Vid stupet

17,december, 7

”L vid stupet” skrivs det i ett blad. Mycket glädjande.

Martin Schulz har spytt ut sin ideologiska hemvist och uttryckt en stark önskan att EUs länder skall bli en federation av typ USA. Ländernas självständighet försvinner.

”De som inte godkänner den nya konstitutionen skall inte få vara med i EU”.

Samma sak sade Barroso strax innan han glädjande nog lämnade posten som högsta höns i EU. ”Ge upp er självständighet eller lämna EU”. Mycket riktigt så fick han senare en höjdarpost i den ökända judiska banken Goldman & Sachs.

Precis som vissa ”svenska” quislingar fick egendomliga och sannolikt högt avlönade befattningar i Amerikanska banker efter intensivt sabotage av Sverige. Som belöning.

Namn som slutar på ”Z” brukar innebära judisk bakgrund. Schulz hade tidigare en toppbefattning i EU där hans närmaste kompisar var jude/Soros-lakejerna Timmermans och Juncker.

På den judiska organisationen ”liberalernas” landsmöte nyligen så beslutades tydligen att Sverige skall upphöra som självständig nation och ingå i en EU-federation av precis den sort som Barroso och Shulz föreslagit.

Jag skummar åtskilliga tidningar på nätet varje dag men kan inte påminna mig att jag sett ett ord om detta. Vilket är ett nytt bevis på judemedias undanhållande av viktig information.

För att inte väcka det djupt sovande svenska folket.

Detta borde slagits upp med krigsrubriker i media. Sett något?? Kallades Björklund till Aktuellt för en tuff utfrågning??

Icke. Det gäller att inte väcka det djupt sovande av judemedia manipulerade, hjärntvättade och mobbade svenska folket.

På nytt får vi ett exempel på hur katastrofal den svenska mediesituationen är med en nästan total judisk/liberal kontroll. Jag har tidigare föreslagit radikala begrepp för att lösa upp låsningen för att få en medial pluralism och för att rädda den svenska demokratin. Självfallet inte den liberala demokratin som är något annat.

(L) och (Mp) står vid stupet. Glädjande. De har rört sig i rätt riktning.

Alla riktiga svenskar bör hjälpa till att knuffa dessa  svenskfientliga partier över kanten.

Riktiga Svenskar. Alltså Inte sådana som Björklund,Wikström och Lööf.

Schulz uttalande

Wikström

 

Annonser

Om de globalistiska quislingarnas målsättning att utplåna nationer och dessas befolkning

17,maj, 7

Invandringspolitiken har inte mycket med humanism och asylrätt
att göra , det handlar om att förstöra den homogena befolkningen
för att lättare kunna splittra och härska med konspiratoriska medel.

En central del i detta är KALERGIs plan att förstöra de
nationella befolkningarna med rasblandning för att relativt skapa
ett övertag för de inbíllade heliga  som INTE skulle rasblandas.

Alla partierna i riksdagen stöder detta oavsett vad de säger.

Länk till artikel


Nationalstaten en självklarhet

16,januari, 29

En judisk Rabbin från Göteborg, numera bosatt i Manchester,  skriver ett inlägg i Dagens Samhälle som torde ge PK-isterna blodstörtning. Speciellt de som som bedriver krypskytte i liberala (judiska) media.

Han heter Dan Korn och har tidigare under sin tid i Sverige bedrivit något som kanske kan kallas folklivforskning i Västsverige.

Det han påpekar är att nationalstaten är en nödvändig konstruktion för att uppehålla ett organiserat sammanhållet samhälle för att undvika kaos.

När man stöter på en jude som uppvisar ett visst mått av kurage och säger sanningar som gör judar i den svenska inskränkta ankdammen ursinniga, då tror man knappt sina ögon. Tex de judar som  har lyckats att ta kontrollen över de flesta partierna i riksdagen, de som vill avskaffa både den nationella befolkningen och nationen Sverige.

Någon enstaka person har varit inne på samma spår tidigare men stor tystnad har inträtt efteråt.

