Mugabe och Centerpartiet

15,augusti, 5

Det går inte så bra i Zimbabwe.

Mugabe konfiskerade de vita farmarnas gårdar och delade ut jorden till svarta blivande bönder. De vita kastades ut med delvis brutala och förolämpande metoder.

Nu skulle det socialistiska systemet visa sin överlägsenhet.

Nyligen så önskade Mugabe att de vita farmarna skulle återvända. Förut var landet en kornbod åt delar av Afrika, nu måste man importera spannmål för att inte svälta ihjäl.

De svarta som tog över farmerna eller delar av dem, en markdelning gjordes sannolikt eftersom många farmer var stora, har tydligen misslyckats helt med att odla jorden. De flesta av dem var sannolikt anställda på farmerna och visste precis hur odlingen gick till. Trots det så kunde de inte driva jordbruket.

Det är vita som måste rycka in, som har kompetensen.

För några månader sedan så hade Svenskt näringsliv en underlig bild på sin hemsida. En kamel med sanddyner i bakgrunden. Sedan en text som talade om entreprenörer och innovation!!!

Syftet var tydligen att propagera för invandring från Afrika och dessa invandrare skulle svara för företagsamhet och Innovation!!

Denna organisation vill ha fri invandring och rörlighet i högst eget intresse. Vad det får för konsekvenser för Sverige i övrigt det intresserar dem inte. Maud Olofsson och Jakob Wallenberg sitter i styrelsen.

Den aktuelle annonsen var så korkad så det är inte svårt att räkna ut vem som låg bakom den.

Dessa smarta Afrikanska entreprenörer som inte ens kan  påta i jorden och odla skulle alltså bli Sveriges framtid.

Både Wallenberg och Olofsson är BILDERBERGARE, det kan förklara  en del av syftet.

Annonser

Centerpartiets totala förfall

15,juli, 27

Simon Palme heter en person som just nu är ledarskribent i en ”frihetlig och liberal” tidning.

Han bygger en ledare runt ett uttalande som Löfvén gjorde under Almedalsveckan.

Han hade sagt något i stil med att  ”Vi skall upprätthålla  lag och ordning”.

Rubrik på Palmes ledare: ” Stefan Löfven på nationalismens gråskala” !!!

Upprätthållandet av lag och ordning torde vara grundvalen för ett civiliserat samhälle.

Det borde vara så självklart att det inte skall behöva utsägas.

Palme avslutar: ”….Framöver blir det  intressant att se hur den del av vänstern som brinner för en generösare asylinvandring ska reagera på Löfvéns vandring ut på den nationalistiska gråskalan.”

Ledarsidan hävdar att den fortfarande reflekterar Centerpartiets värderingar. De menar den nya Centerledningens ”värderingar”. Inte centerpartiets väljares värderingar.

Centerpartiet tycker som framgår väldigt illa om lag och ordning. Det är en naturlig anarkistisk inställning om man som centern förespråkar en fri obegränsad invandring.  Då går det inte att upprätt hålla lag och ordning, vilket är det vi  just nu ser i Sverige.  Det har inte Center- partiet något emot. Sverige skall tillhöra invandrarna , inte svenskarna, det är slutsatsen av partiets argumentation.

Det fattas bara att Palme även tar med ”rasism” och ”nazism” i  anklagelsen.

Så avgrundsdjupt har detta parti sjunkit efter att stureplansmaffian gjorde en kupp och tog över partiet.

Det är obegripligt att de riktiga centerpartisterna accepterar den nuvarande partiledningens idiotisering av partiet.

 


Den problemskapande asylpolitiken

15,juli, 2

Följande skrev en person för en tid sedan:

”Sveriges problemskapande asylpolitik

Under ”På tvären”  skriver  Göran Albinsson Bruhner 18/5 att riksdagspartierna genom att hindra en fri debatt om svensk asylpolitik själva har orsakat att de sk missnöjespartierna ”finns och frodas”. Han ger tre exempel på frågor som väljarna ställer men som ingen etablerad politiker vill svara på:

”Varför kallas ekonomiska invandrare för flyktingar ? Varför vanvårdas mormor av hemtjänsten medan asylsökanden lever flott på hotell? Vad kostar egentligen den importerade brottsligheten?”

Lite fakta som belägger att de många folkliga frågorna om asylpolitiken är berättigade går trots allt att få fram.
1.
FN höll i mars ”International conference on migration” i Rom. Svensken Jonas Widegren vid FNs flyktingkommissariat bidrog med ett föredrag som har publicerats av OECD. Han meddelar: Huvuddelen av asylsökarna i Europa kommer hit av ekonomiska skäl. – ”Kanske endast en tredjedel av asylsökarna sedan 1983 kan anses behöva internationellt skydd.” – Mellan 50 och 80% av asylsökarna har inga dokument eller falska  – ”det finns klara tecken på att asylsystemen i Västeuropa och Nordamerika går mot slutligt sammanbrott”

2.
Ur statens offentliga handlingar 1991:1  kan man utläsa: Mellan hälften och två tredjedelar av Västeuropas asylsökare ”är personer  utan något starkare skyddsbehov som söker en bättre tillvaro” I Sverige var 72 procent dokumentlösa år 1989 – hur många som hade falska dokument  är givetvis okänt.

