intern revision Karin Andersson

Funktionen för strategisk information Berit Oscarsson

Funktionen för strategiska personalfrågor Kristin Lindgren

Inavel normalt

Vargförvaltning på felaktig grund

 


Inkompetens från NV igen

12,april, 15

Naturvårdsverket har beviljat skyddsjakt på 230 gråsälar.  Den kommentar man gjorde i anslutning till detta var ungefär:

”… Bedömningen är att detta inte kommer att riskera stammens fortlevnad….”

Är det inkompetens eller vanlig dumhet från detta håll??

Gråsälsstammen torde vara runt 25000 i Östersjön.  Tillväxten bedöms till 8% per år. Dvs ca 2000 sälar.

I det läget beslutar NV om jakt på 230 sälar!!!!

När minst 5000 sälar borde skjutas bort.

Kustfisket har nästan försvunnit pga av överpopulation av säl och skarv.

Sensationellt nog har miljöutskottet föreslagit att det skall bli fri jakt på skarv.  Politikens skarvar, (mp) och (v) var emot.

Skarven är havens varg och den skall reduceras med minst  75%. Det måste gå långt innan politiker reagerar.  Naturskadeföreningen var självklart emot jakt på skarv.  Vem hade förväntat sig annat från det hållet.  Denna organisation håller på att fullständigt skämma ut sig själv.