Kadaverjournalistik

18,april, 29

Medias sätt att återge terroristhändelsen i Stockholm gör att man blir illamående både en och flera gånger.

Så fort terroristens namn nämns eller att någon juridisk åtgärd vidtagits då, som att trycka på en knapp, så drar media hela händelsen från början, precis som om det hände i går och vi måste informeras.

Man frossar i att beskriva döda kroppar, blod, avslitna kroppsdelar mm.

Man riktigt njuter av händelsen, som en sugga som vällustigt vältrar sig i en dypöl så vältrar sig media i andras död och tragedi.

Man har gjort den tragiska händelsen till medial underhållning. Motbjudande är bara förnamnet.

Speciellt så utmärker sig SVT i detta avseende negativt. En kanal som borde ha en balanserad och omdömesgill syn på journalistik.

Det är bara ett nytt exempel på den svenska journalistikens förfall. Detsamma kan sägas om SVT.

 

Annonser

”Ungerns sak är vår….”

18,april, 8

….. skriver Erik Almqvist boende i Ungern. Att läsa hans krönika om tillståndet i Ungern det är som en rapport från ett annat land jämfört med det som står i svenska ”liberala” judemedia. En massiv förtals- och lögnkampanj har förts i dessa media mot Ungern och Orban.

Precis som före valet i USA då Trump skulle sänkas.

Det är ingen tvekan om att Almqvist ligger närmast sanningen.

Ungern är ett föregångsland för alla självständiga nationer och folk, i stark kontrast till de globalistiska sabotörerna som tex (S) (MP) och alliansen och den korrupta Sorosköpta EU-kommissionen

Almqvist – Artikel


Den judisk/liberala mediadominansen en fara för demokratin

17,augusti, 9

Hur ser mediastrukturen ut i Sverige ägarmässigt?

Det obehagliga är att nyhetsmedia till stor del ägs av tre judiska mediahus, Hjörnes, Bonniers och Mittmedia.

Deras tidningar är i politiskt avseende ”liberala” vilket är en synonym till ”judisk” i dessa sammanhang.

Dessa tre mediahus har tidningsupplagor som är nästan 50% av totala tidningsutgivningen enligt statistik från 2014-15.

Sedan finns det några mediakoncerner som har en mindre del av upplagorna. Eskilstunakuriren är en av dessa med några tidningar under kontroll.

Alla är ”liberala” . GOTA-media är ett annat mediahus

Tittar man dessutom på var de judiska oligarkernas tidningar finns så blir bilden ännu mer katastrofal ur svensk demokratisk synpunkt.

I Mälardalen har vi Juden Bonniers objekt DN, Expressen,TV4. Dessa har en täckning som är i total dominans i regionen.

Om man dessutom funderar på vilka media som politiker och makthavare läser så blir situationen otäck pga att det är just dessa nämnda medier som totalt dominerar med sitt ideologiska inflytande på makthavare i landet.

Aftonbladet och SVD finns även de i regionen men Aftonbladet är även den mer vänsterliberal än socialistisk vilket tidningen var en gång i tiden.

SVD har med nuvarande ledning alltmer vridits mot vänsterliberalism. En gång i tiden var SVD en markerat konservativ tidning men av detta syns allt mindre.

Var finns det en ickejudisk konservativ tidning i Sverige som kraftfullt sätter emot den dominerande liberala/judiska politiska agendan?

Den enda som jag känner till som öppet definierar sig som konservativ är Nya Vermlandstidningen. Men det räcker inte med att kalla sig konservativ. Skall man kunna lita på tidningen som en tidning som hävdar svenskarna som folkgrupp, svensk traditionell kultur samt försvarar Sverige som en oberoende nationell stat så måste tidningen beteckna sig som en Nationell  Konservativ tidning.

En sådan tidning finns inte i Sverige idag. En sådan tidning skulle vara som ett rött skynke för de judiska mediaoligarkerna med den  agenda som de har.

Därtill en journalistkår som mer fungerar som en vänsterextrem politisk organisation som tagit över tidningarna och utnyttjar dem för sina ljusskygga syften.

Det är pga den akuta bristen på ideologisk/politisk balans på mediemarknaden som ett antal internetbaserade tidningar har etablerats. Det är närmast en desperat handling för att skapa ett motstånd mot de dominerande liberala mer eller mindre förljugna media

När det passar politiker så talar de om pluralism och mångfald. När det passar deras egna syften. När det inte passar så håller de tyst och ligger lågt.

En förutsättning för att demokratin skall fungera och inte spåra ur till något annat är en mångfald inom media där olika media med olika ideologiska inriktningar kan erbjuda en mångfacetterad åsikts- och debattmiljö.

Denna förutsättning är inte uppfylld i Sverige idag.

Den sk ”Public Service” dvs SVT och SR skulle fylla denna neutrala funktion men har övertagits av politiska vänsterextremister. Med politikernas samtycke.

Marknadsekonomi kan fungera bra i vissa sammanhang men ofta fungerar detta system dåligt, ibland direkt skadligt.

Mediamarknaden är ett sådant fall då marknadsekonmin orsakat skadliga effekter.

