Enström tuggar luft

14,mars, 20

Karin Enström gör ett av sina desperata försök att försvara det pågående försvarssabotaget.  Regeringen  påstod något tidigare att man skall satsa något mer på försvaret de närmaste åren, en marginell komiskt otillräcklig ökning. För någon vecka sedan meddelade Borg att försvaret skall spara 100 miljoner, ungefär hälften av den utlovade höjningen. I går meddelade Borg att det kan vara dags att satsa på försvaret!!! Detta pga händelserna i Ukraina.

En virrpanna fullständigt livsfarlig för Sveriges säkerhet. Han har naturligtvis virrpanna nr 2  Reinfeldt bakom sig.

Peter Hultquist (s) gjorde ett inlägg i SVD där han frågar om Borg nu kommer att korrigera tillbaka besparingen.

Enströms inlägg skall föreställa ett svar till Hultquist.

Det vanliga flummet om hur bra försvaret är och att det faktiskt är bättre än 2009. Det avgörande är inte att det är bättre utan dess absoluta kapacitet. Men det som är mest anmärkningsvärt och en bekräftelse på Reinfeldts degenererade och defekta tänkande om försvaret är att det är en fråga om EKONOMI!!

”Socialdemokraterna talar nu om satsningar men saknar finansiering och därmed trovärdighet (Brännpunkt 17/3). När jag nyligen ställde frågan i en riksdagsdebatt till Peter Hultqvist, om hur han ska finansiera sina vidlyftiga löften och hur han ska få ihop sin försvarspolitik med V och MP, kallade han detta för trams.”

”Frågan om hur vårt lands försvar ska finansieras är allt annat än trams. Att tala om för väljarna hur sitt regeringsalternativ ser ut är allt annat än trams. Svaret från Socialdemokraterna och Peter Hultqvist är ett eko från 1980-talet. Den retoriken fungerade inte då och den fungerar inte nu.”

”Genom en ansvarsfull ekonomisk politik har vi kunnat göra satsningar på försvaret och är beredda att fortsätta satsa för att stärka vår försvarsförmåga. ”

Min kommentar:

Jo att ifrågasätta finansiering av försvaret är trams. Av den enkla anledningen att försvarets finansiering har alltid prioritet 1 – för individer som är  fullvuxna mellan örona – och därför är  resonemanget trams.

” Genom en ansvarsful lekonomisk  politik…….”   Snacka om fräckhet!!!  Satsningarna är minimala relativt det som behövs. Det lilla som har satsats är dessutom en följd av ”en ansvarsfull ekonomisk  politik”.  Liksom tur att det blev några kronor över som kunde ”satsas” på försvaret. Annars så inte en krona !!!!  Dvs dårens  resonemang att försvaret är ett (lågprioriterat) ”särintresse” det gäller fortfarande.!!!!

38 miljarder/år till bistånd till korrupta u-länder.  Mer än 100 miljarder/år  till regeringens (Bilderbergarnas) rasblandningsprojekt, det som maskeras som flykting/asyl politik för att bluffa enfaldiga och lättlurade svenskar.

Detta har högre prioritet än försvaret med moderat logik.

Ett degenererat och defekt tänkande beror sannolikt på degenererade och defekta hjärnor.

”Det som nu sker i Försvarsmakten är en omfattande ambitionsökning med syfte att skapa ett modernt och tillgängligt försvar.

Karin Enström”

Ambitioner kan stanna på skrivbordet. Det är konkreta synliga resultat som räknas.  Modernt, ja om det moderna är bra vilket inte  är självklart. Tills helt nyligen så var det moderna att försvara Sverige genom att bedriva krig i Afghanistan .Det räcker inte med ”tillgängligt” . Det måste finnas ett djup och en slagförmåga, inte bara en fasad att ställa upp. Enligt tidigare rapport så saknas den support och uppbackning bakom linjerna som är nödvändigt för att någon som helst uthållighet skall erhållas.

Bifogar en länk till en motion till riksdagen som Karin Enström skrev en gång i tiden. Bland undertecknarna finns Reinfeldt.  Allt som finns i denna skrift är glömt. Av moderaterna. Inte av Sverigevänner för att göra en markering.

Motion av Enström – Stockholms försvar

 

Annonser

En Bildt av enfalden

14,februari, 13

Två tragiska figurer ur den ”svenska” tragiska regeringen gjorde ett nytt pinsamt uppkast om försvaret i SVD nyligen.

Bildt och Enström.

”Vi bygger vår säkerhet med andra”

”Vi kommer inte att vara passiva om ett grannland angrips”

Så kommer den definitiva idiotförklaringen (selfie?)

