Israel har särskilda rättigheter i MÖ med stöd av USA

15,april, 5

Det är ett märkligt apspel som försiggår avseende Irans kärnteknologi.

Iran skall till varje pris förhindras att få tillverka kärnvapen.

Nå men behandlas de lika som andra länder i regionen??

Inte alls, det fantastiska är att ingen knystar med ett ord om Israels kärnvapen.

Ingen ställer det självklara kravet att Israels kärnvapen och anläggningar skall inspekteras.

Så länge  inte detta sker så har inte andra länder någon anledning att acceptera restriktioner.

Nu skrev tydligen Iran på ett avtal om ickespridning av kärnvapen 1957.  Detta innefattade även att inte tillverka egna kärnvapen.

Endera skall alla kärnvapen bort från regionen eller så skall alla som vill ha det. Alla vet att den som använder kärnvapen offensivt oprovocerat begår i praktiken självmord som nation.

Det är stor skillnad på om eventuella vapen är av offensiv karaktär eller defensiv.

Defensiva kärnvapen, sk taktiska kärnvapen, borde varje nation tillåtas ha. Det är mindre laddningar som i vissa fall kan skjutas med kanon.

Det är ett effektivt sätt att avskräcka från ett anfall, speciellt gäller det mindre nationers möjlighet att försvara sig.

För några år sedan så levererade Tyskland u-båtar till Israel. Dessa var förberedda för att kunna använda kärnvapenbestyckade torpeder.

Israel särbehandlas, de behöver inte följa internationella regler, inte iaktta FNs beslut mm.

Ju längre daltandet med denna ökända nation pågår , ju mer växer antipatin i olika former mot detta land och dess folk.

Om relationen Iran – Israel

Annonser

Om det obefintliga försvaret

14,oktober, 19

Ett par skribenter skriver i en debattartikel i SVD att försvaret behöver ca 100 miljarder över en 10-årsperiod. Ja det är precis vad jag sagt tidigare i diverse inlägg. 10 miljarder per år behövs som minst. Det som både den gamla och den nya regeringen föreslår är bara växelpengar som inte förändrar mycket till det bättre.

I DN idag så skriver två NATO-flummare, Winnerstig/Tolgfors om försvaret.

De betonar att hot med taktiska kärnvapen kan användas av Ryssland för att uppnå sina mål även om de aldrig använder vapnen.

Taktiska kärnvapen är mindre laddningar som kan skjutas med kanon eller  mindre missiler.

Från artikeln, slutklämmen:

”Av särskild vikt för Sverige är att upprätthålla det goda transatlantiska samarbetet med USA, eftersom både vår egen och närområdets säkerhet är beroende av detta. Utan den förbindelsen saknar Europa verktyg för att hantera de hot som Europa nu står inför. Det är vår förhoppning att hela den nya svenska regeringen inser detta.”

Tidigare hade de konstaterat att mot ett enat väst så står sig Ryssland slätt. Om de med detta inräknade USA är ej klart. Det räcker med ett enat Europa för att Ryssland skall avstå.

Det förutsätter att den naiva nedrustningen i Europa får ett snabbt slut och att militära och politiska realiteter inses. Europa skall självfallet inte vara beroende av USA för  för det egna försvaret.

Om Europa saknar ”de verktyg” som behövs så är det självklara alternativet att skaffa de verktygen. Inte att skrika att någon annan skall försvara oss.

I Avpixlat skriver en rysk kvinna som flydde till Sverige pga kritik mot Sovjetunionen att rysk militär betraktar  Sverige som ett ingenmansland, ett försvarslöst område. Ett land som saknar en armé. Ett resultat av att de skurkpartier som kallas ”alliansen”  medvetet saboterat försvaret.

Taktiska kärnvapen borde varje land ha. De är tillräckligt obehagliga för att en angripare skall tänka sig för. Man kan konstatera att ett land med kärnvapen inte har blivit angripet, inte ens Nordkorea.

Alltså är det effektivt. Sverige hade mobila kanoner framtagna för taktiska kärnvapen för ca 30 år sedan.De skrotades av (s) och (c).

Det är dags att vakna upp ur det naiva flummet och skaffa de vapen som behövs. Sverige bör skaffa taktiska kärnvapen.

I dag skriver professor Stefan Hedlund i SVD om försvaret. Han har under många år kritiserat den dåraktiga försvarspolitiken.

