Lagrat upp?

18,juli, 7

Ni har väl bunkrat inför helgen? Flera flaskor? Med Novitjok.

Jo, alkohol är också ett nervgift. Men i statliga butiker så utspätt så att det inte ger några direkta omedelbara symptom. Därför bedrägligt.

Någon gång i forntiden kom man på att man kunde bli ”rolig” om man åt jäst frukt.

Undan för undan så utvecklades metoderna att ta fram roligdrickat. Men sent om sider så insåg man att alkoholen var synnerligen ohälsosam i större mängder.

Det medförde att man i Sverige införde motbok för att befolkningen inte skulle supa ihjäl sig. I Ryssland har man hållit på att supa ihjäl sig i decennier.

Eftersom staten säljer denna industrikemikalie som dricka så anser man tydligen att folket behöver narkotikum.

Men då borde man utveckla något som är mindre fysiskt och psykiskt skadligt.

Min idé har länge varit att man skulle syntetisera fram något som har alkoholens ”positiva” egenskaper men drastiskt minskar skadeverkningarna på kroppen.

Det torde vara helt klart att en sådan dryck skulle kunna framställas.

En läkare skrev en gång att även små mängder är farliga. Cancer är en risk. Sedan kommer leverskador vid större mängder. Samt en lång rad andra skador vid långvarigt bruk

Men det fordras ett rationellt och klart tänkande samt modet att gå emot de stora ekonomiska krafterna i alkoholbranschen.

Det kan vi glömma med en rödgrön regering. Skulle vi kunna få det med en borgerlig regering? Med nära kopplingar till diverse finansoligarker? Inte troligt.

En socialminister med något så sällsynt som ryggrad skulle kanske kunna dra igång projektet.

Annonser

Mer hyckleri om alkoholen

11,juli, 19

Vill du inte köra hemkört så kan du få det hemkört.

Det är något vitsigt innebörden från en folkartist som sitter  i  Systembolagets styrelse.  Det är lika enfaldigt som när en sosse föreslog att spritpriserna skulle sänkas för att minska illegal spritinförsel.

Det är precis inga problem att skaffa sprit i det här landet. Samtidigt så vittnar det om en naiv okunnighet om alkoholens  effekter på organismen. Alkohol är bla ett nervgift, en kemikalie som inte är lämplig att använda som dryck. Det bedrägliga med denna typ av alkohol – det finns många – är att den inte ger akuta skador vid måttlig användning.

I och med att staten säljer alkohol så har staten sagt: ”Folket behöver droger”. Det är innebörden. Att man sedan jagar andra droger med polis det är en annan sak. Möjligen dubbelmoral.

Det som skulle göras, ett projekt finns i England, är att ersätta alkoholen med en annan typ av flytande drog som har dramatiskt mindre skadeverkningar. Specialister på droger  och läkare borde kunna sätta samman en ersättning som kan ersätta alkoholen.

Som framgår av länken så ökade alkoholrelaterade dödsfall tre gånger när alkoholmarknaden avreglerades i England. Liknande negativa erfarenheter hade man i Finland när man sänkte skatten på alkohol.  Det kunde man sagt på förhand.

SVD – Erfarenhet i England


Ska vi ha alkobönder?

10,november, 18

”Det är så dumt så man tror inte det är sant” säger Anna Heed,  EU-politiker för (s).

Det är inte ofta jag instämmer med (s) men det gör jag i detta fall fullständigt.  Det gäller förslaget om gårdsförsäljning av alkohol. Först gällde det egentillverkade produkter, nu har man utökat förslaget till att gälla utländsk alkohol!!

Jag stöder självklart alternativa aktiviteter för att hålla igång landsbygden. Men att sälja flytande knark med välkända skade- effekter, då är man inne på fel spår. Det innebär att gårdar blir minifilialer till Systembolaget vilket inte kan vara förnuftigt.

Vi skall inte ha fri försäljning av alkohol i detta land, det är nog illa som det är nu.  Det bör satsas på utveckling av landsbygden med kompletterande verksamhet, men det bör vara seriösa aktiviteter med  tyngre substans än att langa alkohol.

