Snart dags för konspirationsmöte

18,februari, 24

Snart har den ökända judiska Bilderberggruppen sitt årliga konspirationsmöte. För att besluta hur man skall manipulera och konspirera för att åstadkomma målet, en världsregering, avskaffande av suveräna nationer samt genom rasblandning av nationella befolkningar utrota dem som etniska folkgrupper.

Detta arbetar nu EU-kommissionen på, EU är ett resultat av Bilderberggruppens verksamhet i kulisserna. De (((svenska))) partierna arbetar energiskt på att uppfylla målsättningen.

Rykten på nätet anger Turin som platsen, den 7-10 juni.

Man kan tämligen säkert säga att Ulf Kristersson kommer att inbjudas av den judiske oligarken Jakob Wall Enberg.

När juden Wall Enberg väljer ut sina kandidater till mötet så har han två krav:

1.
Judisk bakgrund
2.
Innehar en strategisk position för att kunna styra eller manipulera verksamheten inifrån.

Förra året så var Annie Lööf inbjuden. En perfekt svenskfientlig agent i riksdagen.

Observera att Tove Lifvendal, politiksk chefredaktör på SVD  har deltagit. Det är inte många journalister som bjuds in. Lifvendal anses av Wall Enberg som pålitlig ur judarnas synpunkt. Betvivlas inte.

Jag länkar också till Wikipedia där det framgår vilka svenskar som deltagit i den ljusskygga verksamheten.

Bilderberggruppen video

Wikipedia deltagare

Annonser

Om de globalistiska quislingarnas målsättning att utplåna nationer och dessas befolkning

17,maj, 7

Invandringspolitiken har inte mycket med humanism och asylrätt
att göra , det handlar om att förstöra den homogena befolkningen
för att lättare kunna splittra och härska med konspiratoriska medel.

En central del i detta är KALERGIs plan att förstöra de
nationella befolkningarna med rasblandning för att relativt skapa
ett övertag för de inbíllade heliga  som INTE skulle rasblandas.

Alla partierna i riksdagen stöder detta oavsett vad de säger.

Länk till artikel


Om floskeln ”allas lika värde”

16,november, 3

Jag  länkar till ett inlägg som jag skulle kunnat skrivit själv men en annan gjorde jobbet.

Diverse hokus-pokus-uttryck dyker upp, används av politiker som om det var högsta sanning men de talar aldrig om vad de egentligen menar eller vad dessa magiska uttryck betyder.

”Fler vuxna i skolan” Vilken personal avses? ”Vi och dom”, troligen avser proffsdemagogerna att vi skall vara ”vi” oavsett vad det är för analfabeter från tjottaheiti som kommer hit,  vi får aldrig säga ”dom” oavsett hur tvivelaktiga de är. Naturligtvis skall vi ha alla skyldigheter avseende deras välfärd.

”Allas lika värde” det senaste dumskalleuttrycket , mycket frekvent använt av politiker med ljusskygg agenda map Sveriges och svenskarnas framtid.

Artikeln i länken förklarar  och resonerar om detta politiska manipuleringsmantra.

Artikel om allas lika värde


Går bistånd till försörjningsstöd?

13,oktober, 9

”Biståndet skall göra skillnad för fattiga människor” säger nya biståndsministern. Frågan är vad hon menar. Är det så att delar av biståndet via underliga FN-organ går direkt till vissa länder som försörjningsstöd??  Dessa FN-organ får stora bidrag från Sverige och andra nationer men vad sysslar de med?

Hon skall åka till FN och ta reda på det och kräva bättre effektivitet.

Är det så som man kan misstänka att delar av biståndet förbrukas som direkt  försörjningsstöd, då har biståndsverksamheten spårat ur helt.

Biståndet skall i stor utsträckning vara hjälp till självhjälp, dvs uppbyggnad av infrastrukturen. Utbildning, sjukvård, energisystem är exempel på sådant.

Jag har en känsla av att biståndet börjat att användas till sådant som det aldrig varit avsett för. Tex så har man hävdat att det viktigaste är att främja jämställdhet i dessa länder. Det är rent politiska projekt som vi inte  har någon anledning att lägga oss i, definitivt inte via biståndet

Pga den idiotiska kopplingen till BNP så har biståndet svällt till perversa nivåer, just nu ca 38 miljarder. Ca 4,5% av statsbudgeten.

Biståndet skall i stället vara kopplat till just statsbudgeten. Max 1% av statsbudgeten ca 8 miljarder.  SIDA bör snarast läggas ned, biståndet kan skötas av en sektion på UD.


Befolkningsproblemet

12,oktober, 23

I  SVD  tar två skribenter upp problemet med jordens överbefolkning.  De pekar på att detta ämne är tabubelagt och behandlas som icke existerande.  Samma ämne  har jag kommenterat i tidigare inlägg på denna blogg.

Livsmedelsbrist behandlas som ett produktionsproblem, vi måste odla mera , vara effektivare.  Den andra änden, att vi kanske är/blir  för många på denna jord undviks sorgfälligt.

Återigen, precis som religioner ofta är orsak till konflikter och krig så är religion även här en stark faktor som hindrar klartänkande och
åtgärder.

I USA är det religiösa hyckleriet så starkt att inte ens abort tillåts  i vissa stater. Det är det judisk-kristna komplexet som stoppar ett framåtskridande i frågan.

