5G – Ett folkmord av politikerna

19,juni, 21

Länkar till en mycket bra video om de katastroifala konskevensern av att införa 5G. Den handlar också om den närmast totala korruptionen hos de organ som skall göra det motsatta, skydda befolkningen från system som allvarligt kan skada hela världens befolkning. Eller är det det som är meningen??

I detta fall behandlas WHO. Det ser likadant ut i Sverige där en korrupt regering går oligarkernas ärenden.

Videon kommer från Strålskyddsstiftelsens sida där det finns mer info om dårskapen 5G.

Annonser

5g – nytt folkmord förutom det politiska?

19,februari, 26

Nedan länk till video som på nytt bekräftar hälsofarorna med mobiltelefoner (MTF) och andra radiofrekventa system. Detta handlar om USA där mängder med folk fått tumörer i hjärnan, sannolikt pga användandet av MTF. Precis som i Sverige så vill inte industrin höra talas om problemen. Att de kan bli skade ståndsansvariga, det tycks helt främmande för dem. Sedan den gränslösa korruptionen därborta. Chefen för FCC som öppet lobbar hårt för industrins intressen.

I Sverige stöder regeringen 5G utan några som helst invändningar, trots kunskap om hälsoriskerna.

5G är vansinne och måste stoppas.

Länk till video om 5G

Tidigare inlägg om 5G

Om Tom Wheeler chef för FCC


Skall vi ha en politisk adel?

15,juli, 8

I bland så tycker man att man råkar ut för märkliga sammanträffanden eller sammanträffande händelser.

Jag har på senare tid funderat på vad det egentligen är för slags politiker som styr det här landet och hur de tänker. Om de tänker. Ofta tycks det tveksamt.

Jag träffade på ett inlägg på en blogg som var inne på samma tema, på bloggen Anthropocene. Se länk nedan.

För närvarande så är det ett mode att partiledare skall vara en kvinna. För närvarande så har alliansen tre yngre kvinnor som partiledare av fyra möjliga. Vill det sig riktigt illa så är det snart fyra. Dvs om folk- partisterna har så extremt dåligt omdöme att de väljer judinnan Birgitta Ohlsson till partiledare.

Vad man kan begära av en politiker, speciellt av en partiledare, är att den har en sådan bakgrund att vederbörande  förstår hur samhället fungerar sett från vanliga människors perspektiv. Inser vad som är viktigt i tillvaron och begriper hur folk tänker. Dessutom det som borde vara självklart,  att sätta Sveriges intressen före suspekta internationella dito.

Dvs en mogenhet och livserfarenhet i allmän betydelse.

Vilken bakgrund har då dessa yngre kvinnor som av någon anledning blivit partiledare?

Jag kollade Wikipedia och fick en del info.
Ebba Busch-Thor har jobbat fem säsonger som utomhusmålare står det. Då är frågan vad det innebär. I sämsta fall att hon suttit ute i naturen bakom ett staffli och kluddat på en duk med  ambition att producera konst. I bästa fall har hon praktiserat på någon målarfirma med riktig målningsarbete. Eller i egen regi.

Det är respektabelt om det sistnämnda gäller. Å andra sidan är det otillräckligt. I övrigt så har det varit någon variant av politiskt arbete, de senaste åren som kommunpolitiker.

Anna Kinberg, ingen erfarenhet av knegarjobb. Sysslat med politik med hela sitt liv. En kortare period som någon slags konsult om jag inte minns fel. Annars ungdomsförbundet och riksdagen.

Annie Lööf. Inget vanligt jobb. Studier, ungdomsförbundet till  riksdagen.

Fredrik Reinfeldt, inget vanligt kneg. Beatrice Ask, visserligen ej partiledare(tack för det), politiker i hela sitt liv.

Tendensen är att de som varit politiker i hela sitt liv med  start i ungdomsförbundet inte riktigt förstår var de befinner sig när de kommer till riksdagen. Flummet i ungdomsförbundet med de korkade och naivt verklighetsfrämmande idéer som utvecklas i den miljön hänger med även när de blivit rikspolitiker.

Man utvecklar en slags mental bubbla där man isolerar sig från verkligheten och fantiserar om hur världen borde fungera.

Tar man med sig denna verklighetsisolering till riksdagen så kan det få allvarliga konsekvenser för landet. Speciellt om vederbörande väljs till partiledare av omdömeslösa/manipulerade partiombud.

Reinfeldt, Lööf, Kinberg är exempel på detta fenomen.

Tendensen är att det utvecklas en typ av politiker som tror att de har rätt att alltid vara politiker och bli avlönade av skattebetalarna. Ungefär som om det var som vilket yrke som helst. Dessutom med blicken riktad inåt den egna politiska sfären i stället för att var utåtriktad mot verkligheten för att bevaka att samhället fungerar.

Den sk DÖ är ett exempel där man internt missbrukar de möjligheter som finns, man informerade inte ens de egna politikerna i riksdagen. Även om det inte är formellt förbjudet så är det moraliskt förkastligt, man visar ett förakt för väljarna. Dessutom när man ser syftet, att förhindra att det enda parti som företräder svenskarnas intressen utesluts från det politiska inflytandet i landet i det aktuella avseendet.

