Skolflummet måste rensas ut och realismen införas

16,oktober, 20

Skola och utbildning, det är svårt det.

Speciellt om man inte VILL göra rätt.

Alternativt är  att man är så korkad att man inte inser dårskapen i den egna politiken.

Sossarna har bestämt att alla skall in i gymnasiet.

Redan i dag så misslyckas ca 25% i gymnasiet och hoppar av. Vill (s) göra något åt det? Om alla skall in i gymnasiet så kommer utslagningen att öka. Det vet de men ändå går de på den linjen. De VILL alltså inte.

Socialdemokraternas problem:
Socialdemokraterna har gjort en del bra saker under decenniernas lopp åtminstone fram till ca 1950.

Socialisternas huvudmål har varit att avskaffa sociala och ekonomiska orättvisor för den egna gruppen, den sk arbetarklassen.

Det har man lyckats rätt bra med. Så bra att stora grupper av LO-kollektivet börjat att bli medelklass.

Problemet med detta är att ”arbetarklassens” identifikation med den traditionella gruppen, politiskt och i andra avseenden minskar. Man ser det inte som självklart att man skall vara ”sosse”. Speciellt inte  som vissa andra partier närmat sig den socialdemokratiska synen på samhällsproblemen.

Följaktligen så uppstår risken att stödet till socialdemokraterna minskar alltmer.

Hur skall man lösa detta problem?

1.
Man kan importera mängder med individer från 3:e världen som har låg eller ingen utbildning alls. Individer som helt saknar förutsättningar att integreras i det svenska samhället. De blir ett utslaget proletariat redan från början. Allt detta under den falska rubriken ”human flyktingpolitik”.

2.
Man kan avsiktligt skapa en stor utslagning i skolan genom att skapa destruktiva läroplaner, medvetet sabotera lärarutbildningen samt lämna över skolan till huvudmän som saknar fundamentalt intresse för skolan, därtill saknar kompetens. Kommunaliseringen. När de akuta problemen dyker upp så låtsas  man år efter år att  man inte förstår problemen samt låter regimtrogen media (judemedia) attackera kritiker.

Detta resulterar i stor utslagning i skolan. Redan på grundskolenivå, ännu värre i gymnasiet nu ca 25%.

Resultatet blir detsamma som med invandrarna, ett utslaget proletariat som blir omöjliga på arbetsmarknaden pga misslyckad skolgång.

Händelsevis passar detta precis socialdemokraterna. Ett obildat proletariat som man med traditionellt råljugande före valen skall luras att rösta på socialdemokraterna.Så är detta en tillfällighet att detta passar socialdemokraterna som handen i handsken??

Redan på Göran Perssons tid så förtidspensionerades de som slogs ut i skolan. För att de skulle försvinna ur statistiken för arbetslösa. Är det då teoretiskt möjligt att man inte förstod orsaken till utslagningen? Högst osannolikt. De VILLE ha ett proletariat.

I dag kan man höra att ca 14  % inte kommer in på gymnasiet. Precis som om det vore självklart att de skall komma in på gymnasiet !

Så gymnasiet ligger numera på samma svårighetsnivå som grundskolan??  Det måste ju vara det grundläggande resonemanget. Det är inte ens självklart att alla skall klara grundskolan.

En del pluggar extra över sommaren för att komma in på gymnasiet.

Hur skall dessa klara gymnasiet när de knappt klarar grundskolan? Det gör de inte. De hamnar bland de 25% som slås ut på gymnasiet. Med politikers och skolverkets  fulla vetskap.

För sossarna är det viktigaste att elever skall kunna säga att de ”gått i gymnasiet”. Hur de lyckas eller ej det intresserar inte sossar.

– Har du gått i gymnasiet?
– Ja
– Gick det bra?
– Nä
– Varför det?
– De var för svårt.

Lösningen på det akuta läget som råder nu och har rått i många år är mycket enkel.

Man skall inte släppa in elever i gymnasiet när man redan på förhand vet att de inte kommer att klara studierna.

Det innebär att man måste höja betygskraven för att släppa in elever på gymnasiet. Minst en nivå.

Dessutom göra en personlig bedömning av individen om han har förutsättningar att klara de högre krav som gymnasiet innebär.

Så enkelt är det. (L) har varit inne på att höja betygskravet.

