Politikernas förakt för medborgarna

14,september, 24

En rumänsk liga inriktad på åldringsrån åkte slutligen dit. En av dem fick 5 års fängelse.Han överklagade till Hovrätten. Hovrätten sänkte till 3,5 år. Motivering:

Från Avpixlat:

 …..Denna “rabatt” motiverades med att det var fråga om många brott som begicks under kort tid och “hörde ihop”……

Ett nytt exempel på rättssystemets förfall. Medvetet skapat  av de defekta politiker som krälat sig in i riksdagen. Ett par veckor före valet så gick (m) ut  med att de skulle minska ”rabatten”. Men det var OK under de åtta år de suttit vid makten??

Denna ynkliga och odugliga regering åkte välförtjänt ut. Vad kommer i stället ? En ny regering av samma sort. När det gäller straffen sade Morgan Johansson (s) – som troligen blir justitieminister –  vid ett tidigare tillfälle (flinande): ”Där har vi nog samma värdering som de borgerliga….”


En beskrivning av ett rättspolitiskt förfall

14,april, 3

Återger några citat från en artikel i Avpixlat där Mats Dagerlind gör rent hus med den svenska rättspolitiken  och kriminalvården.

Områden som fortfarande styrs av de katastrofala värderingar som 68-vänstern  lyckades att plantera i samhället.

Moderaterna har inte mycket att invända mot dessa samhällsdestruktiva  idéer förutom obligatoriska lögner om att de ska satsa på rättssystemet före varje val.

”…..Om man vill skapa en sådan kontrast kan man inte döma grova våldsbrottslingar till några veckors trädgårdsarbete till vilket de bara behöver inställa sig dagtid. Fångvårdsanstalter kan då heller inte tillåtas vara platser dit du kommer för att vila upp dig, träffa polarna, softa med TV och dator på rummet och pumpa muskler på gymet, varvat med terapisamtal där du stryks medhårs och får bekräftat att det inte är ditt utan samhällets fel att du blev kriminell eller bekvämt kan skyllas på en taskig uppväxt utan lokal och fel färg på legot……”

”….En sådan “släpp fångarne loss, det är vår”-politik är ytterligt osvensk sett ur ett allmänt rättsmedvetandeperspektiv. För att kunna kalla en sådan politik svensk måste man vara utrustad med ordentliga skygglappar eller en god portion folkförakt, heta Christer Danielsson och vara försvarsadvokat för tjuvar och banditer eller vara kriminalpolitisk favoritexpert hos den svenska journalistkåren och ha läst kriminologi med marxistisk inriktning på Södertörns högskola…..”

”….I Sverige är det av outgrundlig anledning så att flerfaldig brottslighet ger generösa straffrabatter. I stället för att plussa ihop de tillämpliga frihetsberövande påföljderna för vart och ett av brotten döms ett samlat fängelsestraff ut som oftast bara är marginellt längre än det straff som skulle ha utdömts för ett av brotten ensamt. Är det många du vill mörda, se då till att planera och utföra alla morden i en snabb svit innan du grips. Straffet blir endast skuggan av en aning hårdare än om du bara mördat en person. Vem var det som sa att brott inte lönar sig? Flerfaldig brottslighet gör det i varje fall avgjort…..”

Artikeln är lång och jag länkar till den nedan. Jag har inget att invända mot dess innehåll. Sannolikt inte heller merparten av befolkningen.

Artikel – Avpixlat

Nättidningar som berättar sådant som PK-media ofta  undanhåller läsarna:
Avpixlat
Fria Tider
Exponerat
Realisten
Vaken.se
Nationell.nu

 

 

 


Reinfeldts rättshaveri

13,september, 13

I lokaltidningen tas stölderna i butikerna upp.  Det stjäls för miljoner varje år. Numera är det inte yngre personer som stjäl lite då och då, det är organiserade stölder, ofta av ligor.

Regeringen tycker inte att det är så farligt. Därför betecknar man stölder upp till 1000:- som ”snatteri”.  Det innebär att polisen  om de lyckas gripa någon, inte är intresserade av att driva fallet vidare. Eller så beviljar åklagare ”åtalseftergift,” dvs fallet läggs ner utan påföljd.

Det tycker regeringen är en smart metod att bedriva rättspolitik på . För några månader kom ett förslag från ”justitieministern” om att öka möjligheten att lägga ned mål på detta sätt. Det applåderades av Tomas Bodström, det var nämligen hans gamla förslag.

Detta avspeglar tydligt de två största partiernas syn på rättssystemet och deras förakt för medborgarna.

Skälet är rent ekonomiskt, det blir för dyrt att hantera mängdbrottslighet.

Det är skrattretande att Reinfeldt påstår sig satsa på rättssystemet.  Som bekant behöver han pengarna till annat. Tex att muta u-länder med ca 4,5% av den svenska statsbudgeten, uppåt 38 miljarder.


Ny märklig dom

10,december, 16

Tretton år för dubbelmord, styckning och griftefrid i Skåne.  Försvaret hävdade att han varit i en ”bubbla”. Knark eller sprit??  Skulle det vara förmildrande??   Ett äldre par blev offret.  Mannen blev första offret, det bedömdes som dråp pga ”en hastigt uppkommen situation”. När det gäller kvinnan anser man att det var mord.  Sammantaget gör det inte så stor skillnad, 18 år borde varit minimistraffet.

Ytterst märklig dom. Han hade kunnat dömas till maximalt tidsbestämt straff 18 år eller livstid.

Åklagare krävde livstid helt naturligt.

Från Lagen.nu:

Ett mord sker om någon med uppsåt dödar en annan människa. Både mord och dråp 2 § beskriver ett uppsåtligt dödande där mord är normalfallet och dråp brottet som med hänsyn till förmildrande omständigheter är att beteckna som mindre grovt NJA 1985 s. 510 Faktorer som inte utgör förmildrande omständigheter är ifall brottet begåtts mot en närstående NJA 2002 s. 116, offret varit skyddslöst NJA 1989 s. 97, om det varit flera gärningsmän inblandade, om brottet utförts så att det skall vara svårt att upptäcka, onödigt lidande har tillfogats offret, gärningen visar på synnerlig grymhet NJA 1994 s. 310 eller om mordet skett för att främja ett annat brott. Att någon däremot agerar på grund av svartsjuka påverkar inte bedömningen NJA 1994 s. 310. I regel bör inte straffet vara livstid utan en friare bedömning bör göras där valet mellan tidsbestämt- och livstidsstraff görs i varje fall NJA 1985 s. 510 och NJA 1999 s. 531. För att livstidsstraff skall komma ifråga krävs avsevärd hänsynslöshet och är förbehållen de allvarligaste brotten NJA 2007 s. 194. Även ifall mer än en person uppsåtligt dödas eller om dödandet skett för att gärningsmannen skulle kunna begå ett annat brott är försvårande omständigheter som väger för ett livstidsstraff

Är inte detta ett fall av ”avsevärd hänsynslöshet??”

Återigen en märklig mild dom i  en svensk domstol. Kan det ha att göra med att förövaren tillhör en särskild etnisk kategori? Då syftar jag inte på invandrare.

SVD