Skolan tex, varför hände inget trots att det varit känt i mer än 10 – 15  år att det mesta höll på att gå snett?? Det står i praktiken i Lpo94 att det kommer att gå snett. Den läroplan som Bildt och Beatrice Ask skrev under1994. Var fanns partiernas bevakning av skolan??  Kunde inte partiledarna organisera den politiska verksamheten?

Tillsammans så gör det att misstankarna blir starka om att det var ett medvetet sabotage av skolan. Alternativt att föraktet för väljarna och Sverige är så långt utvecklat att man rycker på axlarna även när svåra missförhållanden avslöjas. Ytterligare ett alternativ är att den intellektuella kapaciteten är så låg att de inte förstår problemen eller har personlig kapacitet att agera. Eller en kombination av det nämnda.

Det minskande beroendet av partimedlemmarna och därmed kontakt med verkligheten tycks skapa en politisk ”adel” som påminner om gamla tiders adel med dess interna självbeundran och bristande intresse för majoriteten.

Det måste till skärpta regler och krav på politiker i riksdagen. Tex bör  det vara ett krav på tio års erfarenhet i arbetslivet innan man kan komma in i riksdagen. Det skall var godkända jobb, inte något mygeljobb som ombudsman eller liknande.

Dessutom bör varje riksdagsledamot tvingas att skriva under en deklaration att man är lojal mot det egna landet och dess intressen och inte arbetar för ljusskygga internationella och globalistiska intressen med etnisk koppling.

Politikerna lär ha skrivit in i grundlagen att de inte kan göras ansvariga för sina politiska beslut.

Frågan är om man skall kalla detta för korruption eller långt gången naivitet. Politikerna har alltså förklarat sig juridiskt  immuna mot politisk destruktiv verksamhet. Lagen måste tas bort eller kraftigt modifieras.

Att lägga ner försvaret och att förstöra skolan skall ge kännbara juridiska konsekvenser för ansvariga politiker.

Ett annat krav är att ett parti eller block skall inte kunna sitta mer än två mandatperioder. I annat fall uppstår korruption på olika sätt. Socialdemokraternas  extremt långa maktinnehav under 1900-talet har skadat landet och är ett lysande exempel på det olämpliga med långa maktinnehav. På åtta år hinner man med väldigt mycket om vet vad man vill

Mot detta  görs det troligen invändningar, men de problem som tycks uppstå är inte stora. Det är närmast ett tekniskt problem som är enkelt att lösa för att ett sådant system skulle kunna  införas.

Jag bifogar en länk till artikel från MUF i Göteborg som reagerar på den oansvariga attityd som MUF på riksnivå antagit i invandrarfrågan. Det är någon slags praxis att det kommer radikala och vänsterprogressiva förslag från ungdomsförbunden. Tyvärr så är  dessa förslag ofta detsamma som dumhet.  Alla ungdomsförbund stoltserar med liknande förslag på pubertal nivå.

Som redan sagts, om dessa ungdomspolitiker halkar rakt i riksdagen med bibehållet flum från  ungdomsförbunden,  utan att konfronterats med den grå verkligheten, så riskerar det att skada landet och dess befolkning.

Artikel – Anthropocene

Artikel, kritik mot MUF


Biståndet en förskingring av skattemedel av ansvarslösa politiker

15,februari, 14

Det händer att det produceras något förnuftigt i DN även om det är sällsynt efter Wolodarskis tillträde som chefredaktör.

Amanda Björkman tar upp det skandalöst stora biståndet. Hon skriver bla:

Det vore bra om de personer som beslutar om statens ­biståndsmiljoner också kan krävas på ansvar. En annan idé vore att faktiskt använda resultatuppföljningar som underlag för nya beslut. Kanske vore det också bra om de miljonbelopp som betalas ut till FN och andra kunde motiveras. Låter det självklart? Inte på Utrikesdepartementet.”

Förra året var biståndet osannolika 38 miljarder. Det utgör ca 4,5% av statsbudgeten!!!

I år är det ännu mer. Biståndet skall vara 1% av BNP har de politiska bedragarna bestämt. BNP är ett flummigt begrepp som passar perfekt för de som  har skumma avsikter. Man kan inte betala med BNP. Man bestämmer biståndet med BNP men betalningen sker med svenska skattekronor.

Förstår folk vilket bedrägeri politikerna bedriver med skattepengarna?? Nej sannolikt inte. Ett kuvat och ett  av sionistmedia nedtryckt folk har förlorat förmågan till självständigt tänkande och opposition. Inte nog med att vi skall ta ansvar för islamisternas krig, vi skall försörja hela världen med svenska skattepengar. Vilket ansvar och respekt för medborgarna och deras pengar visar politikerna?  Inget alls, det har de slutat med sedan decennier.

Biståndet skall relateras till vad landet har att betala med, statsbudgeten. Biståndet bör vara max 1% av statsbudgeten, idag drygt 8 miljarder. En sanslös massa pengar.

