Om de globalistiska quislingarnas målsättning att utplåna nationer och dessas befolkning

17,maj, 7

Invandringspolitiken har inte mycket med humanism och asylrätt
att göra , det handlar om att förstöra den homogena befolkningen
för att lättare kunna splittra och härska med konspiratoriska medel.

En central del i detta är KALERGIs plan att förstöra de
nationella befolkningarna med rasblandning för att relativt skapa
ett övertag för de inbíllade heliga  som INTE skulle rasblandas.

Alla partierna i riksdagen stöder detta oavsett vad de säger.

Länk till artikel

Annonser

Simpelt röstfiske

16,december, 14

Den småländska lantlollan har fått för sig att försvaret bör ha ett tillskott på 11 miljarder per år.

Har någon farbror pedagogiskt förklarat för henne vad ett försvar är, vad det är till för och kanske rent av försökt att få henne att förstå att man måste ha ett försvar i beredskap även när det verkar lugnt i omgivningen?

Man kan inte göra som Maud Olofsson och hennes bästa kompis på den tiden, Göran Persson,  lägga ner försvaret bara för att man tror att det inte behövs.

Är det troligt att någon försökt något så omöjligt? Nej, sannolikt inte. Kvinnor har aldrig begripit något av militärpolitik.

I början av året när riksdagen skulle diskutera om ett tillskott till försvaret så var centerpartiets utgångsbud 0 kr i tillägg.

De liberala partiernas egendomliga falska hets mot Ryssland för att skrämma in Sverige i NATO, i USAs trygga famn som är liberalernas egentliga syfte, fick sig en knäck när Trump blev president.

Han har deklarerat att USA inte tänker vara dadda åt slappa europeiska länder som inte vill stå för sin egen säkerhet.

Skulle lollan förstått att då måste vi försvara oss själva?

Knappast, det är simpelt röstfiske, ett utnyttjande av situationen.


Trump troligen den bäste

16,november, 15

Trump blir troligen den bästa president som USA haft på 30 år. En som får något uträttat. En som vill prata med Putin i stället för att framkalla en krigssituation som NATO  och USA hållit på med.

Oavsett hur mycket hycklaren Göran Rosenberg hulkar i SVT.


NATO och USA är inget alternativ för SVENSKAR

16,september, 10

NATO-lobbyns enfaldiga företrädare och deras argument är precis så ljusskygga som man kan förvänta sig.

Från fyra partier som fungerar som USAs och Israels mullvadar i den svenska politiken.

De saknar all trovärdighet.

Deras syfte är inte i första hand militärpolitiskt det är att ge den judiska stormakten USA en formell rätt att använda Sverige som militär plattform. Sannolikt för att ge judiska intressen en militär uppbackning.

Deras massiva stöd till massinvandringen har samma bakgrund, att uppfylla den internationella judendomens målsättning att förstöra nationella folkgruppers homogenitet samt att helst också att avskaffa nationella gränser

Deras huvudargument att det är Ryssland som är hotet, att Ryssland blivit alltmer hotfullt och aggressivt.

Det började för många år sedan när Ryssland gick in i en lokal konflikt med Georgien. Ryssland gick naturligtvis lätt segrande ur den konflikten.

Detta utlöste djup chock hos svenska politiker. De hade ju bestämt att Ryssland inte hade någon militär kapacitet längre. Därför så lade platthjärnorna i regering och riksdag ner det svenska försvaret. Vi skulle ju ha tio år på oss att  bygga upp det igen. Juholt och centerpartiet var överens om det.

Så kom Ukraina och de komplikationer det medförde. En ny aggression från Ryssland enligt  NATO-gänget i alliansen. Vilket visar att de inte kan analysera orsakerna till skeendet.

Quislingavtalet med USA, det sk värdlandsavtalet, orsakade att ryska politiker påpekade att det skulle få åtgärder på den ryska sidan. Detta självklara påpekande slogs upp med krigsrubriker i Sverige som ett ryskt ”hot”!!!!  Tyvärr så åkte Wallström med på det tåget.

Varken Georgien eller Ukraina är något tecken på en generell aggression mot väst.  Följaktligen inte heller något hot.

Att Ryssland bygger upp sin militära förmåga från 90-talets dipp är ju självklart. Vad hade  judarna i riksdagen förväntat sig??  Att Ryssland för evigt skulle vara en nedgången dekisnation??