Men de som inte kommer in på gymnasiet då?  Enkelt. De slussas vidare till någon variant av yrkesskola. Detta skall  inte vara frivilligt utan obligatoriskt. Det var länge sedan man kunde få ett jobb med bara grundskola.

Det är dags att avsluta daltet med skolan, i skolan, med elever och korkade föräldrar.

Det behövs hårda nypor för att städa ut den degeneration av skolan som moderater och socialdemokrater är huvudansvariga för. Samt att röja ut klientelet på Skolverket som är starkt medskyldiga.

Dråpslaget kom med läroplan 94 och kommunaliseringen. Läroplaner och skollag måste rensas från det flum som skrevs in i Lpo94. Den nya läroplanen, Lgr11 som Björklund lanserade är i allt väsentligt som den gamla. Björklund ville inte ta bort flummet, vänsterflummet med åtföljande negativa effekter som är kvar.

Lgr11 är en bluff av Björklund och Skolverket. Bara det värsta ändrades tex att eleverna  själva skall planera och sköta sin egen utbildning. Nu skall den vara lärarledd. Dvs katederundervisning. Den som alltid fungerat och som följaktligen hånats och motarbetets av marxister inom och utom systemet.

Fram till 1971 så fanns det yrkesutbildningar som låg utanför gymnasieskolan. Från detta år så flyttades dessa in i gymnasiet. Nu skulle minsann alla få gymnasiekompetens.

Men ingångskraven är desamma för alla gymnasieutbildningar, yrkesinriktning som studieförberedande om jag har fattat saken rätt.

För de som inte klarat ingångskraven så fanns tidigare det individuella programmet. Ett slags uppsamlingsheat där det sades att man skulle försöka att läsa upp kompetensen för att komma in på de nationella programmen.

Erfarenheterna från detta program var mycket dåliga, få kom in på nationellt program. Alltså borde man slopat programmet och infört en effektivare lösning. Jo man slopade programmet men bara till namnet. Nu heter det introduktionprogram och har fem inriktningar.

Ett av dessa innebär ”förberedelse för yrkesliv eller eller ingång på yrkesprogram.”

Jag anser att det var ett misstag att ta in yrkesutbildningarna i gymnasieutbildningen. Dessutom att kräva något så korkat som att alla utbildningar skall ge högskolebehörighet.

Det är ju uppenbart att de som har  stora svårigheter att klara grundskolan saknar förutsättningar till de teoretiska studier som fordras för att ge högskolebehörighet.

Det är bara illvilliga och korkade demagoger som förnekar detta. Socialdemokraterna gör det och en del allianspartier.

Detta bör göras:

1.
Yrkesutbildningar flyttas ut från gymnasiet och ges en egen läroplan.

2.
Betygskraven för att komma in på gymnasiet höjs. Det är ju uppenbart att de som bara nätt och jämt klarar grundskolan inte kommer att klara gymnasiet.

3.
De som inte kommer in på gymnasiet skall obligatoriskt överföras till någon yrkesutbildning. I denna utbildning kan ingå lärlingsutbildning.

4.
Introduktionsprogrammet slopas.

5.
De som uppenbarligen inte klarar gymnasiestudierna skall överföras till  yrkesutbildning.

6.
Gymnasiet görs obligatoriskt. Vilket innebär att man inte kan avbryta  utbildningen och gå ut arbetslöshet.

7.
Från yrkesutbildningen skall man kunna gå vidare till Yrkeshögskola.

8.
Den som senare tror sig klara en universitetsutbildning skall kunna komplettera betygen, endera på något sätt inom gymnasieskolan eller via komvux.

165000 utslagna

Introduktionsprogrammet

Annonser

Kulturmarxism, judar och Frankfurtskolan

15,april, 26

Jag länkar till en artikel som behandlar Karl-Olov Arnstbergs  åsikter om kulturmarxismen, Frankfurtskolan och dess destruktiva inverkan på samhället i stort.

Inte minst på skolan. Ulf P Lundgren, huvudansvarig för läroplan 94 (Lpo94) ,sannolikt marxist, inspirerades av Frankfurtskolans utopier. Lpo94 som antogs av moderaterna var den slutliga demonteringen av den svenska skolan som pågår än.

