Flyktingar skall inte invandra de skall återvända hem

16,februari, 1

Vindflöjeln Merkel som ändrar åsikt i flyktingfrågan minst en gång i veckan har till slut kommit till en korrekt slutsats, nyligen så sade hon:

– Vi måste säga till människor att de uppehåller sig här tillfälligt och att vi förväntar oss att, när det har blivit fred i Syrien igen och IS har besegrats i Irak, då ska de ge sig hem igen med de kunskaper de har förvärvat här, sa Merkel.

Det är en riktig slutsats. Följaktligen så har ingen av någon sort sagt detsamma i Sverige.

Man tjatar bara om ”integration”.  Vad menar man, jobb och stanna för gott eller jobb tills det blir lugnt där nere och de kan åka hem?

Visserligen har man med snaran runt halsen tvingats gå med på tillfälliga uppehållstillstånd men med, som man kan förvänta sig, undantag. Har man fått jobb och tjänar tillräckligt mycket så får man stanna.

Av tidigare resonemang så framgår att helst skall alla få stanna för gott. Även analfabeter från Afrika.

Tror man att Syrien och Irak eller Afghanistan kommer att försvinna som nationer??

De som flyr är inte de fattigaste. Det är medel- och överklass. De som har pengar. De som behövs vid återuppbyggnaden av deras länder.

Enligt svenska politiker så ska vi tydligen ”stjäla” denna lokala elit, dränera dessa länder på dem som bäst behövs vid återupp- byggnaden.

Det är ett mycket märkligt både destruktivt och Grönköpingsmässigt sätt att hantera den uppkomna situationen.

Hela asylprocessen, mottagande och avhysning av de som nekas är amatörmässig.  Jag gjorde en skiss på hur det måste fungera men den var naturligtvis inte  tillräckligt PK.

De som vill ha PUT ska underteckna en förbindelse att när förhållandena i hemlandet  medger så skall de återvända hem.

Merkels slutsats är korrekt till skillnad från de som Sveriges Grönköpingspolitiker har.


Bluffmakare mm

15,november, 8

I Sundsvall så vägrade asylanter att stiga ur bussen. Det boende de erbjudits var inte tillräckligt bra. De ville bo i Malmö. Det var därifrån bussen kom. De här kom från Syrien och Irak. Lyxflyktingar, bluffmakare och ekonomiska migranter. Glädjande nog så tycks Migrationsverket ha skärpt tonen. De får bara en chans. En del av dem hade talat om att åka hem till sina länder igen. Det är inte första gången sådana ”hot” hörts.  Sådana här bluffmakare kostar skattebetalarna sanslösa belopp.

I våras så fastnade 1000 ”svenska” somalier i Somalia. Flygbolaget hade gått i konkurs.  De hade åkt på semester till det land som var så oerhört farligt att de ”flytt” därifrån. När de fått PUT med 5 – 10 ungar så åker de tillbaka. Inget nytt. Det har Irakierna gjort i många år.

Migrationsverkete ledning känner till det men lyfter inte ett finger för att vidta åtgärder. De här bluffmakarna skall naturligtvis förlora sitt PUT och utvisas.

Att Migrationsverkets ledning borde fått sparken för länge sedan det är många överens om.

Å andra sidan så följer de de direktiv som de svenskhatande moderaterna Borg och Reinfeldt gett Verket.

Löfvén tycker det är utmärkta direktiv eftersom han inte ändrat dem.

Alla tre, Reinfeldt, Borg och Löfvén är BILDERBERGARE, dvs har fått tips av den judiska organisationen där Peter Sutherland är chefsutrotare,  om hur man utrotar en nationell befolkning medelst massinvandring.

 


Den svenska flyktingpolitiken är pervers och inkompetent

15,mars, 15

”Vi måste visa att vi kan  klara integrationen”. Rubrik i SVD. Utsagt av den nya KD-ledaren.

Jaså. Varför det??  Vad är det för tankeverksamhet bakom detta populistiska uttalande?

Hon har också gjort klart att det inte skall finnas något tak för ”flyktingar”.

En judisk partiledare ersätts av en annan jude ännu mer sionistiskt ortodox.

Det är inte alls självklart att de skall ”integreras”.  Har de länder flyktingarna kommer från upphört att existera??

Nej det har det inte men just nu är det ett kaos som inte kommer att vara för evigt. På ett annat ställe såg jag att IS redan förlorat 25% av sitt ursprungliga område sedan Iraks armé har samlat ihop sig och börjat agera offensivt med stöd av västflyg.

Det normala är att när en katastrof- eller krissituation inträffar så kan flyktingar, jag menar riktiga flyktingar, få tillfälligt uppehållstillstånd i andra länder under en tid. När situationen normaliserats i hemlandet så åker de hem igen. Det är och skall vara ett normalt förlopp.

Inom två år så är sannolikt Irak och Syrien befriade från IS. Sedan återstår uppbyggnad efter att deras religiösa stamkrig upphört. Är det EUs ansvar? Nej, de får väl ta konsekvensen av sitt eget agerande och återställa samhället. Vi har inget som helst formellt ansvar för detta.

