LO vill ha mer lappa och laga

14,februari, 14

LO vill ha en skattereform enligt inlägg i DN.  Införandet av arvsskatt igen. Att roffa åt sig döda människors pengar det är naturligtvis oerhört frestande för en politisk vänsterorganisation som LO. Arvtagarna kan ju annars fortsätta att vara ”överklass” utan att jobbat ihop till det. Oerhört irriterande för mörkröda marxister. Någon insikt om att kapitalet – som skedde förr –  flyttas utomlands, den tycks saknas.

De förändringar som skett minskar den ”omfördelande” effekten tycker man.  De påstår dessutom att jobbskatteavdragen har liten betydelse för dem som redan har jobb. Mycket märklig åsikt. De förändringar som skett har gynnat låg och mellaninkomsttagare. De har fått märkbart lägre skatt.

Omfördelningen, det är bra att spännvidden i inkomsterna ökar. Under förutsättning att de som har lägst inkomster inte lever i någon slags misär. Det är inte den socialistiska avundsjukan som skall styra folks inkomster.

Vad de föreslår är inget som radikalt löser beskattningsproblemet. Det är ett fortsatt lappande och lagande av det föråldrade system som kallas progressiv beskattning.  Att detta system tilltalar socialister det är naturligt, allt som inte behövs för överlevnad skall tas omhand av staten. Men detta gamla system fungerar inte i en modern ekonomi.

Om man ändå har det så måste skatteskalorna indexjusteras varje år. Annars kommer inflationen/lönehöjningar att automatiskt höja beskattningen. Det är förmodligen det som tilltalar vänstern.

Skall man göra något radikalt för att rensa i skattesystemet så måste proportionell skatt införas. Att inte detta skett under denna regering är generande. Det beror naturligtvis på att socialisten Borg vill ha kvar det progressiva systemet.

Annonser

Klassisk socialistisk demagogi

11,juni, 11

Lördagsintervju med Karl-Petter Torwaldsson.

I denna påstod KPT att kvinnor tjänade nästan 30% mindre än män!!! Han upprepade det flera ggr. Även tidigare i andra sammanhang.

Han vet mycket väl att det finns konkreta förklaringar till denna skillnad som är ett råstatistiskt resultat utan någon närmare analys.  Men 30% är en ny siffra som jag inte hört någon annan hävda.  KPT ljuger tom ännu värre än Aftonbladet som hävdade att skillnaden var ca 17% med samma medvetet demagogiska grepp. Då tvingades AB på ledarplats att påpeka att skillnaden som inte  kan förklaras var av storleks- ordningen 2%.  Varför skulle denna skillnad  förklaras? Lönerna är individuella och det uppstår då skillnader som är ännu större, den skillnaden finns även bland män, så vad är det för konstigt med det??

Feministerna försöker bortförklara motiverade skillnader genom utnyttja sitt kön och hävda att det är ”könsdiskriminering”.

Tomas Ramberg som var intervjuare gjorde inte minsta försök att ifrågasätta denna kända lögn. Han lät tom KPT använda programmet för direkt uppmaning till kommunerna att införa ”rätt till heltid”.   Det finns anledning att misstänka att Ramberg är en del av den vänster- feministiska rörelsen. Innan Ramberg blev journalist så var han metallarbetare dvs han har haft (har?) nära band till LO.

Denna figur –  KPT – lanseras som kandidat till ordförandeposten i LO!!   Man ryser!!

En utpräglad demagog av klassiskt socialistisk kaliber där allt är tillåtet för att uppnå målet hur skumt det än är.


Terror från varg och lo Västmanland

11,mars, 31

Info om rovdjuren  på ett möte  i Arboga. Det är som bekant varg och lo som är problemet. Dessa problem ökar  i stark takt i Västmanland.

Från VLT:

Jag jobbar under rovdjursstress. Jag kan inte längre låta djuren vara ute under natten. Det har blivit mycket värre på bara ett år”

Så säger en gråtfärdig kvinna som föder upp får vid mötet . ”Det är respektlöst av staten” säger hon. Många andra hade samma åsikter. Det var tänkt med ett vargrevir i Västmanland, nu är det fem och fler blir det. En utveckling som påhejas av politiker och de lågpannade knogsläpare som anser att människor skall lämna plats för blodtörstiga rovdjur.