Artikel om kulturmarxism


Sanningen om moderaternas katastrofala flumskola

15,februari, 24

I Dagens Samhälle så skriver två individer, skolforskare,  om skolelevernas förutsättningar för att klara den dårskap som läroplan 94 (Lpo94) föreskriver, att eleverna skall planera och bedriva sin egen utbildning. Lpo94 var det definitiva sabotaget av skolan vilket har bekräftats under en lång rad av år av PISA bla. Det kunde förutsägas redan från början.

De första idéerna om dessa ”progressiva ” dumheter hade Alva Myrdal redan 1946. Sedan har diverse ”forskare” gått vidare på samma destruktiva spår. Finalen var att dåvarande skolverket medvetet eller omedvetet misstolkat dessa irrläror så att det blev värre än vad som avsetts.

Skribenternas huvudtes är att elevernas hjärnor är inte tillräckligt utvecklade för att ta detta ansvar för utbildningen. Detta klarar de först när de kommer upp i tonåren. En läkare skrev för 10 – 15 år sedan att det är först i 17-årsåldern som en elev är kapabel att klara dessa uppgifter.

Yngre klarar inte detta, ger upp och får sin skolgång förstörd.

Vem är ansvarig för detta? 1994 var Beatrice Ask skolminister. Bildt statsminister.  De godkände och sjösatte denna läroplan som blivit en katastrof för skolan.

Det är således moderaterna som är primärt ansvariga för skolkatastrofen.

Chef för Skolverket från 1991 – 1999 var Ulf P Lundgren, professor sedan 1975. Han kallas bla för läroplansteoretiker. Idéer som han använt kommer bla från den nymarxistiska Frankfurtskolan och en amerikansk pedagog John Dewey. Således är det Lundgrens idéer som avspeglas i Lpo94.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna…..    Johan Wennström  mfl

Ulf P Lundgren   – Wikipedia

 


Politikernas och medias skuld för skolan växer fram

14,februari, 20

En expert från OECD har lagt fram en mer detaljerad rapport specifik för Sverige och PISA resultaten.

Det mesta är sunt förnuft och sådant som det inte behövs experter för att konstatera.  Han understryker starkt att det är kompetenta lärare som är en mycket stark faktor för bra resultat i skolan.

Det måste vara en nyhet för Jan Björklund och regeringen eftersom de tyckt att det är OK att lärarstudenter kommer in på lärarutbildningen nästan utan betyg alls.  Det är ju konsekvent eftersom det i Lpo94 , läroplan 94, står att eleverna så mycket som möjligt skall  sköta sin egen utbildning. Då behövs det ju inga lärare! Detta har politikerna varit överens om ända sedan 1994.

Han punkterar också myten om mindre klasser skulle vara lösningen. Ett mantra som politikerna försökt hjärntvätta väljarna med. Frågan är om detta har varit ett medvetet stickspår för att avleda uppmärksamheten från det pågående sabotaget av skolan som politikerna energiskt har genomfört eller om det är frågan om omedveten inkompetens och dumhet.

I desperation efter att hitta något positivt från skolan så har dema- gogerna hävdat att svenska elever är kreativa. Inte heller det styrks av PISA-rapporten.

Svenska elever anser att det behövs ”talang” för att lyckas med matematiken. De ger också upp tidigare än elever från andra länder. Det är en bekräftelse av Lpo94. Om man inte fixar matten själv så får man ge upp, lärarna stöttar inte.

Något som borde vara självklart är att det måste vara lugnt i klassrummet för att det skall bedrivas några effektiva studier. Detta påpekades som grundläggande. Detta är inte alls självklart för svenska politiker. Fruktansvärt att inte eleverna skall få använda mobiltelefon under lektioner, lyssna på musik, sitta med mössa och ytterkläder på mm.

Inga åtgärder. Det skall vara liberalt demokratiskt, eleverna skall få bestämma. Denna degeneration har understötts både av politiker och journalister i slaskmedia dvs kvällspressen. De som krävt ordning i skolan har av media och vänsterpöbeln hånats som reaktionära bakåtsträvare.

När inte bluffen om den betygs- och kravfria flumskolan höll längre  så tvingades både politiker och slaskmedia att redovisa sanningen för att rädda sitt eget skinn.

