Lärarutbildningen amatörmässig

16,maj, 5

Att lärarutbildningen har varit usel länge det har varit bekant. Men politikerna har inte visat något större intresse för att göra något åt saken. Vilket stärker hypotesen att även detta är en medveten attack på skolsystemet för att skapa ett okunnigt proletariat som skall bli kanonmat för ljugande politiker före valen.

Flumskolan var generalangreppet. Nedbrytningen av lärarutbildningen är ett komplement.

Lärarutbildning bedrivs för närvarande på 28 orter i Sverige!!!

Det säger det mesta om det totala ointresset för skolan från politiskt håll.

Precis som om denna utbildning vore någon sekundär skitutbildning vilken som helst.

För närvarande får studenterna ca 8 timmar lärarledd undervisning i veckan!! Dvs de får bedriva självstudier! Nu föreslås en radikal reform som skall utöka lärarstödet till hela 12 timmar per vecka.

Mängder med studenter hoppar av utbildningen tidigt eftersom den är så dålig. Inget nytt alls. Via högskoleprovet kan man komma in på utbildningen med minimala poäng. Ingen större reaktion från politiker vilket ytterlgare stärker intrycket av ett medvetet sabotage.

På DN debatt tar en person upp problemen och dumheterna i
utbildningen.

Reformera utbildningen – DN Debatt

 

Annonser

Skolan mot katastrof med nya regeringen

15,april, 19

Den sk högskoleministern meddelar att regeringen inte har  några planer på att skärpa kraven intagningspoäng vid antagning av lärarstudenter.

Vid intagning via högskoleprov så blir det tillräckligt med poäng om man blundar och kryssar i alternativen.

Via gymnasiet så ställs inga poängkrav alls, man sänker och sänker kraven ända tills man fyllt platserna.

Sossarna själva har haft förslag om hur skärpta krav skulle se ut. Nu är dessa sopade under mattan.

Varför det? Jo troligen pga den katastrofala lärarbristen som håller på att poppa upp. Som vanligt när det gäller svenska politiker, det hade de ingen aaaning om.

Det är alltså Mp och skolministern Fridolin som inte vill ha någon skärpning med den felaktiga antagandet att då får vi färre lärarstudenter.

Skulle kraven skärpas så skulle läraryrket direkt få en högre status. Vilken skärpt sökande idag vill få kolleger som tillhör ett bottenskikt i alla avseenden och som sannolikt kommer att till höra bottenskiktet som lärare också?? Individer som orsakar mer problem på arbetsplatsen än de löser.

Varför är inte dessa skärpta krav redan genomförda? Björklund hade dessa krav på gång men ville i vanlig ordning skjuta fram beslutet, varför?

Att man borde haft en absolut nedre gräns för intagning har varit en självklarhet länge.

Men med politiker som endera är djupt inkompetenta eller medvetet vill sabotera svenskt utbildningsväsende så händer inget.

Inte förrän 2018 kan den sk högskoleministern tänka sig att ta upp frågan igen. I nästan 3 år så skall regeringen medvetet ta in olämpliga lärar- studenter som bara förvärrar läget i skolan.

I Expressen så tar Anna Dahlberg upp problemet med den katastrofala situation som håller på att utvecklas map lärarbristen. I vissa viktiga ämnen så har man knappast några sökande. Matematik,fysik och kemi tex. Helt avgörande ämnen för industri och näringsliv.

Förra regeringen införde en bonus på 75000 till den som tog examen i dessa ämnen.

Denna regering har tagit bort denna bonus!!! Då kan man fråga sig: Är detta med den destruktiva avsikten att avsiktligt förvärra situationen i skolorna?? Eller bara välkänd socialistisk dumhet?

Nu finns ju möjligheten att den sk oppositionen lägger ett förslag i riksdagen om att de skärpta kraven omedelbart införs. Men moderaterna har visat ett tydligt ointresse för  skolfrågor under lång tid  så vi kan inte förvänta oss något positivt därifrån.

Lärarbristen är ett allvarligt hot mot Sveriges framtida välstånd. Ändå verkar inte krisinsikten ha sjunkit in.

Så börjar Dahlbergs artikel.

Hon kommer också till slutsatsen att grunden för att komma ur det träsk som politikerna har sänkt skolan i är att förstatliga skolan.