När judiska oligarker tillåts att köpa upp flertalet mindre tidningar då får vi till slut den situation som vi har i Sverige i dag. En mycket obehaglig situation som påminner om Sovjet med den likriktning och förtryckande konformism som präglade detta samhälle.

Vi har ett konkurrensverk men detta tar inte hänsyn till mediavärldens politiska inriktning, ännu mindre ägarnas etniska bakgrund med vidhängande tvivelaktiga målsättningar.

Detta kan bara politiker ändra på. Det kommer inte att ske med nuvarande sionistiska regeringar då media, precis som i Sovjet, går  deras ärenden.

Väger man in vissa medias dominerande inflytande på högre makthavare samt de mindre mediahusens inflytande så torde det motsvara en tidningsupplaga på 70-80% för liberala/judiska tidningar.

Varför denna kritik av judiskt mediaägande? Därför att judarna är inte som vilken folkgrupp som helst. De har en ytterst obehaglig uppfattning om sin egen status och en ännu mer obehaglig inställning till andra folkgrupper. De driver en politisk agenda som inte gagnar vare sig svenskarna eller Sverige. Därför måste en begränsning av deras mediainflytande göras. Samma kritik kan naturligtvis riktas mot andra politiska eller religiösa extrema inriktningar som skulle få ett starkt inflytande på mediemarknaden.

Rent allmänt det som måste ske:

1.
En total omstrukturering av nyhetsmedia där det bestäms vilka ideologiska inriktningar de skall ha. Dvs andel konservativa, socalliberala, liberala, vänster osv.

2.
Media delas upp mellan flera ägare där pluralism är en viktig parameter samt avskaffande av icke önskvärd etnisk ägardominans.

3.
En Mediainspektion inrättas med mycket stora befogenheter att ingripa i medias inriktning om de avviker från den  bestämda.

4.
Uppköp av tidningar enligt tidigare modell förbjuds. I den mån det kan ske så avgör Mediainspektionen hur och med vilka villkor.

5.
Etniska grupper med demokratifientliga, rasistiska ideologier och målsättningar skall inte få äga mer än en mindre andel av nyhetsmedia tex max 10 %.

6.
Mediainspektionen kan avsätta tidningsledning och enskilda journalister som inte följer den bestämda inriktningen. Mediainspektionen kan utfärda böter till aktuell media, ledning eller enskilda journalister som inte gör det inriktningen anger.

7.
Mediainspektionen kontrollerar även SVT och SR och deras underorganisationer.

8.
SVT bör delas upp i två oberoende kanaler med ett uttalat uppdrag att i ena fallet ha en högerinriktning, den andra en vänsterinriktning. Den nuvarande organisationen är meningslös, bägge kanalerna är vänsterinriktade med samma sorts journalister. Högerkanalen bör flytta ut ut TV-huset för att bli självständig samt ha en egen styrelse.

9.
Minst en Public Service-tidning bör skapas som en motvikt mot den massiva liberala dominansen med åtföljande vinkling av information.

 


Var finns de seriösa ?

16,februari, 11

Erik Helmersson  i DN är ibland riktigt humoristisk. Tex det här 160211:

”När propagandakriget på nätet eskalerar har de traditionella medierna framtiden för sig, …”

Vilken propaganda? Han menar troligen alternativ nätmedia som redovisar det DN och andra judemedia mörkar. Visst anläggs det moteld på en del dumheter men det kan inte kallas propaganda.

”När propagandakriget eskalerar söker sig människor till professionella, seriösa källor som de kan lita på. Om de traditionella medierna sköter sina kort väl har de framtiden för sig.”

Vilka skulle de seriösa medierna vara??

”Om de traditionella medierna sköter sina kort väl har de framtiden för sig….”

Om de sköter sig ja, det var just det.  Då får DN lägga ner vinklad simpel agendajournalistik  och återgå till det som DN möjligen var innan misstaget Wolordaski blev chefredaktör.

Aftonbladet och Expressen  får byta ut hela sina redaktionella ledningar.

SVT får byta VD för att SVT inte skall framstå som vänsterns valbyrå.


Svagt UG

16,februari, 11

Uppdrag granskning är oftast bra men ibland slår det slint.  Som i går tex.

Några ökända kvinnliga politiker och en från media av samma sort, snyftar om att det finns folk som inte gillar deras ofta stupida agerande i politiken eller media. De är hotade.

Jag menar inte att det är OK att hota folk på olika sätt men rent allmänt gäller att man får ligga som man bäddat.

På sätt och vis så är det ju en del av demokratin och yttrandefriheten att det uppstår  en motpol mot de närmast sanslösa dumheter som många av de aktuella yttrat.

Men helst i anständig form. Det går att formulera sig kraftfullt utan att hota.

UG kommenterade inte med ett ord orsaken till att dessa individer fått ta emot en del hårda budskap. Mycket svagt.  De kanske inte vågade pga den vänsteranarkistiska VD som SVT begåvats med av en om- dömeslös styrelse.

Det tycks dessutom vara bråk på SVT Göteborg om just UG. Om det är ett försök av SVTs ledning att nolla UG det kan jag inte bedöma.

