Total kollaps hos polisens ledning – det blir värre

15,januari, 1

Ett par upptäcker en svartklädd man på balkongen maskerad med något som liknar en halsduk. Ca 0645

När han inser att han är upptäckt så sticker han. Brytmärken på balkongdörren.

Polisanmälan via 112. Ingen åtgärd. Vakthavande, en kvinna,  ansåg inte att det behövdes. Han var ju inte kvar. ” Då handlar det på sin höjd om hemfridsbrott, har han försökt att bryta sig in är det en annan sak men den informationen fick inte vi”.

Hade han tagit sig in, så vad var rubriceringen då?? Jo det är fortfarande hemfridsbrott, möjligen grovt. Ingen principiell skillnad.Tydliga fotspår i snön som kommit från skogen, samt ett avklippt cykellås.

Lägg märke till den hånfulla attityden mot enskilda personer som blir utsatta för brott i hemmiljö, ”Då handlar det på sin höjd om hemfridsbrott ….”.  Polisens attityd till lägenhetsinbrott  är inget nytt.

Denna syn på brottslighet är inget nytt inom polisen. Principen infördes för rätt många år sedan av RPS.  ”Ett nytt sätt att bedriva polisarbete på” sade en stofil på RPS. Det nya var att man inte ” åkte på allt”.

Standardlögnen har varit att man ”prioriterar” även när det inte  handlat om resursbrist.

Alltså det nya sättet att bedriva polisarbete innebär att man inte bedriver polisarbete.

Denna nya metod orsakade  med stor säkerhet att en person blev skjuten till döds i Kristianstad för några år sedan. Beträffande ”att åka” så är det självklart att det är bättre att åka en gång för mycket än en gång för lite.  Det anser inte östgöten Bengt Svensson, tyvärr chef för RPS.

En närliggande metod som RPS infört är att man inte skall bråka med buset. De kan ju bli jättearga. Man skall låta dem hållas. För några år sedan så höll huliganerna på att riva en bank i Malmö. Polisen hade order från högre ort att inte ingripa.

På senare tid har vi sett åtskilliga bilder från fotbollsmatcher där huliganerna håller på att tända eld på ståplatsläktare med bengaler. Fullständigt livsfarligt ur flera aspekter. Nedanför läktaren står långa rader med poliser som inte lyfter ett finger för att ingripa.

När det brann i Husby förra året så hade länspolischefen Mats Löfving hasat sig ut dit. En journalist frågade: Vad skall ni göra nu? Så lite som möjligt blev svaret.

I artikeln i länken nedan så säger en av poliserna att när en bil brinner så undviker man att åka dit för att slippa stenkastning. Vad jag hört senare så fjantar polisen omkring i Husby och bjuder huliganerna på korv och fika. Det är buset som bestämmer, poliserna skall fungera  som underdåniga tjänare.Huliganerna blir säkert oerhört imponerade av den svenska polisen.

Den röda tråden kan sägas vara en långt gången moralisk degeneration och åsidosättande av fundamental etik i polisarbetet. En del kan förmodligen hänföras till en inkompetent regering som dels inte tillskjutit tillräckliga finansiella medel samt ett ointresse för rättssystemets fundamentala funktion i ett rättssamhälle. Å andra sidan är den gamla regeringens attityd konsekvent, när man gör sitt bästa för att rusta ned och sabotera det militära försvaret varför skulle man då inte göra samma sak med det civila inre försvaret?

Östgöten Bengt Svensson, tyvärr chef för RPS, har nått långt i sin idiotisering av polismakten. Den nya regeringen hade möjlighet att göra rent hus med den röta som östgöten Bengt Svensson skapat genom att tillsätta en ny ledning med friska hjärnor som rensade ut dumflummet.

Bengt Svensson var chef för RPS tom 141231.

Som högste chef tillsatte s-regeringen en s-politruk från Försäkringskassan, som högsta operativ chef tillsattes vem, jo Mats ”göra så lite som möjligt” Löfving!!!!

Ansvarig minister: Anders Ygeman

Behovet av en utrensning i toppen kvarstår med andra ord. Vad jag förstår så kvarstår RPS gamla organisation i stort sett. När man borde rivit ner allt och byggt upp nytt från grunden.

Med en oduglig justitieminister och en ännu odugligare statsminister under åtta år så är det naturligt att det mesta blir fel.

Blir det bättre? Nej allt pekar på att blir värre.