Det har alla individer med fungerande hjärnor insett länge. S,M,C vill inte förstatliga.

Artikel Anna Dahlberg


Politikernas nedbrytning av kunskapssamhället

14,augusti, 19

Sossarna vill höja intagningspoängen till lärarutbildningen vid hög- skoleprovet till 0,9 poäng. Helt rätt, varför inte 1,0? Björklund hade satt kravet till 0,5 poäng efter att det tidigare gick att komma in  på nästan nollpoäng. Det vittnar inte om någon högre ambition av Björklund att höja statusen/kompetensen hos lärarna genom detta mesiga krav.

I en artikel på DN debatt  beskrivs hur både vänster- och högerpolitiker sedan 70-talet brutit ner lärarnas status och position  som  nyckel- personer i kunskapssamhället. 68-vänstern för att hindra borgerliga värderingar, högern pga ren dumhet genom att realisera juden Milton Friedmans nyliberala idéer om avreglering och därmed friskolor som  regeringen Bildt införde.

Politikernas sabotage av skolan – Artikel DN


Skolan – den ständiga katastrofen

11,februari, 18

Nedanstående skrevs för några månader sedan men är fortfarande aktuellt.

Tittade  på ”Skolfront” i TV för en tid sedan.  På en skola hade man börjat ”forska”. Det var ett krav på denna skola  som hade gjort dåliga resultat.

Ett av inläggen på slutet var att lärarna kanske borde fundera på ”vad deras kärnuppgift är i skolan”!! Man tror knappt sina öron.

Dumflummet i skolan är av sådan art att det är svårt att begripa.  I en massa år har man tex krävt ”fler vuxna i skolan.” Vad då för vuxna?? Vad menar man?  Menar man lärare eller vem som helst?   Ingen har ställt den självklara frågan.  Jag hörde i ett visst sammanhang att man ville ha en ”klassmorfar”, dvs  någon som fungerar som reserv- förälder!

Är kanske tjatet om ”fler vuxna” ett erkännande av att nyutbildade lärare  (de senaste 15 åren) är så kass att man kan ta in vem som helst från gatan, det är ingen större skillnad?  I ett annat sammanhang sade en lärare att skolan handlar mer om omsorg än utbildning. Dvs skolan har blivit en fortsättning på dagis,  det viktigaste är att eleverna har det bra och trivs eftersom  föräldrarna har fullt upp med jobben och att tjäna ihop till 4-miljonersvillan och således inte har tid med barnen.

Det har tjatats om forskning i skolan länge. Man kan tro att skolan uppfanns för 20 år sedan, något nytt och okänt som det måste forskas om i all oändlighet.

Är undervisning så fb-t svårt??  Nej det är det inte. För varje person som här något mellan örona så är det ingen konst att bedriva en hyfsat effektiv undervisning. Det är bara att tillämpa sunt förnuft. Det räcker långt. Men för folk som har kommit in i skolan på fel grunder, den enda utbildning som deras låga betyg räckte till,  så är skolan något svårt och mystiskt. Deras låga betyg tyder på att de saknade både begåvning och intresse.  Det är sannolikt den här kategorin som  hellre vill syssla med sidoaktiviteter som ”forskning” eftersom de är mer eller mindre kass  som lärare.

Våra odugliga politiker ställer inga krav på lärare. Det självklara är att det skall vara absoluta betygskrav vid intagningen till lärar- utbildningen. Inte som nu, man sänker kraven tills man får full kurs.  Vid anställning av lärare borde det vara test i de  ämnen som de skall undervisa i.  För låga resultat, inget jobb.

Dock är den gamla läroplanen orsaken till mycket av problemen. De röda tråden är att eleverna kall sköta sin egen utbildning, lärarna skall finnas i bakgrunden.

Detta är delvis korrigerat i den nya läroplanen där det står att lärarna skall leda en strukturerad undervisning. Samtidigt finns de gamla formuleringarna  kvar om att eleven skall ta ansvar för sin utbildning.

I kväll 101122 så var det storforum om skolan i Kunskapskanalen.  Resultaten har blivit sämre de senaste 20 åren.  Men OJ OJ vad svårt det vara att komma fram till vad det beror på.  Trots allt så kom det fram men inte på ett markant tydligt sätt.

