Kritik av makthavare

17,maj, 14

Ett kommunalråd (mp) meddelar att han slutar  i denna befattning efter nästa val.

Skälet är hot och elaka kommentarer på nätet.

Har det möjligen fallit honom in att dessa negativa yttringar kan ha någonting att göra med  den politik och de utspel som han ansvarat för?

Med tanke på det jag hört av hans utspel så får det betraktas som en sanering av den politiska miljön om han avgår.

Samma enfaldiga gråt och snyft hörs från journalister och andra politiker på högre nivå. När journalister blir utsatta för samma metoder som de själva använder mot enskilda individer då utbryter stor förvåning och chock!!

Att de får ta konsekvenserna av deras agerande i tidningar eller i politiken det verkar de vara helt oförstående till. De tycks tro att de är något slags heligt frälse som inte får kritiseras oavsett hur korkat de agerar. Att håna och uppfostra läsarna  till det rätta tänkandet det är en självklarhet sedan 70-talet då journalistkåren tog över makten på tidningarna.

Jag tycker det är ett mycket positivt tecken att det slöa och passiverade svenska folket vaknat upp och reagerar mot det förtryck som både politiker och journalistkåren utövat i decennier.

Hot och våld kan inte försvaras men å andra sidan bör de drabbade fundera över orsaken till   protesterna.

I stället ropar de på beskydd och hårdare lagar mot de som ”hotar” dem.

Den lagstiftning som gäller för medierna är uppenbarligen i behov av en rejäl revidering. Speciellt som kriminella metoder kan tillåtas om det kan kallas ”journalistisk” verksamhet.

Det och mycket annat. Som tex att det är  praktiken är näst intill omöjligt att stämma en tidning för förtal.

Annonser

Vad är olaga hot??

08,juli, 19

Om någon hotar en annan verbalt med stryk ”du ska ha en smäll….”   dvs hot om misshandel, är inte detta att betrakta som olaga hot?  Rimligen är det så.

Men polis och åklagare i Västerås anser att det är OK att hota på detta sätt, det är inte olaga hot.

Möjligen kan det bero på att rättstillämpningen i Västerås är speciell och selektiv. Det beror på vem som hotar.

I augusti 2007 fanns det en insändare i VLT från en person som blivit hotad, inte första gången. ” Du skall akta din rygg, jag vet var du jobbar och din familj ska passa sig..” . Han anmälde det till polisen i Eskilstuna eftersom hotet gjordes på  Sörmlandssidan. Redan efter en timme ringde polisen tillbaka för att få mer uppgifter. Eftersom båda parterna bodde i Västmanland så skulle ärendet fyttas till  Västeråspolisen.

Efter mer än tre månader så hade inte polisen i Västerås hört av sig.  Den hotade skriver: Har inte detta ärende samma prioritet i Västmanland som i Södermanland?  Man kommer inte ihåg detaljer hur länge som helst och kommer personen och hotar mig och min familj så är det väl lika bra att ta lagen i egna händer, för någon hjälp verkar man inte få från  Västmanlandspolisen.  Inte konstigt att förtroendet sjunker hos stadens invånare.  Hoppas på ett svar från polisen om ni har tid”.

På detta svarade polisens dåvarande informationsansvarige Ulf Palm.

Han påpekar att olaga hot är ett allvarligt brott oavsett om det begås i Västmanland , Södermanland eller någon annanstans. Ett sådant brott är naturligtvis viktigt att utreda , dels för att det är ett allvarligt  brott som kan ge fängelse upp till fyra år, dels för att minnesbilden bleknar.

Normalt skall en kontakt tas omgående hävdar han. Varför skribenten inte blivit kontaktad av polisen är omöjligt att svara på  eftersom det med anledning av de uppgifter som lämnats i insändaren  inte är möjligt att hitta något ärende som passar in på beskrivningen……. osv.

Han kommer inte att få någon hjälp. Det här är en normal attityd från västeråspolisen.  Rötan i polishuset är total. Skälet är att polisen är lokalt rekryterad i hög utsträckning, en medveten policy.

Om man rekryterar folk till rättssystemet lokalt där en stor del av befolkningen  består av etniska kategorier med en underlig moraluppfattning  (ej invandrare)  så får man  ett rättssystem som upphör att fungera. I det här fallet så  var troligen skurken någon variant  ur  lokala maffian. Därmed så ingriper inte polisen eftersom den lokala solidariteten är stark. I Västmanland så är stamtänkandet fortfarande starkt. I civiliserade delar av landet så är denna attityd historia. Gillar inte polisen i Västerås en anmälan så ”försvinner ” den bara.