En  förvirrad anarkist som representerade (mp) lämnade lokalen i protest eftersom det var en massivt negativ attityd till den av regeringen förda rovdjurspolitiken.

Varg och lo tar ca 70% av rådjuren.  Älgen torde snart vara utrotad i Västmanland pga vargens destruktiva  inverkan. ”Det har spårat ur” sade en representant för jägarkåren.

Ja det har spårat ur. Vad är det för jävla pack som styr det här landet??   Under ca 60 år i på det förra seklet ansåg landets politiker att vargen skulle  reduceras till ett minimum. När det stod klart att vargen nästan var utrotad så stoppades jakten.

Varför ville man inte ha varg i Sverige?? Jo pga av den massiva negativa erfarenheterna av detta rovdjur under 150 år. Man drog slutsatserna av detta och tog det riktiga beslutet att utrota  detta värdelösa rovdjur.

Nu håller några personlighetsstörda individer på att införa denna pest igen. Deras förakt för landsbygdsbefolkningen är totalt. Centerpartiet som förr jobbade för landsbygden stöder idioterna, dvs man visar öppet ett förakt för landsbygden.

Det är populärt att skylla på EU. Man kan lätt fullständigt mosa EUs argument. Det är inte EU som bestämmer detta, det klarar varje land själva.

Nu är det Centerpartiet som svarar för miljö och landsbygd och då exponeras – som man kan förvänta sig – den totala inkompetensen.


Angrepp från varg och lo ökar

11,mars, 29

Enligt viltskadecenter så noterades 201 angrepp från varg och lo i hela landet 2010.  Angreppen har ökat som man kan förvänta sig med en ökande population  av bägge arterna. Värmlands län är hårdast drabbat.

Angreppen från lo har ökat 3 år i rad. Flest angrepp i Dalarna.

Jaktjournalen 1

Jaktjournalen 2


LO: Mot framtiden med backväxeln ilagd

11,mars, 24

LOs ordförande  skriver ett debattinlägg på DNs debattsida.  Hon är orolig för att politikerna håller på att förlora greppet om väljarna.

Det är skrämmande för henne att väljarna börjar tänka själva.

Hon propagerar för att politikerna skall ta kontrollen över medborgarna och i minsta detalj bestämma hur de skall leva sina liv.

Det är som att höra en politisk dinosaurie från Sovjet  som vaknat upp och  vill  styra medborgarna med klassiska socialistiska/kommunistiska metoder.  Kampen för detta skall ske med jämlikheten som vapen. Observera att nu har de marxistiska drömmarna trappat upp, det räcker nu inte med jämställdhet dvs samma grundförutsättningar, nu gäller absolut likhet,  rent kommunistiska idéer.

Från DN:

”…..Bara var tionde medlem instämmer helt och hållet i att politiken kan lösa vardagsproblem och bidra till ökad individuell frihet. Bara 18 procent av våra medlemmar instämmer helt och hållet i att politiken är den bästa arenan att lösa de stora samhällsproblemen på. Det är en oroväckande utveckling – inte minst för demokratin. Den största och viktigaste uppgiften för arbetarrörelsen är därför att återvinna tron på politikens möjligheter. Politiken är inte bara en nivå för beslutsfattande – den är också avgörande för vilket samhälle vi får. ….”

DN


(m) vill ha maskerat socialbidrag

11,mars, 20

Två dagar i följd så har svagsinta inlägg gjorts på SVDs debattsida.   Det handlar om den idioti som benämns ”rätt till heltid”.

Borde   inte högsta prioritet vara att helt arbetslösa skall ha ”rätt till jobb”??

Det innebär att rent kommunistiska principer införs. Individen har inget ansvar för sin utbildning och yrkesval längre. Slappar man i skolan och därför tvingas in i ett låglöneyrke, dessutom deltid så skall inte normala rutiner gälla. Vilka är att om man inte kan försörja sig så får man begära försörjningsstöd.

Eller byta jobb så att man får ett heltidsjobb. Men har man slappat i skolan så är det inte lätt att hitta ett sådant.

Den ide som länge saluförts av LO  och (s) och nu stöds av (m) är att arbetsgivarna skall svara för det försörjningsstöd som  samhället tidigare stått för. Ett maskerat socialbidrag finansierat av arbetsgivarna.

Det blir ett slags anställningsstöd av den typ som arbetsförmedlingen ger till vissa jobb.  Fast  nu på livstid.