1.
Den perversa dårskap som innebär att eleverna skall sköte sin egen utbildning. Är föreskrivet i Lpo94 läroplanen. Det klarar inte den sämsta fjärdedelen, alltså misslyckas de.

2.
Den idioti som innebär att varje elev skall ha en egen studieplan. Hur skall en lärare klara av det till 25-30 elever?

3.
Avsaknad av gemensam strukturerad undervisning, sk katederundervisning.  En följd av punkt 3, läraren har inte tid.

4.
Dåliga lärare, en följd av dåliga löner och låga krav i lärarutbildningen.

5.
Flum- och omsorgsskolan har prackat på lärarna en massa uppgifter som inte är direkt kopplade till lärarjobbet.  Vilket får som följd att fokus inte sker på kunskaper utan på andra perifera verksamheter.

Jo man har så sakta börjat inse att man – hrrrm – kanske skulle fokusera mer på kunskaper. Mycket radikalt. Vänstern kommer att rysa över  denna ärkereaktionism.


Uppröjningen har börjat

08,december, 4

På ledarplats kommenterar SVD den presenterade utredningen för en ny lärarutbildning.

Till det yttre ser det bra ut men nu återstår att noggrant kontrollera att högskolorna verkligen realiserar utredningens intentioner.

Annars är risken att vänster- och flumpedagoger gör sitt bästa för att köra på som tidigare och sabotera avsikten med reformen.

Men detta är bara en del av det som måste genomföras för att återföra skolan på rätt spår.

Kommunaliseringen av skolan svarar för en stor del av skolproblemen, dåliga löner,  usla läromedel , bristande kontinuitet mm.

Följaktligen är steg 2 att förstatliga skolan för att skapa en stabil bas för verksamheten.

Skola för dummies??

Läromedel i skolan


Skola för/med dummies??

08,december, 4

I går  081127 var det publicerat en artikel i AB om skolan och dess lärare.

Forskare har konstaterat att lärarnas IQ har sjunkit under de senaste 15 åren.

Helt naturligt. Läraryrkets status har sjuknkit under samma tid vilket medfört att kvalificerade individer väljer andra utbildningar. För att alls fylla utbildningsplatserna så sänker man betygskraven.

Det blir en negativ  spiral  pga bristen på krav och stoppkriterier.

Skolans kris  är delvis beroende på dåliga lärare.

Till denna artikel fanns en del kommentarer. Jag kopierade en av dem:

…Dummare lärare…

Fannysn, 22 år

Det finns en del perspektiv att ta hänsyn till i denna debatt. Jag har precis avslutat en C-uppsats om skolans kunskapsuppdrag och undersökt vilka kunskaper som behövs i dagens globala och postindustriella samhälle. Undersökningen består av ett antal svenska och utländska forskare och intervjuer med utbildade lärare. Resultatet är tydligt; i dag behöver elever utveckla förmågor som empati, självkännedom, ett källkritiskt förhållningssätt, kreativitet och nyfikenhet. Eleverna behöver också, enligt forskare, utveckla en kosmopolitisk identitet. När jag läser om denna undersökning och svenska folkets åsikter om skolan idag blir jag ledsen, skrämd och arg. Vad är det ni vill att era barn ska utveckla för färdigheter? Att ta reda på basfakta kan man göra genom internett på mindre än fem minuter. Men det är vägen till kunskap som skolan måste undervisa om. Hur vill ni att era barn ska må? Skolan måste vara aktivt delaktiga i att eleverna lär känna sig själv och hur man fungerar i grupp. Demokratin lever inte vidare med hjälp av betyg eller baskunskaper, demokratin lever vidare på grund av ansvarsfulla och empatiska människor. Det är dessa människor skolan måste utbilda. Se er om, hur ser samhället ut? Acceptera att världen förändras och att skolan behöver göra det sammma. Snälla Aftonbladet skriv någon gång om någon som tror på skolan, som kan uppmuntra och inspirera lärarna och skolledarna idag. Skriv om hjältarna och skriv om kreativiteten som faktiskt finns! Tack ……..”

