Radikala grepp behövs mot missbruket

14,november, 9

Mycket om knarkmissbruk just nu. Nytt skit som importeras via internet och som ingen riktigt vet hur det verkar eller hur farligt det är. Jag har tidigare redovisat följande åsikt:

Erbjud knarkarna gratis knark. Via apotek eller  på annat sätt. Detta knark skall vara kontrollerat och ”säkert”.  Doseringsanvisningar som för vanlig medicin.  Polisen skall inte vara inkopplad i detta.De som vill skall få hjälp med rehabilitering.

Detta alternativ löser många problem. En stor del av kriminaliteten är kopplad till narkotikabruk. De måste ha pengar till nästa dos.  Mycket av detta kommer att försvinna. Dessutom saboterar det mycket av den knarkhandel som fortfarande sker via langare.

Antalet dödsfall kommer att minska då knarket är kvalitetskontrollerat. Rena sprutor skall förstås erbjudas.

Jag menar inte att folk skall kunna få gratis knark hur länge som helst. Förr eller senare måste de gå med i ett åtgärdsprogram med  avsikt  att få dem ur missbruket, en förutsättning för att för att de skall få knark, dock i minskande doser.

Sedan  finns det sannolikt sociala problem i problematiken, bostadsfrågan mm som måste lösas.

Detta har inget med knarkliberalism att göra. Det är ett rationellt och logiskt grepp för att få kontroll över knarket och miss- bruket.Samt för att minska dödsfallen och kriminaliteten.

 

Annonser

Alkohol knark och missbruk

10,november, 2

Missbruket kostar 150 miljarder enligt ny rapport. Alkohol och knark ungefär lika mycket vardera, drygt 60 miljarder.

Vem är ansvarigt för detta då? Den enskilde individen kan sägas om om man vill göra en ytlig analys.  Riktigt så lätt kan man nog inte se på saken.

Staten säljer knark i form av alkohol. Därmed så säger staten: Folket behöver knark.

Staten tillåter dessutom försäljning av ytterligare en form av narkotika, tobak.

Spriten orsakar ensamt kostnader på drygt 60 miljarder, då finns det stark anledning att göra något åt det. Vad görs? I stort sett ingenting utöver viss information om alkoholens skadeverkningar i vissa sammanhang.   Det är en lam, förlåtande och överslätande attityd till alkoholproblemen. ”Alla behöver vi ju knark”, det är mycket av den underliggande värderingen.

Samtidigt så bedriver samma stat hård jakt på annan narkotika som inte staten säljer. Är det rädsla för konkurrens eller någon annan insikt?

Det är sant att viss annan narkotika ger obehagliga och drastiska effekter både på individen och indirekt på samhället.

Det är dock en märklig inkonsekvens från statens sida att sälja det ena och kriminalisera det andra.

Vad skall man göra med alkoholen?. En enkel åtgärd är att införa motboken som var ett effektivt medel för att begränsa konsumtionen. En annan självklar åtgärd som borde vidtagits för länge sedan är att starkt begränsa införselkvoterna från EU.

Varför alkohol? Ett urgammalt berusningsmedel som har den bedrägliga effekten att inte ge omedelbara märkbara skador på individen.  Det som uppfattas positivt med alkoholen torde vara att den ger en viss berusningskänsla samt har en avslappningseffekt. Det sistnämnda pga att alkoholen är ett nervgift. Det är nog i många fall denna effekt som känns positiv. Ungefär samma effekt som Valium eller Prozac eller andra ”lyckopiller”.

Om nu staten skall fortsätta att sälja knark så borde man utveckla produkten så att den blir mindre skadlig. Vad har gjorts? Inget vad jag vet med ett undantag.  Jag har länge haft idén att ersätta alkoholen med något annat som har de ”positiva” effekterna som alkoholen ger men drastiskt mindre  fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar.

Man borde ha målsättningen att det nya skall ge max 50% fysiska skador och max 25% övriga skador relativt alkoholen.

I England finns ett sådant projekt.  I detta försöker man ersätta alkohol med något bättre utan de vanliga skadeverkningarna. Projektet motarbetades delvis av myndigheterna otroligt nog. Hur läget är nu vet jag inte. Det finns starka ekonomiska intressen som vill stoppa en sådan utveckling.

