Liberalt kaos

16,september, 16

Bråket i den judiska sekt som numera kallar sig Liberalerna är rätt roande och avslöjande.

Den extrema judinnan Birgitta Ohlsson har åter demonstrerat vilken knäppgök hon är.

För ca 15 år sedan så höll hon ett tal där hon ansåg att nationer och nationella befolkningar skulle upphöra att existera med ett undantag: Israel skulle inte beröras av detta.

Detta råkar vara vad den internationella judendomen har som målsättning  för att gynna sina egna rasistiska och fascistiska intressen.

För drygt ett år sedan skrev judinnan Lena Andersson  – hon med hötorgspekoralen om sina misslyckade knull – ett inlägg i DN där hon ifrågasatte om svenskarna skulle ha rätt till sitt eget land. Senare höll Ohlsson ett tal där hon gjorde samma ifrågasättande.

Frågan är om man får vräka ur sig vad som helst under hänvisning till yttrandefrihet. En politiker har ett större ansvar än en privatperson. Att ifrågasätta det egna landets existens är en form av landsförräderi som inte borde tolereras. Det är en fråga dels för riksdagens talman dels för SÄPO.

När det gäller striden om religiösa friskolor så håller hon med Björklund om det mesta utom på en punkt: Det skulle drabba den judiska Hillelskolen från att expandera. Följaktligen går hon emot förslaget att förbjuda religiösa friskolor.

Ett förslag som är rätt. Att de hittills har tillåtits är pinsamt.

MEN i Europakonventionen står:
”Europakonventionen slår fast att föräldrar ska kunna välja en utbildning och undervisning för sina barn, vilken överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse.”

Skrämmande. Föräldrar bestämmer vilken religiös inriktning som barnet skall få som vuxen!!

Det är skrämmande att dessa unkna värderingar stöds av EU. Det finns all anledning att kraftfullt gå emot dessa medeltida åsikter.

En del kommentarer till Liberalernas konflikt går ut på att de står för ett vägval. Åt vilket håll skall partiet gå.

Kanske så här:

”Skall vi fortsätta med att vara ett judiskt ortodoxt parti som i första hand stöder judendomen nationellt och internationellt???”

”Eller skall vi ta det obehagliga beslutet att arbete för svenska nationella intressen??”

 


Värnplikt för alla snarast

16,januari, 6

Så är vi på väg mot värnplikt igen. Sakta återvänder förnuftet. Som tillnyktring efter en rejäl baksmälla.

Men de liberala  förfasas. Det vore hemskt att behöva försvara sitt land. Att behöva offra viss tid på militär träning.

Det förvånar mig inte. Slappheten och principlösheten och bristen på ansvar det är kännetecken för den förbrukade irrlära som kallas liberalism.

Alternativet skulle vara att heltidsanställa kanske 30000 soldater för att ha tillräcklig kapacitet vid en konflikt. Det blir oerhört dyrt.

Sanningen är att det är bara stormakterna som kan kosta på sig en sådan lösning. Små länder måste i huvudsak förlita sig på värnplikt för att få den volym som behövs in krigssituation.

Sedan kan man lämpligen ha en kärnstyrka heltidsanställda som är redo att direkt använda de avancerade vapensystem som numera används.

Det svenska försvaret skulle bygga på frivillighet var det meningen. Det förutsätter att det skall framstå som attraktivt att ta anställning i försvaret. Det innebär hyfsad lön och en del förmåner i övrigt.

Vad jag förstår så är inget av detta uppfyllt. De som anställs har fått en lön på 18000/mån under en följd av år. Tror man  att en sådan lön framstår som attraktiv?? Om det har blivit någon förbättring på senare tid känner jag inte till. Den militära verksamheten är vare sig tjusig eller glamorös så i stället vore en klart attraktiv lön motiverad.

Enligt vad opinionsmätningar visar så bör även kvinnor göra värnplikten. Det är ett akut behov. Att göra folk av dem. Lära sig folkvett. Det skulle kanske minska de stupiditeter kvinnliga politiker levererar i riksdagen angående försvaret.

Värnplikten skulle sannolikt vara positivt ur psykologisk synpunkt,  en känsla av sammanhållning, att man försvarar något värdefullt för alla , nationen.

Det är naturligt att liberalerna tycker illa om detta, de vill bryta ner nationerna, de vill bryta ner de nationella befolkningarna genom massinvandring och rasblandning.

Är det inte det som bör kallas terrorism?

Bryta ner och förstöra det är vad detta klientel har hållit på med i flera decennier i Sverige.

Det är dags att sätt stopp för detta pack och deras destruktiva verksamhet.