Sparka ut MP från regeringen

15,mars, 10

Den svenska Saudiaffären tycks spåra ur allt mer.

De röda utopisternas oförmåga att begripa realiteter kan skapa stora problem på flera områden, export, handel i allmänhet och politik.

Ibland måste även anarkister som MP begripa att  man måste kompromissa när motståndaren är övermäktig.

Saudi är en stormakt avseende olja som vi är beroende av.  Att de är en diktatur kan inte några naiva markeringar från Sverige göra något åt. Inte heller går det att på kort sikt förändra den interna lagstiftningen som har religiös grund.

Ibland måste  fakta inses och på kort sikt accepteras för att undvika skadeverkningar för Sverige som kan bli avsevärda.

Man måste inse detta och sedan parallellt med rådande tillstånd arbeta med politiska och diplomatiska metoder för att försöka ändra det som vi i väst betraktar som oacceptabelt.

Det är ett långtidsprojekt som omfattar stora delar av den Islamska världen. Att tro att lite sprattel från ett litet land som Sverige kan förändra något snabbt är mer än naivt.

Frågan är om inte Löfvén borde sparka ut MP från regeringen och ta in (v) i stället. (v) har troligen samma grundinställning men är sannolikt mer resonabla och kan inse realiteter.