3.
Sveriges nuvarande ambassadör i Bonn sade för några år sedan att svenska asylregler var så lösa att minst en miljard främlingar hade rätt att få stanna i landet.

4.
Enligt utlänningspolisen hyser Sverige över 30000 oidentifierade  sk flyktingar, av vilka flera hundra har minst två uppehållstillstånd och därmed motsvarande förmåner. Polisen söker tusen sk flyktingar som är ”gömda” efter utvisningsbeslut.

5.
SOU 1991:1 skriver: ”Sveriges årskostnader per asylsökare ligger högt. 200 000 kr” (alltså per individ) Därmed bör invandrarministerns uppgift den 22 februari 1990 om att ”Sveriges flyktingåtaganden” då kostade fyrtio miljarder om året vara riktig. Det innebär att varje person i förvärvslivet arbetar minst en månad om året för att täcka kostnaderna.

Till sist: Jonas Widegren och SOU 1991:1 hävdar liksom jag att i-ländernas hjälp till tredje världen måste ändras, utformas så att den ”Undanröjer grundorsakerna till den ödeläggande  massmigrationen därifrån”, för att citera Widgren. Ändringsbehovet lär gälla Sveriges  slösande  och problemskapande asylpolitik mer än något annat lands.”

Slut inlägg.

Aktuell invandrarminister svarade tydligen med ett inlägg som jag ej sparat.  Dock har jag svaret:

”Vad kostar flyktingarna?

Tack invandrarminister Lööw för uppmärksamheten 8/6.på mitt inlägg ”Sveriges problemskapande asylpolitik” i SVD 4/6.

Du tycks godta alla mina faktauppgifter utom en – förklarar det fel att du sagt att Sveriges flyktingåtagande” kostar fyrtio miljarder om året. Utan framgång har jag tidigare bett Justitiekanslern utreda siffrans riktighet. Det är första gången jag ser din dementi.

Du påstår att rätta siffran är sex miljarder. Det misstror jag!  Sex miljarder är ju bara Migrationsverkets direkta kostnader för ett års asylsökare.

Vem betalar för alla icke-självförsörjande som kommit hit övriga år? Vem betalar för alla indirekta kostnader? Och vem betalar  ”Sveriges flyktingåtagande” i övriga länder?

Flertalet medborgare vill veta samtliga årskostnader  för asylinvandrare. Åtminstone måste följande delposter ingå:

Utbildning och löner till invandringens direkta handhavare, asylinvandrarnas uppehälle (mat,kläder, möblerade bostäder, städning, dagspengar osv), tolktjänst,asylutredningar, eventuella utvisningar, undervisning av alla slag, (bara  hemspråk kostar enligt SÖ en miljard per år) , studielöner, sjukvård, tandvård, barntillsyn, arbetsförmedling, resor,socialbidrag, arbetslöshetsersättningar (åt 60000 enligt pressen) ,allmän samhällsservice (i sport- anläggningar,bibliotek osv)  rättshjälp, polisens, advokaters, domstolars (extra) arbete, utökad brottshindrande bevakning, fängelsevistelse,  – och rymningar! Mer lär finnas som kostar, även om det saknas i min lite slarviga uppräkning.

Jag emotser  nu en sannfärdig officiell redovisning. Först när en sådan nått allmänheten kan asylkostnader diskuteras på saklig grund”

Ovanstående skrevs av SVEN-OLLE OLSSON Sjöbo. 910604. Ca 15 år sedan.

Han som blev näst intill lynchad av jude/vänstermedia.

Känns ovanstående igen? Praktiskt taget allt med den skillnaden att det är mångdubbelt värre nu!

Han har ju rätt. Men Sveriges skurkpolitiker gör allt för att bedra Sveriges folk och förstöra landets nationella karaktär.

 


(mp) missbrukar KU

14,maj, 15

Maud Olofssons hämnd på Reinfeldt var smått raffinerad. Genom att åtta gånger vägra svara på frågan om Reinfeldt varit informerad så blev intrycket att hon ville skydda Reinfeldt.  För att han ljugit i KU.

Tyvärr så måste jag hålla med om att detta jippo om EON-affären är en politisering från KUs ordförande Peter Eriksson.

Den här affären är grundligt genomtröskad redan tidigare och Olofsson har sagt att partiledarna i alliansen varit informerade.