I en debattartikel i VLT 2001 skriver Inger Enkvist, docent i spanska vid Lunds Universitet och författare till boken FELTÄNKT – en kritisk granskning av idébakgrunden till svensk utbildningspolitik ”

”…Den nya sortens grundskolelärare kommer inte att ha mycket att lära ut eftersom mycket tid under deras utbildning avsätts till ”attitydundervisning” i stället för ämneskunskaper………….

………Om vi fortsätter att utgå från barnets behov  och därmed mena rent psykologiska behov i stället för inlärningsbehov , samtidigt som vi behåller den sammanhållna klassen kommer elevernas tid att gå åt till välmenande kampanjer om allt från vikten att äta frukost och motionera, varning  för alkohol, tobak och droger till information omfred, miljö och könsroller. Fler och fler grundskolor leds redan nu av förskollärare och fritidspedaoger , som är på väg att omvandla  grundskolan till en förvaring för barn och ungdom upp till sexton år. Knappt några män kommer att finnas i skolan………………….

Så här skriver Thure Jadestig i ett annat debattinlägg i VLT 2001:

”….Det klassiska bildningsidealet stöder en ständig förkovran i kunskap och färdighet. Alltså att lära sig studera på egen hand. Men det har inte den moderna flumpedagogikens vurm för att bara lära sig att lära för att lära sig att lära mer utan i botten tillägna sig fasta ramkunskaper.

Om man visserligen vet var man skall hämta kunskap, det vill säga leta fram enskilda fakta, men inte har någon samlad bild av historien eller samhällsutvecklingen , då blir faktaletandet meningslöst………..”

”Fannysn”s inlägg är en bekräftelse av det som Enkvist påpekar. Mellan raderna så avslöjar ”Fannysn”s inlägg  att på lärarhögskolorna  har fortfarande vänsterdemagogerna makten och predikar den dårskap som nu har stått under hård kritik i många år. För att få sina uppsatser godkända så måste man åtminstone låtsas ha de åsikter som demagogerna saluför.

Jag trodde att det skett en uppryckning på lärarhögskolorna men ovanstående visar at flummet lever kvar oförminskat.

Folkpartiet och Jan Björklund har gjort mycket för att rycka upp skolan men jag är förvånad över rädslan att röja i lärarbildningen. Visserligen har det presenterats en utredning vars förslag väl i stort kommer att följas, men varför denna långbänkande??


Lärareländet

08,april, 13

Återigen har en av huvudorsakerna till skolproblemen uppmärksammats: Den usla lärarutbildningen. Det har varit känt länge, utreeeeedningar tillsatts men några krafttag från politiker har inte setts till.

Man gör stor affär av att det inte finns tillräckligt antal ”disputerade” på en del skolor. Skulle det vara avgörande?? Knappast. Det handlar ju om att ställa elementära krav på eleverna. Samt att se till att avgörande bitar i utbildnigen INGÅR.

Hur kan man ta in vilka som helst utan krav på betyg??

Här tar man i elever som inte ens är godkända i viktiga ämnen bara för att fylla platserna!!!

Hur JÄVLA korkade kan utbildningsansvariga vara? Det skall naturligtvis vara fastställda betygskrav för att komma in på utbildningen.

När till och med eleverna totalsågar utbildningen då har det gått långt.

Hur kan det vara möjligt att varje liten skitskola som helst får utbilda lärare?? Det är bara en del av dårskapen. Det är naturligtvis bara de etablerade större skolorna som skall få utbilda lärare.

”Det är bedrövligt”, ungefär så uttryckte sig Björklund. Har han glömt att han är minister? Hur skulle det vara peka med hela handen och kräva omedelbara förändringar?

Hur länge skall det förbannade packet från 68 få fortsätta att sabotera samhället??

Tar det aldrig slut? I dag sitter de som rektorer, på skolverket, en del har myglat sig in på högskolorna.

Vem är ytterst ansvariga? Naturligtvis politikerna. Här är ett nytt exempel på att vi har ett inkompetent, slappt, korrumperat C-lag i riksdagen. Har någon hört någon kritik eller konstruktivt från moderaterna i skolfrågor det senaste halvåret? De ligger lågt. I kulisserna är de överens med sossarna om flumskolan.
Av det skälet att de godkände läroplan 94.

Tomhylsan Tolgfors uttryckte sig hånfullt om ”katederundervisning” när han var lika inkompetent skolpolitiker som han är inkompetent försvarsminister.

SVD