Vargterrorn fortsätter

15,november, 17

Efter att en gård i närheten av Gnesta fått ett 60-tal får dödade av varg. Senast i förra veckan 5 döda, så polisanmäler ansvarig myndighet, Länsstyrelsen i Stockholm, gårdsägaren för djurplågeri.

De anser att det är hans skyldighet att ”stängsla” så att vargen inte kommer åt fåren.

De vill inte beordra skyddsjakt.

Man gnuggar sig i ögonen, man tror inte det är sant.

Offren för statens inkompetenta rovdjurspolitik polisanmäls för att statens vargar dödar fåren!!!!

Att det sitter enfaldiga vargkramare på länsstyrelserna det är konstaterat.  Ofta är de kvinnor.

Men för att göra något så korkat som att polisanmäla offren fordras något mer. Jag visste inte vem som var Landshövding i Stockholms län. Jag kollade. Mycket riktigt, en kvinna. Chris Heister.

Tanken med att delegera ansvaret för vargpolitiken till Länsstyrelserna var väl att man lokalt skulle ha insikt i problemen och vidta rätt åtgärder. Att ta ansvar för den lokala situationen.

Samtidigt så har man också fått uppgiften att sprida vargen över landet, bara det idiotiskt.

Nyligen meddelades att 44 vargar för skjutas under vintern. Jag har för mig att det var samma antal förra året. Jag tror inte man sköt mer än ca 30 pga Naturvårdsverkets trixande med så korta jakttider som möjligt så att det bestämda antalet inte skulle  uppnås.

Det här innebär att tillväxten i vargstammen ökar eftersom tillväxten sannolikt är betydligt större än avskjutningen.

Det är också Naturvårdsverkets avsikt.

Antalet vargar är nu sannolikt mellan 500 och 700 trots att det inte skulle vara med än 270.

Man skulle behöva skjuta minst 100 några år för att komma ner till bestämt antal.

Det här visar att delegeringen till Länsstyrelserna inte fungerar. Det behövs en överordnad instans som inte styrs av primitiva känslo- mässiga eller fundamentalistiska  värderingar.

Naturvårdsverket skulle vara det men sköter inte det jobbet.

Regeringen borde ta över men med Romson som miljöminister och en statsminister som inte fungerar så  går inte det heller.

Vargfrågan – politiken – håller på att bli en motsvarighet till flyktingkatastrofen som korkade politiker har prackat på Sverige.

Det blir bara värre för varje år.

Senare tillägg:
Förundersökningen lades ner. Dvs det fanns inget underlag för anmälan. Chris Heister och de övriga vargkramarna på Länsstyrelsen för väl fundera på nya skamgepp på boskapsuppfödare.

Frilevande skall bort

Annonser

Spelar ingen roll vad experterna anser om antalet

15,oktober, 7

Så har då Naturvårdsverket levererat ett ”expert”-utlåtande om det ”nödvändiga” antalet vargar som måste finnas i Sverige för att arten skall överleva.

Minst 300 st påstår man. NV erkänner att det nog i dag finns 400 vargar. Sannolikt omkring 500. Man måste räkna in de som finns i Norge eftersom det ur vargsynpunkt är samma område.

Oturligt nog så spelar det ingen roll vad dessa enögda biologer tycker om antalet. Det som helt avgör antalet är det antal som kan tålas med tanke på de problem och obehag detta skadedjur orsakar.

Så ligger detta antal under experternas uppskattning så är det detta maxantal som gäller oavsett vad experterna tycker.

Inavel snyftar kramarna. Det förekommer jämt inavel i naturen, men raserna överlever ändå. Jag utesluter inte att naturen har utvecklat någon form av mekanism som gör att inaveln inte blir destruktiv.

Oavsett detta, det antal vargar som riksdagen beslutade, 270, är alldeles för många.  150 – 200 är troligen det maximala som kan tålas.

Sedan måste det tillåtas dynamiska jaktmetoder, inte det enfaldiga begrepp som NV kallar ”skyddsjakt” , ett begrepp som missbrukas av NV på allt oavsett art. Alltså i restriktivt syfte.

