Snart dags för konspirationsmöte

18,februari, 24

Snart har den ökända judiska Bilderberggruppen sitt årliga konspirationsmöte. För att besluta hur man skall manipulera och konspirera för att åstadkomma målet, en världsregering, avskaffande av suveräna nationer samt genom rasblandning av nationella befolkningar utrota dem som etniska folkgrupper.

Detta arbetar nu EU-kommissionen på, EU är ett resultat av Bilderberggruppens verksamhet i kulisserna. De (((svenska))) partierna arbetar energiskt på att uppfylla målsättningen.

Rykten på nätet anger Turin som platsen, den 7-10 juni.

Man kan tämligen säkert säga att Ulf Kristersson kommer att inbjudas av den judiske oligarken Jakob Wall Enberg.

När juden Wall Enberg väljer ut sina kandidater till mötet så har han två krav:

1.
Judisk bakgrund
2.
Innehar en strategisk position för att kunna styra eller manipulera verksamheten inifrån.

Förra året så var Annie Lööf inbjuden. En perfekt svenskfientlig agent i riksdagen.

Observera att Tove Lifvendal, politiksk chefredaktör på SVD  har deltagit. Det är inte många journalister som bjuds in. Lifvendal anses av Wall Enberg som pålitlig ur judarnas synpunkt. Betvivlas inte.

Jag länkar också till Wikipedia där det framgår vilka svenskar som deltagit i den ljusskygga verksamheten.

Bilderberggruppen video

Wikipedia deltagare

Annonser

Den blåsta fjortisen till BILDERBERG

17,juni, 7

Länkar till en bra och belysande artikel om den internationella sionistiska konspirationen mot nationer och dess folk som pågår. De som deltar i Bilderberggruppen är deltagare och understödjare i denna utveckling.

Juden Wallenberg plockar varje år ut de som kan bli villiga medspelare i den destruktiva agendan.

Länk till artikeln


De svenskfientliga

16,juli, 15

Lyssnade för en gångs skull på ”Sommar i P1”. Innehållet i detta program är ofta så personligt och töntigt, vanligen med dålig musik så att jag orkar sällan lyssna.

Denna gång var Sakine Madon pratare. Trots att hon anger sig som liberal så har hon gjort sig känd för att ha något så ovanligt i den mediala ankdammen som kurage och integritet.

Hon är med andra ord en dissident och avvikare. I mediala PK-kretsar en hemsk person.

Hon kom med nödvändighet att nämna uttryck som förekommer i den svenska inskränkta debatten som ”rasism” och”främlingsfientlighet”.

Bägge dessa begrepp är konstruerade av vänstern i nära allians med media. De har sällan någon relevans i det sammanhang de används.

Avsikten är att stämpla meningsmotståndare och döda den debatt som vore motiverad.

Uttrycket ”främlingsfientlighet” retar mig eftersom det är så lågintelligent korkat.

I princip alla som inte accepterar massinvandring och rasblandning blir anklagade för att vara främlingsfientliga.

Socialdemokrater använder det regelmässigt mot SD.

De som använder detta uttryck förklarar aldrig vad de menar.

Den tolkning får gissa sig till är att alla som motsätter sig att hela världen skall få komma hit oavsett skäl eller kvalifikationer, de är ”främlingsfientliga”.

Socialdemokrater och Centerpartiet har den inställningen. Rimligheten och realismen i detta förklaras inte. Dessutom är det ett så allvarligt angrepp på den inhemska befolkningen att den typen av frågor bör avgöras via folkomröstning.

Tar man uttrycket ”främlingsfientlig” bokstavligt: Svenskar skulle bli förbannade på alla som kommer från ett annat land oavsett vilken individ och oavsett ursprung??

Så är det ju inte som de flesta inser. Det är ett löjligt och oförskämt påstående.

Vad det handlar om är att en allt större del av befolkningen regerar mot den orimliga ”flykting”-mottagningen och de negativa konsekvenserna för befolkningen. Socialt och ekonomiskt. Speciellt att en stor del omotiverat får permanenta uppehållstillstånd.

Bakom den politiken ligger judiska intressen där Bilderberggruppen är pådrivande. Dvs det är ett rasistiskt intresse. Här är ”rasism” ett korrekt uttryck.

Inte nog med att Madon är Kurd, pratade om intressanta ting. Hon spelade bra musik också. Hårdrock.

PK-isterna måste rysa, drogade med svensktopp.


Den hycklande kappvändaren

16,juni, 8

” Jag är lyckligt lottad som är född i Sverige……..”  lär Löfven ha sagt när han talade i det invandrargetto som heter Botkyrka nationaldagen 2016. Han ville väl markera att det är denna miljö som han gillar bäst. Svenskar gillar han inte. Han ville väl också visa sin mentor, den judiske oligarken Jacob Wallenberg att han fullgör sitt BILDERBERGSKA uppdrag.

Annars så är inledningen på talet när nog identiskt med ett uttalande från en annan socialdemokrat som gjordes på 60-talet.

Det lät ungefär: ” Vi är lyckligt lottade som är en homogen befolkning med en stark sammanhållning och en gemensam kultur……………….”

