Bra belysning av den katastrofala invandringen.

18,november, 3

SWEBBTV har intervjuat Gunnar Sandelin om situationen i Sverige angående invandringen i olika avseenden. Sandelin är en av få individer som har jobbat med detta länge. Han har varit journalist på SVT, skrivit böcker.

I programmet så finns många belysande diagram om tillståndet i Sverige. Klicka på fullskärm så att texten blir läsbar.

Ett av diagrammen visar tex hur den procentuella fördelningen ser ut
map olika befolkningsgrupper, utrikes födda, i åldersintervallet 15 – 44 år.

Andelen från Afrika/Asien är drygt 60% !! Skrämmande. 1970 var siffran 3,7%

Jude/PK-media undanhåller dessa fakta precis som det mesta annat vad avser invandringen.

I samförstånd med den sittande quislingregeringen. Bilderbergarna. SOROS-gänget.

Liberalerna jublar naturligtvis över dessa siffror. Nedbrytningen av Sverige går ännu fortare än de planerat.

Lööf bjuder säkert polarna på tårta.

Annonser

Löfvéns ”skärpta” flyktingpolitik

18,maj, 4

Under buller och bång så går S ut med en skärpt flyktingpolitik.

Efter att ha läst om förslagen så inser man att det är bara en frisering på ytan av flyktingpolitiken som inte kommer att ge några större förändringar i rätt riktning.

De verkliga skälen till invandringen rörs inte, det kommer att visa sig att det inte blir någon större förändring som beror på förslagen, det är bara ett spel för galleriet med sikte på valet.

Vad som skulle gjorts listas här:

1.
Ta bort möjligheten att söka asyl efter 4 år efter att ha vistats illegalt i landet i 4 år. Denna möjlighet gör att de som får avslag gömmer sig i 4 år.

2.
Ändra direktiven till Migrationsverket där det fortfarande står, lätt maskerat: ”Ta in så många som möjligt oavsett skäl”. Vilket MV gör. Det är Reinfeldts och Borgs direktiv.

3.
Slopa migrationsdomstolarna som bara fördröjer processen, eftersom klagande sällan har konkreta skäl. Det är bara ett sätt att hålla sig kvar i Sverige. MV kan med en förstärkt juridisk process klara detta själva.

4.
Avskaffa möjligheten ett överklaga MV beslut. Alla skäl skall sökanden lägga fram redan i första ansökan. Påståenden om ”nya skäl” är bara efterkonstruktoioner.

5.
Avskaffa den dåraktiga utlänningslagen med den lika dåraktiga skrivningen om ”familjeåterförening.” Det är fullständigt perverst att bara för att en yngling från något fjärran U-land har lyckats bluffa sig in i Sverige, så skall han ha rätt att ta hit sin familj!!! Dårskapen är så grotesk att man knappt tror att det är sant. Men för ”femåringarna” i den politiska sandlådan så är det helt OK. Något ansvar för Sverige och svenskarna det var det länge sedan de kände.

6.
Bara tillfälliga uppehållstillstånd skall tillåtas. För att permanenta tillstånd skall utfärdas så skall skälen vara så extrema – och sällsynta – att det kan bara regeringen utfärda.

7.
Förslagen om ankomst- och utresecentra  är principiellt riktiga – det föreslog jag för ett par år sedan i ett inlägg – men tillämpningen helt fel. De skall vara öppna!! DVS personerna kan gå när de vill!! Dessa centra skall naturligtvis var slutna förvar. Det är bara att ändra lagstiftningen omedelbart och fullständigt ignorera vad packet i Bryssel anser.

8.
Bygg ett stort antal förvar från norr till söder, där varje förvar kan ta några hundra personer.I väntan på transport ut ur landet eller i väntan på asylbeslut.

