Nytt rekord

18,augusti, 4

Nytt rekord i journalistisk uselhet, nästan i Burmanklass, har presenterats i fallet med dödsskjutningen av en utvecklingsstörd individ i Stockholm.

Spaltkilometer i media, förstanyhet i TV under flera dagar.

Pinsamt.

Händelsen inträffade nattetid eller under bristande siktförhållanden.

Det är omöjligt att snabbt avgöra om ett vapen är en replica eller ett riktigt vapen.

Vad media tydligen menar är att poliserna borde ha sett att det var en utvecklingsstörd individ och att han därmed nog var ofarlig.

Otroligt enfaldigt.

Det finns individer med konstiga utseenden men som ändå är normala i skallen. Jag har sett en individ på högskola med mongolidiskt utseende men uppenbarligen inte dum.

Att i en situation där en polis får ett sannolikt vapen riktat mot sig så är frågan: Ska jag dröja och filosofera över individens mentala status och därmed riskera mitt eget liv eller skall jag skjuta först, rädda mitt eget liv samt även målets liv om han har tur om han får läkarvård snabbt.

Det är självklart att polisen skall skjuta först.

Ett vittne ska ha hört uppmaning från polisen:”Släpp vapnet…”.

Det gjorde han inte. Det skulle lika gärna kunna ha varit en fullknarkad individ som var helt borta i huvudet och potentiellt livsfarlig.

Sedan finns det anledning att fundera på föräldrarnas ansvar. Något som inte media alls berör. Hur kan en sådan person gå ut från hemmet när som helst, idetta fall mitt i natten?

Poliserna gjorde helt rätt och kommer sannolikt inte att bli åtalade.


Ändra polisutbildningen

18,mars, 1

Polisen skall numera ha utbildning med högskolestatus. Av okänd anledning.

Ett tunt skäl som anges är att man skall ha möjlighet att ”forska”. Ett lättviktigt skäl.Det torde inte behövas särskilt många som forskar om polisens verksamhet.

Att av detta skäl bekosta en utbildning av alla poliser som ger akademisk status det tyder på dåligt omdöme och är omotiverat.

Bättre vore att behålla den gamla utbildningen och ge lämpliga individer möjlighet att fortsätta med högskoleutbildning på arbetsgivarens bekostnad efter en tid av tjänstgöring.

Den här utbildningen som nu beslutats tar minst två år om jag fattat saken rätt.

I nuvarande läge i landet och det akuta behovet av poliser så måste beslutet ändras /modifieras.

Tex så här:

Polisaspiranterna börjar med en månads stenhård grundutbildning. 10-12 timmar per dag.

Teori och praktik. Detta recept kan samtidigt fungera som ett filter för att rensa ut olämpliga individer som sannolikt kommer att avbryta.

Efter denna introduktion går aspiranterna ut på praktik på polisdistrikten i tre månader under ledning av erfarna poliser.

Därefter går de tillbaka till utbildningen i tre månader.

Sedan tre månader praktik.

Efter detta så fullföljer de resten av utbildningen.

Detta recept medför att distrikten tillförs ett stort antal assistenter som kan göra mycket av det arbete som inte kräver hög kompetens.

På detta sätt kan en del av den akuta polisbristen avhjälpas.


Kraftfulla åtgärder

17,oktober, 29

Som rapporterats så har buset nu börja angripa polisstationer.

Vem är förvånad?

En mesig polis som aldrig tar i med hårda tag, varför skulle dessa bli respekterade av buset? Som vet hur polisen brukar agera i andra länder.

Hon som är ansvarig för mjukisstilen inom polisen sedan 10-15 år, i praktiken en nedbrytning av polisen inifrån, kommer naturligtvis att sammankalla till krismöte

– Hmm vi måste skärpa våra åtgärder mot buset, vi måste måste sätta in kraftfulla åtgärder. Det räcker tydligen inte att bjuda buset på korv och kaffe. Vi måste ta i på skarpen. Vi måste bjuda dem på gräddtårta också.