Winnerstig/Tolgfors – DN

100 miljarder behövs – SVD

 Artikel i Avpixlat

Stefan Hedlund – SVD


Israels lydiga tjänare

10,april, 14

Obama meddelar att USA inte tänker vidta några tvingande åtgärder mot Israel pga av deras kontinuerliga kriminella destabiliserande  politik och beteende.

Det sker genom att proklamera: ”De är nog inte redo att lösa sin konflikt oavsett hur mycket påtryckningar  Washington gör ….”

Obama och Clinton är inte amerikaner, de är i politiskt avseende judar och demonstrerar  välkända judiska karaktärsegenskaper och moral.

Obamas snacksaliga gloria har fullständigt försvunnit och han börjar framstå som en löjlig, rygglös och svag ledare.  Han tycker dock att Israel skall skriva under avtal om ickespridning av kärnvapen.  Han har förmodligen på darrande ben och kallsvettig bett Israel om ursäkt för detta provokativa angrepp på den ”demokratiska” staten Israel.  Det är ju självklart att Israel skall få ha kärnvapen men ingen annan i mellanöstern.

SVD


Tyskland, Israel och ubåtar

08,januari, 10

Uder 2006 publicerades nedanstående artikel i VLT.

Det är alltså detta hycklande folk som försöker att hindra både Irak och Iran att skaffa sig kärnvapen.

Medan de själva sedan länge har varit en kärnvapenmakt och vill förbli den enda kärnvapenmakten i mellanöstern. Med anledning av detta ställde jag några frågor till tyska ambassaden. Dessa besvarades inte.

Det är beklämmande att se hur Tyskland kryper för judarna som försöker utnyttja händelser för snart 70 år sedan för att att skaffa sig fördelar i dag. Tyskland hjälper därmed till att skärpa spänningen i Mellanöstern i stället för att jobba för en lösning och avspänning i regionen.

Dagens tyskar har ingen som helst anledning att tåla spottloskor från judarna. Ingen annan heller för den delen.

Jag skickade ett mail till SVT och frågade om de hade tagit upp ärendet som nyhetsinslag.

SVT besvarade inte frågan.

Vilket är vad man kan förvänta sig av det etablerade judehål som SR/SVT är.

Från VLT:

Tyskland bygger U-båtar åt Israel

Israel har skrivit kontrakt med Tyskland om köp av två avancerade ubåtar kapabla att bära kärnvapen, skriver The Jerusalem Post.

Båtarna av typen Delfin U212 ska byggas i Tyskland av Howaldtswerke-Deutsche Werft. Kostnaden uppges till motsvarande drygt nio miljarder kronor.

Den Tyska staten skall stå för en tredjedel av priset. Israel har aldrig offentligt erkänt det kärnvapeninnehav omvärlden tar för givet.

Tyskland donerade två ubåtar till Israel efter det första Irakkriget 1991, och länderna delade på kostnaden för den tredje.

De nya ubåtarna ska dock förses med betydligt mer avancerat drivsystem uppger tidningen.

Den Israeliska regeringen vill varken bekräfta eller dementera.

(TT-AFP)

 

Frågor skickade till Tyska Ambassaden 060901

 

Enligt TT-AFP så skall Tyskland bygga två kärnvapen-Ubåtar åt Israel.

Det ger upphov till frågor.

1.
Anser Tyskland att det är lämpligt att tillföra mer kärnvapenkapacitet till regionen ? Bör inte målsättningen vara att göra Mellersta Östern till en kärnvapenfri zon? Speciellt som man försöker förhindra Iran att skaffa kärnvapen ? Hur går den logiken ihop ?

2.
Betalar Tyskland fortfarande skadestånd till Israel ?

3.
Bedriver Israel utpressning mot Tyskland pga WWII ?

4.
Är det allmänt lämpligt att samarbeta militärt med en utpräglad rasiststat ?

5.
Ubåtarna skall utrustas med nya drivsystem. Innebär det att båtarna får Stirlingmotorer som de svenska ubåtarna har. En av dessa ubåtar ”lånas” just nu av Israels stödjare USA ?

 

Den starkaste orsaken till att Iran försöker att skaffa kärnvapen torde vara hotet från Israels kärnvapen. Det logiska är att arbeta för att Israel avväpnas map kärnvapen. Har Tyskland tagit något sådant initiativ ?