Alla som har någon tankeförmåga inser att Korn har rätt. En sammanhållen nation med en befolkning om bekänner sig till en en gemensam kultur och andra gemensamma värderingar blir en nation med ett nationellt självförtroende som  gynnar nationens utveckling.

Detta självförtroende gör också att man  intill viss gräns kan visa tolerans mot andra länder och folk från andra likartade kulturer. Intill viss gräns. Det finns ingen som helst anledning att lägga sig platt för främmande folk och kulturer som inte uppfyller elementära krav på civilisation  och bildning. I begreppet bildning inkluderas religion.

Det kaos som nu uppstått är delvis en följd av medveten illvilja att skada nationen och en naiv respekt för föråldrade asylregler. Eller mer exakt: Man utnyttjar medvetet föråldrade asylregler för att skada nationen.

Nationalstaten garant för demokrati – Dan korn


Tabut avslöjat – invandring försämrar skolresultat

15,juli, 29

På DN debatt redovisar en forskare invandringens katastrofala inverkan på PISA-resultaten.

Här kommer en bekräftelse på  vad tänkande individer redan starkt misstänkt – ganska självklart – att den obegränsade invandringen påverkar de genomsnittliga resultaten starkt.

Detta har jude/PK-media behandlat som ett tabuämne, något som inte får komma fram i ljuset.

Hmm, det är väl ”rasistiskt” eller hur? Precis som detta klientel undanhåller mycket annat.

Ca 29% sämre har resultaten blivit pga invandringen. Ytterligare kända faktorer är kända sedan tidigare, flumskolan där eleverna skall ha medinflytande över utbildningen, eleverna skall planera sin utbildning själva mm.

Mycket av flummet finns kvar trots ny läroplan. Jan Björklund var inte särskilt angelägen av att rensa ut dumheterna i läroplanen. Det är också påtagligt hur han fördröjde vissa tämligen enkla åtgärder.

Det stärker misstankarna mot honom, har han verkligen rent mjöl i påsen eller är i själva verket flummet djupt förankrat i den judiska vänsterliberalism som han regerar över?

Uppdatering: Jag bifogar länk till krönika av Björn Norström. Han jobbar som lärare i USA och kan jämföra skolsystemen där och här. Samt inte minst invandringsproblematiken i Sverige som orsakar katastrofala konsekvenser. Dock har han en lite naiv uppfattning om att politiker och journalister inte förstår vad som pågår. Det vet de. Avsikten är att svenskarna skall bli ett okunnigt proletariat medan eliten med sina privatskolor skyddar sina egna ungar. Eliten behöver ett okunnigt proletariat som kan ljugas fulla före varje val, som fungerar som deras nyttiga idioter. En elit som gärna åker till Israel på semester.

Artikel DN

Krönika Björn Norström

 


Putin har inte alltid fel

15,juli, 5

Jan Björklund har tydligen levererat diverse uttalande i samband med Almedalsveckan i Visby.

– Det finns inget större hot mot liberala värden i Europa än Putins Ryssland.

Han menar väl:
– Det finns inget större hot mot den liberala slemmiga , slappa kultur som vi judar skapat i Sverige och  Europa.

Under judarnas senaste(?) Libanonkrig så skickade den judiske bögen Fredrick Federly (c)  pengar till den Israeliska armén.

Hrrrrm, hur skickar man pengar till den ryska armén??


Flumpedagoger utan kunskaper

15,maj, 17

I DN skriver fyra professorer i pedagogik om PISA-resultaten och filosoferar om dessa kan utnyttjas till en förbättring.

De tycker att man skall tillsätta en kommission som åker till de länder som lyckats bäst och noterar vilka av deras metoder som ger ett bättre resultat än de i Sverige.

De behöver inte åka långt. Det räcker att åka över Bottenviken.

För en tid sedan så skrev en forskare om den finska skolan i SVD. Rubriken var: ”Sverige har missförstått den finska skolan” ungefär. Verkade underligt då det är välkänt att Finland presterar betydligt bättre resultat.

Efter att ha läst artikeln så klarnar det dock vad han menade.

Missförståndet består i att svenska politiker tycks tro att den finländska skolan är byggd med relativt färska politiska beslut som skiljer sig från motsvarande svenska och därför så går det bättre i Finland.

