Vägs ände för Sahlin?

16,maj, 5

Förhoppningsvis så har ridån gått ner för Mona Sahlin i officiella sammanhang.  Hennes judiska kompisar i diverse partier har gett henne försörjningsuppdrag. Birgitta Ohlsson gav henne detta sista.

Hennes välkända problem med begreppet moral har till slut bänkat henne för gott. Kan man tro. Men bli inte förvånad om hon får nya uppdrag av politiker av  gruppsolidariska skäl.

För några år sedan såg jag en insändare i en kvällstidning. Det var en hel spalt. Innehållet var en uppräkning av alla Sahlins ”affärer” under årens lopp. En helt  osannolik sammanställning.

Annonser

Världen är räddad

12,augusti, 31

På kort tid har Mona Sahlin blivit blåst på två toppjobb. Det måste firas.

Kaffe och prinsessbakelse.

Hon kanske har något för höga tankar om sig själv. Det kanske vore bättre att fråga Konsum om de behöver en vikarie.


Sossarna och verkligheten

10,november, 11

Det är intressant och roande att som åskådare bevittna förvirringen i sossetoppen.

Att man förlorade förra valet var en tillfällighet.  Nästa gång så är vi tillbaka. Tat lungt, ingen panik, vi kan inte förlora två val i rad, har aldrig hänt.

Det som aldrig hänt hände. Det självspelande pianot  fungerade inte längre.   Stor chock och förvirring.

Trots Sahlins desperata hänvisning till Marx fördelningsprincip i slutet av valkampen.

Den brutala sanningen är att socialismen i dess fundamentala form inte behövs längre. Den har gjort sitt jobb.  Den fungerar inte längre i ett högt utvecklat land.  Samtidigt så har oppositonen accepterat en hel del av det som  varit vänsteridéer.

Ett annat skäl  är två personfrågor som starkt hjälpt oppositionen att besegra vänsterblocket. 2006 så ville många bli av med Göran Persson. I detta val så var Sahlin ett svagt kort som blev ännu svagare av sällskapet med Ohly.

Sossarna måste bli ett modernt parti som lever i nutiden och släppa gamla låsningar till  Marx, revolution, klasskamp  och annan förlegad bråte.

Det kommer att göra ont och det kommer att ta tid.

SVD


”Jag samarbetar inte med kommunister” säger Sahlin

10,september, 6

Detta utsägs i Di.  Jag samarbetar med Vänsterpartiet menar hon.

Samarbete med kommunister kanske inte behövs eftersom hon övertagit klassiska  kommunistargument och därmed kommunistiska principer.

I ett tal i Botkyrka upprepade hon det hon sagt i Aktuellt, ”Av var och en efter förmåga till var och en efter hans behov”. Det var alltså ingen felsägning första gången.  Ett klassiskt uttalande av Karl Marx.  Hon kopplade ihop detta med solidaritet. Kan det svenska samhället bli mer solidariskt än det redan är?  Det handlar om desperation. Hennes argumentering hör hemma i förgången tid. Det torde också vara så att de rena löneskatterna är bara en liten del av statsinkomsterna, så vad är det för vits att jaga den lilla gruppen höginkomsttagare med högre skatter??

Det tyder på en desperation över opinionsläget. I panik griper hon tag i rent kommunistiska argument i tron att det skall tilltala vänster- väljare.  Men de finns ju redan i vänsterblocket så vad är vitsen?  Kannibalism eller för att få upp soffliggare?

SVD


Firma Sahlin och Marx

10,september, 2

I går i en TV-debatt så använde Mona Sahlin det klassiska uttrycket: ”Till var och en efter hans behov av var och en efter hans förmåga” Ungefär.

Uttrycket skapades väl av Karl Marx och tillämpades av Lenin.

Det är alltså en princip  som skulle  tillämpas i det kommunistiska drömsamhället.  Principen kan möjligen försvaras om det råder misär bland de lägsta socialgrupperna och det handlar om att bygga upp ett samhälle.  När välståndet stiger måste principen gradvis avvecklas om samhället skall utvecklas.