Varg måste få skjutas direkt av berörda individer utan särskilt tillstånd. Även utan angrepp så skall skjutning tillåtas, då vargen uppvisar ett obehagligt närgånget beteende avseende mänskliga boningar. Det är nödvändigt för att lära vargen att människan är farlig att närma sig.

Sedan måste årlig jakt tillåtas för att hålla stammen nere.  Förra vintern så uppnåddes inte det antal som var målsättningen. I efterhand så konstaterades det att i vissa områden fanns det betydligt mer varg än man trott.

Så delegeringen till Länsstyrelserna har inte fungerat bra. Det antal som beslutats skall skjutas skall skjutas. Jakttiden skall förlängas till det bestämda antalet uppnåtts.

Om det skulle visa sig att det lägre antalet gör att vargen inte klarar en fortlevnad med  detta antal, så visar det bara vad som tänkande individer för länge sedan begripit: Att det inte finns några förutsättningar för att ha detta skadedjur i Sverige.

I så fall så är det bästa att med jakt skjuta bort de som finns kvar. Så vi får tillbaka den positiva miljö som vi haft i närmare 100 år pga avsaknad av varg.


Bättre naturvård ?

15,september, 19

Naturvårdsverket har äntligen fått en ny GD. Frågan är om det innebär en förbättring.

Det finns illavarslande tecken.

1.
Han är biolog
2.
Han har jobbat åtta år på NV redan tidigare. För inte så länge sedan
3.
Åsa Romson tycker att det var ett bra val

Speciellt punkt tre antyder att det inte var ett bra val.  Risken är stor att vi får en ny varg-, säl- och skarvkramare.

Risken för vänskapskorruption är uppenbar pga hans tidigare tjänst på NV. Det hade behövts en person som kan peka med hela handen, som står fri från interna kopplingar.

Men regeringen kan ju ha gett honom direktiv om att röja upp internt? Sannolikheten  är minimal att så har skett.


Nedrans!

15,juli, 31

Tycker ni att politiker och vargkramare är synnerligen korkade? I så fall har ni  misstolkat rådande situation.

De har bara otur när de tänker.


Naturvårdsverket – ett miljöproblem i Sverige

15,juli, 19

Naturvårdsverket fortsätter att sabotera viltvården i landet.

En person som konstruerat en vildsvinsfälla har först efter sex år fått den godkänd. Beslutet kom i kammarrätten efter att Naturvårds- verket trixat och trixat med egendomliga regler och restriktioner för fällans användning.

Dessa restriktioner är så konstiga att konstruktören anser att det inte går att använda fällan. Det är uppenbarligen NVs avsikt.

Vildsvinen har som bekant blivit en landsplåga och orsakar skador för miljontals kronor varje år på åkrar och annan av människan  beredd mark.

1980 togs ett riksdagsbeslut om att vildsvin var oönskade i den svenska naturen. Ett riktigt beslut som grundades på de tidigare dåliga erfarenheterna av vildsvin. 1988 revs beslutet upp med förklaringen att vildsvin var en del av den svenska faunan. Av regeringen Ingvar Carlsson.

Ett katastrofalt beslut. Samma katastrofala beslut har tagits av korkade naturfundamentalister. miljöpartister och andra handi- kappade, med beslutet att införa varg i Sverige. Fram till 60-talet var det tillåtet att jaga varg i Sverige. Pga tidigare mycket negativa erfarenheter av varg i Sverige. Sedan dess har Naturvårdsföreningen  starkt argumenterat för inplantering av varg.  Med samma katastrofala resultat som med vildsvinen.

När skall de ansvariga politikerna  juridiskt ställas till svars ?

För att stoppa vidare spridning av vildsvinen  så har föreslagits fällor eftersom svinen är svårjagade.