”Vi förväntar oss att andra hjälper oss om vi blir angripna”

Det är så pinsamt att det kryper i kroppen av obehag.

Den svenska säkerheten bygger således på en förhoppning om att andra kommer att hjälpa oss!! För att det skall ske så måste det finnas skrivna avtal om detta. Sådana avtal finns inte. Skulle Sverige angripas så är det sannolikt att även grannländer är i samma läge vilket innebär att de har fullt upp att försvara sig själva.

Jo Sverige deltar i nordiska flygövningar, nu på Island, men där har man inte någon skarp befogenhet då det är NATO som är huvudansvarigt. Man kan naturligtvis bedriva spaning och patrullering men utan beväpning så har man inget där att göra. Även vissa övningar med Finland.

Det påminner lite om lillgrabben som tigger om att  vara med i de stora grabbarnas gäng.


Det årliga hyckleriet om försvaret

14,januari, 27

Försvarskonferensen i Sälen. Sämsta talare: Fredrik Reinfeldt. Näst sämsta: Karin Enström. Bästa talare: Jan Björklund.

Björklund gjorde det särklassigt bästa intrycket. Men verbal svada är en sak, om inget positivt händer så blir skillnaden mellan retorik och verklighet en belastning. Även Löfvén talade vitt och kaxigt om det dåliga försvaret men när det blev  tal om mer pengar så måste han lyssna på försvarsberedningen!!  Eftersom beredningen kommer med det budskap som partiledarna beställt så blir allt som förr med stor säkerhet. Löfvén har alltså ingen egen åsikt trots att ÖB sagt att vi klarar bara att försvara en region i högst en vecka!! Vet försvarsberedningen bättre??

Björklund  påpekade att arméstyrkorna måste öka avsevärt samt att Gotland måste befästas militärt. Helt rätt. Dessutom att ett mobiliseringssystem för tidigare militärpersonal måste komma till.

Övriga partier refererade alla till försvarsberedningens slutsatser som tydligen skall presenteras i mars. Mantrat var att det viktigaste är att man är överens. Så har det låtit ända sedan Juholt med anhang lade ner försvaret. Björklund påpekade det självklara att det viktiga är att beredningens slutsatser håller en hög kvalitet, då är det bra att man är överens.

Att vara överens om ett dåligt beslut är en katastrof!!!!  Men så har det varit  den senaste 10-årsperioden minst, det ena korkade beslutet efter det andra har man varit överens om.

Löfvén poängterade starkt att han tänkte följa beredningens beslut.

Det låter misstänkt. För vad är beredningen för folk? Jo vanliga riksdagsledamöter utan särskild specialistkompetens. De har direktiv från sina bossar att driva en viss linje i  beredningen så besluten blir en urvattnad mix där sämsta budet blir minsta gemensamma nämnare. Det gör att försvarsberedningen i nuvarande form är ett dåligt skämt, en kuliss som skall ge intryck av att det är en objektiv process som äger rum.

I skolsammanhang har Jan Björklund beslutat att tillsätta en kommitté där utländska specialister skall granska den svenska skolan för att den nakna sanningen skall komma fram. Det låter bra men om dessa utlänningar till hör flumkategorin så blir resultatet därefter?

På ungefär samma sätt borde försvarsberedningen vara sammansatt. Både svenska och utländska specialister bör ingå för att få en bättre och förhoppningsvis objektiv bedömning av läget. Det kan ifrågasättas om svenska politiker alls skall ingå i beredningen. Landets säkerhet är för viktigt för att politiker med låg kompetens och moral skall vara styrande.

I ett tidigare inlägg har jag diskuterat detta, se länk.

Ett annat mantra från regeringen: ” Det finns inget militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid…”

Då vet man att det är enfaldiga oansvariga amatörer som styr det här landet.

Kände sig Polen militärt hotat före Tysklands anfall 1939?  Österrike?  Kände sig USA militärt hotat före japanernas anfall i Pearl Harbour?

Ett försvar måste vara dimensionerat för det värsta tänkbara fallet, inte som nu att inget fall alls  inträffar. Detta påpekade också Björklund. Han är ju vice statsminister så se då till att det händer något!! Eller lämna regeringen!

Det gamla skälet till att invadera ett land,för  att permanent utöka det egna territoriet utan särskilda skäl är kanske  ett mindre sannolikt fall, såvida det inte sker av rent strategiska skäl. Gotland är ett oerhört intressant område ur denna synpunkt.

