En mordmaskin mindre

14,oktober, 2

Den varg som härjat i Vittsjötrakten har äntligen skjutits. På ca två månader har den dödat 50 får.

Bild i Jaktjournalen. Den är ljusröd!!!  Dvs det är en av de vargar som importerades av Naturvårdsverket från Ryssland. Ryssarna lurade på NV en korsning mellan hund och varg. Eller det är avkomma till dessa vargar.  Om vi alls ska ha varg i Sverige så skall de se ut som vargar och inte som  snedavlade missfoster.

Vi skall inte ha frilevande varg i Sverige. Det har utvecklingen visat att det är omöjligt. Däremot ett större inhägnat reservat, det är mer än tillräckligt.

Artikel + bild från Jaktjournalen


Obalanser rättas till

14,oktober, 1

Ca 1000 fågelungar har slagits ihjäl på en ö utanför Gävle.  De tillhör den bevingade ohyra  som kallas skarv.

Av någon anledning så är min sorg något begränsad.

Om inte myndigheterna gör vad de ska  – det gör inte Naturvårdsverket – då går det så här. Folk tar saken i egna händer och korrigerar uppkomna missförhållanden.

Om inte den nya regeringen ser till att det händer något fort i vargfrågan så kommer samma sak att ske även i  skogarna. Dvs licensjakt måste omedelbart realiseras. Vargantalet närmar sig snabbt 500, sannolikt har denna nivå redan passerats. Det innebär att det finns dubbelt så många vargar som riksdagen beslutat om.

Om Romson blir miljöminister, hur skall Löfvén klara detta ärende?  Det bör nog klaras ut innan hon får den posten.


Moderaternas och alliansens stöd för mera varg i bondeland

12,februari, 17

För en tid sedan hade den sk  ”Miljöministern”  Lena Ek och några andra lika enfaldiga representanter för alliansen en debattartikel  i VLT, en artikel som troligen sänts till många andra landsortstidningar, gällande Vargfrågan i Sverige.

Den som trodde att det skett någon nyordning i vargfrågan till det bättre kan glömma det, bakom dimridåer om ökad skyddsjakt för att bluffa de där bonnläpparna där ute i skogen.  De där som bor utanför Stockholms stadsgräns.   Vargstammen skall växa: ”…en stabil tillväxt för stammarna…”.

Det formligen sprutar av dumhet och förakt för landsbygden.

Vi ett tidigare tillfälle då hon besökte en fårfarmare som fått mer än 20 får rivna yttrade hon ungefär: ”…De skall inte tro att de får skjuta en varg bara för att de står utanför på gården och ser hotfull ut…” Detta utsades nästan aggressivt, hånfullt.

Men å andra sidan , hon handlar bara på uppdrag av Fredrik Reinfeldt så det är ytterst moderaternas syn på landsbygden som hon ger uttryck för.

Det är inte EU som tvingar Sverige att ha varg, det framgår av det regelverk som finns, det är Alliansen och övriga partier som vill ha varg i Sverige.  Men självklart bara där den inte hotar dessa politiker.

Läs först Lena Eks artikel, sedan svaret från en kvinna i vargland, i Årjäng.

Jag instämmer helt i den senares åsikter.

 Lena Ek (c),  Anders Johansson (m) mfl –  Ingen vargreduktion

Svar till Lena Ek (Jaktjournalen )- Debattartikel


Bisfenol A – skador konstaterade.

11,oktober, 28

 Forskare i Uppsala har konstaterat skador på hjärnor i möss vid exponering för Bisfenol A.

Citat Miljöaktuellt:

”I vår studie såg vi att en engångsexponering för Bisfenol A, under den korta kritiska perioden av hjärnutveckling under nyföddhetsperioden, leder till förändringar i spontanbeteende och försämrad anpassning till nya miljöer samt hyperaktivitet hos den unga vuxna individen. När man undersöker detta igen senare under vuxen ålder finns dessa funktionella störningar kvar, vilket indikerar att skadorna är permanenta och faktiskt inte försvinner, säger forskaren Henrik Viberg vid institutionen för organismbiologi, i ett pressmeddelande.”

