Det årliga hyckleriet om försvaret

14,januari, 27

Försvarskonferensen i Sälen. Sämsta talare: Fredrik Reinfeldt. Näst sämsta: Karin Enström. Bästa talare: Jan Björklund.

Björklund gjorde det särklassigt bästa intrycket. Men verbal svada är en sak, om inget positivt händer så blir skillnaden mellan retorik och verklighet en belastning. Även Löfvén talade vitt och kaxigt om det dåliga försvaret men när det blev  tal om mer pengar så måste han lyssna på försvarsberedningen!!  Eftersom beredningen kommer med det budskap som partiledarna beställt så blir allt som förr med stor säkerhet. Löfvén har alltså ingen egen åsikt trots att ÖB sagt att vi klarar bara att försvara en region i högst en vecka!! Vet försvarsberedningen bättre??

Björklund  påpekade att arméstyrkorna måste öka avsevärt samt att Gotland måste befästas militärt. Helt rätt. Dessutom att ett mobiliseringssystem för tidigare militärpersonal måste komma till.

Övriga partier refererade alla till försvarsberedningens slutsatser som tydligen skall presenteras i mars. Mantrat var att det viktigaste är att man är överens. Så har det låtit ända sedan Juholt med anhang lade ner försvaret. Björklund påpekade det självklara att det viktiga är att beredningens slutsatser håller en hög kvalitet, då är det bra att man är överens.

Att vara överens om ett dåligt beslut är en katastrof!!!!  Men så har det varit  den senaste 10-årsperioden minst, det ena korkade beslutet efter det andra har man varit överens om.

Löfvén poängterade starkt att han tänkte följa beredningens beslut.

Det låter misstänkt. För vad är beredningen för folk? Jo vanliga riksdagsledamöter utan särskild specialistkompetens. De har direktiv från sina bossar att driva en viss linje i  beredningen så besluten blir en urvattnad mix där sämsta budet blir minsta gemensamma nämnare. Det gör att försvarsberedningen i nuvarande form är ett dåligt skämt, en kuliss som skall ge intryck av att det är en objektiv process som äger rum.

I skolsammanhang har Jan Björklund beslutat att tillsätta en kommitté där utländska specialister skall granska den svenska skolan för att den nakna sanningen skall komma fram. Det låter bra men om dessa utlänningar till hör flumkategorin så blir resultatet därefter?

På ungefär samma sätt borde försvarsberedningen vara sammansatt. Både svenska och utländska specialister bör ingå för att få en bättre och förhoppningsvis objektiv bedömning av läget. Det kan ifrågasättas om svenska politiker alls skall ingå i beredningen. Landets säkerhet är för viktigt för att politiker med låg kompetens och moral skall vara styrande.

I ett tidigare inlägg har jag diskuterat detta, se länk.

Ett annat mantra från regeringen: ” Det finns inget militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid…”

Då vet man att det är enfaldiga oansvariga amatörer som styr det här landet.

Kände sig Polen militärt hotat före Tysklands anfall 1939?  Österrike?  Kände sig USA militärt hotat före japanernas anfall i Pearl Harbour?

Ett försvar måste vara dimensionerat för det värsta tänkbara fallet, inte som nu att inget fall alls  inträffar. Detta påpekade också Björklund. Han är ju vice statsminister så se då till att det händer något!! Eller lämna regeringen!

Det gamla skälet till att invadera ett land,för  att permanent utöka det egna territoriet utan särskilda skäl är kanske  ett mindre sannolikt fall, såvida det inte sker av rent strategiska skäl. Gotland är ett oerhört intressant område ur denna synpunkt.

Andra skäl som kommer att bli mer och mer aktuella är kampen om naturtillgångar. Sverige har stora tillgångar av järnmalm, uranmalm, vissa sällsynta jordartsmetaller, skogar, vattenkraft för att nämna de intressantaste objekten.

Stormakterna kommer att lägga beslag på dessa naturtillgångar oavsett vad mindre nationer tycker. Det måste vara frestande att lägga beslag på dessa länder på ett tidigt stadium när deras försvar är svagt.

Ett annat skäl är en rysk  konflikt med NATO som då kanske laddar upp i Norge. För säkerhets skull så kan då Ryssland invadera både Gotland och det svenska fastlandet.

Ytterligare en möjlighet är en konflikt i Barentsregionen som kan spilla över på Sverige.

Om någon har tvivlat på Reinfeldts tillstånd länge i likhet med mig själv, så gjorde han ett uttalande i en TT-artikel som gör att man inte längre behöver tvivla.

”….Många tycks leva kvar i tron att försvaret fortfarande är till för att kunna  möta en invasion.…”

Det måste finnas möjligheter att avsätta en statsminister som uppenbarligen har tappat kontrollen och utgör en säkerhetsrisk för landet.

Tidigare inlägg om försvarsberedningen

Annonser