Så är det inte. Förklaringen kan hämtas i den finska historien och utvecklingen i landet.

Man kan säga så här: Finland hakade inte på den vänstervridna och ”progressiva” skolan i början av 70-talet. Det gjorde däremot den svenska skolan. Vänstervridningen förstärktes ytterligare i början av 90-talet med läroplan 94. Samtidigt infördes kommunaliseringen.

Det sammantagna resultatet av detta vet vi, närmast katastrof.

Man kan se det så här: Finland och Sverige  har kört två olika skolsystem parallellt under 40 år. Finland har behållit den gamla skolan som bevisligen fungerar. Sverige ha kört den ”moderna” vänstervridna skolan med känt resultat.

Facit finns färdigt, bara att avläsa. Den gamla finska modellen fungerar, den svenska fungerar inte.

De kritiserar Björklund för att vilja ha ett förstatligande av skolan  utan att han förklarar hur detta skulle förbättra läget.

Det kan jag förklara. Genom att staten tar över finansiering av lärarlöner och läromedel så händer: Kommunerna kan inte använda skolan som budgetregulator. Det innebär att det uppstår lugnare arbetssituation i skolan, eleverna får användbara och aktuella läromedel till skillnad från i dag då de endera har gamla trasiga böcker eller inga böcker alls, de tilldelas stenciler på aktuellt ämne.  Kommunerna kan inte  manipulera de lokala skolsystem med åtföljande oro som följd. Det innebär sammantaget en stabilitet  och ökad arbetsro.

Kraven på lärarstudenter måste öka. En självklarhet då det inte ställs några krav alls för närvarande. Den nuvarande regeringen vill inte ens ställa dessa krav omedelbart, de vill vänta på en utredning i nästan tre år!!! Precis som om det inte  finns akuta kvalitetsproblem idag!!!

Förstå hur undervisning leder till lärande…

”Flera internationella studier visar att lärarens kompetens och skicklighet är avgörande för vad eleverna lär sig i skolan. Det som blir en alldeles specifik förutsättning för lärandet i skolan är att lärarna måste veta hur eleverna gör då de lär sig”

Professorerna kommer till den för dem sensationella slutsatsen att lärarnas kompetens är starkt bidragande till goda resultat i skolan. De hänvisar till internationella studier.  Det säger en del om den nedbrytning och degeneration som skolmarxisternas genomfört i den svenska skolan.  Det är en självklarhet att bra lärare är avgörande för resultatet. I den svenska skolan har lärarnas frånvaro som lärare  enligt Lpo94 medfört att det tydligen måste  forskas om vilken roll läraren har.

”Lärarna måste få veta hur eleverna gör då de lär sig…” skriver de lärde (?)

Dessa vuxna individer som åtminstone på pappret har en avsevärd tid i skolbänken bakom sig och har uppnått  höga akademiska titlar, har alltså ingen aning om hur det går till för att lära sig nya saker, inga som helst egna erfarenheter??

Man blir rätt frågande inför dessa egendomliga utsagor.

Är det inte lärare och ”pedagoger” som skall lära eleverna en metodik för inlärning?
Att yngre elever inte har någon utstuderad teknik för inlärning det är naturligt. Det är en viktig del av inlärningsprocessen som bör delges eleverna på ett tidigt stadium.

Förstår inte professorerna det??

Det som stått klart länge är att den marxistiska flumskolan inte fungerar. Om jag inte minns fel så är det ca 80000 ungdomar arbetslösa, de söker inte arbete, de studerar inte.

Det är de som slagits ut av den röda flumskolan och inte har några godkända betyg från någon utbildning. De har fått sina liv förstörda pga politikers och skolmarxisters experiment med dem och med skolan. Detta är priset för  politikernas  misslyckade experiment med ungdomar som försökskaniner.

De ansvariga bör åtalas för brott mot nationen.

Vad den finska skolan visar är att den gamla skolan fungerar. Den lärarledda och ”auktoritära” skolan.

Undervisningen måste vara lärarledd, speciellt för yngre elever. Den måste också vara ”auktoritär” , dvs läraren skall ha kontrollen i skolsalen, vara ledaren som inte tolererar störande beteende i olika avseenden. Inget av detta har uppfyllts i flumskolan. Därför har skolan spårat ur.