Även jägarförbundet är kritiskt till fällorna av rent egoistiska skäl. De vill ha svin att skjuta på, förmodligen orsaken till att de medvetet släpptes ut i naturen för några decennier sedan.  NVs krav var att endast årsungar skulle få fångas!! Jägarna anser att även suggor och vuxna svin riskerar att fångas vilket de tycker är fel. Men det är ju suggorna som producerar ett stort antal ungar varje år så det effektivaste måste ju vara att skjuta dem!!

De konstruerar argument precis som NV av egoistiska skäl.

NV har beslutat att överklaga till  högsta förvaltningsdomstolen.

Konstruktören av fällan: ”Den följer de regler som finns. NV hittar på sina egna regler”, menar han.

Precis som  i vargfrågan så försöker NV förhala och sabotera vettiga åtgärder.

Det är  naturfundamentalister som styr på NV, de flesta kvinnor. Ett statligt verk skall inte skydda särintressen oavsett slag. Det skall göra objektiva bedömningar som inte baseras på personliga och irrelevanta faktorer.

Helst skall hela Sverige fyllas med varg och vildsvin, havet skall var fullt med säl. Vilket det redan är med enorma skador på fisket. Tillåtna jakten begränsas till 2-300/ år om jag inte minns fel. Med mängder med restriktioner så att det i praktiken inte går att jaga. Vilket är avsikten.

Minst tre tusen sälar per år borde sannolikt  skjutas.

Nedan finns två länkar. En till den inventering som gjordes i Finland angående sälbeståndet i Östersjön 2013. Den andra länken går till de nordiska naturskyddsföreningarnas skrivelse till regeringar i  de aktuella länderna. En studie i inkompetens och medvetna lögner.

Den finska inventeringen gav att det fanns ca 28000 gråsälar i Östersjön 2013. Eftersom det finns ett mörkertal så uppskattar man att det finns 40000 – 60000 gråsälar i Östersjön. Sälarna i Östersjön uppskattas äta lika mycket fisk som yrkesfisket tar upp. Skadorna är således mycket stora.

Tittar man på NVs organisation så hittar man sju kvinnor på de högsta befattningarna. Cheferna på de fyra kanslierna som finns  är samtliga kvinnor. Jag räknade till  26 kvinnliga chefer och 17 manliga. När jag kollade för ca ett år sedan så var det ungefär jämt.

Vad kan man säga om kvinnor när de får makt?? Samt deras  förmåga till objektiva beslut?

Rapport om sälar Finland 2013

Naturskyddsföreningarnas lögner

Naturvårdsverket organisation

 


En mordmaskin mindre

14,oktober, 2

Den varg som härjat i Vittsjötrakten har äntligen skjutits. På ca två månader har den dödat 50 får.

Bild i Jaktjournalen. Den är ljusröd!!!  Dvs det är en av de vargar som importerades av Naturvårdsverket från Ryssland. Ryssarna lurade på NV en korsning mellan hund och varg. Eller det är avkomma till dessa vargar.  Om vi alls ska ha varg i Sverige så skall de se ut som vargar och inte som  snedavlade missfoster.

Vi skall inte ha frilevande varg i Sverige. Det har utvecklingen visat att det är omöjligt. Däremot ett större inhägnat reservat, det är mer än tillräckligt.

Artikel + bild från Jaktjournalen


Obalanser rättas till

14,oktober, 1

Ca 1000 fågelungar har slagits ihjäl på en ö utanför Gävle.  De tillhör den bevingade ohyra  som kallas skarv.

Av någon anledning så är min sorg något begränsad.

Om inte myndigheterna gör vad de ska  – det gör inte Naturvårdsverket – då går det så här. Folk tar saken i egna händer och korrigerar uppkomna missförhållanden.

Om inte den nya regeringen ser till att det händer något fort i vargfrågan så kommer samma sak att ske även i  skogarna. Dvs licensjakt måste omedelbart realiseras. Vargantalet närmar sig snabbt 500, sannolikt har denna nivå redan passerats. Det innebär att det finns dubbelt så många vargar som riksdagen beslutat om.

Om Romson blir miljöminister, hur skall Löfvén klara detta ärende?  Det bör nog klaras ut innan hon får den posten.