Göra så lite som möjligt – Löfving

Annonser

Mer etnisk korruption inom polisen – är det önskvärt?

14,maj, 1

Lena Nitz (född Karlsson)  ordförande i polisförbundet skriver i SVD angående kritik mot demonstrationer i Jönköping 1/5.

Längre fram så propagerar hon för att ”mångfalden” måste öka inom polisen.  Varför får man inget svar på som vanligt när det gäller floskler om invandringen.

En lättviktig förklaring lyder ” polisen skall motsvara sammansättningen bland befolkningen”.  Återigen dyker frågan upp: Varför det?

Det är självfallet inte etniskt ursprung som är intressant utan personens allmänna lämplighet som skall vara avgörande.

Tvärtom så kan det medföra problem som polisen skall göra allt för att undvika.

Det finns något som jag kallar etnisk korruption eller etnisk nepotism. Det innebär att stark solidaritet inom en viss grupp kan medföra  att poliser från samma grupp inte vidtar de polisiära åtgärder som borde ha gjorts. För att skydda sina egna.

Det kan handla om etniska grupper eller religiösa.

Jag har sett starka indikationer på att detta sker redan utan inblandning av  ”nysvenskar”.  Vi har i Sverige sedan länge tre mer eller mindre ökända grupper som skall hållas utanför rättssystemet som anställda.  Så sker inte utan RPS anställer även dessa.

Jag har på senare tid funderat på om det inte är detta som är en del av orsaken till den märkliga ineffektiviteten  bland polisen.

 Polisförbundet – Artikel

 


Kapten klänning snart ute

14,januari, 24

Den förre länspolischefen Lindberg kommer snart ut från kåken, dömd för sexbrott.

Skall vi gissa att Bengt Svensson ger honom ett chefsjobb på RPS??


Polis och rättsröta

12,oktober, 25

Anna Dahlberg ,ledarskribent i Expressen, träffade tämligen rätt i ett inlägg 121014. ”En räddningsplan för polisen” var rubriken.

Hon föreslår ett antal punkter som behövs för att återupprätta en poliskår som helt spårat ur i de flesta avseenden.

Tex en polisinspektion. Rätt , men det bör vidgas till en Rättsinspektion som även kan ta tag i rötan på åklagarsidan och  andra problemhål  i rättssystemet.

När man fått 3000 nya poliser och resultatet blir ökad ineffektivitet så är det en signal som borde ge drastiska åtgärder. Men det händer i stort sett ingenting eftersom Reinfeldt ser justitieministerposten som ett försörjningsjobb åt en gammal kompis.

Den föreslagna reformen med en myndighet istället för 22 är att steg i rätt riktning under förutsättning att det sker en total omorganisation där chefer som bevisat sin inkompetens skall rensas ut. Den nuvarande RPS-ledningen skall naturligtvis inte leda den nya organisationen.

Mycket av de underliga problem som uppstått har att göra med en katastrofal rekryteringspolitik.

Dels har RPS mot gällande regler rekryterat 50% kvinnor. Att kvinnor skulle öka effektiviteten är en illusion. Dels pga barnledighet, dels att de flesta måste han en manlig dada med sig för att klara jobbet.

Om man därtill i distrikt med  etniska kategorier som är ökända för kriminalitet och låg moral  rekryterar poliser  så blir resultatet som man kan förvänta sig. Jag avser inte invandrare.

Den som tror att dessa poliser sätter åt sitt eget folk vet inget om solidariteten inom dessa ökända folkgrupper alternativt så är personen idiot.

Det handlar också delvis om att moralen inom poliskåren brutits ner genom stupida jämställdhetsprioriteringar.  För att kompensera detta så har RPS gett direktiv om att statistik och pinnjakt är det viktigaste. Jämställdhet kan självklart inte vara ett prioriterat område för polisen.

Rekryteringsfrågan är oerhört viktig och det är helt klart att i den nya organisationen skall ingen lokal rekrytering ske inom de nya avdelningar som ersätter myndigheterna. Rekrytering skall ske centralt. Det kan ifrågasättas om polisen alls skall få bedriva egen rekrytering, mitt tidigare förslag var att en särskild enhet direkt under justitiedepartementet skall hantera all rekrytering. Detta för att motverka den lokala korruption som råder idag.

Vid den nya reorganistationen så skall alla poliser sägas upp och de får söka tjänster på nytt.  Nödvändigt för att rensa ut den röta som kommit in i organisationen.  Jag gissar att runt 3000 – 5000 inte bör återanställas.

