Alliansens ”förträffliga” skola

12,september, 7

Ca 15% av befolkningen i Europa kan knappt läsa. Dvs var 5e, 6e person. Tendensen är att det blir sämre.  Det är inte orsakat av invandrare.

Bäst är Finland med ca 8%.

Förklaringen att det är likartat över hela Europa är att utbildnings- trender kopieras mellan länder. Den katastrofala flumskolan som Bildt och Ask sjösatte 1994 med Lpo94 har gett resultat.  Moderaterna tycker att det är bra fortfarande. Kommunerna skall få fortsätta att misshandla skolan, lärare har samma status som städare, eleverna har knappt läroböcker, ofta stenciler. 25% av lärarna har fortfarande inte egna datorer,de flesta har  heller inte egna tjänsterum.

Detta är bra tycker alliansen utom (fp) som vill förstatliga skolan.