Det här bekräftar bara vad andra redan misstänkt/konstaterat.  Det här är bara en av mängder med kemikalier som vi kommer i kontakt med dagligen.

Har skall naturligtvis försiktighetsprincipen gälla , förbjud redan vid misstanke.

Hur var det , skulle inte Carlgren förbjuda Bisfenol A i Sverige? Men har regeringen gjort det?  Tror inte det.  Det är viktigare att plastfabrikanterna får tjäna pengar.

Miljöaktuellt – ArtikelTyst vår – tysta städer??

10,juli, 3

Såg nyss ett program om kemin i naturen. Titeln var  ”Den hotade mannen”.   Temat var de verkningar på människors och djurs reproduktionsförmåga som kemikalier i naturen kan orsaka.

På 50 år så har mäns spermieproduktion minskat med 50% enligt en dansk undersökning.

På både människor och djur har upptäckts missbildningar på könsorgan.  Frågan är då vad allt detta beror på. Det är närliggande att misstänka kemikalier i  den miljö vi lever i.  De ämnen som hade identifierats var  dels kemikalier som användes i jordbruket vilka påverkade både människor och djur, dels  bisfenol-A samt ftalater.

Det visade sig att mycket små halter gav påverkan på olika sätt. Ofta var halterna långt under de officiellt tillåtna.  De här kemikalierna betecknades som hormonstörande och orsakade endera missbildningar eller bristande fertilitet.  En annan iakttagelse som gjorts var att flera ämnen som var för sig inte gav påvisbar påverkan kunde tillsammans ge mångdubbla negativa effekter.

Man kom till slutsatsen att foster är extremt känsliga för påverkan under graviditeten. Beroende på vilka ämnen som fostret exponerades för så kunde en mängd olika problem och sjukdomar dyka upp när barnet blev vuxet.  Cancer, diabetes var två exempel.

Problemen har kommit upp på politisk nivå och vissa åtgärder vidtagits. EU ha tex bestämt att tusentals  ämnen skall testas under de kommande åren. Grundprincipen är att producenterna skall bevisa att ämnena inte är skadliga.  Eftersom stora ekonomiska intressen är inblandade så gör dessa sitt bästa för att stoppa restriktioner.  Vad som händer människor och djur pga deras girighet det är för dem tämligen ointressant.

Det måste skapas produktansvarighetslagar för kemikalier, eftersom konsekvenserna på sikt kan bli katastrofala om skadliga ämnen påverkar levande organismer på ett  sätt om inte förutsetts.

Om inte snabba radikala åtgärder vidtas så är det risk att mänskligheten utrotar sig själv om den nuvarande  utvecklingen får fortsätta.

Vad man slås av är den naivitet som  kännetecknar tillverkares och myndigheters sätt att behandla kemikaliefrågan i  miljön. Man kan skylla på bristande kunskap, ett skäl som inte gäller längre. Här om någonstans så skall försiktighetsprincipen gälla.

I Ny Teknik kan vi läsa om hur flamskyddsmedel hamnar i grillkorven.

Ny Teknik


Grönland Vinland och IPCC

09,oktober, 29

Under romartiden så lär temperaturen i England har varit ca 2 – 3 grader högre än idag.  Vad har orsakat namnet Grönland??  Uppenbarligen därför att landet en gång varit synnerligen grönt  pga av en betydligt högre temperatur än idag. När vikingen Leif  Eriksson kom till Amerika så döpte han landet till Vinland. Varför?  Riklig tillgång till vin eller vad?

Det måst ha  betytt att all is och glaciärer på nordkalotten var väck. Det skulle  enligt nuvarande resonemang medfört att  havsnivån låg flera meter över den nuvarande.   Det måste väl gå att konstatera geologiskt eftersom det inte är så länge sedan.  Några sådana konstateranden har inte hörts.  Hur vill expertisen förklara det??

