Infrastruktur kan inte vara lönsam

16,januari, 31

Järnvägar är inte lönsamma. Stor rapport från några ekonomer.

För många år sedan var det en kvinna, nationalekonom, som gjorde till sin käpphäst att en stor del av vägnätet inte är lönsamt.

Hon hade säkert rätt. Jag gissar att minst 80% av vägarna inte är lönsamma.

Problemet är bara – för dessa skarptänkare – att mycket av infrastrukturen måste finnas oavsett om den är ”lönsam” eller ej. Den måste finnas där  hur olönsam den än är. Av helt andra skäl en strikt ekonomiska.  Av politiska, sociala  eller andra skäl.

Nyligen hörde jag en representant för näringslivet säga att det är inte persontrafiken på järnväg som är problemet, det är bristen på godskapacitet som orsakar  problem.

För dessa stockholmare som gör analysen så är det obligatoriskt att klanka på Botniabanan, Det är snudd på rasism eller i varje fall förakt för landsbygden och avlägsna landsdelar. ”Vadå Norrland, de behöver väl ingen järnväg??”  Jag stöder Botniaprojektet till 100%, den behövs av allmänna uppdateringsskäl men också för att snabba upp kommunikationerna söderut.

Sverige är ett avlångt land och det ställer krav på effektiva kommunikationer mellan landsdelarna.

Det är inte rätt läge att gapa om ”lönsamhet”.

Att det svenska järnvägsnätet behöver uppdateras det är det ingen tvekan om. Sedan det stora rycket gjordes för drygt 100 år sedan så har inte så mycket hänt på de tunga viktiga bitarna av nätet. På senare tid har man tom grovt eftersatt underhållet,

Det diskuteras om olika typer av snabbtåg. Man kan ifrågasätta om höghastighetståg är lämpliga i Sverige med tanke på klimatet. Att köra riktigt fort vintertid med snö och is på banan verkar inte riktigt hälsosamt. Japan och Frankrike torde vara de länder som har mest erfarenhet av snabbtåg så där finns det mycket att lära.

Vid en rejäl uppdatering av bansystemet så måste man ta problemet med godstrafiken på allvar. Speciellt som den politiska ambitionen torde vara att det tunga godset skall gå på järnväg. Så minst dubbelspår överallt som nybyggnad, kanske man kan använda det gamla bansystemet för godstrafiken. Idealet vore fyra spår två för persontrafik och två för godstrafik.

Annonser