Händelsevis så har Anna Dahlberg en ledare i Expressen idag som just behandlar den närmast totala bristen på ledarskap inom politiken.

Krisen inom polisen där infantilt flum har fått ersätta självklara normala polisiära åtgärder är ett exempel.

Men polisens kris är  en avspegling av avsaknaden på politiskt kurage och styrning på politisk nivå.

Varför vill inte våra politiker styra landet – Dahlberg


Springare säger åter sanningen

17,juli, 26

En av få inom polisen som säger sanningar om tillståndet i Sverige är som bekant Peter Springare. Han återkommer med en beskrivning av tillståndet inom polisen och antyder att de stupiditeter som en viss person i polisledningen har infekterat polisen med i minst 15 år, måste upphöra och att polisen måste återgå till traditionell polisverksamhet som är möjlig om det nuvarande ideologiska dumflummet i verksamheten avskaffas.

Första gången jag fick ögonen på den personen var när den hade gett order om att polisen skulle inte ingripa när huliganer höll på att riva en bank i Malmö.

Tidigare hade ”personen” föreslagit att 12 huliganer (tror jag att det var) skulle antas till polisutbildningen. RPS var med på det.

Med hjälp av en rygglös RPS-chef så planterades liknande ideer inom polisen.

Man skulle inte bråka med buset, man skulle föra dialog.

Denna metod som kom från Danmark har sedan missförståtts och förvanskats till ren dumhet vilket har förlamat poliskåren eftersom dessa flummetoder har stöd på högsta nivå.

Alla har sett åtskilliga exempel på denna katastrofala attityd relativt kriminella de senare åren.

När det var krig i Husby för ett par år sedan så frågade en journalist dåvarande chefen för polisen i Stockholm Mats Löving: ”Vad tänker ni göra nu?”  ”Så lite som möjligt” blev svaret.

Denna individ är nu chef för NOA, Nationella Operativa Avdelningen.

Migranter som illegalt ockuperat sommarstugor har inte åtgärdats av polisen. Med den idiotiska motiveringen att det är ett fall för kronofogden.

Tom bussar har ockuperats av flyktingar, polisen har vägrat att ingripa.

I Malmö så påstod polisen att det inte gick att vräka ockupanter av andras mark.

I Uppsala för några månader sedan när när huliganer brände bilar så var  polisen redo att ingripa med rätt utrustning. Högsta chefen gav order om att de inte skulle ingripa.

Det finns åtskilliga fler exempel på liknande händelser där inte polisen gör vad de ska göra pga ledningens misslyckade ideologiska experiment.

Ska man försöka med förebyggande dialogverksamhet så ska den utföres när det är lugnt i området. Då kan man bjuda på korv och kaffe. När det visar sig att det inte fungerar, sannolikt för att det invandrade buset tror att polisen är rygglösa mesar, då är det hårdhandskar som gäller i stället för att backa undan som ibland sker idag.

Vid kravallerna i Rinkeby senast så lär en hel polisstyrka stått och väntat någon kilometer bort. Men de fick inte order att ingripa.

Ett annat exempel är fotbollsmatcher där huliganer bränner bengaler utan att polisen rör ett finger för att förhindra det. Så vitt jag förstår så är det förbjudet att använda bengaler i dessa sammanhang.

Det klientel som är problemet idag förstår inte polisens mesande. De förstår bara knytnävsspråk vilket skall vara polisens språk när saker spårat ur.

Artikel – Springare


Finns det förutsättning för integration??

16,juli, 18

Ordet integration är frekvent brukat och missbrukat under lång tid.

Finns det något exempel på integration som lyckats där någon extrem kategori varit inblandad?

USA tvångsimporterade afrikaner för ca 200 år sedan. De använde som slavar och behandlades illa.

För ca 150 år sedan upphörde slaveriet och afrikanerna blev fria att agera i samhället enligt egen agenda.

Att sakna utbildning och ändå försöka klara sig i samhället blev inte lätt som kan förutses. De diskriminerades, främst i södern relativt länge.

Sedan minst 75 år så har de dock fått gå i skolan även om det var i separerade klasser relativt vita.