Den som sade det var Tage Erlander.

Efter detta började en judisk flykting vid namn David Schwartz att driva en kampanj bla i DN genom debattartiklar som angrep det homogena samhället och dess kultur. Exakt hur argumenten såg ut vet jag inte men det det torde varit det vanliga snyftandet om den stackars juden. Målet var tydligen att den judiska ”kulturen” skulle få plats i Sverige.  I denna kampanj deltog även en judetant vid namn Gottfarb samt en Estländare av någon anledning. Troligen pga att han hade judisk bakgrund.

Palme och Fälldin backade för detta och det var så stödet för den katastrofala mångkulturen började i Sverige.

Löfven hyllade den svenska sammanhållningen som han tyckte  var viktig  för att hålla ihop samhället.

Det han i praktiken sysslat med under sin tid i regeringen har varit det motsatta, att söndra nationen med en initialt obegränsat insläpp av ”asylsökande”.  När det bar åt skogen så fick han kalla fötter och drog åt handbromsen. Tillfälligt.

Den rasistiska rasblandningen vill både han och alliansen fortsätta med.

Målet är  att utrota den nationella befolkningen medelst massinvandring och rasblandning. Exakt samma mål hade Reinfeldt och moderaterna.

Händelsevis så har både Reinfeldt och Löfven varit inbjudna av juden Wallenberg till det judiska hemliga årliga konspirationsmöte som kallas BILDERBERGGRUPPEN.

Efter detta så har bägge uttryckt svenskfientliga åsikter.

Inte bara det, de har också agerat svenskfientligt.

Man kan få intrycket av Löfvens tal att han nästan hyllade Sverige och svenskarna dvs det nationella.

När han och Reinfeldt kom hem från  Bilderbergmötet 2014 så sade de bägge två: ”Det nationella är det sämsta som finns”.

En hycklande falsk svenskfientlig  kappvändare som är helt opålitlig.

Tydligt och klart uttalade fientliga värderingar om den egna befolkningen och det egna landet borde självfallet resultera  i juridiska åtgärder.

Som jag tidigare sagt så måste Riksrätten återinföras för att kunna åtgärda politiker som uppträder som quislingar mot det egna landet.


En suverän drapa av Rolf Malm…………..

16,februari, 2

……… som så mycket annat han tidigare skrivit. En rak höger i PK – liberalisternas numera fiollådeliknande dumstirrande fejs.

Jag länkar även till Jokim Mårtensson som mosar myten om  det berikande mångkulturella samhället Han är i Fint sällskap. Merkel och Cameron har tidigare kommit till samma slutsats: Mångkultur är värdelöst.

Det anser inte Reinfeldt och Löfven. I egenskap av BILDERBERGARE så anser de att mångkulturen är det perfekta verktyget för att bryta ner det svenska samhället.

Krönika – Rolf Malm

Krönika – Joakim Mårtensson


Sabotaget av Sverige

15,juli, 20

Jag återger en mindre del av en krönika av Rolf Malm. Jag  skickar med en länk till hela krönikan.

Det är en träffsäker beskrivning av tillståndet i landet, medvetet skapat av den senaste judiska quislingregeringen.

Det handlar inte om humanitär medkänsla som motiverar mass- invandringen , det handlar om grov rasistisk verksamhet som BILDERBERGAREN Löfvén och den förre BILDERBERGAREN Reinfeldt bedriver. Det är medveten rasblandning för att eliminera svenskarna som en homogen etnisk kategori. Det är ett judiskt intresse då judarna betraktar homogena nationella folk som ett hot mot den judiska makten.

Jag bifogar också en kommentar av Ramona Fransson som koncentrerat beskriver det politiska sabotaget av Sverige.

Rolf Malm:

”….Man vaknar till ett begynnande helvete med ett söndersprängt, oförsvarat fosterland, tynande välfärd, döende demokrati, demolerat skolväsende och en vulkan av ostoppbar kriminalitet som spyr sin kvävande aska över ett yrvaket och likt Pompejis invånare intet ont anande, godtroget vardagsfolk…..”

Ramona Fransson
”Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ha tillräckligt med poliser

Sverige är ett så rikt land att vi inte har tillräckligt med sjukvårdspersonal.

Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ge våra äldre en värdig ålderdom.

Sverige är ett så rikt land att våra ungdomar inte kan flytta till eget boende.

Sverige är ett så rikt land att vi inte har mänskliga barngrupper i förskolan.

Sverige är ett så rikt land att cancersjuka måste jobba.

Sverige är ett så rikt land att vi inte har råd med ett försvar.

Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ha ett fungerande tågsystem

Framför allt är Sverige rikt på politiska idioter som slänger ut skattepengar utan att ta ett personligt ansvar för en enda krona.”

Krönika av Rolf Malm


Den problemskapande asylpolitiken

15,juli, 2

Följande skrev en person för en tid sedan:

”Sveriges problemskapande asylpolitik

Under ”På tvären”  skriver  Göran Albinsson Bruhner 18/5 att riksdagspartierna genom att hindra en fri debatt om svensk asylpolitik själva har orsakat att de sk missnöjespartierna ”finns och frodas”. Han ger tre exempel på frågor som väljarna ställer men som ingen etablerad politiker vill svara på:

”Varför kallas ekonomiska invandrare för flyktingar ? Varför vanvårdas mormor av hemtjänsten medan asylsökanden lever flott på hotell? Vad kostar egentligen den importerade brottsligheten?”