Bokstavligen innebär det att  inkomsterna för de bättre ställda konfiskeras  över den nivå de behöver för att  klara sig någorlunda.

Sahlin och socialdemokraterna vill alltså tillämpa principen i dagens högt utvecklade samhälle!!

Det visar att (s) sitter fast i en gammaldags socialistisk åskådning  mycket nära den kommunistiska ideologin.  Sahlin har knappast några större problem med att samarbeta med Ohly.

Ur oppositionens synpunkt så är det utmärkt. Socialdemokraterna saknar förmåga att modifiera sin ideologi för att passa det moderna samhället. Det finns en likhet med Islams motvilja att anpassa religionen till det västerländska samhället.

Den obehagliga sanningen för (s)  är att socialismen i sin klassiska form  är förbrukad.  Det är ettans växel. Skall man komma vidare måste man växla upp.  Tvåan är kanske någon form liberalism med socialt ansvar.Oppositionsröran

09,mars, 28

SVD kommenterar  oenigheten inom oppositionen.

I VLT så går två (m)-politiker igenom oppositionens  politik i några avseenden.

Skattepolitiken:
(v) vill kraftigt höja arbetsgivaravgifternna,  samt skatter för dem som tjänar över 17000/mån. Den som tjänar mer än 17000 är tydligen höginkomsttagare enligt (v).  (mp) däremot vill inte höja skatter för dem under 30000/mån. I stället vill de kraftigt höja skatter på  bensin och annan energi. Det drabbar folk på landsbygden hårt.  (s) vill höja inkomstskatter,  delvis återinföra förmögenhetsskatt.  För högt taxerade fastigheter så skall skatten höjas.

Skolpolitiken:
I början på året så ställde Jan Björklund frågan till (v) om de skulle  återinföra flumskolan om de vann valet.  Inget svar från(v).
De tre oppositionspartierna har starkt skilda uppfattningar  om skolpolitiken. (v) vill inte ha betyg alls,  (mp) bara i avgångsklassen.  De har alltså inte förstått någonting av det som kommit fram under de senaste tio åren.

(v) är emot lärlingssystem , emot ökade resurser till lågstadiet så att ungarna lär sig baskunskaper för  att komma vidare.  I viss mån så har (v) rätt, varför behövs det ökade resurser??  Vad i h-e sysslar  lågstadielärarna med idag?? Jo de följer Lpo94 där det står eleverna skall sköta sina studier själva!! Sedan vet de inte hur man lär ungar att läsa. De är produkter av vänsterns progressiva pedagogik.  Det är nog inte det som är grunden till (v)s negation.

Försvarspolitiken:
De tre partierna är oense om allt utom en sak:  Försvaret skall ha mindre pengar!! (v) vill spara 4 miljarder till och med 2011.  (mp) vill skrota alla ubåter samt nästa generation JAS.  De vill spara 8 miljarder till och med 2011. (s) vill spara 5 miljarder under samma tid.

Deras försvarspolitik är en ren katastrof!!!  Man får associationer  till Baader – Meinhof.

Hur skall de kunna regera med dessa ingångsvärden??

Jo Sahlin kommer sannolikt att vika sig på punkt efter punkt för att de skall bli överens.

Resultatet blir en politik som är en akut säkerhetsrisk för Sverige.

Ytterligare vänsterpolitik: I dag förklarar Sahlin att hon har fötroende för LO-chefen. Samtidigt säger Östros att det som hänt är ”mycket allvarligt”!!

Förtroendeingivande??

SVD


HOMO-Drottningen

08,februari, 5

Mona Sahlin har blivit utnämd till ”årets hetero” av homomaffian. Det betyder att hon gått denna maffias ärenden fullt ut.

Jag tycker det är inhumant och brutalt av homomaffian att cyniskt utnyttja en person som är lättlurad och begränsad mellan örona för egna syften.