Jag länkar till en blogg  som mycket bra formulerar kritiken.

Blogginlägg

 


Medias krokodiltårar

15,maj, 4

I AB så gråter Anders Lindberg över att journalister och politiker blir utsatta för hot i olika former, det mesta via internet.

Självklart gör han ingen analys av orsaken till detta. Allting har en orsak, även antisemitismen trots judarnas frenetiska försök att mörka detta.

Det är också SD som är skulden till det mesta enligt Lindberg.

Nå vilka möjligheter finns för människor som är missnöjda med politik och journalister att få fram sina synpunkter??

Svaret är: Inga alls. Det är i stor utsträckning pga detta som SD växt fram.

I ett land som Sverige där en röd journalistkår uppträder som ett politiskt kollektiv med målsättning om att uppfostra folket så att de tänker rätt, som i Sovjetunionen, samt att censurera och förhindra att avvikande åsikter förs fram, där uppstår det förr eller senare en motreaktion.

En motreaktion kallas SD, en annan den alternativa nätpressen som är en reaktion på den förljugna likriktade  PK-journalistiken.

Det är tråkigt när hot och eventuella våldsaktioner uppstår. Dock har allt en orsak och det som journalistkåren nu gråter över är mycket en självförvållad situation.

Egentligen en principiellt  sund reaktion på den bristande mångfalden inom politik och media.


Hatet har media skapat själva

15,mars, 6

Rikspolisen har presenterat ett förslag till åtgärder mot nät- och hatbrott.

Anders Lindberg i AB kommenterar detta på ledarsidan 150305.

Det är precis inget imponerande dokument som Lindberg presterar. Mera tvärtom.

Tex ställer han frågan vad orsaken till  ”hatet” och”hoten” mot journalister beror på.

Det finns ett svenskt ordspråk: ”Som man bäddar får man ligga”.  PK-isterna är övertygade om att detta sammanhang får inte gälla dem. På något egendomligt sätt så tror de att de är några halvgudar som står ovanför oss vanliga.

Om Lindberg menar allvar med frågan så är det ett skrämmande bevis för hur totalt isolerade PK-journalisterna är från verkligheten.

Han tar också ett exempel på en ”hatsajt”, nämligen ”AVPIXLAT”. Vad menar han med det?? Var finns hatet? ”Hat” är ett starkt uttryck och använder man det så bör man också förklara vad man menar.

På redaktionell nivå finns det inte. På kommentarsnivå så uttrycker sig en del tuffare, vad är det för fel i det??

Problemet är följande: Den mediala monopolmaffian, en korrupt politiserad journalistkår räknande inte med att internet skulle avslöja dem och deras simpla krypskytte mot Sverige och svenskarna.

Trots tappra försök att med mer eller mindre kriminella metoder stoppa den alternativa nätpressen så har de inte lyckats.

”Vi ska krossa dem” lär den judiske medieoligarken Bonnier ha uttryckt. Aftonbladet, Lindbergs tidning,  har bedrivit verksamhet åt samma håll.

Den röda journalistflocken har inbillat sig att deras uppgift är att uppfostra och lära folket att tänka rätt. Ungefär som i Maos Kina och i Sovjetunionen. De politiska kommissarierna skulle övervaka så att produktionsfaktorerna tänkte rätt.

När inte röda armén lyckades att stoppa den alternativa pressen så övergick man till att grovt förtala den. Standardvapen är uttryck som ”rasistsajt”, ”nazistsajt” och det mest använda uttrycket ”hatsajt”.

PK-journalisterna tappar totalt fattningen,  i rent vanmäktigt ursinne så skys inga metoder när de upptäcker att de inte längre kan censurera, styra  och politiskt vinkla mediaflödet.

De blir ursinniga när kommenterande läsare uttrycker beska åsikter om företeelser i samhället som PK-isterna lagt ett lock på.  Att hårt kritisera det som uppfattas om missförhållanden i samhället är självfallet inte hat, det är bara den demokratiska rätten att yttra sig.

Det är utomordentligt positivt att det äntligen uppstått en opposition mot den korrupta (sionistiska) alliansen mellan politiker och media vars attackmål sedan länge varit Sverige som nation och svenskarna som folk.

På Folk & Försvar lär Lindberg ha sagt att Avpixlat är ett större hot än terrorism. Ja om han menar hot mot journalistkårens lögner så har han rätt. I annat fall så visar det vilken pinsamt omdömeslös person han är.

150305, igår så var Lindberg inbjuden till Aktuellt för debatt på detta tema med en motpart från SD som inte representerar Avpixlat. Ett medvetet felval av vänstervridna ickeneutrala SVT.

I dag så svarar Avpixlat på Lindbergs enfaldiga påståenden

I går så kom Mediabarometern för 2015 ut.  Aftonbladet har 16% förtroende bland läsarna, Expressen 11%.  Om det fanns individer med friska hjärnor på dessa tidningar så borde de dra snabba slutsatser.  Det händer inte, demokratins dödgrävare fortsätter envetet mot stupet.

Svar från Avpixlat – Artikel