Så hur har det gått för afrikanerna sedan de i allt väsentligt haft samma rättigheter som vita?

En del har lyckats väl. Akademiska studier och höga befattningar. En har tom blivit president.

Men tittar man närmare på dem som lyckats så är nog en mycket stor andel inte renrasiga afrikaner, de har en eller fler vita eller andra i sin stamtavla.

Obama tex har en far från Kenya och en vit mor från USA.

I alla länder oavsett folkgrupp så finns det en andel av eleverna i utbildningsväsendet som har svårigheter att klara kraven. Jag gissar att den delen i Sverige skulle vara ca 25%. Då förutsätter jag en fungerande skola. I dag är troligen andelen 35%.

Det beror inte enbart på skolan och dess krav, i varje population finns en andel som har dåliga medfödda förutsättningar att inhämta och förvalta teoretiska kunskaper och färdigheter.

I samband med de tragiska polisskjutningarna mot svarta i USA  så är det konstaterats att svarta kriminella har en högre representation relativt deras andel av befolkningen.

Det är en förenklad framställning av ”Black Lives Matter” när man påstår att det handlar om rent rasistiska motiv från polisens sida. Man kan  ana att  det bland polisen finns en stark misstänksamhet mot svarta kriminella, sannolikt baserat på negativa erfarenheter, vilket gör att avtryckarfingret reagerar fort.

Samtidigt bygger detta upp en stark misstro från de svartas sida.

Det är en obehaglig situation som uppstått. Rent av en polarisering för att använda ett  populärt uttryck.

Ett tillstånd som uppstått pga att integrationen misslyckats.

Till Sverige så importeras tusentals afrikaner varje år. En del har lägre grundläggande utbildning, en stor del ingen alls.

En del är sk kvotflyktingar. Från diverse delar av Afrika där det poppat upp en ”kris”.

Tex så kommer det flyktingar från Södra Sudan. Dessa har mycket liten eller ingen utbildning alls.

Dessa får vad jag förstår obligatoriskt permanent uppehållstillstånd.

Hur skall dessa ”integreras” i det svenska samhället???

I mån det alls har kommit något svar från politikerna så är det att de skall få utbildning. Individer som är 35-50 år skall börja i 1:a klass, gå 9 år, sedan 3 år i gymnasiet????

Fullständigt dåraktigt. Dels som princip, dels pga att de  kommer att hoppa av utbildningen långt innan slutet.

En annan metod som det ylas vilt om är att det måste skapas ”enkla jobb”. Enkla jobb för att analfabeter från Afrika skall kunna skensysselsättas???

Vi skall backa 50 år i utvecklingen för att individer utan förutsättningar skall få ”jobb”???

Fullständigt idiotiskt även detta.

Nå vad blir slutsatsen?

Den självklara. Att individer från primitiva u-länder inte skall flyttas till utvecklade i-länder då de saknar alla förutsättningar att integreras i den miljön.

Afrika är inte att land. Det är en kontinent med ett 50-tal länder. I norr arabiska länder, söder om Sahara är befolkningen svart. Utvecklingsnivån är likartad i dessa länder, är det kris i något land så är det naturliga att man tillfälligt flyttar till ett grannland. Som kanske har ett likartat språk. Swahili är ett slags standardspråk som fungerar i flera länder.

Afrika och AU måste ta tag i och lösa sina egna problem. Inte exportera dem.

Samma princip gäller i Europa. Blir det tillfällig kris i ett land så skall de drabbade kunna flytta tillfälligt till ett grannland

Man löser inte en tillfällig kris i ett u-land genom att flytta folk till en annan världsdel. Man hjälper genom att skjuta till resurser som kan hjälpa på plats.

De nuvarande primitiva asylreglerna är en katastrof både för asylanterna och mottagarländerna.

Det är ländernas politiker som skalla sätta stopp för dårskapen.

Men det finns skumma intressenter som vill utnyttja
systemet för att rasblanda och förstöra demografin i så många länder som möjligt. I eget rasistiskt intresse.

