Sabotage i systemen?

14,april, 2

Flygvapnet får inte fram reservdelar till sina plan. Det beror inte på att SAAB inte kan producera utan på att FMVs logistiksystem inte fungerar. Pga ett nytt datasystem. Väntetid ca 3 månader!!!

Hur är det möjligt att konstruera ett så sanslöst   inkompetent system??

Kan det vara något annat än sabotage??

Lägg märke till liknande problem inom polisen. Rapportsystem som inte fungerar. För ca tio års edan så gällde att 14 blanketter skulle fyllas i även för små ärenden. Vilket medförde att polisen hellre tittade åt ett annat håll då det inte var akut.  Hur kan ett så inkompetent system existera utan åtgärd?

Kan det vara något annat än sabotage??

 

Annonser

Borg ett hot mot försvaret och Sverige

13,september, 1

Anders Borg säger att han gärna fortsätter en fyraårsperiod till som finansminister.

Detta hot är ett mycket tungt skäl till att inte rösta på moderaterna och alliansen i nästa val.

Nu kommer  krav från regeringen om att ca 1800 personer i försvaret skall bort. Den sk försvarsministern säger dock att hon skall kräva mer pengar till försvaret. Sensationellt. Hon riskerar att få sparken av Borg som helt ensam avgör försvarets finansiering. VDn för Afrikaimport AB har annat att syssla med.

I en rapport från krigsvetenskapsakademin som kom i början av året, så sågas det nya försvaret 2019 fullständigt.

Citat:

”För liten underhållsorganisation, dålig kommunikationsförmåga och för svagt luftvärn gör att Sveriges försvarsförmåga kommer att vara mycket låg när det nya försvaret står klart 2019. Det visar en bred analys som gjorts av en grupp inom Kungliga krigsvetenskapsakademien och som breddar ÖB:s besked att Sverige kan försvaras i en vecka.”

Underhållsförbanden bakom stridslinjen saknas i stor utsträckning.När ammunition och bränsle är slut så är det bara att kapitulera eller fly. Inget effektivt luftvärn. Med mera, med mera. Det sk insatsförsvaret är en bluff  som inte kommer att fungera vilket även ÖB i praktiken sagt.

Nuvarande modell måste skrotas. Ett moderniserat försvar av den gamla typen måste sättas upp. Partiell värnplikt måste införas.
Försvarsbudgeten måste tillföras minst 10 miljarder årligen för att ett fungerande försvar skall erhållas. Dessutom måste budgeten inflationssäkras vilket borde vara en självklarhet för folk med rent mjöl i påsen till skillnad från vapenvägraren och försvarshataren Borg.

Enligt Aftonbladet så har ÖB börjat planera för nedläggning av marinen, ett helt vapenslag.  Det är inte hans önskemål utan en följd av den försvarsfientliga regeringens misshandel av försvaret.  En enkät i AB där frågan var: Satsar vi för lite på försvaret? gav svaret att hela 84% svarade JA på den frågan!!!  Har svenska folket vaknat?? Är det möjligt?  En sak är säker, den här regeringen kommer att fortsätta att hata försvaret.

Ytterligare nedskärning i försvaret – SR

Försvarsförmågan mycket låg, rapport – SR

Nedläggning av marinen – AB


Blandat 110608

11,juni, 8

I media gör man affär av att riksdagsledamöter som lämnat riksdagen går på garantipengar efteråt.  Sk ”fallskärmar”.

Det tycker jag inte är mycket att skrika om.  De som varit riksdags- ledamöter en period har i många fall svårt att komma tillbaka till yrkeslivet. Speciellt i den privata sektorn.  Om folk skall förmås att satsa på politiken så måste det vara generösa avgångsförsäkringar.

Det är olönsamt att vara lärare har man upptäckt. Big surprise. Så länge kommunerna jämställer lärare och städare i löneförhandlingar så är det en logisk konsekvens. Staten bör naturligtvis ta över.

”Det synes att de förbannede amerikanerne ha luurt oss – igen. Vi skulle ha köpt av de förbannede svenskerne i stället.”  Kanske man sagt i Norge pga av den galopperande fördyringen av  deras fly.

För en gångs skull så gjorde Zlatan ett gott intryck i matchen mot Finland. Mot Holland så blir nog glansen begränsad.

Nu börjar Juholt visa det han är känd för – att vara en fladderpelle som inte står fast vid ord. Nu tycker han att vi skall föra krig lite var stans i världen. Förutom att nästan samma flygstyrka skall vara kvar i Libyen.

Värnskatten skall vara kvar säger han, ett sorts förmögenhetsskatt. Han kan inte skilja på löneskatt och förmögenhetsskatt.