9.
MV gör sig av med personal med motiveringen att sökanden har minskat. Om det rör sig om asylhandläggare så är det helt fel. De skall behålla personalen tills att behandlingstiden är nere i högst en månad. Det är bara för regeringen att ingripa. Annars innebär det att man anpassar sig till rådande praxis, att handläggningen tar minst ett år. Ibland kan man misstänka att det är regeringens och MVs avsikt. Som nyligen är konstaterats så anses väntetiden vara ett skäl till att få asyl. Det skulle inte förvåna mig om det har varit så länge. Bara det idiotiska förslaget att de skall få arbeta under söktiden som C har propagerat för ända sedan 80-talet är mer än korkat. Med en handläggningstid på ca en månad så skall de sitta i låst förvarsanläggning.

Ovanstående förslag skulle ge skulle ge effekt om man VILLE ha en effekt. Det vill man inte ha. Man hoppas att bedra väljarna, något som S har lång erfarenhet av.

Så länge som nuvarande utlänningslag inte  kraftigt förändras till Sveriges fördel och inte direktiven till Migrationsverket ändras så kommer ingen större förändring att ske.


Reinfeldts direktiv till MV

18,februari, 21

Regeringens order till Migrationsverket:

Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Detta direktiv har inte skrivits av den nuvarande judiska skurkregeringen, det skrevs av den förra dito, av Reinfeldt och Borg.

Som framgår av skrivningen så står det lätt maskerat: Ta in så många som möjligt oavsett skäl.

Juden Reinfeldt och juden Löfven är överens om detta för att sabotera Sverige. Det är ingen tillfällighet att inte Löfven ändrar direktiven.

Det är pga av detta som MV under lång tid bestämt att närmare 50% av asylsökarna skall få stanna trots att bara en liten del har skäl.

”Underlättar rörlighet…. migrationens utvecklingseffekter ..”

De senare månaderna så har dock andelen som fått stanna sjunkit till under 35%.


Sionisternas draksådd

17,juli, 11

Här är några länkar till inlägg som jude/lögn/PK-media helst inte talar om.

Precis som politikerna. De arbetar i symbios med nämnda media
i sin fientliga verksamhet mot svenska folket.

Inlägg om massinvandringens konsekvenser – Wallgren

Världens bästa invandrarland

Rolf Malm – Krönika 1

Rolf Malm – Krönika 2

Import från Grekland till Dalarna


Sex döda pga Migrationsverkets inkompetens

17,april, 9

Den häktade terroristen hade ej fått uppehållstillstånd och skulle ha
lämnat landet.

Precis som IKEA-mördaren. Han mördade två svenskar. Den sk
”statsminstern”kommenterade inte ens händelsen. Offren var ju
svenskar. Lite förluster får man räkna med innan BILDERBERGARNAs
KALERGI-plan är uppfylld.

När däremot en invandrad afrikan stupade i Göteborg så for
han dit direkt och  snyftade och grät.

Han visade sitt tydliga förakt för svenska folket.

Den nu gripne terroristen mördade fyra personer med en lastbil.
Plus ett tiotal skadade i varierande grad.

Sex döda pga av Migrationsverkets slapphet i behandlingen av asylanter som fått avslag.

Det självklara är ett dessa omedelbart placeras i inhägnat förvar
och sedan transporteras ut ur landet.

Sex döda och ett antal skadade pga denna humana inställning
till asylanten.

Korkade politiker säger stup i kvarten att om de får avslag så ska
de lämna landet.

Varför ska man tro att det gör det??

Det går alldeles utmärkt att stanna illegalt i landet med politikernas stöd. Skolgång för barnen, sjukvård mm, no problem. Polisen får dessutom inte söka  efter ungar i skolan.

Dessutom så har politikerna lovat att ” om ni gömmer er i fyra år så
får ni söka asyl igen” vilket de säkert får pga ömmande skäl, de har
ju rotat sig jahahae, barnen har ju fått lekkamrater jahahae mm mm.

Det är i praktiken en uppmaning från politikerna att de ska gömma sig.

