Första maj – Globalisternas högtidsdag ?

18,april, 29

Så var det dags för den årliga hycklardagen för vänsterpartierna.

Stefan Löfvén har flera gånger sagt att Socialdemokraterna nu är ett mittenparti.

Detta är ett tämligen sensationellt uttalande. Har media hakat på och ställt välmotiverade frågor till Löfven?? Tex Aktuellt, Agenda mfl? Icke ett ljud. Man kackar inte i eget bo.

Man vill inte ställa till besvär för husse.

Välmotiverade frågor:

1.
Innebär detta att socialdemokraterna inte längre är ett socialistiskt parti??

2.
Innebär detta att socialdemokraterna inte längre kallar sig ett arbetarparti??

3.
Vad är då socialdemokraterna nu? Är man ett liberalt parti eller ett socialkonservativt parti??

4.
Om ni är ett mittenparti, då kan ni väl inte tåga under röda revolutionsflaggor första maj och sjunga internationalen??

Har SVT och andra PK-media missat detta?? Nej man mörkar, låtsas att man inte hört.

Man kackar inte i eget bo.

Länkar till kommentar av Krabbe. Den av vänstern önskade diktaturen har ersatts av den globalistiska diktaturen. Två olika namn på i grunden samma attack på det civiliserade samhället – judarnas attack för att kontrollera världen.

Länk till Krabbe


Politiker: Landsbygden skall ägas av vargen

15,juni, 22

Tjugosex får dödades av varg nyligen  i närheten av Gnesta. I Sörmland. Ett vargrevir har bildats alldeles i närheten.

Hur långt kan idiotin gå i det här landet?? Det är förmodligen en naiv fråga med tanke på den sekunda sortering av politiker som har krälat in i Riksdagen.

Vad i h-e har varg i Sörmland att göra??

Den för-de pesten har naturligtvis inget i detta landskap att göra. Bara det faktum att politiker kommer på idén att återinsätta detta notoriskt ökända och mordiska djur i tättbebyggda och boskapstäta områden  efter att våra förfäder förtjänstfullt  utrotat den , det är ytterligare ett bevis på att perverterade och landsbygdsfientliga individer infekterat riksdagen.

Det går inte att skylla på EU. Undantagsreglerna är direkt tillämpbara i Sverige.  Vargen är dessutom inte globalt utrotningshotad. Det är världens mest talrika och ökända rovdjur.

 


Kommunerna får ta smällen för asocial asylpolitik

15,mars, 29

I det Somaliska flyktingläger som kallas Katrineholm så beräknas socialnämden gå med mer än 17 miljoner minus. Vård- och omsorgs- nämden med ca 4 miljoner minus.

Gissa vad det beror på???

I det judeledda projektet att utrota Sveriges nationella  befolkning med ”flykting”-mottagning så skys inga medel.

Följdkostnaderna läggs på kommunerna, dvs lokala skattebetalare.

SKL har tydligen haft kongress. Löfvén var där och talade. Någon frågande hur bostadsfrågan för ”flyktingar” skulle lösas, det beräknas gå åt 38000 per år de närmaste åren. Löfvén  kunde inte svara, avfärdade frågan med vanliga floskler.

Regeringen har planerat att bygga 50000 bostäder per år de närmaste åren. Det finns inget som tyder på att det målet uppnås pga den totala handlingsförlamningen som både denna och den förra regeringen visat.

Kanske 30000 per år i bästa fall. Dvs ”flyktingarnas” behov är större än den totala byggproduktionen.

Situationen är redan nu katastrofal men ingen politiker vill ta de initiativ som behövs.

”För då blir vi ju som SD”. På den nivån ligger tänkandet. Kör hellre Sverige i konkurs.

Det blir så när vi låter judiska politiker styra landet.


Sparka ut MP från regeringen

15,mars, 10

Den svenska Saudiaffären tycks spåra ur allt mer.

De röda utopisternas oförmåga att begripa realiteter kan skapa stora problem på flera områden, export, handel i allmänhet och politik.

Ibland måste även anarkister som MP begripa att  man måste kompromissa när motståndaren är övermäktig.

Saudi är en stormakt avseende olja som vi är beroende av.  Att de är en diktatur kan inte några naiva markeringar från Sverige göra något åt. Inte heller går det att på kort sikt förändra den interna lagstiftningen som har religiös grund.

Ibland måste  fakta inses och på kort sikt accepteras för att undvika skadeverkningar för Sverige som kan bli avsevärda.

Man måste inse detta och sedan parallellt med rådande tillstånd arbeta med politiska och diplomatiska metoder för att försöka ändra det som vi i väst betraktar som oacceptabelt.

Det är ett långtidsprojekt som omfattar stora delar av den Islamska världen. Att tro att lite sprattel från ett litet land som Sverige kan förändra något snabbt är mer än naivt.

Frågan är om inte Löfvén borde sparka ut MP från regeringen och ta in (v) i stället. (v) har troligen samma grundinställning men är sannolikt mer resonabla och kan inse realiteter.