SVD1  –  Libyen

SVD2 – Olönsamt att vara lärare


Widman har rätt!

10,november, 18

För en gångs skull så är Allan Widman inne på rätt linje.  När vi skall utveckla nästa flygplan så skall  INTE  motorn komma från USA.   Det är önskvärt med samarbete med andra länder för att sänka kostnaderna, med Finland tex om inga andra alternativ finns.

Nu säger en kommentator att det redan är på gång, en projektering av nästa flygplan med  de större europeiska länderna. Motorn i det flygplanet skall självfallet utvecklas i Europa.

Det är det näst bästa även om inte motorn blir helt svensk.  Av dryga 50 inkomna kommentarer så tar ingen upp ett av de tyngsta skälen till att utveckla en svensk/europeisk motor – att bli oberoende av USA i detta avseende.

Ett nytt flygplan skall inte ens ha en skruv eller mutter från USA.  Det bör vara en mycket tung punkt i specifikationerna.

Att göra sig militärt beroende av en skurkstat som USA är rent kriminellt.  Mindre länder som eventuellt vill köpa vill inte vara beroende av USA. Om det svenska flygplanet konkurrerar med amerikanska flygplan så kan USA stoppa affären  med hot om uteblivna leveranser. Om USA inte gillar att vi säljer till visst land,  samma sak.

Det är bara  folk  som gärna åker till Israel på semester  som vill göra oss beroende av USA.  Mycket riktigt så köper FMV militär materiel från Israel.

I morse hörde jag om svenska vapen som  USA överfört till Irak.  Någon krävde att försäljning till USA stoppas. En expert säger då  det går inte för att då kan USA stoppa försäljning av militär materiel till Sverige. Dvs vi är redan djupt beroende av USA!!

Vilka idioter har skapat denna situation??  De främsta 5:e-kolonnarna kallas moderater, de har mer eller mindre utlämnat Sverige till USA. Att dessa kunde vinna valet det säger allt om socialdemokraterna.

SVD


Revolt i flygvapnet ?

10,september, 2

Nu börjar det bubbla på allvar i försvaret, piloter strejkar i något maskerad form mot den misshandel som moderaterna mfl utsatt försvaret för.

Ett av skälen är nytt anställningsavtal som innebär utlands- tjänstgöring.   Lönerna har i praktiken stått stilla ett antal år. Det är tegelsten på tegelsten som lagts i ryggsäcken under årens lopp som de säger.  Det är kanske det här som är nödvändigt för att det skall hända något i försvarsfrågan, en revolt inifrån.

Att flyga är en sak, men har man  ens beväpning till JAS?  En ny jaktrobot –  METEOR – kommer men har försvaret råd att köpa den annat än några demoex?  RAF skall ta den i bruk 2015,  vad har JAS till  dess? Är det Sidewinder, en urgammal amerikansk kortdistansmissil som  fortfarande gäller ?  Hur är det med missiler mot markmål? Är det Maverick som gäller fortfarande? Gammalt amerikanskt gods.  Bara det att den är amerikansk är en obehaglig belastning. Målstyrda bomber skall vi väl inte ens tänka på?

Ett flygplan är bara en plattform som skall leverera vapen mot målet. Flygplan utan vapen är naturligtvis  värdelöst.

Har svenska politiker förstått det?  Det är alldeles för mycket begärt.  Var finns försvaret i valdebatten?   Bara marginellt, det som diskuteras är inte förstärkning utan hur mycket som skall dras ned.

Senare tillägg: Jag ser att Sidewinder har ersatts av IRIS.  Det var på tiden. Både IRIS och METEOR är europeiska projekt vilket är  bra för att minska beroendet av USA.

SVD


Huvet i väggen igen

09,september, 8

Så har SAAB blivit blåsta på ytterligare en flygplanaffär.  Det är ganska mycket självförvållat.  Med FMV som medhjälpare. Man proppar flygplanet fullt med prylar från USA och sedan tror man att man skall kunna sälja detta flygplan i konkurrens med USA-byggda flygplan!!  Fullständigt dödfött.

Det var samma förhållande med Viggen. Lär dom sig aldrig?  I denna Brasilienaffär så fanns det väl fler komponenter, med motköp och tekniköverföring.   Samt affärer tidigare.

Det är sannolikt att Brasilien inte vill bli beroende av USA vad avser  reservdelsförsörjning. Sydamerika har fått nog av USA och det sätter spår.  Skulle SAAB bygga ett nytt flygplan så skulle det garanterat bli samma koncept. Vissa lär sig aldrig.

SVD