Det heliga hycklande biståndet

18,juni, 28

”Aktuellt” tog upp och ifrågasatte biståndets storlek. Det har gått långt när tom vänstervridna SVT tar upp ämnet spontant.

Biståndet uppgår till ca 49 miljarder. Det skall utgöra 1% av BNP har den humanitära stormaktens hycklare  bestämt.

Om man som politiker vill bedra väljarna så är det ekonomiska begreppet BNP perfekt. BNP indikerar bara allmän ekonomisk aktivitet i landet och är värdelöst som mått på en nations betalningsförmåga.

Biståndet bör vara 1% av statsinkomsten vilket för 2017 innebär ca 10 miljarder. Det är ett realistiskt värde.

Statsinkomsterna var för 2017 ca 1000 miljarder. BNP ca 5 gånger högre ca 5000 miljarder.

Andra länder betalar betydligt mindre av BNP:

UK ca 0,7%

Frankrike ca 0,45%

Kanada ca 0,3%

USA ca 0,2%

Dessa länder som har oerhört mycket större BNP än Sverige har naturligtvis tittat på vad det innebär i absoluta pengar och anpassat procenten efter det. Judarna som vi någon anledning tillåter styra Sverige bryr sig inte om det eftersom de inte sätter Svenskarna och Sveriges intresse först. De vill använda svenskarnas pengar till att spela Allan på den internationella arenan och framstå som godhetens apostlar.

Det nuvarande biståndet på 49 miljarder utgör nästan precis 5% av statsbudgeten.

Har folk förstått det?? Knappast.

Ett fullständigt barockt värde.

Man kan inte betala med BNP, det kan man däremot med statsbudgeten. Det är därifrån ca 5% av statens inkomster tas för att bekosta de mest korkade och ineffektiva projekt över hela världen.

Biståndet har blivit så stort att SIDA har svårt att veta var man skall göra av pengarna!!!

I detta land har vi stora problem med att finansiera försvar, vård och rättssystem, i det läget kastar regeringen ut 50 miljarder till länder som inte har tillstymmelse till rätt att kräva något av oss.

Med mitt förslag som är realistiskt, så frigörs nästan 40 miljarder till de nationella akuta behoven.

Tex 10 miljarder till försvaret, 10 miljarder till vården, 10 miljarder till rättsväsendet för att nämna de mest akuta objekten.

Vissa afrikanska länder börjar säga nej till bistånd därför att det medför negativa konsekvenser för landet.

Återigen: Ca 5% av statsbudgeten skänker regeringen bort samtidigt som det finns akuta behov i Sverige att åtgärda.

Annonser

Det måste finnas gränser för kostsamma reformer

16,november, 3

Tittade en stund på debatt i riksdagen angående assistanslagen.

1994 då den infördes så kostade den ca 15 miljarder. I dag ca 30 miljarder. En del kan förklaras med ökade kostnader tex löne- kostnader.

Dåvarande folkpartiet var det drivande partiet i frågan.

Ökningen för övrigt förklaras med ökade behov, ökad medvetenhet om ”rättigheterna”.

En del beror på bedrägerier på avancerad nivå som avslöjats vid åtskilliga tillfällen i media.

Assistansbolagen tjänar mer pengar ju flera timmar deras klienter kan få. De har till och egna jurister som påpekar vilka rättigheter som klienterna har.

Under åren så har tydligen politikerna lagt till nya ”rättigheter” som de handikappade skall ha rätt till.

Man talade om att leva ett normalt och värdigt liv även för denna kategori i debatten.

Jan Björklund tog ett snyftexempel där ett barn som var total- handikappat både i huvudet och fysiskt behövde assistans dygnet runt. Försäkringskassan hade avslagit vidare assistans pga nya direktiv från regeringen att minska kostnaderna.

Det skulle innebära att barnet inte kunde vara hemma i fortsättningen utan skulle placeras på någon institution. Det skulle vara enligt Björklund att ”återgå till 40-talet”.

Då blir frågan vilka rättigheter som kategorin handikappade skall ha. Enligt min mening så kan man inte kräva att leva ett normalt liv, dvs som en icke handikappad, om man tex sitter i rullstol eller mot- svarande. Som handikappad måste man inse och acceptera sitt tillstånd med de begränsningar detta kan medföra. Att man får rimlig hjälp det är OK men det får finnas en gräns för vad samhället kan spendera på en enda individs behov.

Björklunds exempel där ett  barn var som ett kolli, i praktiken levande död, utan prognos till förbättring, där är det orimligt att kräva att samhället skall bistå med assistans dygnet runt.

I ett sådant fall så är det naturliga att individen, barn eller ej, placeras på institution där det finns anställd personal dygnet runt som kan ge det stöd som behövs.

