Om de globalistiska quislingarnas målsättning att utplåna nationer och dessas befolkning

17,maj, 7

Invandringspolitiken har inte mycket med humanism och asylrätt
att göra , det handlar om att förstöra den homogena befolkningen
för att lättare kunna splittra och härska med konspiratoriska medel.

En central del i detta är KALERGIs plan att förstöra de
nationella befolkningarna med rasblandning för att relativt skapa
ett övertag för de inbíllade heliga  som INTE skulle rasblandas.

Alla partierna i riksdagen stöder detta oavsett vad de säger.

Länk till artikel

Annonser

Judisk Rabbin erkänner den judiska konspirationen mot nationer och nationella folk

15,februari, 9

På länken nedan kan ni läsa detta fantastiska fräcka men ärliga medgivande från en fanatisk judisk Rabbin.

Detta har ju världen vetat länge men det har  bemötts med desperata judiska lögner som ”antisemitism”.

De vill införa judisk moral!  Skall man hånskratta en timme eller en vecka? Vi har sett tillämpning av den judiska moralen åtskilliga gånger. Tex att slakta ca 3000 palestinier för att de försvarar sig mot den judiska ockupationen. Juden Bonniers förföljelse av svenskar som vågar ha icke-PK åsikter. Alltså kritiska åsikter om judiska intressen som massinvandring. Juden Reinfeldts påstående att Sverige skall ägas av invandrarna.

Det handlar inte bara om att införa judisk ”moral” (det är nödvändigt att använda citationstecken), det handlar om att få kontroll över världens nationer och folk, annars blir det svårt att införa en främmande moral.

Det är i praktiken ett erkännande av ambitionen att ta kontroll över hela världen.

Judisk Rabbin – Vi skall införa judisk moral