Ammologi

15,mars, 20

Det påstås att barn som ammas längre får högre IQ.

Jag drar slutsatsen att Maud Olofsson, Annie Lööf, Åsa Romson , Birgitta Ohlsson, Reinfeldt och Borg gick på välling redan från början.

Annonser

Amning och alkohol

08,mars, 11

I DN och SVD kan vi läsa att livsmedelsverket nu skall ändra sina rekommendationer angående konsumtion av alkohol under amningsperioden.

Jag har ingen kompetens på området men min omedelbara reaktion är: Är det här något som livsmedelsverket skall hantera? Har man kompetens tilll det?

Detta är rimligen ett område för medicinisk expertis vilket medför att det borde vara socialstyrelsen som hanterar detta ämne. Är det livsmedelverket som är expertinstans när det gäller alkoholkonsumtion i största allmänhet för vuxna?

Mitt intryck är att det förda resonemanget är synnerligen tvivelaktigt. Man tycks göra en stor poäng av att alkoholen späds ut när den kommer via bröstmjölken. Ett barn i den här åldern väger väl 4 – 6 kg. En mycket liten kroppsmassa jämfört med en vuxen. Det torde innebära att man får multiplicera alkoholintaget med en faktor av minst 10 för att få en relevant jämförelse med en vuxen.

Detta är det rent kvantitativa resonemanget. Det som gör det hela kritiskt är den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. En fas som sannolikt är mycket känslig för yttre påverkan. Då syftar jag särskilt på hjärnans utveckling.

Alkohol är ett gift, ett nervgift. De katastrofala effekter som akohol har på vuxna är välbekant. Ett gift är alltid negativt för människokroppen oavsett viilka underliga resonemang som till och från förts om alkohol.

De tycker till och med att flera glas i veckan är OK!! Mycket tveksamt.

Livsmedelsverket säger att det inte finns mediciniska bevis för att alkohol under amning skadar.De eventuella hjärnskadorna på barnet visar sig sannolikt inte förran efter många år och behöver inte vara av det drastiska slaget. Hur vet man att inte de svårigheter som barn har i skolan inte till viss del beror på moderns alkoholintag?

Borde inte försiktighetsprincipen gälla i ett sådant här kansligt sammanhang?

Det här utspelet från livsmedelverket är minst sagt tvivelaktigt. Föräldrar som känner något ansvar för barnet bör ignorera denna rapport och iaktta en mer restriktiv hållning till alkohol under amningsperioden.

Senare tillägg:
I en ny artikel i SVD så antyds att det är mest fördomar, något slags förtryck mot kvinnor som de gamla råden bygger på. Det antyds att de beror på en gammaldags moral som var en motreaktion på det hejdlösa supandet för 100 år sedan. Nu är det slut med det, nu är är det fritt fram, näst intill botten upp! I artikeln hänvisas också till att skulle vara nyttigt att dricka små mängder alkohol.

Den här kvinnliga journalisten tycks vara angelägen om att hitta så många skäl som möjligt för vindrickande.

Är det självklart att man skall dricka vin? Det kanske blir ofarligare om det intas med tjusiga glas?

Systemet kanske kan rekommendera något lämpligt amningsvin?