Så vad var det för mening med detta jippo där dessutom huvudpersonen lämnat politiken?


Sänkt restaurangmoms misslyckat i Finland

11,september, 7

I Finland har man gjort försök med att sänka restaurangmomsen. Även för frisörer.  Sysselsättningseffekten ha varit mycket liten.  Bara de stora restaurangerna lät momssänkningen slå igenom på priserna. De små behöll priserna och lät den sänkta momsen gå ner i egna fickor. Som kunde förutspås.  Man överväger nu att avbryta försöken och återgå till gamla momssatser.

Det svenska förslaget kom från centerpartiet, ytterligare ett korkat förslag från denna församling av svagsinta.  Allt som kommer från detta parti stinker av dumhet och inkompetens. Från skolpolitik till finans.

Den här dumheten får betalas av landets pensionärer som tydligen enligt Reinfeldt har det gott ställt med stora marginaler. Än en gång bekräftas att Reinfeldt är en svag ledare. Men Hägglund då?? Hotade han med att (kd) skulle lämna regeringen? Troligen inte. En annan svag ledare.

Snart försvinner hon, som partiledare och från riksdagen. En klar miljöförbättring. Men vad kommer i stället?  Tydligen en naiv nyliberal, partiet blir en ny variant av (m) och (fp).  Är det vad Sverige behöver??

SVD – Moms i Finland


Regeringens fulspel avslöjas

11,augusti, 2

”Olofsson blottar sin inkompetens” är rubriken på Lars Carlströms inlägg på SVD debatt. Carlström är talesman för Antonov, intressent i SAAB.

Det är inget nytt, hon har flippat ur fullständigt.  Sverige skall bli ett nybyggarsamhälle, dvs obegränsad invandring, främst för afrikaner , är utbrott från Olofsson senaste tiden.  Sverige skall i framtiden skötas av afrikaner och asiater.  Industri är ute, vi skall byta tjänster med varandra.  Ett av hennes bisarra förslag åt det hållet var att sänka restaurangmomsen! Är det ont om pizzakrogar i det här landet??  Det finns ju minst en i varje kvarter.

Det mesta av detta är förankrat hos Borg och Reinfeldt så det avslöjar regeringens inställning till Sveriges viktigaste och tyngsta verksamhet.

Med en glappande käft kan man komma långt i det här landet, till slut så lyser dock tvåorna i gymnasiebetyget igenom.

Hon har ”hotat” med att lämna politiken om hon petas  som näringsminister efter att partiet fått ny ledare.  Ett sådant löfte får inte missas.

SVD – Carlström


Olofsson mot väggen igen

09,oktober, 30

I dagens AB 091030  kommenterar  Jimmie Åkesson  Maud Olofssons tidigare inlägg.

Man behöver inte vara anhängare av SD för att konstatera att det är Olofsson som framstår i en underlig dager.

Olofsson påstår att hon är ”trygg i sin svenska identitet”.  Men det är ju just en stark svensk identitet eller en naturlig nationell identitet som SD argumenterar för!  Som samtliga  övriga partier starkt bekämpar.

En sund nationell identitet är helt självklar i våra grannländer. I Sverige är det annorlunda,  politiker och vänstermedia stämplar allt som kan betecknas som nationalism som ”nazism”.

Hon har tydligen sagt att det är invandrarna ”som byggt Sverige”.  Samma tjat hördes under 80-talet från journalister. Vad som förvånade mig var att de aldrig fick mothugg.  Därför att påståendet är så korkat. Antag det motsatta:  Ingen invandrare togs in i Sverige 1950 – 1990. Enligt dessa skarptänkare så hade vi då nästan bott i grottor.  Det är bara utlänningar som kan, vi svenskar är idioter, det är vad politiker och media påstår.

Vad hade hänt i verkligheten? Jo industrin hade fått rationaliserat effektivare, byggt en effektivare produktionsapparat.  Vilket senare skulle ha gett oss en konkurrensfördel.  De missförhållanden i tex restaurangbranschen som uppstått pga av invandring, ibland illegalt, skulle i stor utsträckning inte ha uppstått.

Näringslivet skulle ha dammsugit samhället efter potentiell arbetskraft vilket skulle medfört att arbetslösheten skulle gått ner till mycket låga nivåer. Outbildade skulle ha fått utbildning.

Så vad återstår av detta enfaldiga hyllande  av alla som kommer från utlandet?

Visst har har finländare , italienare och greker gjort en bra insats men att påstå att Sverige  har varit helt beroende av dem det är enfaldig rappakalja.

Reinfeldt har tydligen gjort något hånfullt uttalande om svenskarna som ”barbarer” , det är utlänningarna som fixat Sverige!!

Dessa två saknar tydligen en svensk identitet av döma av deras uttalanden.  De markerar en tydlig svenskfientlighet.

Skall dessa två återväljas i nästa val??