Alla tre exemplen pekar på en betydligt högre temperatur än idag. Det skulle vara intressant att höra IPCC förklara dessa temperatur- höjningar som ju uppenbarligen inte kan förklaras med  människans påverkan.

För övrigt så har  temperaturen på jorden varierat stort både cykelmässigt och av andra skäl.

Hur vill man förklara detta??   Det vill man tydligen inte alls eftersom det skulle sannolikt förstöra det självuppfyllande prognosmaskineri som man byggt upp.

Det förefaller som om man inte räknat med de självreglerande dynamiska effekter som rimligen uppstår i klimatsystemet.  Får vi mer vattenånga i atmosfären så måste det rimligen medföra mer molnbildning.  Det är kanske det vi sett de senaste åren med våldsamma regn och orkaner. Ökad molnbildning ger tillfälligt ökad medeltemperartur pga att utstrålningen minskar. Men om molnbildningen  består så måste temperaturen långsamt sjunka eftersom instrålningen förhindras.

SVD


Sälen håller på att bli ett problem

09,januari, 27

Naturfundamentalisterna , djurmupparna har vunnit ännu en  destruktiv seger.

Enligt Södermanlands Nyheter så har länderna runt Östersjön beslutat att sälstammen skall öka.

”– Sälar är en stor del av orsaken till att fisket inte är lönsamt, säger fiskekonsulent Sten Nilsson vid länsstyrelsen. – Det finns ingen anledning att ytterligare öka sälstammen. Men det tycker alltså länderna runt Östersjön, inom organisationen Helcom.”

På 70-talet var stammen nere på 3000 djur vilket ansågs för lite. Fridlysning och mindre gifter har gjort att stammen växt till ca 22000 djur.

Det är mer än tillräckligt för att stammen skall överleva.

”Stammen skall öka till naturliga nivåer….”

…säger  Helcom. För  100 år sedan fanns  ca  90000 sälar i Östersjön. Då fanns det troligen mycket mer fisk så konkurrensen med fisket som människor bedrev var inte så stort.  Helt vansinnigt att släppa stammen till dessa nivåer.

Man kan väl misstänka att Andreas Carlgren är drivande för sälstammens ökning.

Varg, skarv, säl – värdelösa skadedjur som inte har någon positiv funktion i naturen.

Dessa populationer bör hållas på ett absolut minimum om de alls skall finnas.

Kolfiber en ny pest?

08,oktober, 4

Jag såg i någon tidning att en japansk tillverkare skall börja tillverka kolfiber i stor skala. I första hand till bilindustrin.

Utan att vara någon miljömupp så känner jag ett visst obehag inför denna utveckling. Poängen med kolfiber är att den är mycket stark och töjer sig mycket mindre än glasfiber.  Man kan således bygga lätta och starka konstruktioner med kolfiber. I den överspända klimatparanoia som råder så vill man bygga bränslesnåla bilar. Ett bidrag för att uppnå detta är att bygga lätta bilar. Det är då frestande att använda kompositmaterial där kolfibern är den centrala komponenten.

Det som gör mig tveksam är problematiken med återvinningen av skrotade bilar med mycket kolfiber i.

Om kolfibern i rätt sammanhang har positiva egenskaper så är den ganska otrevlig när den bryts sönder.

Kolfiber är spröd till karaktären och bildar små vassa fibrer som sprids i luften då den bryts av. Dessa fibrer är helt klart inte hälsosamma att få i sig. Kan troligen ge samma symptom som asbest.

Att återvinna kolfiber är inte helt enkelt. Nedanstående länk visar att man knappt och jämt har någon bra metod. Nödlösningen är att gräva ner avfallet. Jag är mycket tveksam till att använda denna typ av svåra material i massproduktion.  Skall man göra det så måsta man tänka till skarpt och lösa återvinningen före användning av materialet i stor skala.