Sedan fusket, de värsta fallen har avslöjats men det är sannolikt bara toppen på isberget.  För 2-3 år sedan så såg jag ett TV-inslag där en handikappad i rullstol man fick assistans. Runt honom svärmade minst 4 personer ”assistenter”. Helt perverst. Två hade troligen varit mer än nog.

Politikernas tendens, för att uttrycka sig diplomatiskt, att bevilja pengar till ”reformer” i all oändlighet skapar till slut omöjliga situationer.

Speciellt när det handlar om ”tycka synn-fall”, det nämnda är ett , flyktingar ett annat där helst hela världen skall få komma hit. Biståndet ett tredje fall där perversa 43 miljarder skall skänkas till folk och länder som både saknar vilja och kompetens att utveckla sin egen verksamhet.

Nyligen såg vi i TV ett exempel på grav korruption som är närmast regel i dessa länder.

Något ansvar relativt skattebetalare och det egna landet det märks sällan bland ”svenska”politiker.

Försäkringskassan – återbetalning


Rädda Afrika genom folkförflyttning – dårskap

16,augusti, 30

Bara i helgen så har EUs kustflotta ”räddat” 6500 afrikaner i Medelhavet. Man ”räddar” dem utanför Libyens kust. Nå då kör man dem väl tillbaka till Afrika??

Inte alls. Dessa oerhört begåvade individer och högt utbildade personer (sarkasm) från i stort sett hela Afrika, körs till Italien!!!!  Dvs till EU.

Merkel och hennes judiske kompis Frans Timmermans måste jubla. För att inte tala om judinnan Barbara Spectre.

EU varken kan eller skall lösa Afrikas basala problem. Det går inte. Afrikanerna skall omedelbart köras tillbaka till sin egen kontinent.

Denna kontinent med ett 50-tal länder har fått hundratals miljarder i bistånd de senaste decennierna. Effekt?? Knappt märkbar. För att bistånd skall  ha effekt så fordras det att mottagarna har förmåga att utnyttja biståndet effektivt.


Bistånd på fel väg

16,maj, 27

I kväll 18:15 går en repris i Kunskapskanalen av programmet ”Biståndsfällan”.

En uppgörelse med hyckleriet med biståndet och de negativa effekter ett missriktat bistånd kan medföra.

Biståndet har blivit en egen affärsverksamhet som gynnar västföretag minst lika mycket eller mer än mottagarna av stödet.

Två exempel gavs på hur det kan bli fel. USA sålde mängder med subventionerat ris till Haiti. Det fick som effekt att de lokala odlarna inte kunde konkurrera och fick lägga ner verksamheten och flytta till tätorten.

Ett företag som hette ”Toms Shoes” bestämde att för varje par skor de sålde skulle de skänka ett par till behövande barn i Afrika.

Det innebar att lokala tillverkare förlorade sin marknad.

Den välmenta avsikten medförde i själva verket negativa effekter i mottagarlandet på sikt.

Beträffande riset så erkände Bill Clinton att det var ett misstag som han själv var ansvarig för.

”Afrika måste utvecklas av Afrikanerna själva på deras egna villkor”, det var ungefär vad en kvinnlig företagare uttryckte.

Ja så är det med stor säkerhet. Den nuvarande biståndsverksamheten har blivit en form av exploatering av fattigdomen, där biståndsarbetare och konsulter tjänar pengar med tveksamt resultat för målgruppen.

För några år sedan så sade en minister i ett västafrikanskt land att de hade svårt att administrera allt bistånd som västländer ville pracka på dem. Då är det något fundamentalt fel i  den internationella hanteringen av biståndet.

För rätt många år så var det en debatt i media om biståndet. Det fanns individer som arbetet i Afrika och på nära håll sett vad som händer eller inte händer. Trots de enorma summor som överförts till Afrika under lång tid så är det svårt att se några större positiva effekter.

Hjälp till självhjälp det är den princip som bör gälla. Basal infrastruktur som utbildning, hälsovård, energi, kommunikation är några exempel. Sedan är det upp befolkningen att utveckla egna verksamheter.

Om väst öser dit bistånd av alla sorter så försvinner sannolikt de egna incitamenten att ta tag i problem och egen utveckling.

Vad jag förstår så finns det ingen samordning inom EU med biståndet till ex Afrika. Varje land kör sitt eget projekt med u-landet. Helt galet. Från EU skall det finnas en enda kanal till aktuella länder. Då kan det bli ordning och effektivitet i stödet.

Det finns mycket stor anledning att ifrågasätta den biståndsindustri som SIDA byggt upp. I år är biståndet osannolika c:a 40 miljarder per år. C:a 4,5 % av statsbudgeten. Är skattebetalarna tillfrågade?

