Energiflum från regeringen

16,mars, 29

Energiministern och en miljöpartist skriver på DN debatt att om 20 år så är Sverige fritt från kärnkraft och fossilt  energiberoende.

Alternativa energikällor skall ha tagit över. Vindsnurror och solkraft i huvudsak. Till 2020 så skall fyra kärnkraftverk läggas ned vilket de ser fram mot. Samtidigt så inser de att det blir problem med energi- försörjningen i södra Sverige.

Någon lösning på det anges inte.

Redan när jag såg rubriken så blev jag nyfiken på hur de skall lösa problemet med energilagring av alternativkraften.  De nämner det bara i förbigående, att nya tekniska lösningar måste till.

Detta är helt avgörande. Annars kommer bara alternativkraften att konkurrera ut kärnkraften, utan att fungerande system ersätter den. Så länge som marknadskrafter skall sätta priset på energi. Så länge inte lagringsfrågan är löst så måste regeringen vidta åtgärder för att säkra att kärnkraften kan drivas lönsamt under den drifttid som kvarstår. Man kan tex avskaffa effektskatten till att börja med.

Det finns ingen lösning på lagringsproblemet vad jag vet. Då menar jag storskalig lagring som gör att industrin kan drivas störningsfritt under minst en vecka. Så länge inte detta problem är löst så är det bara gammal orealistiskt  flum från regeringen som presenteras på nytt.