Sedan bör man ställa sig frågan: Skall material som är svåra att återvinna, samt dyra, användas i produkter som massproduceras?? Det gäller inte bara bilar.  Svaret måste bli nej.  Man bör söka efter alternativa material som är acceptabla.  Den östtyska Trabanten var byggd av någon enkel plast armerad med bomullsfiber.  Detta betraktades i väst förmodligen som korkat. Jag tycker det framstår som en framsynt och smart lösning.

Det fungerade ju!! Man experimenterar nu med armering med biologiska material, textilfibrer, träfibrer och hampafibrer. Det är den typen av lösningar som bör användas i bilsammanhang. I de flesta fall så är hållfastheten tillräcklig.  Tex paneler tillverkas idag av någon plast. Kan man inte i stället formpressa någon typ av trämassa för detta ändamål??  Det är sannolikt.

Förmodligen måste även här politiker sätta  ett regelverk för tillverkarna. Svåra och dyra material skall inte användas i massproduktion.  Att försöka minska bränsleförbrukningen  genom att minska vikten är ett sätt att smita från problemet att göra snåla motorer.  Jag såg att senaste Golfen har en motor på 1,4 L , 122 hk och drar  0,6 l/mil.  VW är inne på rätt spår.

Återvinning 1


Klimatkrisen – en bluff?

08,juli, 19

För en tid sedan så bläddrade jag i en vetenskaplig  tidskrift tre år gammal. Där behandlades klimatproblematiken ,uppvärmningen mm.  Där fanns ett tjusigt diagram som visade vad som förekommit i detta avseende  under de senaste 400000 åren.

Efter att sett detta diagram så kan man undra över hur klimatdebatten trots dessa kända fakta kan pågå  i det upphetsade tonläge som sker.

Eftersom jag inte hade tillgång till diagrammet så har jag ritat av det  principiella utseendet. Det är inte särskilt exakt och  detaljerna skall man inte göra någon stor affär av. Dock i stort sett så såg det ut så här.

Nå vad kan man se?

Jo att under de senaste 400000 åren så har  koldioxidhalt och temperatur stigit med  jämna intervaller, näst intill klockmässigt.

Att CO2-halten stiger till höga nivåer är alltså inte ett nytt fenomen som beror på mänskliga aktiviteter,  utan något som beror på processer som vi tydligen inte känner till just nu.

Synkront med ökad CO2-halt så har temperaturen stigit till relativt höga nivåer.  Efter en kort platåperiod (relativt) så har temp och CO2-halt sjunkit brant, dock långsammare än stigningen.  Efter en kort period på låg nivå (relativt) så har återigen CO2 och temp stigit brant igen.

Är det sannolikt att vulkanutbrott eller andra naturproceccer  har orsakat detta regelbundna mönster??

Det är mycket osannolikt.  Då återstår solen som sannolikt alternativ.  Solen har vissa  cykler  med stigande och  fallande temperatur.

Det skulle innebära att det är solen med sin stigande temperatur som orsakar  en stigande CO2-halt på jorden, INTE tvärtom.

Det är en hypotes.

Men vad orsakar den ökande CO2-halten på jorden med stigande temperatur?    Något fenomen på landområden?  Mindre troligt.

Sannolikt är det de enorma ekosystem som haven utgör inblandade som en huvudaktör i denna process.  Haven har sannolikt en enorm förmåga att ta åt sig CO2. Samtidigt är kanske denna balans som uppstår  mycket temperaturkänslig.

Då solen går in i en period med  ökande temperstur så uppvärms haven och  de ger ifrån sig stora mängder CO2.

När solen svalnar något så minskar åter CO2 i atmosfären. Att det går långsammare än  emissionen av CO2 beror troligen på att det är en trögare process  för haven att suga åt sig CO2.

