Politikernas nedbrytning av kunskapssamhället

14,augusti, 19

Sossarna vill höja intagningspoängen till lärarutbildningen vid hög- skoleprovet till 0,9 poäng. Helt rätt, varför inte 1,0? Björklund hade satt kravet till 0,5 poäng efter att det tidigare gick att komma in  på nästan nollpoäng. Det vittnar inte om någon högre ambition av Björklund att höja statusen/kompetensen hos lärarna genom detta mesiga krav.

I en artikel på DN debatt  beskrivs hur både vänster- och högerpolitiker sedan 70-talet brutit ner lärarnas status och position  som  nyckel- personer i kunskapssamhället. 68-vänstern för att hindra borgerliga värderingar, högern pga ren dumhet genom att realisera juden Milton Friedmans nyliberala idéer om avreglering och därmed friskolor som  regeringen Bildt införde.

Politikernas sabotage av skolan – Artikel DN

Annonser

DN avslöjar politikernas brott

13,april, 15

Femtio procent av lärarna  i grundskolan som undervisar i fysik  har ingen ämnesutbildning alls. Många har bara begränsad utbildning i de ämnen de undervisar.  Från artikel i DN.

Metta Fjelkner. ordförande i lärarnas Riksförbund:

– Under många år ansåg politiker både på riksnivå och på kommunal nivå att ämneskunskaperna inte var relevanta. De ansåg att det räckte att man var utbildad lärare. När det gällde friskolorna fick de till och med undantag från det i lagen i början av 1990-talet. Det räckte med att man var vuxen och intresserad. När jag förde fram ämnets betydelse så sågs det som att jag pratade om fackliga särintressen. Men det handlar ju om elevernas rätt till utbildade lärare, säger hon.

”Utbildad lärare”, ” ..vuxen och intresserad..” ,  undra på att att det ser ut som det gör i skolan.  Politikerna har medvetet understött dumflummet.

Jag vet inte hur många gånger jag hört uttrycket de senaste 10 åren: ”Det behövs fler vuxna i skolan”. Jag har aldrig fått någon förklaring på vad man menat. Lärare eller vad?? Här kommer en del av förklaringen, det räcker med att vara vuxen för att vara ”lärare” i sossarnas och moderaternas dumflumskola.

Politiker med sådana hjärnor skall alltså styra det här landet??

Dock har Anna Ekström, chef för skolverket,  en tröst trots dåliga resultat i internationella jämförelser: ” Men många mår ju bra….”

Dra fram de huvudansvarig och häng ut dem. Det kan inte vara särskilt svårt.  När skall de ställas till svars för brott  mot nationen??

”Tjugo  eller trettio års fängelse?

Artikel DN


Alliansens ”förträffliga” skola

12,september, 7

Ca 15% av befolkningen i Europa kan knappt läsa. Dvs var 5e, 6e person. Tendensen är att det blir sämre.  Det är inte orsakat av invandrare.

Bäst är Finland med ca 8%.

Förklaringen att det är likartat över hela Europa är att utbildnings- trender kopieras mellan länder. Den katastrofala flumskolan som Bildt och Ask sjösatte 1994 med Lpo94 har gett resultat.  Moderaterna tycker att det är bra fortfarande. Kommunerna skall få fortsätta att misshandla skolan, lärare har samma status som städare, eleverna har knappt läroböcker, ofta stenciler. 25% av lärarna har fortfarande inte egna datorer,de flesta har  heller inte egna tjänsterum.

Detta är bra tycker alliansen utom (fp) som vill förstatliga skolan.


Den katastrofala platsfyllan

12,juli, 17

I går i TV fick vi ny info om den allmänna dårskapen i skolan.

Det håller på att bli ett problem med lärare som har svårigheter att läsa och skriva! Det är ju i och för sig inte något nytt, dumflumskolan har ju i  snart 20 år producerat folk som har svårigheter med elementära färdigheter.

Det här var dock ett snäpp värre, de hade någon variant av dyslexi mer eller mindre.

Då undrar man: Hur har den här kategorin ens kunnat funderat på att bli lärare med detta handikapp?? Sannolikt därför att detta var den enda utbildning som de kom in på. Sistahandsalternativet.  Pga de låga kraven för lärarutbildningen så kom de in där.

Man tar in vad som helst för att fylla platserna!! Det är det viktigaste, att fylla platserna utan kalitativa krav.

Snart tar de väl in både döva och blinda för att fylla platserna. Det här sänker skolan och lärarnas status ytterligare.

Det självklara som jag skrivit tidigare är att sätta absoluta betygskrav vid intagningen, sedan får antalet bli vad det blir. Det är en åtgärd som direkt kommer att höja yrkets status. I början blir det färre antagna men det kommer troligen att ändras snabbt.

Vad gör politikerna för att stoppa eländet? Som vanligt, alldeles för lite. Felet med Jan Björklund är inte att han gör för mycket utan tvärtom alldeles för lite, speciellt med det träsk som lärarutbildningen varit och fortfarande är.


