Ny referens för a-kassan behövs

12,september, 11

Nu är det tjafs om a-kassan igen. Få får ut 80% av sin inkomst. Det är ju inte så konstigt eftersom det inte är aktuell inkomst som utgör grund utan ett belopp  på drygt 18000.

Detta belopp har inte höjts på 10 år.

Många har nu tilläggsförsäkringar, privat eller genom facket. Då är frågan är det helt fel?

Personligen kan jag tycka att a-kassa skall vara en grundförsäkring så att man kan klara hyra och det nödvändigaste.

Att höginkomsttagare inte får 80% det tycker jag är OK. De har råd med extraförsäkring.

Att referensbeloppet ligger fast är ju inte så lyckat. Man kan tex låta referensbeloppet utgöra 80% av genomsnittslönen i TCO.  Den ligger väl  något över 30000/mån.   Det innebär att referensbeloppet blir runt 24000 i stället för nuvarande drygt 18000.

Med denna metod så kommer a-kassan att följa kostnadsutvecklingen i stort.


Slå ihop försäkringarna

11,september, 26

På SVD debatt så föreslås sammanslagning av a-kassa och sjuk- försäkring.  Ett riktigt förslag. Det borde ha gjorts för länge sedan.  Undersökningar visar att majoriteten vill ha det så. Fackföreningarna skall inte ha något med a-kassan att göra.  A-kassa är en nödvändig försäkring som  andra likartade system. Avgifterna bör dessutom vara låga och inte branschrelaterade.

Om jag inte minns fel så är detta genomfört i Norge.  Allt är inte fel i Norge. Om man bortser från vädret och maten.

SVD – Almega om sammanslagning