Rysk rapport från 1977 – Millimetervågor skadliga – 5G

19,mars, 10

Länkar till en artikel i NYA DAGBLADET som refererar till en rapport som släpptes först 2012 i USA som är baserad på ryska tester gjorda redan 1977.

Ryssarna konstaterade att flera typer av skador inträffade av millimetervågor, Det handlade om frekvenser som blir aktuella för 5G dvs 24 – 100 Ghz.

Artikel NYA DAGBLADET


Bilradar bör förbjudas

09,juni, 3

I Elektroniktidningen så meddelas att några företag skall ta fram ett chip för radar i bilar.

Dvs bilen får radarutrustning fram och bak för att mäta avstånd till  närmaste bil.

Ett mycket tveksamt projekt. Även om den utsända effekten är låg så innebär det en ny utspridning av höga frekvenser, den sk elektro- smogen får ett nytt icke önskvärt tillskott.

I tät trafik i stadsmiljö så  innebär det att människor ständigt exponeras för  mycket höga frekvenser. Det är välbekant att känsligheten ökar med frekvensen. Man kan i stället använda ultraljud eller laserteknik för att mäta avstånd.

Här borde EU direkt agera med hänsyn till hälsoaspekten och förbjuda radarbaserade system i bilar.

Länk