JA det var vad judarna i riksdag och regering trodde.

Stor förvåning och chock när Ryssland börjar återta sin naturliga militära kapacitet.

HJÄÄÄÄLP vi måste ha hjälp av NATO skriker packet i alliansen.

Rysslands ökade närvaro i de västra regionerna är ett direkt svar på NATOS och USAs provokationer med robotbaser och förband.

USA har med NATO som kuliss lyckats med att återskapa det kalla kriget.  Allt för att oligarkerna i den amerikanska krigsindustrin skall tjäna nya miljarder på militär upprustning.

I DN skriver Ewa Stenberg att Sveriges val står mellan NATO och USA.  Helt fel.

Så här ser alternativen ut:

1.
En kraftig upprustning av det svenska försvaret. För att reparera de enorma skador som politikerna orsakat på försvaret  de senaste 20 åren. När skall dessa politiker ställas till svars för detta brott mot nationen?? Ställas mot muren vore det korrekta för att pöbeln i  dessa partierna skall fatta galoppen.

2.
En militär samverkan mellan nordiska länder. Med Finland redan en realitet, önskvärt med Norge och Danmark för att skapa en lokal stark militär kapacitet.

3.
Att kraftfullt agera för att EU skall bygga upp en egen militär kapacitet. Faktum är att det redan finns en armékår på ca 60000 man preliminärt organiserad. Detta har svenska judemedia nogsamt förtigit. Glädjande nog  har diskussioner i EU tagits upp om detta. Pga BREXIT. Det har framkommit att Storbritannien motsatt sig en sådan styrka. Uppenbarligen för att inte USA med NATO som kuliss skulle förlora inflytandet i Europa. Det är bara positivt att denna kärringnation som inte ens kan hålla oönskade invandrare ifrån sig lämnar EU.

4.
Arbeta för att USA lämnar NATO alternativt att NATO delas upp i en Europeisk del där USA inte har något inflytande och en internationell del där NATO fungerar som idag. Gärna med en frisering av regelverket.

Detta är de realistiska alternativen för de som har rent mjöl i påsen. Det har inte alliansen.

 


Värdlandsavtal är ett quislingavtal

16,juni, 2

Det sk värdlandsavtalet är ett nytt rekord i politikerförakt för väljarna.

Det beslöts preliminärt utan information till medborgarna, inte ens de egna politikerna var informerade.

Reinfeldt och Löfven bestämde detta i kulisserna själva. Ett exempel på  konspiratorisk fräckhet.

Den sk försvarsministern står i riksdagen och mer eller mindre och råljuger om avtalet när det har diskuterats.

Sverige skall kunna begära hjälp av NATO vid ”kriser”.

Frågan är då vad som menas med kris. Det kan vara hot som kommer utifrån. Men det kan också vara en kvalificerad politisk kris inom landet.

Enligt uppgift i en nättidning så har NATO övat för det fall att det skulle bli kris inom ett land.

Tex om det osannolika skulle inträffa att det skulle bli en folkligt uppror mot  pöbelstyret i Sverige så skulle regeringen kunna begära hjälp av NATO för att säkra fortsatt  maktinnehav i Sverige för den inbillade ””eliten””.

Försvarsministern har varit i USA och diskuterat försvaret av Sverige. Mycket egendomligt!!! Har han redogjort i riksdagen eller i media vad dessa förhandlingar har innehållit??

Inte vad jag vet.

Är det kanske så att att ministern Hultqvist har erbjudit USA möjligheten att agera från svenskt territorium  i utbyte mot att USA på något sätt stöder Sverige vid eventuell kris inom eller utom Sverige?

Hultqvist har talat om den ”transatlantiska länken” i försvars- sammanhang vid åtskilliga tillfällen, vad innebär det?? Har han informerat om det??  Inte vad jag vet. Det styrker ovanstående hypotes om ett byte av baser mot någon form av stöd.

Avtalet är i viktiga delar diffust och kan tolkas på olika sätt. Sannolikt medvetet från regeringen.

Från  en eventuell militär motståndares synpunkt så är Sverige ,om NATO-trupper stationeras här, likvärdigt med ett NATO-land vilket kommer att medföra bomb- och missilangrepp. Inte bara mot NATO-baserna utan även mot viktiga delar av samhället i övrigt.