Nu är det väl inte nativiteten i USA som är huvudproblemet men detta imperiums stora inflytande i världspolitiken gör det svårt att komma framåt. Ämnet borde tas upp i FN, om det är gjort är okänt. Om det görs så kommer USA att stoppa  eventuella förslag som går emot judisk-kristna intressen.

Nativiteten i Afrika och Asien  kommer att orsaka olösliga problem om det fortsätter som nu.

Visserligen brukar nativiteten sjunka med högre levnadsstandars men det är mycket tveksamt om den standarden kan uppnås med kom- mande folkmängder i U-världen.

Det kan i stället sluta med katastrof.

Kinas politiker har för länge sedan förstått problemet och lagstiftat om högst ett barn per familj.

Något liknande blir nödvändigt i U-världen och det måste ske snabbt.

Artikel i SVD


Svält och förgiftning eller överlevnad?

12,januari, 1

Generaldirektören för FAO skriver i en artikel i SVD att vi måste växla upp kampen mot svälten i de fattiga länderna.  Effektivare metoder i jordbruket,  inriktning på lokal självförsörjning av livsmedel mm.

Allt detta låter ju bra men skall man bara jobba i ena ändan av problemet?

Den andra änden heter överbefolkning  i dessa länder som har sämst förutsättningar för försörjning-

En av kommentarerna till artikeln:

EnVisMan

Låt oss tala om den enskilt största orsaken till denna svält – befolkningsexplosionen i länder som inte har egen kapacitet att ta hand om sina medborgare.Om befolkningstillväxten i dessa, tyvärr fattiga länder inte sjunker så hinner bistånd, utbildning och jordklotet inte med.Alternativet är att mänskligheten ”spränger” jordklotet via medveten överbefolkning, något jag inte hoppas på.”

Det finns flera kommentarer på samma tema.Det här vågar/vill inte politiker prata om.  Kineserna insåg problemet för flera decennier sedan och införde begränsning till ett barn per familj.  Kina är ett socialistiskt rike och de är inte bundna till religiösa dogmer.  Det var därför ett rationellt beslut på faktagrund.

Det kan man inte säga om stora delar av den  övriga världen. Den judiska desinformation som kallas kristendom är starkt emot barn- begränsning, snarare det motsatta.Visserligen är tendensen tydlig i Västvärlden att med  högre levnadsstandard så sjunker nativiteten kraftigt. Men om befolkningstillväxten i de fattiga länderna stiger kraftigt över de tillgängliga försörjningsresurserna då finns det små förutsättningar för majoriteten att uppnå en markant ökad levnadsstandard.

Följaktligen fastnar man i en konstant misär.

När  ett krismedvetande sakta håller på att infinna sig map globalt ändliga resurser,  så ställs de aktuella regionerna inför fakta, befolkningstillväxten måste stoppas.

Historiskt har naturen med jämna mellanrum skött denna reglering självt med hjälpa epidemier och farsoter. Digerdöden, Spanska sjukan och liknande utbrott har tidvis rejält minskat befolkningen.

Forskning och vetenskap har gått framåt och de hittills kända sjukdomarna kan man numera förebygga och bekämpa hyfsat.

Men det är inte säkert att vi alltid vinner kriget mot bakterier och virus.

En annan faktor som kan komma in och automatiskt begränsa befolkningen är den kemiska föroreningen av världen.  Ämnen som kan begränsa fertiliteten är redan konstaterade i miljön och det kommer ständigt nya som vi inte har koll på.

Så vad skall göras i dessa problem länder?

1.
En frigörelse från dogmatiska religioner som förbjuder födelsekontroll och barnbegränsning

2.
En lokal insikt om att resurserna bara räcker till för en viss befolkningsmängd samt åtgärder som en konsekvens av denna insikt.

3.
Tillämpning av moderna jordbruksmetoder som är är hållbara på sikt, tex uteslutning av konstgödning

4.
Eventellt bistånd till länderna skall vara hjälp till självhjälp för att utveckla lokal kompetens,  utbildning är grunden till detta, sjukvård  är ett  annat exempel.

5.
Västvärlden skall inte subventionera export av produkter till dessa länder som de kan producera själva.

SVD – Artikel


FN går USAs och Israels ärenden

11,september, 3

FN uttrycker oro för att Iran skaffar sig atomkraft och kanske atomvapen.   Varför inte tala klarspråk?   Dvs FN känner oro för att Iran skall kunna försvara sig mot ett angrepp från de judiska staterna Israel och USA.

Vad säger man om Israels atomvapeninnehav??   Inte ett ord!!  Den judiska staten Israel får ha atomvapen men ingen annan.

Tyskland har rätt nyligen byggt ubåtar åt Israel som kan utrustas med atomvapen.

Kan man lita på Tyskland??

Tillgången på defensiva atomvapen ökar inte krigsrisken, tvärtom, det avhåller  angripare  från anfall.  Vissa stater vill ha möjligheten att anfalla utan att få ett obehagligt gensvar.

Små stater bör skaffa sig taktiska atomvapen.  Tex Sverige  och  övriga småstater i nordeuropa.  Detta pga  att deras konventionella försvar är alldeles för svaga.  Det är nödvändigt för att skydda länderna från angrepp från i första hand USA men även Ryssland.

Både Iran och Saudiarabien har självfallet rätt att ha atomvapen om Israel har det.