Problemen är lika stora på åklagarsidan. Det behövs en utrensning även där av olämpliga individer.

Jag har bott i både Östergötland och Västmanland så jag har rätt bra på fötterna.

Artikel i Expressen


Rötan i rättssystemet fortsätter.

12,januari, 14

Riksrevisionen riktar hård kritik mot rättssystemet och regeringen pga  den ineffektivitet som  råder.

Det är inte första gången RR framför denna kritik. Inget händer.  Det beror på att denna regering  precis som sosseregeringen  inte vill störa riskkapitalisterna i krimbranschen.

Det visar man genom att utnämna Ask till Justitieminister.  Hon ville ha det jobbet för att slippa sitta i kassan på ICA.

Revisorn Landahl pekar på ett antal punkter som skall åtgärdas:

1.
För det första bör regeringen tillsammans med myndigheterna göra en samlad och omprövande analys av bristerna i rättskedjan och vilka behov och möjligheter till samordning och effektivisering som finns.

2.
För det andra bör regeringen ta fram en strategisk och åtgärdsinriktad plan och därigenom ge en tydligare viljeyttring för vad som ska genomföras i rättsväsendet framöver.

3.
För det tredje bör regeringen och myndigheterna fortsätta arbetet med att förbättra kompetensen och kunskapsstödet inom rättsväsendet. Regeringen bör exempelvis ta ställning i frågan om en reformerad polisutbildning och Brås roll som kunskapscentrum i rättsväsendet.

4.
För det fjärde måste regeringen och myndigheterna löpande följa upp de åtgärder som genomförs för att säkerställa att de ger resultat och att dessa resultat återrapporteras till riksdagen.

Mycket resurser har tillförts men ger mycket lite tillbaka. Inget nytt.


Man skall inte åka på allt………

11,september, 28

Konsekvensen av detta sätt att bedriva polisarbete på som förra RPS-chefen införde  med justitiedepartementets stöd, har nu orsakat minst ett kanske två dödsoffer.  En man som sköts i Stockholm orsakade ingen reaktion hos polisen förrän efter en timme.

Polisen skyller opå att det ofta kommer falska larm om ev skottlossning, därför så rycker man inte ut på alla.

Det lär ha varit 17 sådana larm dagarna före dödsskjutningen.  Resonemanget är helt fel och visar på det felaktiga tänkande som RPS infört.

Det 18:e larmet visade sig vara riktigt och orsakade ett dödsfall.

Eftersom man aldrig kan vara säker på falska eller äkta larm så är den självklara slutsatsen: Man ska åka på allt.

Saknar man resurser som man ofta skyller på så ska det framföras till regeringen.

Det finns två områden som en nation inte skall kompromissa med – det yttre och det inre försvaret.

Den här moderatstyrda regeringen kompromissar med bägge.

SVD – Skottlossning


Lägg ner RPS

11,juni, 14

Med anledning av bråket i Göteborg för tio år sedan så har detta uppmärksammats.

Polisen har utvärderat.  Den nya feministiska linjen skall gälla. Man skall inte bråka med huliganerna, man skall föra dialog.  Kanske komma överens om vad de skall få förstöra?  Den nya flatheten för kriminellt slödder är gällande norm.  Det har ju i praktiken gällt länge fast inte uttalat, det syns i polisens resultat.

I någon tidning skrevs:”Vänstern vädrar morgonluft”.  Ja de tackar och jublar säkert.

En person intervjuades i Ekot i morse. Han trodde att man får acceptera en viss skadegörelse för att inte förlora relationen med huliganerna. Man tror knappt sina öron.

Observera likheten med skolan, samma dumflum och avskaffande av  myndighetens auktoritet, samma moraliska förfall. Bengt ”klänning” Svenssons utnämnande av horder med dumstirrande kvinnliga chefer börjar ge resultat. Fast i fel riktning.  Det måste vi ta, det viktiga är att kvinnor får vara med och leka polis. Genusriktigt. Det behövs många banduppsättare.

En polis vid det förra bråket fick en gatsten i ansiktet och fick bestående men av detta.  Varför har  inte poliserna effektiva ansiktsskydd??

Det räcker inte med ett simpelt plastvisir. Det måste vara ett kraftigt nätskydd av metalltråd. Eller en annan sort  av hjälm av integraltyp.