Hur man bygger en (((kulturmarxistisk))) diktatur bakom kulissen DEMOKRATI

18,september, 7

Sovjetunionen lär ha haft världens mest demokratiska författning. Som bekant var verkligheten en helt annan, en stenhård diktatur under långa perioder.

Det demokratiska systemet är en perfekt plattform för att bygga något helt annat för de som har en ljusskygg agenda.

Sådaa finns. Inte minst i Sverige.

Debattartikel

Annonser

Om globalisering globalism och demokrati

17,oktober, 21

Länkar till en bra artikel som i sin tur  refererar till en bok skriven av en judinna ( Vem kunde tro det!!) som är starkt kritisk till globaliseringen och dess effekter.

Artikel NyD


Aftonbladet är den verkliga faran för demokratin

15,november, 24

ABs svagsinta chefsledare Karin Pettersson producerar ännu ett lågkvalitativt inlägg på ledarsidan.

Det är ju precis inte första gången. Mer en rutinmässig vana.

Hon hävdar att ”demokratin” är i fara pga ”hatsajterna”.  Hon nämner Avpixlat och Fria Tider. Den sistnämda belönas med epitetet ”högerextrem”.

Man riktigt ser hur desperationen stiger hos de professionella dogmatikerna som uppfostrat medborgarna  att tänka rätt i decennier. Det rätta röda tänket. Precis som DDRs politiska kommissarier.

Innan internet kom hade de ingen opposition. Oliktänkande censurerades eller hängdes ut som dissidenter.

Man hånskrattar högt över de medvetna lögnerna och nervositeten över att det finns en motpol till de rödas hjärntvätt och propaganda. Nåja inte bara de röda, de liberala slemhjärnorna har oftast samma åsikt.

De som inte tycker som de röda stämplas som hatsajter eller högerextrema.

Hur kan det komma sig att det inte finns en enda papperstidning som säger emot det röda och liberala packet och deras svenskfientliga propaganda??

Det beror på att de judiska mediaoligarkerna kontrollerar all media som har något inflytande i landet.

Bonnier,Hjörne,Lejonborg. Lejonborg?? Nej han äger väl inte tidningar men han är styrelseordförande i Mittmedia vilket innebär att Mittmedia har judiska intressenter som ägare.

Till denna obehagliga ägarstruktur kommer en röd journalistkår som på 70-talet bestämde att de skulle ta kontrollen över media. Fick de inte som de ville så skulle de sittstrejka. Allt tyder på att det är det som gäller än idag om än i något mer polerad form.

Det som är en fara för demokratin är inte att det växt upp  alternativa media på nätet, en direkt följd av mainstreammedias misskötsel av sin uppgift, faran är den närmast totala dominansen av vänster- och liberala media. Både ägarmässigt och redaktionellt.

Aftonbladet gillar ju olika, är de nöjda med den invandringssituation som nu uppstått?? En situation som Pettersson och den lika enfaldiga Jan Helin har understött.

Om AB hade rent mjöl i påsen så skulle de välkomna en ökad mångfald i media. Har någon sett det?  Nej i stället så angriper de oliktänkande media med förtal och fega spottloskor.

En sämre representant för demokratin än Aftonbladet torde vara svår att finna i Sverige.

Den situation som uppstått i flyktingfrågan kommenteras av Lena Mellin i en tidigare ledare.

”Hur har det kunnat bli så här” frågar hon!! Snacka om hyckleri. Den situation som uppstått har AB, socialdemokratin och liberaler starkt understött.

Pga av detta har Sverige gått in i väggen.

Då sätter de upp en förvånad attityd. Den egna skulden är som försvunnen i det lilla minne de eventuellt har.

Vill ni uppleva ett spontant hånskratt så läs Pettersson ledare.

Karin Pettersson

Lena Mellin – Skräckrapporten från MSB


USAs egen uppfattning om demokrati

08,februari, 14

Det har ganska nyligen varit politikermöte i Davos.

Enligt Dick Erixons blogg så yttrade Condoleezza Rice följande

“Detta är kärnan i Amerikas syn på världen: Vi accepterar inte en tydlig åtskillnad mellan vårt nationella intresse och våra universella ideal, och vi söker förena vår makt och våra principer för att uppnå stark och varaktig utveckling. Detta amerikanska synsätt på världen startade inte med Bush. Det är lika gammalt som USA självt. Jag har kallat denna tradition för amerikansk realism.”

Slut citat.

Skrämmande!!

Budskapet till övriga världen är:

”Vi gör vad vi vill var som helst i världen. Vi respekterar inga nationer eller deras suveränitet. Om det gynnar våra intressen så gör vi vad vi vill oavsett vad andra vill eller anser”

Det är en vilande krigsförklaring till den övriga världen.

Innebörden och budskapet är nära nog detsamma som Sovjetstatens potentater deklarerade.

”Kapitalismen skall besegras och vi skall införa det kommunistiska systemet globalt. Om det behövs med våld.”

Kommunisterna förde en hopplös kamp mot kapitalismen. USA för en hopplös kamp mot Islam och resten av världen.

”Men USA är ju ett superdemokratiskt land, det är en stor skillnand mot kommunismen” kanske någon invänder.

Gör det någon större principiell skillnad?

Om ett demokratiskt land bedriver militär terror mot alla som inte går dess ärenden vari ligger det demokratiska?

Sovjet lär ha haft världens mest demokratiska författning. Detta var ingen garanti för demokrati, på denna författning byggdes världens största diktatur.

Den här typen av deklarationer från USA är inget nytt. Redan på sextiotalet lär USAs politiker ha uttryckt att man skulle ta makten överallt på jorden , på haven, i luften.

Stämmer inte detta väl överens med Hitlers deklarationer om tredje riket och dess kommande dominans??

Det som är mest skrämmande är att ingen reagerar, bara rycker på axlarna.

På ovanstående möte lär Rice också har yttrat något med följande innebörd, angående Kosovo:

De länder som inte i likhet med USA erkänner Kosovo betraktar vi som allierade med Ryssland

En variant av det som Bush uttalade efter angreppet mot WTC: ” De som inte är med oss är mot oss ”.

En försiktig undran: Vad har USA med interna förhållanden i Europa att göra??

Hur är det med Texas? Har inte de ambitioner att vara självständiga? Nu förväntar jag mig att EU kraftfullt uttalar ett stöd för Texas som självständig republik. Visserligen har delstaterna en viss självständighet, men de som vill slippa den federala bindningen skall väl få som de vill?

Den svarta  befolkning i vissa sydstater utgör väl en stor del av befolkningen? Skall USA fortsätta att förtrycka dem,  förneka dem en egen stat?

”USA är ju en demokrati.”

”Israel är ju en demokrati.”