Andra skäl som kommer att bli mer och mer aktuella är kampen om naturtillgångar. Sverige har stora tillgångar av järnmalm, uranmalm, vissa sällsynta jordartsmetaller, skogar, vattenkraft för att nämna de intressantaste objekten.

Stormakterna kommer att lägga beslag på dessa naturtillgångar oavsett vad mindre nationer tycker. Det måste vara frestande att lägga beslag på dessa länder på ett tidigt stadium när deras försvar är svagt.

Ett annat skäl är en rysk  konflikt med NATO som då kanske laddar upp i Norge. För säkerhets skull så kan då Ryssland invadera både Gotland och det svenska fastlandet.

Ytterligare en möjlighet är en konflikt i Barentsregionen som kan spilla över på Sverige.

Om någon har tvivlat på Reinfeldts tillstånd länge i likhet med mig själv, så gjorde han ett uttalande i en TT-artikel som gör att man inte längre behöver tvivla.

”….Många tycks leva kvar i tron att försvaret fortfarande är till för att kunna  möta en invasion.…”

Det måste finnas möjligheter att avsätta en statsminister som uppenbarligen har tappat kontrollen och utgör en säkerhetsrisk för landet.

Tidigare inlägg om försvarsberedningen


USAs underdåniga lakejer

13,december, 9

Med tanke på det som avslöjats om FRA/NSA/USA den senaste tiden så  är det svårt att inte återge det jag skrev 080807 i FRA-frågan. Det visar sig att jag hade fullständigt rätt. Moderateras/regeringens  skumma samarbete  USA avslöjas allt tydligare. Reinfeldt krälar som en underdånig tjänare åt USA även i detta sammanhang.  Det bekräftar vad jag tidigare sagt att moderaterna är en säkerhetsrisk för Sverige.

Följande skrev jag då:

”FRA – en svensk NSA-filial?

Signalspaning är nyckelordet.  Ja så var det förr i tiden. FRA lyssnade på radiotrafik mellan Sovjetiska/ryska militärförband. Trafiken sändes på kortvåg okrypterad. Det var inga stora svårigheter att läsa informationen.

I SVD så behandlas ämnet igen.

Tekniken utvecklas som bekant. Moderna radiosystem är mycket avancerade med kryptering och andra metoder för att försvåra avlyssning.

Min gissning är att tekniken helt enkelt har sprungit ifrån FRA. Det har blivit så svårt  att  hämta hem info radiovägen att FRA har blivit överkörda och överflödiga. Då kom man på idén att gå in i kabel och lyssna på mailtrafiken. Man har sagt rent ut att får de inte göra det blir de arbetslösa!!  Precis som om detta var ett AMS-projekt!!

Traditionell signalspaning och internetbuggning är två helt skilda saker. Att lyssna på radiotrafik kan inte förbjudas, det är upp till var och en att tänka på vad man sänder.

Man säger att man måste ha signalspaning. Internetbuggning är inte signalspaning. Det är buggning som skall tillåtas på mycket speciella grunder. Tex krigstillstånd eller liknande förhållanden.

De argument som anförs är uppenbart falska. Dumheter som tex att man måste ha info att ”byta” med!!

Den info som behövs får man skaffa sig på annat sätt.  FRA-metoden är passerad.

FRA säger att man vill utöka personalen  från 550 till 900. Då bör var och en förstå att det STINKER lång väg. När försvarsberedningen säger att det inte finns några hot mot Sverige så anser tydligen regering och FRA det motsatta eftersom man kraftigt vill utöka ”spaningen”!! Det som borde göras det är att begränsa antalet anställda till högst 350.

USA vill sätta upp robotramper riktade mot öst i EU-länder.  Sverige vill hjälpa USA genom att sätta upp en ”inforamp” riktad mot öst.

Det handlar om att bygga upp en motsvarighet till USAs NSA, en myndighet som spanar på /buggar allt och alla.  USA befinner sig i en krigssituation vilket är deras eget problem inte Sveriges.

Återigen lägger sig alliansen platt för USA  som enfaldiga lakejer.  Amerikanerna skrattar förmodligen åt svenskarnas naivitet.”


Gotland ett ”särintresse” ??

13,oktober, 9

Några stridsvagnar skall transporteras till Gotland och ställas i förråd. Ett fall i rätt riktning men helt otillräckligt.

Minst 1000 man borde vara permanent stationerade på Gotland representerande samtliga vapenslag. Fyra JAS borde ständigt finnas där med hög berdskap.

