Bye-bye Finland

16,augusti, 24

Enligt SVD så kommer Finland att slå in på den katastrofala kurs som förstört den svenska skolan.

För några år sedan tittade jag på ett inslag i KK där en finsk ”guru” föreläste. Av någon anledning så har han fått någon slags status som skolexpert.

Jag blev mer och mer förundrad ju längre han kom – det han sade tydde på att han ville att den svenska skolmodellen var att rekommendera. Jag trodde knappt mina öron!!!  Visste han/de ingenting om vad som hänt i Sverige med skolan???

Helt klart visste de det!!

Ändå  ville han införa denna katastrof i Finland. Vem jobbar han för? Israel? Eller Bilderberggruppen? Ingen större skillnad.

Det finns stark anledning att ställa den frågan.

Några ”radikala” vid något finländskt universitet håller på  att skapa en ”proggressiv” läroplan.

Tidningen påpekar att det är de välutbildade och ambitiösa lärarna i Finland som har en stor del i den nuvarande effektiva skolan. Inte så länge till.

Marxisterna kommer  naturligtvis att angripa lärarutbildningen precis som man gjort i Sverige.

Bye-bye Finland. Snart är ni inte i topp i PISA -mätningarna.

Facit finns redan i Sverige.


Finsk vision – som Ungern

15,juli, 28

Svenska pesten  börjar tydligen att sprida sig till Finland. En finländsk politiker som på facebook beskrev hans vision av ett Finland som är finskt och inte mångetniskt blev utsatt för omfattande protester på facebook och i annat avseende.

Jag hade hoppats att Finland skulle stå emot det svenska politiska nationella förfallet.

Tyvärr så klarar tydligen inte finska politiker att hålla ställningarna.

Artikel – Finländsk deklaration


Finnarna vill försvara sitt land

09,maj, 1

Finland har köpt nya luftvärnsmissiler för  5,5  miljarder. Ryms inom ordinarie försvarsbudget.

Har Sverige något luftvärn värt namnet???  Tex runt Stockholm.

Det finns tydligen bara ett luftvärnsregemente  placerat  i Halmstad numera. Platthjärnorna i riksdagen hade planerat att lägga ned även detta.

Där utbíldar man några plutoner på de missiler som finns kvar.  Det finns tydligen några modifierade Hawkmissiler kvar. Ett urgammalt system. Samt Robot 70.

Hur långt räcker dess resurser i ett krigsläge??

Det är tveksamt om de ens räcker att försvara Stockholm, än mindre mälardalen.

Övriga Sverige då??

För övriga Sverige finns inget luftvärn.  Det intresserar inte ”homo” Reinfeldt.

Han är väl upptagen med RFSL  angående nya ”rättigheter”.

Länk


Skall Tolgfors dra ner Finland i dyn?

08,maj, 26

DN debatt så skriver Tolgfors och Finlands försvarsminister. De är eniga om vissa typer av samarbete. Det är säkert bra. Det är ändå ett märkligt initiativ eftersom det på EU-nivå pågår en liknande verksam- het som har till syfte att samordna och effektivisera materielsidan.

”…de baltiska ländernas EU- och Nato-medlemskap och omställning av våra länders respektive försvarsmakter har detta samarbete fördjupats och kommer fortsätta att öka i omfattning.”

Hur skall ovanstående tolkas?? Försöker Tolgfors att lura Finland att ”omställa” även sitt försvar på samma katastrofala sätt som gjorts i Sverige?? Man får hoppas att finnarna inte går på sådana finter.

De säger att Ryssland höjt sina utrikespolitiska ambitioner men sedan kommer det :

”Den säkerhetspolitiska miljön i vårt närområde är stabil och säker. Det finns ingen aktör som har förmåga och ambition att utgöra ett invasionshot av den gamla typen mot våra länder. Detta hindrar inte att det finns nya utmaningar. ”

De ser vad som sker men fortsätter att sticka huvudet i sanden! (Tolgfors och Borg) Det är en komisk underskattning av Rysslands militära kapacitet när de påstår att inte Ryssland enkelt kan inta Sverige om de vill. Men USA då, glömde de USA? En skurknation som anfaller vilken nation som helst om det passar dem. Visserligen är de militärt inkompetenta men kvantiteten vinner i längden.

I förra veckan utsade Anders Borg något med innebörden att budgetbalansen är viktigare än försvarets kapacitet.

Det är något desperat över moderaternas helsidesannonser om sin förträfflighet. Inte minst eftersom det är alliansen som står för politiken. Det kanske behövs helsidesannonser för att kompensera Borgs uttalanden.