Ett land kan bara ta emot ett visst antal migranter per tidsenhet om man avser att integrera dem under ordnade former. Det antalet torde ligga på max 20% av nuvarande inflöde.

I en rapport som Boverket producerat så anges behovet av bostäder till ”flyktingar” som fått asyl till 38000/år 2015 – 2016.  Regeringens prognos för byggandet de närmaste fem åren är 250000 bostäder. Dvs 50000 per år. Nästan hela den produktionen går åt till ”flyktingar”.

Det nuvarande inflödet har samma karaktär som vid naturkatastrofer och måste behandlas på det sätt som då är brukligt. Det innebär uppbyggnad av flyktingläger med enklare bostäder eller tält. Det går utmärkt att bo i tält av rätt sort även vintertid med uppvärmning. Då menar jag inte vanliga campingtält utan större varianter gjorda för krissituationer. Det är oerhört naivt och förolämpande mot den svenska befolkningen att pracka på dem flyktingar på det amatörmässiga sätt som nu sker. Respekten för den nationella befolkningen är obefintlig, attityden är närmast hånfull.

Dessutom baseras politiken på ett primitivt känslomässigt tänkande. Att tänka känslomässigt i kvalificerade sammanhang är samma sak som att vara DUM.

De  enfaldiga försöken att ”integrera” drivs också av den ljusskygga ambitionen att rasblanda för att utplåna nationella populationer , en ambition som drivs av den internationella judendomen. Juden Reinfeldt har också mycket riktigt uttryckt ambitionen att ”blanda” mer. Situationen i Syrien och Irak är som en skänk från ovan för dessa svenskfientliga rasister.

Allt detta för att kratta manegen för ljusskygga intressen.

Ett nytt förslag har dykt upp igen. Eller snarare ett gammalt förslag som England framförde för några år sedan, att upprätta uppsamlingsläger i norra Afrika eller i aktuell region  dit flyktingar från regionen skall söka sig för att få sina eventuella asylskäl behandlade.

Helt rätt. Det är mycket bättre att deras ansökningar behandlas i deras egen region än att göra en lång resa för att söka asyl i respektive land.

Internationellt betraktas den svenska flyktingpolitiken som dåraktig. En följd av att ”svenska” politiker inte är särskilt svenska och inte arbetar för svenskarnas intressen.

 

 


Irak skall visa tacksamhet?

11,september, 27

Irak skall köpa F16-plan från USA för ca 20 miljarder.  Händelsevis.  USA  vill väl ha återbetalning för det krig som de så uppoffrande  skänkt Irak.

SVD


One war each please!

10,september, 1

Obama tycker att det är dags att avsluta Irakkriget.  Har USA lyckats avskaffat Islam och infört coca-colakulturen??

Nej knappast det första som är dödfött. Det andra har de säkert delvis lyckats med.

Syftet med kriget var att hjälpa Israel att bli av med Saddam Hussein och att få inflytande över Iraks olja.  Allt under täckmanteln av att Irak hade några mystiska massförstörelsevapen. Inget hittades.  Men kriget mot Islam fortsatte ändå. Under svepskälet att Al Qaida nog fanns i Irak.Nu låtsas man att man skall trappa ner. Inte av ideologiska skäl utan mer av ekonomiska.

Men för säkerhets skull så behåller man 50000 man i Irak. Som ”rådgivare”.  En klassisk benämning på krig som USA vill bedriva bakom kulisser.

Man vill koncentrera resurserna på kvarvarande krig, främst i Afghanistan.  Ett lika hopplöst företag.  Under sken av att närvaron var till för att hjälpa Afghanistan  mot förtryck av talibaner så var USAs verkliga intresse att jaga Al Qaida. I detta apspel så har mängder med länder dragits in.  USA  har mer och mer insett det hopplösa även här  och därför börjat att koncentrera insatserna på att bygga upp den lokala armén så att de kan klara sig själva.

Det var väl Reagan som sade att de skulle rusta ihjäl Sovjet. Det lyckades väl delvis.

Nu har USA krigat ihjäl sig själva, ekonomin håller på att kollapsa och därför tvingas de att dra i bromsen.  Verkligheten tycks kommit ikapp världserövringens  korkade tennsoldater.

SVD


Ömmande skäl…..

09,mars, 11

På Merit Wagers blogg så kan man få hårresande  info om hur man i Rosenbad ser på  asylhanteringen.

Av 1700 asylsökande så reste 750 tillbaka till Irak under tiden de väntade på besked om uppehållstillstånd i Sverige!!!!

Det är i dessa fall uppenbart att det inte finns akuta skäl för asyl. Reaktionen i Rosenbad var en axelryckning.

I AB 090310 så ger Billström en kort replik till Petter Larsson som tydligen kritiserat flyktingpolitiken i annat avseende. Billström menar  att grannländer till Irak måste ta ett större ansvar för flyktingar.

Det är en riktig princip.

Jag har länge hävdat att varje region måste ta ett eget ansvar för de flyktingproblem som kan uppkomma. Med något undantag för rena katastrofsituationer. Andra regioner bör bidra med ekonomiskt stöd till de länder som blir flyktingmottagare.

Merit Wager