Ett av de enfaldiga skälen från (m) och (s) är att det skulle ge ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Jämställdhet betyder samma förutsättningar. Resten beror på individen. Ett annat påstående är att EUs tillväxt skulle kunna öka med 25-30 % om sysselsättningsgraden hos kvinnor ökade kraftigt.  Vad menas med tillväxt? Ökande BNP antar jag.  Att öka  utgifterna i den offentliga sektorn utan att produktiviteten ökar, det är en tillväxt vi kan vara utan.

Allmänt flum från (m) och (s)  i en fråga med svagt  fundament.

Reinfeldt framför budskapet via sin partisekreterare.

För LO och (s)  är det offentliganställda kvinnor som är problemet. Inlägget från (m) är visserligen  riktat till  (m)-kommuner ute i landet men underförstått så är det (m)s riktlinje för alla.

Moderaterna

Kvinnoförbundet (s)


Ungdomsarbetslöshet är en bluff…….

10,september, 3

….säger Linda Skugge på ”debatt” i AB.  Bert Karlsson hade några dagar tidigare skrivit ungefär samma sak.Bägge har noterat av egna erfarenheter att dagens ungdom vill inte ta enklare arbeten. Inte ens som instegsjobb.

Varför har denna slapphet infunnit sig??  Det är uppenbart. Curlingsamhället som inte ställer elementära krav på ungdomen.  Skolan  där slappheten  utvecklas.

Det börjar med dagis. Tanter som  jobbar heltid med att hitta på skojiga saker.  Sedan lågstadiet där  ungarna förväntar sig att man skall ha kul som förut. I bästa fall får man hjälp så att man lär sig läsa och skriva.  Dock står det i läroplanen att eleverna skall sköta sin egen utbildning så mycket som möjligt.  De  inser snabbt att läraren  är likställda med dem själva  och framställer sig som en kompis.  Han uppträder inte  bestämt och auktoritärt, ställer sällan tydliga krav.

Man kan uppträda lite hur som helst i skolan. Lyssna på mp3 på lektionerna – om sådana förekommer – använda mobiltelefon när det  passar.  De får dessutom lära sig att ”tänka kritiskt” vilket troligen missuppfattas som att man behöver inte göra som man blir tillsagd  i arbetslivet. Man kan vägra för att man är  ”kritisk”.

Föräldrar som har dåligt samvete för att man försummar barnen och därför inte vill ställa några krav på dem.

Alla dessa faktorer samverkar till att skapa individer som helt enkelt saknar uppfostran i vid bemärkelse.   De saknar vana av att ta order och insikt att man måste göra det man ska oavsett hur tråkigt det är.  Inte heller tycks man ha insikten att man måste jobba för att försörja sig själv. De ordnar  sig ändå på något sätt.

De är helt enkelt så bortskämda och ouppfostrade att de fungerar inte i vuxensamhället.

I SVD i dag så tycker TCO att regeringen försämrar anställnings- tryggheten (LAS) genom  nya regler för  provanställning.   Är det särskilt konstigt med tanke på de attityder som ungdomar visar upp??  Individer som är både korkade och allmänt slappa skall ha anställningstrygghet enligt TCO.  LO har samma åsikt.  Argumentet att man kan bli av med olämpliga i alla fall håller inte pga den komp- licerade och för arbetsgivaren dyra process som blir följden.

Sanningen torde vara följande: Pga av den katastrofala skolan som politikerna skapat, främst (m) och (s) ,  så har man skapat en ungdomskategori som inte är anställbara.  Av skäl som angetts ovan.  Därför måste  LAS helt avskaffas  för individer  under 25 år eller för de som inte haft ett års fast anställning.  Nu blir det ungefär samma sak med förlängningen av provanställningar men det är dags att avskaffa hyckleriet runt ungdomsproblemet.  Rent allmänt utan referens till problemkategorier så är ungdomar ett oprövat kort som kanske inte alls fungerar på en arbetsplats.  Det är därför orimligt att LAS skall gälla för dem.  Det ligger både i ungdomarnas och arbetsgivarnas intresse att yngre skall kunna gå in och ut i företag för att pröva anställningar utan en massa byråkrati. LAS skall var till för dem som har etablerat sig  på arbetsmarknaden, inte för att tvinga arbets- givare att behålla omöjliga individer utan erfarenhet.

SVD

Linda Skugge

Bert Karlsson