Barbara Spectre är en. Frans Timmermans är en annan. Peter Sutherland en tredje. Bilderberggruppens lakejer en fjärde.

Vad blir slutsatsen med USA som facit på ett omöjligt integrationsprojekt?

Att det inte fungerar att försöka integrera individer från primitiva u-länder i ett modernt i-land.

Det är självklart en felaktig metod att permanent flytta folk till en annan världsdel pga en tillfällig kris i u-landet.

Republiken Nya Afrika – USA


USA polis och skjutningar

16,juli, 17

Skjutningar mot svarta i USA har blivit ett hett ämne på sista tiden. Uppbackat och uppviglat av de svarta rörelsen ”Black Lives Matter”.

Försöken att framställa incidenterna som rent rasistiska är inte fördelaktiga för de svarta om de vill förbättra situationen med korrekta insatser.

Jag länkar till artikel som ger ett helhetsperspektiv på händelserna.

Polisskjutningar i USA


Polisskolan 7 blir verklighet i Sverige

16,juli, 13

Polisen skall sänka antagningskraven på aspiranter. Kraven på begåvning skall sänkas!!!

Precis som i lärarutbildningen där det är viktigare att fylla platserna hos den hord av mer eller mindre odugliga lärarhögskolor genom sänkning av kraven, i stället för att angripa problemet i den andra änden,  att höja lärarlöner och röja i den anarki som flumskolan skapat.

I stället för att ge poliserna anständiga löner  och rimliga anställnings- förhållanden så att kvalificerade personer söker  så agerar man destruktivt genom kravsänkning. Mångkultur är viktigare än kvalitet. Förmodligen så kommer denna nya ”elit” modell ”Polisskolan 7” att ha stora svårigheter att både läsa och skriva.

Den moral de kommer att införa det kan man bara gissa.

Man kan skylla på Rikspolischefen men för en gångs skull så är inte huvudfelet hans.

Det är regeringens fel. Socialdemokraterna gillar inte vare sig yttre eller inre försvar.

När det gäller försvaret så åker man i stället till USA och ber dem försvara Sverige mot att USA får använda Sverige som bas för militära styrkor. I stället för det självklara, att kraftigt rusta upp det försvar som de själva har förstört.

Är det inte egendomligt att ett parti som utmålar sig som vänster, ett socialistiskt parti, ber en superkapitalistisk makt att försvara Sverige??

Förklaringen är enkel: Den judiska gemenskapen som går före det mesta. Socialdemokraterna har alltid kontrollerats av judar, USA kontrolleras både direkt och indirekt av judar.

Det idiotsvar som politiker ger när bristen på poliser kommer upp är: ”Vi har aldrig haft så många poliser som nu”

Det är ju fullständigt ointressant när verkligheten kräver många fler. Men socialister har aldrig gillat den störande faktor som kallas verklighet.

Sverige är troligen det polisglesaste landet i EU. Den nya reformen med sammanslagningen av 21 myndigheter skulle göra att polisen kom ut till medborgarna.

I själva verket så har polismyndigheten agerat tvärt om. Ett stort antal lokalstationer har nerlagts under de senaste åren.

Någonting är fundamentalt fel i organisationen och frågan är om inte det felet stavas: Eva Årestad-Radner.


Rättssystemet degenererat av regeringar

15,oktober, 21

”Kalla fakta” i går. Om hur åklagare saboterar rättssystemet genom att släppa brottslingar med ett kvalificerat brottsregister fria innan rättegång inletts. Men även åtalseftergift beviljas för icke banala brott.

Rättssystemet har havererat precis som det mesta annat med de destruktiva regeringar som Sverige haft och har.

Vad som inte kom fram i programmet, vilket var svagt, var orsaken till dessa defekter i systemet. Orsaken är att  spara pengar!!!

Åklagarna agerar utifrån de direktiv som Riksåklagaren svarar för. Riksåklagaren agerar i enlighet med  regeringens direktiv.