Jag gissar att amfetamin och kokain kunde vara ingredienser. Observera i små doser. Plus andra substanser som experter  känner till. Helst skulle drycken ha sådana egenskaper att  i stora doser så mår individen sämre. Detta inträffar med alkohol också , men med  andra negativa effekter.

Problemet med tillvänjning är troligen svårt att helt komma från. Poängen med det nya skulle vara att även vid missbruk så blir konsekvenserna mycket mindre än med alkohol. Varför heter det ”Coca-Cola”? Jo därför att tillverkaren ville tillsätta en mindre mängd cocain i drycken. Dock stoppade myndigheterna detta. I stället så tillsattes koffein, något som vi missbrukar varje dag i form av kaffe.

Det här engelska projektet borde den svenska regeringen och alla andra regeringar stödja och prioritera. Tänk på de katastrofala effekterna som alkoholen haft i Ryssland.

Det vanliga knarket då?  En enkel och effektiv metod är att erbjuda missbrukarna gratis knark under kontroll. Det skulle knäcka mycket av knarkhandeln samt kraftigt minska kriminaliteten som ofta är kopplad till narkotikamissbruk.

SVD


Gratis knark i Danmark

08,februari, 26

I Danmark skall man ge heroinister gratis heroin. Fördelen med det är uppenbar.För att ha råd att köpa heroin så begår missbrukarna ständigt kriminella handlingar. Butiksstölder, lägenhetsinbrott mm. Småbrottsligheten orsakas i stor utsträckning av missbrukare pga deras beroende och ständiga behov av nytt knark.

Ger man dem gratis heroin så försvinner en stor anledning till till att begå brott.

Dessutom om man genomför systemet i stor skala: Man kortsluter heroinmarkanaden för knarkkungar och langare. Man uppnår direkt två stora fördelar med detta system.

En av sossarnas besserwissrar förklarar naturligtvis att detta är inte bra, det skall inte provas i Sverige.

Det är precis vad man skall göra. Det brukar bli bra om man gör tvärs emot sossarna.

Så här borde ett svenskt system fungera:

1.
Missbrukarna erbjuds gratis knark, inte bara heroin utan även kokain och amfetamin och evuentuellt andra frekventa medel.

2.
Förutsättningen för att de skall få gratis knark är att de registrar sig och går med på behandling för sitt missbruk.

3.
I behandlingen ingår även att få in dem i ett normalt liv , hjälp med bostad, jobb mm vid behov.

4.
Polisen skall stå utanför systemet och skall inte ha tillgång till registren.

Fördelarna blir de som beskrevs i inledningen. I Sverige råder en demagogisk principfasthet runt drogkulturen. Ett dynamiskt grepp på problemen som det ovanstående möts med panik och nejsägande. Det gäller det ”riktiga” knarket som utmålas som oerhört farligt. Vilket det är vid missbruk. Dock inte allt knark uppenbarligen.

Såg i går ett program om olika typer av knark där man klassade de olika preparaten beroende på farlighet.

Alkohol och tobak ansågs farligare än LSD och andra ökända preparat.

Staten tjänar miljarder på att sälja flytande knark i form av alkohol. Skatten på tobak ger mycket stora statsinkomster.

Vad staten säger med det är: Folket behöver knark, därför förser vi dem med det.

Men det är tydligen skillnad på knark och knark.


Gratis knark – en lösning på knarkproblemet.

07,september, 27

I Danmark skall man inleda försök med gratis heroin till missbrukare. En lysande idé. Det borde omedelbart provas även i Sverige. En stor del av brottsligheten har sin grund i knarkmissbruket. Missbrukarna måste ha nytt knark och de gör vad som helst för att få pengar till knarket. Genom att lämna ut gratis knark så kortsluter man hela knarkindustrin och brottsligheten kommer att minska dramatiskt. Dock bör villkor kopplas till utlämningen. Missbrukarna registreras och går frivilligt med på behandling för att på sikt bli knarkfria. Polisen skall vara helt bortkopplad annars fungerar det inte.

Försök att få svenska politiker att begripa det geniala i detta!! Det fordras inte mycket IQ för detta men det kommer att ta år innan poletten ramlar ner i den svenska riksdagen.