Jag föreslog i ett inlägg för några månader sedan en lösning för hur flyktinghanteringen skall gå till:

1.
Alla asylsökande placeras direkt i inhägnat förvar tills deras
ärende avgjorts.

2.
När respektive persons ärende avgjorts så får sökanden
ett tillfälligt uppehållstillstånd
TUT eller så ska han avvisas
och lämna landet. I det sistnämnda fallet så transporteras
han
ut ur landet under bevakning av polis eller annan vaktpersonal.

Denna självklara lösning hade räddat sex personers liv. Det
hade dessutom besparat
skattebetalarna stora pengar inte minst
kommunernas helt onödiga utgifter.

Vad EU anser det är ointressant. Denna skurkorganisation är inget annat än en terrororganisation på högre nivå.

Den gripne sägs vara Uzbek. Enligt uppgifter finns det åtskilliga
Uzbeker i Stockholmsregionen. Av vilket skäl?? Vad kan det vara för
egendomliga skäl som gör att Migrationsverket beviljar dessa asyl??
INGA ALLS!! En inkompetent och rasistisk ledning, svenskarna skall
rasblandas, torde vara  huvudskälet.

Enligt ”Agenda” så finns det flera tusen Uzbeker i Sverige. Skälet skall vara förtryck och diskriminering av religiös natur.

Skall Sverige och svenskarna lida för att det finns självförvållade problem i ett fjärran asiatiskt land??

Ja enligt Sveriges judiska politiker. Vi är skyldiga att lösa all världens problem.

När kommer revolutionen?


Bluffmakare mm

15,november, 8

I Sundsvall så vägrade asylanter att stiga ur bussen. Det boende de erbjudits var inte tillräckligt bra. De ville bo i Malmö. Det var därifrån bussen kom. De här kom från Syrien och Irak. Lyxflyktingar, bluffmakare och ekonomiska migranter. Glädjande nog så tycks Migrationsverket ha skärpt tonen. De får bara en chans. En del av dem hade talat om att åka hem till sina länder igen. Det är inte första gången sådana ”hot” hörts.  Sådana här bluffmakare kostar skattebetalarna sanslösa belopp.

I våras så fastnade 1000 ”svenska” somalier i Somalia. Flygbolaget hade gått i konkurs.  De hade åkt på semester till det land som var så oerhört farligt att de ”flytt” därifrån. När de fått PUT med 5 – 10 ungar så åker de tillbaka. Inget nytt. Det har Irakierna gjort i många år.

Migrationsverkete ledning känner till det men lyfter inte ett finger för att vidta åtgärder. De här bluffmakarna skall naturligtvis förlora sitt PUT och utvisas.

Att Migrationsverkets ledning borde fått sparken för länge sedan det är många överens om.

Å andra sidan så följer de de direktiv som de svenskhatande moderaterna Borg och Reinfeldt gett Verket.

Löfvén tycker det är utmärkta direktiv eftersom han inte ändrat dem.

Alla tre, Reinfeldt, Borg och Löfvén är BILDERBERGARE, dvs har fått tips av den judiska organisationen där Peter Sutherland är chefsutrotare,  om hur man utrotar en nationell befolkning medelst massinvandring.

 


Migrationsverket saboterar Sverige

15,oktober, 27

Migrationsverket tar sig befogenheter som de inte skall ha. De beskriver sig som ”designers” som skall skapa den framtida demo- grafin i Sverige. Någon hänsyn till Sveriges befolkning visas inte, precis som Sveriges quislingpolitiker med rasistiska målsättningar inte gör.

Jag har gjort en del utdrag från Migrationsverkets sida. På MVs sida finns en länk till en fil som kallas ”Drömmen om ett bättre liv”. Finns under ”Vårt uppdrag”. Det säger en del om MVs ljusskygga visioner för verksamheten.

Längst ned en länk till Migrationsverket.

Med de målsättningar och visioner som MV har så är det naturligt att det slutar med katastrof.