 


Ny rapport om skolan

11,juni, 19

Ny rapport visar att den svenska skolan är sämst på att hjälpa svaga elever.  Bäst är Korea,Finland och Japan.   Det som kännetecknar dessa länder är att de har ingen flumskola, politikerna tar skolan på allvar och visar intresse och ansvar för utbildningen. Till skillnad från svenska politiker som jobbat med motsatt agenda.

Det är helt enligt den läroplan, Lpo94, som fortfarande gäller. Där står att eleverna skall ta ett ökande eget ansvar för sin utbildning. Samtidigt står det att de som behöver stöd skall få det.  Att inte det stödet getts kan delvis förklaras med kommunaliseringen av skolan som resulterat nedskurna resurser, det är politiska beslut.

En del klarar inte att ta ett större eget ansvar för sin utbildning. Vilket medför att de svagaste självklart inte klarar detta och hamnar i en hopplös situation.  För att deras situation inte skall upptäckas så har svenska dum-flum-politiker   motarbetat utvärdering och betyg, vilket de gör fortfarande.

Hur kan man komma på idén att eleverna skall sköta sin egen utbildning i grundskolan??  Skolan är till för att leda eleverna och ge dem f a k t a k u n s k a p e r, det är precis det som skolan är till för. Trots det finns det idioter som yrar om entreprenörskap, om att det inte är så viktigt med grundkunskaper.

Det är uppenbart att det är ett medvetet sabotage av Sverige som nation som politikerna genomfört. Det effektivaste sättet att sabotera en nation är att angripa utbildningssystemet.

SVD


Skolan – den ständiga katastrofen

11,februari, 18

Nedanstående skrevs för några månader sedan men är fortfarande aktuellt.

Tittade  på ”Skolfront” i TV för en tid sedan.  På en skola hade man börjat ”forska”. Det var ett krav på denna skola  som hade gjort dåliga resultat.

Ett av inläggen på slutet var att lärarna kanske borde fundera på ”vad deras kärnuppgift är i skolan”!! Man tror knappt sina öron.

Dumflummet i skolan är av sådan art att det är svårt att begripa.  I en massa år har man tex krävt ”fler vuxna i skolan.” Vad då för vuxna?? Vad menar man?  Menar man lärare eller vem som helst?   Ingen har ställt den självklara frågan.  Jag hörde i ett visst sammanhang att man ville ha en ”klassmorfar”, dvs  någon som fungerar som reserv- förälder!

Är kanske tjatet om ”fler vuxna” ett erkännande av att nyutbildade lärare  (de senaste 15 åren) är så kass att man kan ta in vem som helst från gatan, det är ingen större skillnad?  I ett annat sammanhang sade en lärare att skolan handlar mer om omsorg än utbildning. Dvs skolan har blivit en fortsättning på dagis,  det viktigaste är att eleverna har det bra och trivs eftersom  föräldrarna har fullt upp med jobben och att tjäna ihop till 4-miljonersvillan och således inte har tid med barnen.

Det har tjatats om forskning i skolan länge. Man kan tro att skolan uppfanns för 20 år sedan, något nytt och okänt som det måste forskas om i all oändlighet.

Är undervisning så fb-t svårt??  Nej det är det inte. För varje person som här något mellan örona så är det ingen konst att bedriva en hyfsat effektiv undervisning. Det är bara att tillämpa sunt förnuft. Det räcker långt. Men för folk som har kommit in i skolan på fel grunder, den enda utbildning som deras låga betyg räckte till,  så är skolan något svårt och mystiskt. Deras låga betyg tyder på att de saknade både begåvning och intresse.  Det är sannolikt den här kategorin som  hellre vill syssla med sidoaktiviteter som ”forskning” eftersom de är mer eller mindre kass  som lärare.

Våra odugliga politiker ställer inga krav på lärare. Det självklara är att det skall vara absoluta betygskrav vid intagningen till lärar- utbildningen. Inte som nu, man sänker kraven tills man får full kurs.  Vid anställning av lärare borde det vara test i de  ämnen som de skall undervisa i.  För låga resultat, inget jobb.

Dock är den gamla läroplanen orsaken till mycket av problemen. De röda tråden är att eleverna kall sköta sin egen utbildning, lärarna skall finnas i bakgrunden.

