Bye-bye Finland

16,augusti, 24

Enligt SVD så kommer Finland att slå in på den katastrofala kurs som förstört den svenska skolan.

För några år sedan tittade jag på ett inslag i KK där en finsk ”guru” föreläste. Av någon anledning så har han fått någon slags status som skolexpert.

Jag blev mer och mer förundrad ju längre han kom – det han sade tydde på att han ville att den svenska skolmodellen var att rekommendera. Jag trodde knappt mina öron!!!  Visste han/de ingenting om vad som hänt i Sverige med skolan???

Helt klart visste de det!!

Ändå  ville han införa denna katastrof i Finland. Vem jobbar han för? Israel? Eller Bilderberggruppen? Ingen större skillnad.

Det finns stark anledning att ställa den frågan.

Några ”radikala” vid något finländskt universitet håller på  att skapa en ”proggressiv” läroplan.

Tidningen påpekar att det är de välutbildade och ambitiösa lärarna i Finland som har en stor del i den nuvarande effektiva skolan. Inte så länge till.

Marxisterna kommer  naturligtvis att angripa lärarutbildningen precis som man gjort i Sverige.

Bye-bye Finland. Snart är ni inte i topp i PISA -mätningarna.

Facit finns redan i Sverige.


Politikernas och medias skuld för skolan växer fram

14,februari, 20

En expert från OECD har lagt fram en mer detaljerad rapport specifik för Sverige och PISA resultaten.

Det mesta är sunt förnuft och sådant som det inte behövs experter för att konstatera.  Han understryker starkt att det är kompetenta lärare som är en mycket stark faktor för bra resultat i skolan.

Det måste vara en nyhet för Jan Björklund och regeringen eftersom de tyckt att det är OK att lärarstudenter kommer in på lärarutbildningen nästan utan betyg alls.  Det är ju konsekvent eftersom det i Lpo94 , läroplan 94, står att eleverna så mycket som möjligt skall  sköta sin egen utbildning. Då behövs det ju inga lärare! Detta har politikerna varit överens om ända sedan 1994.

Han punkterar också myten om mindre klasser skulle vara lösningen. Ett mantra som politikerna försökt hjärntvätta väljarna med. Frågan är om detta har varit ett medvetet stickspår för att avleda uppmärksamheten från det pågående sabotaget av skolan som politikerna energiskt har genomfört eller om det är frågan om omedveten inkompetens och dumhet.

I desperation efter att hitta något positivt från skolan så har dema- gogerna hävdat att svenska elever är kreativa. Inte heller det styrks av PISA-rapporten.

Svenska elever anser att det behövs ”talang” för att lyckas med matematiken. De ger också upp tidigare än elever från andra länder. Det är en bekräftelse av Lpo94. Om man inte fixar matten själv så får man ge upp, lärarna stöttar inte.

Något som borde vara självklart är att det måste vara lugnt i klassrummet för att det skall bedrivas några effektiva studier. Detta påpekades som grundläggande. Detta är inte alls självklart för svenska politiker. Fruktansvärt att inte eleverna skall få använda mobiltelefon under lektioner, lyssna på musik, sitta med mössa och ytterkläder på mm.

Inga åtgärder. Det skall vara liberalt demokratiskt, eleverna skall få bestämma. Denna degeneration har understötts både av politiker och journalister i slaskmedia dvs kvällspressen. De som krävt ordning i skolan har av media och vänsterpöbeln hånats som reaktionära bakåtsträvare.

När inte bluffen om den betygs- och kravfria flumskolan höll längre  så tvingades både politiker och slaskmedia att redovisa sanningen för att rädda sitt eget skinn.

 


Alliansens ”förträffliga” skola

12,september, 7

Ca 15% av befolkningen i Europa kan knappt läsa. Dvs var 5e, 6e person. Tendensen är att det blir sämre.  Det är inte orsakat av invandrare.

Bäst är Finland med ca 8%.

Förklaringen att det är likartat över hela Europa är att utbildnings- trender kopieras mellan länder. Den katastrofala flumskolan som Bildt och Ask sjösatte 1994 med Lpo94 har gett resultat.  Moderaterna tycker att det är bra fortfarande. Kommunerna skall få fortsätta att misshandla skolan, lärare har samma status som städare, eleverna har knappt läroböcker, ofta stenciler. 25% av lärarna har fortfarande inte egna datorer,de flesta har  heller inte egna tjänsterum.

Detta är bra tycker alliansen utom (fp) som vill förstatliga skolan.


Slutet för Finland som skolledare

11,december, 16

Såg ett inslag i kunskapskanalen nyligen. Handlade tydligen om ledarskap i skolan. Rektorer och skolledare som publik, fullpackat som jag såg det.

Jag kom in när en finländare föreläste, en höjdare i Finland. Han heter tydligen Pasi Sahlberg.

Han kände sig irriterad över att PISA bara mätte tunga bitar som att läsa, skriva och räkna. Trots att Finland är i topp i dessa ämnen.

Han ville reducera den lärarledda under visningen med 50%, resten skulle vara projektarbeten, grupparbeten, i praktiken eget arbete.

Av det han sade och det man kunde gissa sig till mellan raderna så kan man dra slutsatsen att Finland kommer att avskaffa kunskapsskolan och i stället införa den svenska modellen. I praktiken införa Lpo94, läroplan 94.

Han tycktes vara helt okunnig om den svenska debatten om skolan.  Han vill i praktiken inför det elände som Sverige försöker komma ur.

Så här säger han enligt ett inslag på skolöverstyrelsen.se:

”Han spår att finsk skola behöver satsa mer på individuellt arbete, temaarbete och projekt och mindre på modersmål, matematik och naturvetenskap.”

Jepp där kom det.  Det har vi provat sedan 1994 med känt resultat.


PISA ger negativt resultat igen

10,december, 7

Ny rapport från PISA. Svenska elever blir sämre i konkurrensen.  Har vi inte hört det förr ett antal gånger??

Dessutom påpekas att det skett en segregation på så sätt att föräldrarnas utbildningsnivå blivit mer avgörande för elevernas prestationer.

Visst, det är precis vad politikerna beställt!! I läroplanen Lpo94 står att eleverna ” ..tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön..” Detta är den röda tråden i läroplanen, det upprepas ett antal gånger.

Dvs eleverna skall sköta sin egen utbildning.  En representant för skolverket och en rektor uttryckte för några månader som:                       ” …lärarnas alltmer tillbakadragna roll ställer högre krav på föräldrarna…” Det är alltså föräldrarna som  skall svara för elevernas utbildning i väsentliga avseenden, lärarna har inte den rollen.

Detta är det avgörande för den usla skolan. Kommunaliseringen har bidragit men läroplanen är det som sänkt nivån mest.  Man får vad man ber om, (fp) och (m) som torde vara huvudansvariga för Lpo94 är väl nöjda?? Har det blivit bättre i nya läroplanen Lgr11??  Det värsta har tagits bort men mycket av det gamla flummet kvarstår. Jan Björklund visar att (fp) egentligen stöder den gamla flumskolan, han har inte rensat tillräckligt trots att han verbalt låtsas ha en annan åsikt.

SVD