SVD1

SVD2

SVD3


Alkohol knark och missbruk

10,november, 2

Missbruket kostar 150 miljarder enligt ny rapport. Alkohol och knark ungefär lika mycket vardera, drygt 60 miljarder.

Vem är ansvarigt för detta då? Den enskilde individen kan sägas om om man vill göra en ytlig analys.  Riktigt så lätt kan man nog inte se på saken.

Staten säljer knark i form av alkohol. Därmed så säger staten: Folket behöver knark.

Staten tillåter dessutom försäljning av ytterligare en form av narkotika, tobak.

Spriten orsakar ensamt kostnader på drygt 60 miljarder, då finns det stark anledning att göra något åt det. Vad görs? I stort sett ingenting utöver viss information om alkoholens skadeverkningar i vissa sammanhang.   Det är en lam, förlåtande och överslätande attityd till alkoholproblemen. ”Alla behöver vi ju knark”, det är mycket av den underliggande värderingen.

Samtidigt så bedriver samma stat hård jakt på annan narkotika som inte staten säljer. Är det rädsla för konkurrens eller någon annan insikt?

Det är sant att viss annan narkotika ger obehagliga och drastiska effekter både på individen och indirekt på samhället.

Det är dock en märklig inkonsekvens från statens sida att sälja det ena och kriminalisera det andra.

Vad skall man göra med alkoholen?. En enkel åtgärd är att införa motboken som var ett effektivt medel för att begränsa konsumtionen. En annan självklar åtgärd som borde vidtagits för länge sedan är att starkt begränsa införselkvoterna från EU.

Varför alkohol? Ett urgammalt berusningsmedel som har den bedrägliga effekten att inte ge omedelbara märkbara skador på individen.  Det som uppfattas positivt med alkoholen torde vara att den ger en viss berusningskänsla samt har en avslappningseffekt. Det sistnämnda pga att alkoholen är ett nervgift. Det är nog i många fall denna effekt som känns positiv. Ungefär samma effekt som Valium eller Prozac eller andra ”lyckopiller”.

Om nu staten skall fortsätta att sälja knark så borde man utveckla produkten så att den blir mindre skadlig. Vad har gjorts? Inget vad jag vet med ett undantag.  Jag har länge haft idén att ersätta alkoholen med något annat som har de ”positiva” effekterna som alkoholen ger men drastiskt mindre  fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar.

Man borde ha målsättningen att det nya skall ge max 50% fysiska skador och max 25% övriga skador relativt alkoholen.

I England finns ett sådant projekt.  I detta försöker man ersätta alkohol med något bättre utan de vanliga skadeverkningarna. Projektet motarbetades delvis av myndigheterna otroligt nog. Hur läget är nu vet jag inte. Det finns starka ekonomiska intressen som vill stoppa en sådan utveckling.

Jag gissar att amfetamin och kokain kunde vara ingredienser. Observera i små doser. Plus andra substanser som experter  känner till. Helst skulle drycken ha sådana egenskaper att  i stora doser så mår individen sämre. Detta inträffar med alkohol också , men med  andra negativa effekter.

Problemet med tillvänjning är troligen svårt att helt komma från. Poängen med det nya skulle vara att även vid missbruk så blir konsekvenserna mycket mindre än med alkohol. Varför heter det ”Coca-Cola”? Jo därför att tillverkaren ville tillsätta en mindre mängd cocain i drycken. Dock stoppade myndigheterna detta. I stället så tillsattes koffein, något som vi missbrukar varje dag i form av kaffe.

Det här engelska projektet borde den svenska regeringen och alla andra regeringar stödja och prioritera. Tänk på de katastrofala effekterna som alkoholen haft i Ryssland.

Det vanliga knarket då?  En enkel och effektiv metod är att erbjuda missbrukarna gratis knark under kontroll. Det skulle knäcka mycket av knarkhandeln samt kraftigt minska kriminaliteten som ofta är kopplad till narkotikamissbruk.

SVD


Bryggeriernas krokodiltårar

10,april, 30

VDn för bryggeriföreningen hävdar att vi måste sänka alkoholskatten för att minska den illegala alkoholförsäljningen till i första hand ungdom. Hon menar att då skulle den illegala försäljningen  bli mindre lönsam och privata importen minska.