Lärare har inget rum, telefon eller dator!!

10,mars, 30

Följande är ett utdrag ur en artikel i AB, artikeln är en annons från Lärarnas Riksförbund:

Oacceptabla arbetsförhållanden

Att sitta och ostört och arbeta i skolan, när det inte är lektion, är inte det lättaste.

– Det finns tre datorer på tio lärare. Det finns kanske en telefon på 50 lärare. Det finns varken skrivbord eller arbetsrum på skolorna för lärarna. Hur många yrkesgrupper skulle acceptera det?

Fotnot. Siffrorna som anges i texten är snittsiffror. Det finns skolor som har mer än tre minuter i förtroendetid och andra som är mindre. Och på samma sätt har en del skolor fler datorer per lärare – medan andra skolor inte har någon.

Hela denna artikel är en annons från Lärarnas Riksförbund”

Jag har skrivit om detta förut. Det finns ju inte elementära förutsättningar att arbeta i skolan för lärarna!!!  De har inte eget tjänsterum, inte egen telefon, inte egen dator!!   Man tror knappt det är sant.

I samband med att arbetsgivaren kräver att lärarna skall vara mer närvarande på arbetsplatsen så måste det självfallet skapas möjlighet att vara där.

En annan punkt de tar upp är att läraren har  tid med varje elev endast tre minuter per dag.  Frågan är om det är rimligt att  varje elev varje dag skall ha diskussioner med läraren.  Resonemanget  är en följd av läroplanen Lpo94 där det anges att  undervisningen skall vara individuell och varje elev kör i sitt eget tempo. Det är naturligtvis orimligt eftersom det skapar en omöjlig situation för läraren.  Under- visningen måste vara inriktad på att en majoritet i klassen  följer samma tempo, och klarar det utan individuellt stöd. Denna majoritet måste  rimligen var minst 70%.  Av de 30% som återstår så behöver kanske  hälften extra stöd medan resten tillhör eliten som klarar sig själva.

Lärarna har således inte en egen arbetsplats, hur kan man begära att de och skolan skall fungera??

Vad gör arbetsgivaren, kommunerna åt det?? Ingenting. Det vittnar om ett förakt och ett närmast totalt ointresse för den elementära infra- strukturen i skolorna. Å andra sidan vad gör de fackliga organisa- tionerna i denna fråga??  Några krav på arbetsgivarna har jag inte hört talas om. De missförhållanden som råder är delvis en följd av tandlösa fackliga organisationer.


Skola för/med dummies??

08,december, 4

I går  081127 var det publicerat en artikel i AB om skolan och dess lärare.

Forskare har konstaterat att lärarnas IQ har sjunkit under de senaste 15 åren.

Helt naturligt. Läraryrkets status har sjuknkit under samma tid vilket medfört att kvalificerade individer väljer andra utbildningar. För att alls fylla utbildningsplatserna så sänker man betygskraven.

Det blir en negativ  spiral  pga bristen på krav och stoppkriterier.

Skolans kris  är delvis beroende på dåliga lärare.

Till denna artikel fanns en del kommentarer. Jag kopierade en av dem:

…Dummare lärare…

Fannysn, 22 år

Det finns en del perspektiv att ta hänsyn till i denna debatt. Jag har precis avslutat en C-uppsats om skolans kunskapsuppdrag och undersökt vilka kunskaper som behövs i dagens globala och postindustriella samhälle. Undersökningen består av ett antal svenska och utländska forskare och intervjuer med utbildade lärare. Resultatet är tydligt; i dag behöver elever utveckla förmågor som empati, självkännedom, ett källkritiskt förhållningssätt, kreativitet och nyfikenhet. Eleverna behöver också, enligt forskare, utveckla en kosmopolitisk identitet. När jag läser om denna undersökning och svenska folkets åsikter om skolan idag blir jag ledsen, skrämd och arg. Vad är det ni vill att era barn ska utveckla för färdigheter? Att ta reda på basfakta kan man göra genom internett på mindre än fem minuter. Men det är vägen till kunskap som skolan måste undervisa om. Hur vill ni att era barn ska må? Skolan måste vara aktivt delaktiga i att eleverna lär känna sig själv och hur man fungerar i grupp. Demokratin lever inte vidare med hjälp av betyg eller baskunskaper, demokratin lever vidare på grund av ansvarsfulla och empatiska människor. Det är dessa människor skolan måste utbilda. Se er om, hur ser samhället ut? Acceptera att världen förändras och att skolan behöver göra det sammma. Snälla Aftonbladet skriv någon gång om någon som tror på skolan, som kan uppmuntra och inspirera lärarna och skolledarna idag. Skriv om hjältarna och skriv om kreativiteten som faktiskt finns! Tack ……..”

I en debattartikel i VLT 2001 skriver Inger Enkvist, docent i spanska vid Lunds Universitet och författare till boken FELTÄNKT – en kritisk granskning av idébakgrunden till svensk utbildningspolitik ”

”…Den nya sortens grundskolelärare kommer inte att ha mycket att lära ut eftersom mycket tid under deras utbildning avsätts till ”attitydundervisning” i stället för ämneskunskaper………….