En sak som kom upp var brist på kontakt med marknader för företagare. Dvs det var infrastruktur och ett ordnat distributionsnät som saknades. Det var ett problem i Sverige också för 500 år sedan.

Det är skönt med ett behagligt klimat.

 


Ta pengarna där de finns

15,mars, 3

Regeringen vill slopa överskottsmålet på 1% i de offentliga finanserna. I stället skall ett balansmål införas dvs plus minus noll.

Förra året gick de offentliga finanserna back med ca 85 miljarder.

Pengarna behövs för att täcka hålen anser man.

Hur vore det att ta pengarna där de finns?  Biståndet är ca 40 miljarder ca 4,5% av statsbudgeten. Sänk till 1% av statsbudgeten som jag föreslagit så frigörs ca 30 miljarder. 10 miljarder behöver försvaret/år men 20 miljarder blir fritt till annat.

Invandringen kostar säkert brutto långt över 100 miljarder.  Alltså mer än 10% av statsbudgeten. Totalt så överför politikerna minst 15% av statsbudgeten till utlänningar i olika former. Är det rimligt?? Självfallet inte. Men politiker som öppet visar sitt förakt för väljarna har inga problem med detta.

Skär ner anslagen till invandringen till 50% så frigörs mer än att slopa 1%-målet.


Biståndet en förskingring av skattemedel av ansvarslösa politiker

15,februari, 14

Det händer att det produceras något förnuftigt i DN även om det är sällsynt efter Wolodarskis tillträde som chefredaktör.

Amanda Björkman tar upp det skandalöst stora biståndet. Hon skriver bla:

Det vore bra om de personer som beslutar om statens ­biståndsmiljoner också kan krävas på ansvar. En annan idé vore att faktiskt använda resultatuppföljningar som underlag för nya beslut. Kanske vore det också bra om de miljonbelopp som betalas ut till FN och andra kunde motiveras. Låter det självklart? Inte på Utrikesdepartementet.”

Förra året var biståndet osannolika 38 miljarder. Det utgör ca 4,5% av statsbudgeten!!!

I år är det ännu mer. Biståndet skall vara 1% av BNP har de politiska bedragarna bestämt. BNP är ett flummigt begrepp som passar perfekt för de som  har skumma avsikter. Man kan inte betala med BNP. Man bestämmer biståndet med BNP men betalningen sker med svenska skattekronor.

Förstår folk vilket bedrägeri politikerna bedriver med skattepengarna?? Nej sannolikt inte. Ett kuvat och ett  av sionistmedia nedtryckt folk har förlorat förmågan till självständigt tänkande och opposition. Inte nog med att vi skall ta ansvar för islamisternas krig, vi skall försörja hela världen med svenska skattepengar. Vilket ansvar och respekt för medborgarna och deras pengar visar politikerna?  Inget alls, det har de slutat med sedan decennier.

Biståndet skall relateras till vad landet har att betala med, statsbudgeten. Biståndet bör vara max 1% av statsbudgeten, idag drygt 8 miljarder. En sanslös massa pengar.

Förskingrarna i regeringen har nyligen bestämt att biståndet skall vara 1% av BNP som tidigare. Är skattebetalarna tillfrågade??

Artikel  – DN

 


Först volymen sedan leta mottagare !!!!

13,oktober, 20

Det har varit mycket väsen  om UDs biståndsbudget. Tydligen är det så att UD har fått hantera en knapp tredjedel av biståndsbudgeten, i år ca 12 miljarder. Det visste jag inte så det var intressant.

Vad det är för problem har jag inte förstått, men SVD startade tydligen ett drev i frågan med sedvanlig Följa-John-mentalitet från övriga.

Carl Bildts förklaring var att biståndet har växt så enormt att de har svårigheter att hantera verksamheten!!!

Alltså: Biståndet har växt så enormt att de hinner inte med att”förskingra” svenska folkets skattepengar!!!

De har svårt med att hitta objekt för den oändliga svenska godheten!!!

Som Bildt påpekade,först kommer volymen sedan problemet med att hitta mottagare.

Inget media vad jag sett har påpekat att totala biståndet ligger runt 38 miljarder.  Frågan är om inte drevet och tjatet om dessa 12 miljarder är till för att inbilla folk att totala biståndet är 12 miljarder.

Det här indikerar än en gång att biståndet vuxit till perversa nivåer samtidigt som det finns akuta brister i samhället där pengarna behövs.  Något ansvar relativt skattebetalarna visar inte politikerna.

Moderaterna vill behålla 1% av BNP även i fortsättningen.  Samtidigt  vill de inte rusta upp det mediokra försvaret. De vill skänka bort försvarspengarna.

Kom ihåg det nästa år vid valet.