Lite fakta som belägger att de många folkliga frågorna om asylpolitiken är berättigade går trots allt att få fram.
1.
FN höll i mars ”International conference on migration” i Rom. Svensken Jonas Widegren vid FNs flyktingkommissariat bidrog med ett föredrag som har publicerats av OECD. Han meddelar: Huvuddelen av asylsökarna i Europa kommer hit av ekonomiska skäl. – ”Kanske endast en tredjedel av asylsökarna sedan 1983 kan anses behöva internationellt skydd.” – Mellan 50 och 80% av asylsökarna har inga dokument eller falska  – ”det finns klara tecken på att asylsystemen i Västeuropa och Nordamerika går mot slutligt sammanbrott”

2.
Ur statens offentliga handlingar 1991:1  kan man utläsa: Mellan hälften och två tredjedelar av Västeuropas asylsökare ”är personer  utan något starkare skyddsbehov som söker en bättre tillvaro” I Sverige var 72 procent dokumentlösa år 1989 – hur många som hade falska dokument  är givetvis okänt.

3.
Sveriges nuvarande ambassadör i Bonn sade för några år sedan att svenska asylregler var så lösa att minst en miljard främlingar hade rätt att få stanna i landet.

4.
Enligt utlänningspolisen hyser Sverige över 30000 oidentifierade  sk flyktingar, av vilka flera hundra har minst två uppehållstillstånd och därmed motsvarande förmåner. Polisen söker tusen sk flyktingar som är ”gömda” efter utvisningsbeslut.

5.
SOU 1991:1 skriver: ”Sveriges årskostnader per asylsökare ligger högt. 200 000 kr” (alltså per individ) Därmed bör invandrarministerns uppgift den 22 februari 1990 om att ”Sveriges flyktingåtaganden” då kostade fyrtio miljarder om året vara riktig. Det innebär att varje person i förvärvslivet arbetar minst en månad om året för att täcka kostnaderna.

Till sist: Jonas Widegren och SOU 1991:1 hävdar liksom jag att i-ländernas hjälp till tredje världen måste ändras, utformas så att den ”Undanröjer grundorsakerna till den ödeläggande  massmigrationen därifrån”, för att citera Widgren. Ändringsbehovet lär gälla Sveriges  slösande  och problemskapande asylpolitik mer än något annat lands.”

Slut inlägg.

Aktuell invandrarminister svarade tydligen med ett inlägg som jag ej sparat.  Dock har jag svaret:

”Vad kostar flyktingarna?

Tack invandrarminister Lööw för uppmärksamheten 8/6.på mitt inlägg ”Sveriges problemskapande asylpolitik” i SVD 4/6.

Du tycks godta alla mina faktauppgifter utom en – förklarar det fel att du sagt att Sveriges flyktingåtagande” kostar fyrtio miljarder om året. Utan framgång har jag tidigare bett Justitiekanslern utreda siffrans riktighet. Det är första gången jag ser din dementi.

Du påstår att rätta siffran är sex miljarder. Det misstror jag!  Sex miljarder är ju bara Migrationsverkets direkta kostnader för ett års asylsökare.

Vem betalar för alla icke-självförsörjande som kommit hit övriga år? Vem betalar för alla indirekta kostnader? Och vem betalar  ”Sveriges flyktingåtagande” i övriga länder?

Flertalet medborgare vill veta samtliga årskostnader  för asylinvandrare. Åtminstone måste följande delposter ingå:

Utbildning och löner till invandringens direkta handhavare, asylinvandrarnas uppehälle (mat,kläder, möblerade bostäder, städning, dagspengar osv), tolktjänst,asylutredningar, eventuella utvisningar, undervisning av alla slag, (bara  hemspråk kostar enligt SÖ en miljard per år) , studielöner, sjukvård, tandvård, barntillsyn, arbetsförmedling, resor,socialbidrag, arbetslöshetsersättningar (åt 60000 enligt pressen) ,allmän samhällsservice (i sport- anläggningar,bibliotek osv)  rättshjälp, polisens, advokaters, domstolars (extra) arbete, utökad brottshindrande bevakning, fängelsevistelse,  – och rymningar! Mer lär finnas som kostar, även om det saknas i min lite slarviga uppräkning.

Jag emotser  nu en sannfärdig officiell redovisning. Först när en sådan nått allmänheten kan asylkostnader diskuteras på saklig grund”

Ovanstående skrevs av SVEN-OLLE OLSSON Sjöbo. 910604. Ca 15 år sedan.

Han som blev näst intill lynchad av jude/vänstermedia.

Känns ovanstående igen? Praktiskt taget allt med den skillnaden att det är mångdubbelt värre nu!

Han har ju rätt. Men Sveriges skurkpolitiker gör allt för att bedra Sveriges folk och förstöra landets nationella karaktär.