Detta är delvis korrigerat i den nya läroplanen där det står att lärarna skall leda en strukturerad undervisning. Samtidigt finns de gamla formuleringarna  kvar om att eleven skall ta ansvar för sin utbildning.

I kväll 101122 så var det storforum om skolan i Kunskapskanalen.  Resultaten har blivit sämre de senaste 20 åren.  Men OJ OJ vad svårt det vara att komma fram till vad det beror på.  Trots allt så kom det fram men inte på ett markant tydligt sätt.

1.
Den perversa dårskap som innebär att eleverna skall sköte sin egen utbildning. Är föreskrivet i Lpo94 läroplanen. Det klarar inte den sämsta fjärdedelen, alltså misslyckas de.

2.
Den idioti som innebär att varje elev skall ha en egen studieplan. Hur skall en lärare klara av det till 25-30 elever?

3.
Avsaknad av gemensam strukturerad undervisning, sk katederundervisning.  En följd av punkt 3, läraren har inte tid.

4.
Dåliga lärare, en följd av dåliga löner och låga krav i lärarutbildningen.

5.
Flum- och omsorgsskolan har prackat på lärarna en massa uppgifter som inte är direkt kopplade till lärarjobbet.  Vilket får som följd att fokus inte sker på kunskaper utan på andra perifera verksamheter.

Jo man har så sakta börjat inse att man – hrrrm – kanske skulle fokusera mer på kunskaper. Mycket radikalt. Vänstern kommer att rysa över  denna ärkereaktionism.


Skolans förfall – nytt vittnesmål

11,januari, 20

Läste en insändare i lokaltidningen.  Hon hade 2 ungar i klass 6-9.  De kunde rapportera varje dag att det är ett osannolikt oväsen på lektionerna.

”Hur skall en lärare kunna hålla lektioner då det är ett sådant liv”, frågar hon.   Hon kanske inte har läst läroplanen.  Lpo94 gäller fortfarande.

Lärarna skall inte hålla lektioner. Eleverna skall sköta sin utbildning själva.   Dessutom  skall eleverna ha ett avgörande inflytande över praktiskt taget allting i skolan. Det är helt enligt läroplanen  som våra politiker tycker är helt OK sedan 1994.

”Lärarnas tillbakadragna roll ställer större krav på föräldrarna….” yttrade en potentat från skolverket för något halvår sedan.  Föräldrarna skall ta över skolans tidigare roll!!

Lärarna skall bara ha en stödjande funktion i bakgrunden.  ”Katederundervisning” är det fulaste som finns. Så undervisade man förr i tiden. Skillnaden mellan den metoden och politikernas nya metod, flummetoden, är att den förra fungerade.

Hon klagar på att de  inte får några vettiga läroböcker. Gamla nedklottrade böcker, stenciler mm.  Lärarna tycker det är svårt när inte eleverna har riktiga läroböcker. Ganska naturligt.  Rektorn bryr sig inte om problemen.  Läroböcker är faktiskt en förutsättning för att lära sig något.  Rektorn kanske hänvisar till internet??  Skulle inte förvåna mig.

Denna sörja och sabotage mot ungdomens utbildning skapades med kommunaliseringen och läroplanen Lpo94.  Kommunpolitikerna är helt ointresserade av skolan, ser den bara som en onödig utgift, behöver politikerna spara då är det alltid skolan som drabbas. Konsekvenserna bryr man sig inte om.

Skolan måste förstatligas i viktiga avseenden, främst ekonomin.  Det är endast (fp) på riksnivå som vill detta.  De övriga partierna tycker att nuvarande tillstånd är helt OK.  Centerpartiet vill tom öka kom- munernas inflytande över skolan.   Det är bara vad som kan förväntas av det partiet. Förhoppningsvis åker de ur riksdagen nästa val.

Enligt  SVD 110121 kritiserar Ohly regeringen för den dåliga skolan. Skolministern hävdar  att de problem som finns idag orsakades av politiska beslut för mer än  20 år sedan.  Det är väl lite justering av sanningen. Kommunaliseringen gjordes väl i början på 90-talet och Lpo94 släpptes 1994.  Men  (v) torde varit de främsta förespråkarna för den misslyckade skolan. Det är de än idag. Inga betyg, inga läxor.  Ohly är en sällsynt olämplig person att kritisera det han själv varit med och skapat.