………Om vi fortsätter att utgå från barnets behov  och därmed mena rent psykologiska behov i stället för inlärningsbehov , samtidigt som vi behåller den sammanhållna klassen kommer elevernas tid att gå åt till välmenande kampanjer om allt från vikten att äta frukost och motionera, varning  för alkohol, tobak och droger till information omfred, miljö och könsroller. Fler och fler grundskolor leds redan nu av förskollärare och fritidspedaoger , som är på väg att omvandla  grundskolan till en förvaring för barn och ungdom upp till sexton år. Knappt några män kommer att finnas i skolan………………….

Så här skriver Thure Jadestig i ett annat debattinlägg i VLT 2001:

”….Det klassiska bildningsidealet stöder en ständig förkovran i kunskap och färdighet. Alltså att lära sig studera på egen hand. Men det har inte den moderna flumpedagogikens vurm för att bara lära sig att lära för att lära sig att lära mer utan i botten tillägna sig fasta ramkunskaper.

Om man visserligen vet var man skall hämta kunskap, det vill säga leta fram enskilda fakta, men inte har någon samlad bild av historien eller samhällsutvecklingen , då blir faktaletandet meningslöst………..”

”Fannysn”s inlägg är en bekräftelse av det som Enkvist påpekar. Mellan raderna så avslöjar ”Fannysn”s inlägg  att på lärarhögskolorna  har fortfarande vänsterdemagogerna makten och predikar den dårskap som nu har stått under hård kritik i många år. För att få sina uppsatser godkända så måste man åtminstone låtsas ha de åsikter som demagogerna saluför.

Jag trodde att det skett en uppryckning på lärarhögskolorna men ovanstående visar at flummet lever kvar oförminskat.

Folkpartiet och Jan Björklund har gjort mycket för att rycka upp skolan men jag är förvånad över rädslan att röja i lärarbildningen. Visserligen har det presenterats en utredning vars förslag väl i stort kommer att följas, men varför denna långbänkande??


Skoldebatt 081023

08,oktober, 24

Debatt i TV1 om skolan 081023.

Hela etablissemanget var där plus några till.   Först tjafset om vad Björklund sagt och inte sagt. Tämligen ointressant. Det som är intressant är att det finns problem som skall lösas.

Vänstern vill inte , kan inte, förstår inte problemet, vill köra vidare i traditionell demagogisk stil med katastrofalt resultat.

Bara idén om att alla skall till högskolan  när  dumflumskolan inte klarar av att lära ungarna läsa och räkna i lågstadiet, det tyder på att det är svaga och/eller sjuka hjärnor som styr vänsterns skolpolitik.

Björklund sade att vi har kunniga och duktiga lärare. Han vet mycket väl att det bara är delvis sant. Han vågade tydligen inte säga sanningen pga att ordförandena i de två lärarfacken var där.

Gissningsvis så borde en tredjedel av lärarna valt ett annat yrke. De är inte intesserade, är dåliga pedagoger och har dåliga ämneskunskaper. Men det är ju systemet som släppt in dem.  Med ett intagningssystem till lärarutbildningen som har som huvudmål att fylla utbildnings- platserna så blir det så här. Betygskraven sänks tills man fyllt platserna. Så för det inte gå till. Läraryrket är för viktigt för samhället. Vid intagning till utbildningen så måste sättas absoluta betygskrav.

Det innebär att alla platser inte fylls. Det får man ta.  Dåliga lärarlöner kombinerat med dåliga skolledare gör att man får få sökande.

Kommunaliseringen av skolan är orsaken till en stor del av problemen. Kommunerna känner inget ansvar för utbildningen.  För kommunerna är det ingen skillnad på städare eller lärare när det gäller löner. Så lite som möjligt. I städarfallet så får det inga större konsekvenser, men i lärararfallet så  leder det till katastrof på sikt. De svenska lärarlönerna lär ligga på samma nivå som i Slovenien.

Vänstern förstår inte betygens roll. De tjafsar om ”sortering” , att man stämplar eleven, att mer betyg och tester i  sig själva inte höjer resultaten.  Poängen med betyg och prov är att man upptäcker dem som har problem.

Läskunskaper är grunden för att komma vidare i utbildningen. En person som hade insikter i utbildningen på lågstadiet skrev för några år sedan att läskunskaperna skulle ”växa fram” av sig självt. Precis som att det var någon automatisk mognadsprocess. Dvs ungarna fick lära sig själva  att läsa. Det är högst troligt. Det är denna  vänster- pedagogik som lett till att vissa inte kan läsa  i årskurs 9. Detta lärdes således ut på lärarhögskolan av några stupida progressiva vänsterpedagoger.

Sådant här kan pågå utan att någon reagerar.

Skolan måste förstatligas. Det har stått klart länge. Inom alliansen är det tydligen bara (fp) som driver den linjen. De övriga vill inte förstå, de vill köra vänsterlinjen.