 


EU-armé helt rätt

15,mars, 9

J-C Juncker i EU vill skapa en EU-armé. Äntligen, det tar tid innan poletten ramlar ner.

Det är självklart att EU skall ha en militär kapacitet att ställa upp med. Juncker säger själv att EU tycks inte tas på allvar då vi saknar en enad militär identitet.

Så är det tyvärr, en politisk union respekteras inte förrän den kan visa upp militära muskler. Tyskland är positiva, Storbritannien massivt emot. De är USAs medlöpare och agent så det var väntat. Skulle en EU-armé byggas upp skulle USAs inflytande via NATO i Europa minskas. Vilket vore positivt för avspänningens skull, inte minst därför motiveras en EU-armé.

Det kan ske gradvis, tex så kan Lissabonavtalet skärpas med avseende på militär ömsesidiga skyldigheter. Tunga avancerade vapensystem kan finansieras gemensamt och placeras centralt.

Pga avsaknad av en militär EU-pakt så har Ryssland och USA åter ställts nos mot nos.

USA har utnyttjat EUs militära vakuum för att flytta fram sina positioner vilket har återfört situationen till kalla krigets dagar.

En självständig EU-arme skulle fungera som buffert mellan NATO/USA och Ryssland vilket skulle gagna avspänningen. Under förutsättning att NATO/USA monterar ner sina system i Rysslands närzon.


Om det obefintliga försvaret

14,oktober, 19

Ett par skribenter skriver i en debattartikel i SVD att försvaret behöver ca 100 miljarder över en 10-årsperiod. Ja det är precis vad jag sagt tidigare i diverse inlägg. 10 miljarder per år behövs som minst. Det som både den gamla och den nya regeringen föreslår är bara växelpengar som inte förändrar mycket till det bättre.

I DN idag så skriver två NATO-flummare, Winnerstig/Tolgfors om försvaret.

De betonar att hot med taktiska kärnvapen kan användas av Ryssland för att uppnå sina mål även om de aldrig använder vapnen.

Taktiska kärnvapen är mindre laddningar som kan skjutas med kanon eller  mindre missiler.

Från artikeln, slutklämmen:

”Av särskild vikt för Sverige är att upprätthålla det goda transatlantiska samarbetet med USA, eftersom både vår egen och närområdets säkerhet är beroende av detta. Utan den förbindelsen saknar Europa verktyg för att hantera de hot som Europa nu står inför. Det är vår förhoppning att hela den nya svenska regeringen inser detta.”

Tidigare hade de konstaterat att mot ett enat väst så står sig Ryssland slätt. Om de med detta inräknade USA är ej klart. Det räcker med ett enat Europa för att Ryssland skall avstå.

Det förutsätter att den naiva nedrustningen i Europa får ett snabbt slut och att militära och politiska realiteter inses. Europa skall självfallet inte vara beroende av USA för  för det egna försvaret.

Om Europa saknar ”de verktyg” som behövs så är det självklara alternativet att skaffa de verktygen. Inte att skrika att någon annan skall försvara oss.

I Avpixlat skriver en rysk kvinna som flydde till Sverige pga kritik mot Sovjetunionen att rysk militär betraktar  Sverige som ett ingenmansland, ett försvarslöst område. Ett land som saknar en armé. Ett resultat av att de skurkpartier som kallas ”alliansen”  medvetet saboterat försvaret.

Taktiska kärnvapen borde varje land ha. De är tillräckligt obehagliga för att en angripare skall tänka sig för. Man kan konstatera att ett land med kärnvapen inte har blivit angripet, inte ens Nordkorea.

Alltså är det effektivt. Sverige hade mobila kanoner framtagna för taktiska kärnvapen för ca 30 år sedan.De skrotades av (s) och (c).

Det är dags att vakna upp ur det naiva flummet och skaffa de vapen som behövs. Sverige bör skaffa taktiska kärnvapen.

I dag skriver professor Stefan Hedlund i SVD om försvaret. Han har under många år kritiserat den dåraktiga försvarspolitiken.

Winnerstig/Tolgfors – DN

100 miljarder behövs – SVD

 Artikel i Avpixlat

Stefan Hedlund – SVD