Den självklara slutsatsen är att skolan skall återgå till den gamla modellen i väsentliga avseenden.

Dessa sk professorer tycker att man skall undersöka varför skolan fungerar i vissa länder.Dessa länder är Finland,Korea,och Kina. Det behövs inga nya studier, det är redan bekant hur det fungerar i dessa länder.

De kallar sig pedagoger men tycks inte ha elementära kunskaper om hur inlärning går till. Det kallas inkompetens.

När jag läste artikeln så tyckte jag att i början så hade de rätt inriktning. Dock, ju längre jag läste ju sämre blev intrycket.

Nya kommissioner och utredningar om sådant som redan är känt. Deras syfte är tydligen få ansvara för nya onödiga projekt, troligen för att fördröja konkreta åtgärder som styr in skolan på rätt spår.

Artikel – DN


Sionisterna utnyttjar situationen

15,februari, 4

Det är ett jävla tjat om ”integration” nu.

De 6  judiska fascistpartierna har upptäckt att det finns vissa svårigheter att få analfabeter från u-länder att fungera i Sverige.

Det är ett ickeproblem. De ska inte integreras alls.  De ska skickas hem efter att smitit från problemen i deras länder och bott här gratis i 2-4 år. Returbiljett hem.

Är det det (kristna) sekulära Europa som har orsakat problemen i Irak, Syrien och Somalia??

Eller är det helt och hållet orsakat av interna konflikter baserade på ortodox tillämpning av medeltida religioner  som kombinerar fanatisk religion med politisk makt??

Som alla vet så är det det sistnämnda som gäller.

Då blir nästa fråga: Har dessa länders invånare ett eget ansvar för situationen eller har man rätt att flytta över problemen till andra länder genom att smita från den självförvållade situationen??

För de 6 svenskhatande rasistiska judiska partierna är svaret givet, Sverige är skyldigt att lösa dessa länders självförvållade problem, i alla avseenden.

De lågintelligenta  platthjärnorna  har nämligen bestämt att Sverige skall vara en ”humanitär stormakt”.  Oavsett vad det kostar. Hundratals miljarder per år. Om så nationen går i konkurs. Det bekymrar dem inte. Då tar de till sin obligatoriska räddningsmetod: Skyll på någon annan.

Här handlar det inte om att dessa nationer har blivit angripna av någon annan, de har skapat problemen själva. Inte heller handlar det om en naturkatastrof.

En stor del av migranterna är inte flyktingar, de är ekonomiska migranter som utnyttjar situationen för att ta sig in i EU under den falska beteckningen ”flykting”. Nyligen har bekräftas att dessa migrantströmmar också utnyttjas av militanta islamister för att ta sig in i EU.

Det handlar inte om  hanterliga normala flyktingströmmar.  I det läget så är det helt uteslutet att de skall ”integreras” i andra länder. Det fordras speciella tillfälliga lösningar som vid naturkatastrofer.

De skall i stället få den utomordentliga generösa förmånen att placeras i  inhägnade och bevakade flyktingläger. Här blir de inte ”förföljda” inte ”torterade”.

Här får de bo i tre år i första hand med möjlighet till viss förlängning. Sedan får de åka hem och lösa problemen i sitt eget land i stället för att fegt smita därifrån.

De judiska politikernas tjat om integration, de där som har fräckheten att kalla sig svenskar men som i verkligheten arbetar för judiska ljusskygga intressen, har inte med flyktingpolitik att göra, det handlar om grov rasism. Att utrota nationella befolkningar genom rasblandning där massinvandring blir det perfekta verktyget.

Den uppkomna situationen är som en skänk från ovan för de svenskhatande rasisterna.

Alla sex judiska fascistpartierna har den internationella judendomens målsättning om att utplåna nationsgränser och nationella befolkningar som sina egna målsättningar.

De arbetar således inte för svenskarnas intressen.

Det kan inte helt uteslutas att en kanske stor minoritet har så låg IQ att de inte förstår att de är hjärntvättade och manipulerade av sionistiska intressen.