”Jag kan inte förstå varför Gotland skall särbehandlas” säger den sk försvarsministern Enström. Det är bara en ny bekräftelse på att inte kvinnor begriper något av försvarsverksamhet.  Å andra sidan får hon inte tycka rätt för vapenvägraren och försvarshataren Borg som förstört det svenska försvaret i enlighet med sin politiska åskådning.

Om det är någon region som bör särbehandlas ur försvars- synpunkt så är det just Gotland.  Förstår man inte det så är man endera en quisling eller har klent förstånd.


Borg ett hot mot försvaret och Sverige

13,september, 1

Anders Borg säger att han gärna fortsätter en fyraårsperiod till som finansminister.

Detta hot är ett mycket tungt skäl till att inte rösta på moderaterna och alliansen i nästa val.

Nu kommer  krav från regeringen om att ca 1800 personer i försvaret skall bort. Den sk försvarsministern säger dock att hon skall kräva mer pengar till försvaret. Sensationellt. Hon riskerar att få sparken av Borg som helt ensam avgör försvarets finansiering. VDn för Afrikaimport AB har annat att syssla med.

I en rapport från krigsvetenskapsakademin som kom i början av året, så sågas det nya försvaret 2019 fullständigt.

Citat:

”För liten underhållsorganisation, dålig kommunikationsförmåga och för svagt luftvärn gör att Sveriges försvarsförmåga kommer att vara mycket låg när det nya försvaret står klart 2019. Det visar en bred analys som gjorts av en grupp inom Kungliga krigsvetenskapsakademien och som breddar ÖB:s besked att Sverige kan försvaras i en vecka.”

Underhållsförbanden bakom stridslinjen saknas i stor utsträckning.När ammunition och bränsle är slut så är det bara att kapitulera eller fly. Inget effektivt luftvärn. Med mera, med mera. Det sk insatsförsvaret är en bluff  som inte kommer att fungera vilket även ÖB i praktiken sagt.

Nuvarande modell måste skrotas. Ett moderniserat försvar av den gamla typen måste sättas upp. Partiell värnplikt måste införas.
Försvarsbudgeten måste tillföras minst 10 miljarder årligen för att ett fungerande försvar skall erhållas. Dessutom måste budgeten inflationssäkras vilket borde vara en självklarhet för folk med rent mjöl i påsen till skillnad från vapenvägraren och försvarshataren Borg.

Enligt Aftonbladet så har ÖB börjat planera för nedläggning av marinen, ett helt vapenslag.  Det är inte hans önskemål utan en följd av den försvarsfientliga regeringens misshandel av försvaret.  En enkät i AB där frågan var: Satsar vi för lite på försvaret? gav svaret att hela 84% svarade JA på den frågan!!!  Har svenska folket vaknat?? Är det möjligt?  En sak är säker, den här regeringen kommer att fortsätta att hata försvaret.

Ytterligare nedskärning i försvaret – SR

Försvarsförmågan mycket låg, rapport – SR

Nedläggning av marinen – AB


Särintresset ännu sämre

13,februari, 14

Nu kommer en bekräftelse på det svaga försvaret. Att det är ännu sämre än tidigare larmrapport indikerade.  Det blir så om man betraktar försvaret som ett ”särintresse”.

”Det har ju inte brunnit på länge så vi skippar brandförsäkringen”. På den nivån ligger svenska politikers tänkande. Ett tänkande som man kan förvänta sig från förståndshandikappade  och miljöpartister.

Samma resonemang som efter 1:a världskriget. ”Nu blir det aldrig krig mer, försvaret behövs inte”.

Det här visar att politiker är för korkade  och/eller korrupta för att hantera försvaret.  Det politiske egenintresset, budgeten eller annat sätts före det som har högsta prioritet, försvaret. Dvs politikerna har bevisat att de är en säkerhetsrisk för landet.

Det leder till att en fristående kommission med domstolsstatus, en försvarsdomstol,  skall avgöra försvarets kapacitet.  Bestående av civila och militära experter. Även utländska experter bör ingå. Om dessa skall ha beslutanderätt kan diskuteras.

Försvarsdomstolens beslut måste följas av regeringen. Detta bör troligen skrivas in i grundlagen.

Försvarsberedningen som nu skall göra en referensbedömning är ett dåligt skämt eftersom den består av politiker som inte är kapabla att göra en riktig värdering. Kan man förvänta sig något annat av amatörer som inte har vare sig kompetens eller vilja att tänka rätt? Förra beredningen kom fram till att klimathotet var det starkaste militära hotet inom en 20-årsperiod.  Om jag inte minns fel så var Karin Enström ordförande i den beredningen.

Artikel – SR