Dårskap att skrota C/D-versionen

16,oktober, 14

Debatt om flygvapnet i riksdagen. 60 nya Gripen skall byggas delvis genom att skrota 60 ex av C/D-versionen som nyss kommit ut på förband.

På det räknar man med att spara in 100 miljoner per flygplan  jämfört med att bygga allt nytt.

Då uppstår två frågor:

1.
Är CD-versionen så värdelösa att de inte fungerar i en aktuell stridsmiljö?
2.
Är 60 plan tillräckligt  för att försvara Sverige??

Även om den nya E-versionen är  bättre när det gäller radarkapacitet och uppdaterad elektronik i beväpningssystemet  så betvivlar jag att C/D-versionen kan betecknas som värdelös.

En viss uppdatering av denna kan troligen förbättra prestanda en del , tillräckligt för att den skall kunna tjänstgöra rätt många år framåt.

Hur många plan behöver Sverige?

Sverige är ett avlångt land med stor landarea. Ett avlångt land blir besvärligt och dyrt att försvara.

Man kan inte räkna med att enkelt flytta tung och avancerad materiel redan när ett angrepp har skett. All typ av kvalificerad materiel måste finnas på plats i de olika landsdelarna.

Om vi fördelar  de tänkta 60 planen  över Sverige , hur skulle det se ut?

Mälardalsområdet är Sveriges befolkningscentrum. Mycket av den tunga industrin finns där. För att inte tala om myndigheter och olika styrfunktioner för samhället. Alltså måste en rätt stor del av planen placeras i denna del av landet. Förslagsvis 30 stycken. Återstår 30 som skall fördelas på södra Sverige och Norrland.  För enkelhetens skull 15 stycken på varje del. Ett löjligt litet antal.

Någonting som politiker tycks vara helt omedvetna om är följande:

1.
Alla dessa plan är inte tillgängliga för användning. Pga fel eller rutinservice i fredstid. Minst 20% är inte tillgängliga. I krigstid kan man skippa rutinservice, man kan även flyga med enklare fel.

2.
I krig så  skjuts plan ner eller blir skadade så att stora reparationer måste göras.  Detta reducerar antalet tillgängliga pla, mer ju längre tid kriget pågår.

Slutsatsen blir att man måste ha ett överskott av plan inte som nu ett stort underskott.

120 operativa plan är ett absolut minimum . För att ha en reserv så är i praktiken 150 plan det minimum som bör innehas.

Detta borde göras:

1.
Inga plan av CD-versionen slaktas.
2.
I stället tillskjuts de 6 miljarder som behövs för att bygga nya E-plan. En liten summa i sammanhanget.
3.
För detta tillskott på  6 miljarder får man:  60 nya E-plan.  +  nuvarande C/D -plan  summa  ca 160 plan.

Sedan har vi ett annat litet (stort)  problem. i Mälardalen, Sveriges viktigast region ur alla avseenden, där finns ingen flygflottilj. Det är en fantastisk prestation av våra försvarshatande och måttligt begåvade politiker. Det måste omgående byggas en ny flottilj.

För inte så länge sedan så fanns det fem operativa flottiljer i området.

Om det i dagens läge skulle bli fullt krig så så ligger närmaste  flottilj 30 mil härifrån.  Man kan inte flyga därifrån, bedriva luftstrid för att sedan åka 30 mil hem igen för att tanka och ombeväpna.

Normalt så ombaseras flottiljerna till krigsbaser och vägbaser vid krig. Var finns dessa i Mälardalsområdet? De flesta har lagts ned eller sålts till privata intressen. Vilket ansvar för landet har dessa politiker visat, dessa ansvariga?

Dessa brister har också påtalats från FM på senare tid.

Det återstår ett enormt uppbyggnadsarbete för att flygvapnet skall kunna operera effektivt i krigstid.

Det gäller inte bara Mälardalen, nedläggningar har gjorts i hela landet.

Det är uppenbart att politikers ansvarsfrihet och immunitet måste avskaffas.

Lika klart är att den institution som kallades RIKSRÄTT måste återinföras.

Annonser

USA erkänner ”intrång”

14,augusti, 3

USA har nu erkänt att man kränkt svenskt luftrum genom att flyga över Gotland med ett spaningsflygplan. Eftersom man var ”jagad” av ryskt flyg.

Kvalificerat skitsnack, det fanns gott om internationellt luftrum öster om Gotland för att styra undan och vända söderut alternativ fortsätta norrut och runda Gotland.

Det var mycket medvetet utnyttjande av svenskt luftrum. USA betraktar Sverige som en allierad så länge quislingen Reinfeldt sitter kvar. Quislingen har nyligen gett USA och NATO rätt att stationera trupp på svensk mark i händelse av ”kris”. Vad som är kris det bestämmer den Israel-quisling som för närvarande har makten i Sverige.

USA-planet hade tänkt att fortsätta ända till Jönköping för att sedan vända söderut. Av någon anledning godkändes inte detta.

Om ca 6 veckor kan USA-lakejen sparkas ut för att ersättas av en Israel-lakej som står något mer till vänster.


Sverige bör ha kontroll över flygmotortillverkning

11,november, 22

Det ryktas om att Volvo vill sälja Flygmotor.

Det innebär konsekvenser för försvaret och flygvapnet och framtida motorutveckling.  Jag förutsätter att utländska köpare är aktuella.
I England, Frankrike, Tyskland eller USA.  Det sistnämnda alternativet är minst önskvärt milt uttryckt.

För att ha en självständig kapacitet för motorutveckling ur militär synpunkt så vore det lämpligt att staten tillsammans med SAAB tar över företaget. Eventuellt tillsammans med någon europeisk partner.


Revolt i flygvapnet ?

10,september, 2

Nu börjar det bubbla på allvar i försvaret, piloter strejkar i något maskerad form mot den misshandel som moderaterna mfl utsatt försvaret för.

Ett av skälen är nytt anställningsavtal som innebär utlands- tjänstgöring.   Lönerna har i praktiken stått stilla ett antal år. Det är tegelsten på tegelsten som lagts i ryggsäcken under årens lopp som de säger.  Det är kanske det här som är nödvändigt för att det skall hända något i försvarsfrågan, en revolt inifrån.

Att flyga är en sak, men har man  ens beväpning till JAS?  En ny jaktrobot –  METEOR – kommer men har försvaret råd att köpa den annat än några demoex?  RAF skall ta den i bruk 2015,  vad har JAS till  dess? Är det Sidewinder, en urgammal amerikansk kortdistansmissil som  fortfarande gäller ?  Hur är det med missiler mot markmål? Är det Maverick som gäller fortfarande? Gammalt amerikanskt gods.  Bara det att den är amerikansk är en obehaglig belastning. Målstyrda bomber skall vi väl inte ens tänka på?

Ett flygplan är bara en plattform som skall leverera vapen mot målet. Flygplan utan vapen är naturligtvis  värdelöst.

Har svenska politiker förstått det?  Det är alldeles för mycket begärt.  Var finns försvaret i valdebatten?   Bara marginellt, det som diskuteras är inte förstärkning utan hur mycket som skall dras ned.

Senare tillägg: Jag ser att Sidewinder har ersatts av IRIS.  Det var på tiden. Både IRIS och METEOR är europeiska projekt vilket är  bra för att minska beroendet av USA.

SVD