USA omdömeslöst även i naturen

10,november, 21

SVD har en artikel om vargen i USA i dag 101121.  USA tog det omdömeslösa beslutet att inplantera varg 1995.  Under nästan hela 1900-talet så var vargen i USA, precis som i Sverige utrotad.

Man inplanterade 66 vargar i Yellowstone och Idaho. Dessa har nu förökat sig till 1700.

I Idaho fick en fårfarmare med 3000 djur lägga ner verksamheten och flytta pga vargangrepp.  Amerikanska  vargansvariga har varit i Sverige och konstaterat att förutsättningarna i Sverige är mycket sämre än i USA för vargen. I Idaho så finns det vidsträckta obebodda trakter, medan det i Sverige, även i skogsområden, finns människor pga av skogsbilvägar som byggts av skogsägare.

Även om Sverige  genomsnitt förefaller att vara glesbefolkat så är verkligheten annorlunda.  Det finns människor i stort sett överallt till och från.  Sverige lämpar sig inte som vargdistrikt pga vargens rörelsemönster och behov av nya revir. En annan aspekt är vargens beskattning av jaktbara klövdjur som bör komma människan till del i stället för att bli offer för ett värdelöst och blodtörstigt skadedjur.

De svagsinta  individer som försvarar vargexistensen har fräckheten att hävda att vargen är ”utrotningshotad”.  EUs projekt för biologisk mångfald kan självfallet inte innebära att alla djur skall finnas överallt. Speciellt skall inte ett skadedjur som vargen införas bara för ”mångfalden” eftersom det finns mängder av den på andra håll. I Ryssland minst 50000, i Kanada 50 – 100000 djur.

Det är omdömeslöst, oansvarigt för att inte säga kriminell dumhet att införa varg I Sverige.  Det är ett politiskt beslut som avspeglar vad vi redan vet, den låga klassen på svenska politiker.  Deras beslut är också en hånfull markering mot landsbygdsbefolkningen som får ta konsekvenserna av vargpolitiken.

Hittills har ingen kunnat svara på den självklara frågeställningen: Varför skall vi ha varg i Sverige?

SVD

Länk till ryska erfarenheter av varg


Annonser