Ett mycket märklig resonemang.  Att de som vill ha alkohol skulle avstå pga detta är uppenbart nonsens.  Vad det handlar om är att bryggerinäringen tappat inkomster pga av privatimporten. Detta skulle vara en åtgärd för att förbättra bryggeriernas ekonomi.

Att sänka alkoholskatten är vansinne, det inser alla som har något att tänka med. Lösningen i detta fall är att kraftigt minska införsel- kvoterna. Dessa ökade extremt pga av EU-medlemskapet.

En sänkning av dessa kvoter med 75%  är rätt åtgärd. Varför inte regeringen verkställt detta det är frågan.  Det är ett folkhälsoärende och behöver inte betraktas som ett konkurrensärende.

SVD

Svar från IOGT-NTO


Alkoholen UT – EU bör stödja projektet

09,december, 28

Äntligen!!  En brittisk forskare  har påbörjat ett försök att hitta ett substitut till alkohol.  Den idén har jag haft i många år.

Målsättning:  Ett hitta en drog som har samma positiva effekter som alkohol men som saknar de flesta negativa.  Det som uppfattas som positivt är avslappningen och en kortvarig stimulanskänsla som kan infinna sig.  De negativa effekterna är en slöare hjärna med försämrat omdöme och tröga reflexer.  Fysiskt så  betyder negativa effekter skador på inre organ som lever, hjärna, hjärta och blodkärl.

Kan man hitta ett substitut som ger högst 25% av de nuvarande fysiska skadorna så skulle det innebära enorma positiva effekter i samhället.

Kraftigt minskad dödlighet, miljarder som kan sparas i sjukvården.  Mindre frånvaro från jobb, färre bilolyckor, det är några uppenbara vinster.

Varför har  inte detta gjorts tidigare??  Dels beror dels  på att alkohol har en slags helig position bland droger.  Det är en klassisk urgammal drog men erkänns inte av politiker som en drog vilket det självklart är.  Trots att alkoholen kostar samhället miljarder och orsakar tusentals dödsfall varje år så kommer inga initiativ för att hitta en ersättning.

Alternativet är sannolikt just det som denna forskare är inne på, att i utspädd form använda de kemiska substanser som i dag används i mediciniska sammanhang och som har just de egenskaper som betraktas som positiva hos alkoholen.

Troligen blir en kombination av sådana substanser lösningen. Samtidigt så bör dessa ämnen ha så lite beroendeskapande egenskaper som möjligt.  Det är ett mediciniskt/kemiskt  ingenjörsjobb att ta fram denna konstruktion.  Det är dock naivt att tro att man kan finna den ideala drogen som inte har några negativa effekter.
Det räcker med att det nya har kraftigt reducerade negativa verkningar på människan.

Varför tillåts alkohol överhuvudtaget??  Det faktum att politiker organiserar och stöder alkoholutbud innebär att de säger:

Folket behöver droger.

Samtidigt som de hävdar att användningen  av andra sorters droger är gravt kriminell. Den inställningen är i många fall riktig, men det som orsakar  problemen är överdosering eller bristande insikt om drogernas effekter. Jag försvarar inte användning av droger men jag pekar på politikernas inkonsekvens.

Det projekt som den brittiska forskaren startat borde stödjas av EU med tiotals miljoner för att snabbt få fram en acceptabel produkt. Typiskt att han inte får något stöd från sin regering.

Det finns en gigantisk internationell alkoholbusiness som säkert kommer att försöka att hindra forskningen.  Därför bör regeringar resolut visa att man stödjer framtagandet av en ersättning för  alkoholen.

SVD


Alkohol och graviditet igen.

09,augusti, 10

Så har då kommit en ny rapport som starkt misstänker att även liten alkoholkonsumtion under graviditeten kan orsaka skador på fostret.  Det bekräftar vad jag misstänkt hele tiden, det behövs bara sunt förnuft för att inse det.

Alkohol är ett gift, det är väl uppenbart att ett foster  som sannolikt är mycket känsligt för gifter av olika slag, mycket känsligare än vad en vuxen människa är, kan påverkas i sin utveckling.

Livsmedelverket har tidigare varit ute och åkt på djupt vatten i frågan.

SVD

Tidigare inlägg