De nuvarande direktiven som gäller är de som den förra judiska quislingregeringen skrev, (Reinfeldt och Borg). De gäller fortfarande. Den nya judiska quislingregeringen har inte ändrat dem. Som framgår så är budskapet lätt maskerat ”ta in så många som möjligt, oavsett skäl”.

Det är precis vad man gör. Minst 60% av ”flyktingarna” är ekonomiska migranter utan formella asylskäl. Flertalet får stanna ändå.

Inte ens när dessa inkompetenta hycklande politiker själva erkänner att det är akut kris så ändrar man direktiven till MV vilket direkt skulle minska inflödet.

Som framgår så är MVs vision helt öppna gränser där vilken ekonomisk migrant som helst har rätt att komma in i landet. I stor utsträckning sker det redan nu men med den ljusskygga målsättningen att rasblanda och bryta ner det svenska folkets etniska identitet. Det kallas grov rasism understödd av regeringen.

Mina markeringar i texten.

Regeringens direktiv till Migrationsverket:

”Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.”

————————–

Migrationsverket:

Vi ska också  finnas ute i världen för att på plats hjälpa människor i flyktingsituationer att komma till vårt land.

——————————
Uppdraget innebär vidare att vi inom ramen för regelverket ska främja rörligheten över gränser. Regeringens utgångspunkt är att migration bidrar till  att vitalisera samhället, arbetsmarknaden och ekonomin genom de nya kunskaper och erfarenheter som migranter för med sig från sina hemländer.

—————————–
Regeringens mål är att förstärka de positiva utvecklingseffekterna av migration. Verket ska vara drivande i fråga om att i samverkan med andra delar av samhället realisera den utvecklingspotential som den globala migrationen erbjuder.

Till exempel kan cirkulär migration bidra till att tillgodose behovet av arbetskraft i Sverige och ge positiva effekter i ursprungsländerna genomfrämjande av handel överföring av kunskap, pengar och idéer och värderingar.

——————————-
Visionen tar fasta på de möjligheter som migrationen erbjuder både för individen och samhället  Den ger uttryck för en värdegrund och pekar mot det samhälle som vi vill verka för.

————————–

Migrationsverkets vision:
”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter”

—————————-

Visionen och målen för migrationspolitiken manar till utveckling och är
vägledande för
arbetet de kommande åren. Hur långt har vi kommit om
sex år? Som svar på den frågan
har vi låtit en migrant och en med-
arbetare  f
rån framtiden beskriva den verklighet de befinner sig i.
Berättelserna ger en bild av önskeläget för 2018.

Migranten
– mitt möte med Sverige
Vad som fick mig att bryta upp och flytta
utomlands? Det finns flera svar på den frågan. I
grund och botten handlar det nog om drömmen
om ett bättre liv. Som det såg ut i mitt gamla
hemland var framtidsutsikterna inte särskilt ljusa.
Jag hade hört mycket gott om Sverige och ville ge
det en chans.

Innan jag bestämde mig letade jag information på
Migrationsverkets hemsida. Där kunde jag enkelt
hitta lättbegriplig information om hur jag skulle
gå till väga och vilken typ av tillstånd som passade
bäst för mig. Jag kunde också direkt kontakta
Migrationsverket för att få vägledning. De var
snabba, tydliga och engagerade. Deras fokus var
att hjälpa mig till val som passade min situation.
Jag har skött mycket av min kontakt med
myndigheten genom webben. Många svar lämnas
direkt och i enklare ärenden kan man få beslut
utan att någon handläggare behöver titta på det.
Numera görs ju många kontroller med hjälp av
biometriska uppgifter. När man väl är registrerad
gör det att allt går smidigare.

Jag har inte bestämt mig för om jag ska stanna
kvar i Sverige, utan tänkte testa det några år. Det är
tydligt att Sverige är ett land som välkomnar den
typen av tänkande. Reglerna underlättar rörlighet
till och från landet. Landet behöver arbetskraft och
har mött det genom att ha generös lagstiftning
för migration.

Migrationsverket