Sammantaget oavsett orsak och verkan så är de det uppenbart att de system som orsakar variationer i CO2 och temperatur inte påverkas mycket av mänskliga aktiviteter.

Den senaste tempcykeln som vi befinner oss i är mycket nära toppvärdet. Tendensen är att platån på toppen tenderar att stiga något samtidigt som den blir något  längre än tidigare. Men sådana platåer, något kortare, har funnits i tidigare cykler. Det framgår inte så bra av mitt diagram.  Denna tendens av något stigande platå kan vara en följd av mänskliga aktiviteter.  Dock har man konstaterat, om jag inte missförstått informationen, att den senaste 10-årsperioden så  har temperaturökningen avstannat.  Det kan betyda att vi nått toppen på denna cykel och vi är nära att påbörja en sjunkande period
av temp och CO2 som skett  i tidigare cykler.

Men tidsskalan är så enorm att det är svårt att bedöma kvarvarande tid på platån.

Allt tyder på att den mänskliga inverkan i denna process bara är krusningar på toppen av  den naturliga processen.

Al Gore och andra i branchen har säkert haft ärliga avsikter men ibland  är informationsunderlaget för bräckligt och  orsakar  felaktiga slutsatser.

Det hindrar inte att vi skall försöka hindra utsläpp i atmosfären som är mindre bra för miljön.  Jag är dock inte säker på att de panikåtgärder som politiker föreslagit är  sakligt grundade.  Det kan orsaka skadliga effekter på kort sikt.

Uppdatering 080901

Jag såg nyligen en snutt av ett program om vulkaner. Där fick jag bekräftelse på en av mina hypoteser, att haven tar upp stora mängder CO2. Kolet i CO2 bygger upp diverse små organismer som sedan sjunker till botten och bildar sediment.  Havens bottenplattor kolliderar, en del skjuts  ner i underjorden , upphettas och smälter.  Sedan kommer denna sörja upp igen via vulkanutbrott  och koldioxiden återgår till atmosfären.  Detta skulle fungera som en slags temperaturregulator menade man.

Slutklämmen var att utan vulkaner så skulle  inte liv på jorden vara möjligt.

Jag tillåter mig tvivla, det är nog rätt mycket hypotes i det påståendet.

På nedanstående länk till Danne Nordlings blogg  080831 så  är en forskare (David Evans) inne på samma spår som avspeglas i mina hypoteser, att  CO2 inte är primärorsaken till uppvärmningen.

Experterna vet tydligen att haven tar upp CO2. Det handlar sannolikt om enorma mängder. Vore det då inte naturligast att  först undersöka om inte detta enorma förråd börjat spridas i atmosfären??  Av något skäl tex ökad  instrålning från solen?

Länk

Senare inlägg – Klimatets historia


Ormar och psykfall

08,mars, 26

SVD
En svagsint person i Gävle har 47 ormar i lägenheten varav 20 giftiga. Detta ansågs olämpligt. Ärendet gick till miljödomstolen som är Nacka Tingsrätt.

Utlåtande från domstolen:

Inget tyder på att människor i allmänhet känner psykiskt obehag av att bo grannar med ormarna”.

Man undrar vad för slags människor som sitter i denna tingsrätt. Det måste väl bli många mycket konstiga domslut från denna domstol?

Domstolen anser att säkerheten är tillräcklig under förutsättning att ytterdörren är stängd!!

Man tar sig för pannan.

SVD gjorde en läsarenkät. Drygt 70% ansåg det olämpligt att ha ormar i lägenhet.

I denna domstol så har tydligen en osannolik samling varg- och ormkramare samt miljömuppar koncentrerats. I praktiken är det nämdemännen som avgör domslutet så juristerna får väl skylla på dem.

Hur är man funtad när man har 47 ormar i en lägnhet?? Det handlar uppenbarligen om en individ som sannolikt skulle behöva få en diagnos på psyken och hjälp.

Det behövs självklart en lagstiftning som förbjuder privatpersoner att ha ormar i lägenheter.