Förskingrarna i regeringen har nyligen bestämt att biståndet skall vara 1% av BNP som tidigare. Är skattebetalarna tillfrågade??

Artikel  – DN

 


Mer etnisk korruption inom polisen – är det önskvärt?

14,maj, 1

Lena Nitz (född Karlsson)  ordförande i polisförbundet skriver i SVD angående kritik mot demonstrationer i Jönköping 1/5.

Längre fram så propagerar hon för att ”mångfalden” måste öka inom polisen.  Varför får man inget svar på som vanligt när det gäller floskler om invandringen.

En lättviktig förklaring lyder ” polisen skall motsvara sammansättningen bland befolkningen”.  Återigen dyker frågan upp: Varför det?

Det är självfallet inte etniskt ursprung som är intressant utan personens allmänna lämplighet som skall vara avgörande.

Tvärtom så kan det medföra problem som polisen skall göra allt för att undvika.

Det finns något som jag kallar etnisk korruption eller etnisk nepotism. Det innebär att stark solidaritet inom en viss grupp kan medföra  att poliser från samma grupp inte vidtar de polisiära åtgärder som borde ha gjorts. För att skydda sina egna.

Det kan handla om etniska grupper eller religiösa.

Jag har sett starka indikationer på att detta sker redan utan inblandning av  ”nysvenskar”.  Vi har i Sverige sedan länge tre mer eller mindre ökända grupper som skall hållas utanför rättssystemet som anställda.  Så sker inte utan RPS anställer även dessa.

Jag har på senare tid funderat på om det inte är detta som är en del av orsaken till den märkliga ineffektiviteten  bland polisen.

 Polisförbundet – Artikel

 


Mutor och Arkelsten.

10,november, 1

Fallet Arkelsten har blivit en ny lösnummerbubblare för kvällspressen.  Som vanligt så undviker man kärnfrågan.  För att det skall kallas som muta: Har Arkelsten arbetat politiskt som lobbyist för företagens kommersiella intressen eller skaffat sig personlig vinning av det inträffade ??

Hon lär ha nämnt Shell vid namn i riksdagen då  hon påpekade dess verksamhet map  alternativa bränslen.  Det kan knappast sägas vara ett stöd för Shell. Som engagerad i miljöfrågor så är det rimligt att hon sätter sig in i vad företagen  sysslar med när det gäller alternativa bränslen och dylika frågor. Hon lär även ha kört en BMW med nytt bränsle. Har hon därför pushat för BMW?

Tror inte det.   Det hela är hittills en mediabubbla för att  sälja tidningar.

SVD


Rötan i Göteborg

10,oktober, 12

Är det  tillfälligheter att  korruptionen i Göteborg  är så utsträckt?

Att det myglas i byggbranschen det är nog praxis oavsett ort.  Men är det något särskilt med Göteborg?  Det är bara att konstatera att stora delar av befolkningen har stark judisk bakgrund.

Någon påpekade att visserligen verkar Göteborg vara en stor stad men den mentalitet som råder  pekar på en småstad.  Med andra ord: Göteborg är ett Grönköping

Den tyngsta faktorn i sammanhanget är sannolikt  socialdemo- kraternas mycket långa innehav av den politiska makten. I ”debatt”  så vittnade en kvinnlig företagare om att det var nästan omöjligt att hyra en lokal om man inte kunde visa upp en röd partibok.  Att makt korrumperar är ett gammalt faktum men får på vissa ställen där ytterligare faktorer inverkar extrema negativa konsekvenser.

Det byggs upp informella allianser och strukturer som gradvis allt mer förpestar de politiskt styrda institutionerna. Den omtalade ”bastukulturen” är ett exempel. Ju längre folk med samma politiska värderingar får  kontrollera stora institutioner så ju sannolikare är det att det byggs upp det man kan kalla monokulturer som kan vara av negativ karaktär. Vi har sett samma sak på riksnivå där socialdemokraterna har blivt synonymt med staten.  Innan folket reagerar i val så hinner skadliga strukturer uppstå som det kan ta lång tid att restaurera. Därför måste det införas begränsningar för maktinnehavet.

Hur motverkar man allt detta?  Genom rotation i det styrande lagret. Det innebär att antalet mandatperioder som ett parti eller block får inneha makten begränsas. Lämpligen till två mandatperioder. Det innebär åtta år för närvarande, en lång tid då mycket kan genomföras politiskt. En annan faktor är att bygga upp ett säkert kontrollsystem som inte kan korrumperas. Samma lösning, rotation på kritiska poster.

För att få rotation och utvädring i systemet så bör sedan oppositionen få makten.

I den här miljön har regeringen  förlagt enheten för utredning av brottslighet inom polisen.

Det är  knappast en tillfällighet.

Senare tillägg:
Muthärvan har växt. Nio olika affärer är under behandling med koppling till kommunen och byggsektorn. Minst 30 personer kommer att åtalas enligt åklagare.

Fifflarnas stad

Härvan växer

Härvan sväller