Det är alltså regeringen som är ansvarig. Vilken regering? Naturligtvis den  som ”leddes” av katastrofen Reinfeldt. I nära samarbete med katastrofen Borg.

När det visade sig att brottsligheten kraftigt ökade för ett antal år sedan så var det uppenbart att åklagare och domstolar inte klarade arbetsbördan. Det naturliga i det läget vore självklart att utöka åklagarnas och domstolarnas kapacitet.

Problemet var Reinfeldt och Borg som inte har normal utrustning mellan örona.

En utökning skulle kosta pengar.

De löste problemet på följande sätt:

1.
Bevilja åtalseftergift så att färre mål gick till utredning och domstolar.
2.
Att inte häkta folk före rättegång även om det vore högst motiverat.
3.
Att bevilja ”rabatt” för brottslingarna. De skulle inte dömas för alla brott utan bara för de värsta brotten.

Punkt tre var möjligen införd redan före 2006 av Thomas Bodström som rekommenderade metoden för att reducera utredningsbördan.
De här åtgärderna skulle spara pengar, det viktigaste för Reinfeldt och Borg. Konsekvenserna för rättssystemet och svenska folket  intresserade dem inte.

Som framgick i programmet så blev folk nästan ihjälkörda av dessa kriminella fyllon och knarkare som borde hållits i förvar.

En följd av regeringens inkompetens och förakt för medborgarna.

Frågan är om inte de drabbade borde stämma staten för de svåra skador de erhållit, en direkt följd av  regeringens defekta moraluppfattning. Medborgarna skall skyddas från kriminella och asociala individer. Det är en av statens huvuduppgifter vid sidan av att försvara landets suveränitet.

I bägge fallen så har denna dåvarande regering svikit sin uppgift.


Politikerna vill inte ha någon polis

15,augusti, 31

Länkar till blogg där politikernas sabotage av polisen än en gång exemplifieras. Bristen på resurser har hörts i åratal utan reaktion från någon politiker.

Det senaste klippet är att polisens högsta ledning bestämt att 700 polisbilar skall försvinna ur organisationen.

Misstanken som infinner sig är att det skall underlätta för den organiserade brottsligheten att ostört bedriva sin verksamhet.

Budskapet från politikerna har länge varit att det viktigaste för polisen är att spara pengar. Det skall självfallet inte vara en huvud- verksamhet. Polisen skall alltid ha en viss överkapacitet. I stället är det precis tvärtom.

Det gäller även det militära försvaret. Samma där, svår underkapacitet.

Det är hög tid att dra slutsatserna om de politiker som vi har. Det är folk som arbetar med dold agenda och bedriver sabotageverksamhet mot landet.

När skall detta lands förslöade folk reagera??

Moderaterna påstår sig nu vilja ha 1000 extra poliser. Frågan är om det är annat än spel för galleriet.

Länk Varjagers blogg


Slå till hårt mot huliganerna, statuera exempel

15,augusti, 5

I SVD berättar en polis om hur det är att rycka ut till Stockholms norra förorter.

I detta fallet tydligen en man med svåra hjärtproblem.

När polisen kom fram så börjar några glopar att kasta sten på dem. De måste ha speciell skyddsutrustning för att inte bli skadade.

Det tog extra tid kunna ingripa under sådan omständigheter. Mannen dog.

Då är frågan, skall polis bara ta emot dessa kriminella attacker från huliganer utan att slå tillbaka hårt??

Svaret är självfallet nej. En variant är att skjuta gummikulor mot dräggen.  Det bästa vore att skjuta skarpt. De skall få klart för sig att kastar man sten mot polis eller utryckningsfordon som ambulans eller brandkår då kan man få en kula i pannan.

På länken nedan så redovisas ett nytt angrepp på polisen. Detta kommer att fortsätta eftersom inte dräggen känner någon respekt för polisen. En följd av högsta  polisledningen fullständigt inkompetenta mjukisstrategi.

När dräggen får skarpa skott i kroppen så kommer det att ändras. Med andra ord kommer ingen förändring att ske med nuvarande odugliga regering.

Nytt angrepp på polisen