Skicka räkningen till rätt ställe

14,maj, 15

JK har tilldömt romerna 5000 i ”skadestånd” för att de hamnat i polisens spaningsregister. De menar att polisen /staten skall betala detta.

De adresserar räkningen fel. De bör skicka räkningen till de två judarna på DN, Orrenius och Wolodarski,  som med skumma metoder offentliggjort polisens interna register.

Det är dessa personer på DN  som orsakat romerna ”skada”.  För övrigt så vad gäller skadan? Har romer blivit osakligt häktade eller åtalade pga registret?  Sannolikt inte. Så skadeståndet borde vara högst 500 kr om ens det.

Annonser

Det bör nog finnas gränser för tryckfriheten

13,oktober, 17

JK har nu börjat titta på historien med Skånepolisens spaningsregister över kriminella. Är det tillåtet att lämna ut dessa uppgifter hur som helst??

Ja tydligen, inte nog med det, vem som helst får lämna ut uppgifter från hemliga handlingar utan att det är ett brott!!  Möljigen kan det vara ett brott att lämna över en hel handling.

Något har gått rejält fel i lagstiftningen när hemliga handlingar kan offentliggöras utan påföljd. Det innebär att sådana handlingar bara förblir hemliga så länge  som myndighetens personal  är lojal mot verksamheten.

Från DN:

”…..Alla medborgare har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att lämna uppgifter till journalister. Det gäller även uppgifter ur hemliga handlingar. Journalister har också en lagstadgad skyldighet att skydda sina källor…..”