Gastransporter och juridik

09,januari, 7

Gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina  håller på att orsaka kris för flera länder pga dess beroende av den Ryska gasen.

Det är orimligt att system för  internationell energiförsörjnning skall kunna stoppas av ett transitland.

Det måste skapas en internationell lagstiftning som går ut på att ett transitland eller ett leverantörsland inte skall kunna stoppa eller begränsa överföringen pga av konflikt gällande systemet eller pris- sättning. Inte heller av politiska skäl.

Konflikter skall hanteras i domstol.

I extrema fall  skall en internationell millitär styrka kunna gå in i det aktuella landet för att säkra leveranser.

Det innebär inte en krigsförklaring mot landet utan endast en selektiv åtgärd gällande energisystemet.

De vore lämpligt att en internationell  organisation sköter underhåll, inspektion och drift av systemen i hela dess längd.

Funnes denna lagstiftning så skulle inte Ryssland behöva lägga ledning på Östersjöns botten.

DN

SVD


Etanolen – ett komplement

08,juli, 20

DN debatt kritiserar motorjournalisten Lasse Swärd  Mattias Goldmann för en lobbyverksamhet som  han  inte gillar.

Goldmann företräder Gröna bilister men är samtidigt yrkeslobbyist på PR-firman Westander. Swärd menar att Goldmann blandar ihop sin roll som lobbyist och företrädare för gröna Bilister.

Oavsett detta så anser jag och allt fler att etanolen bara är ett stickspår i bränsle- och klimatsammanhang.

Det finns självfallet ingen möjlighet att täcka stora delar av världens  bränslebehov med etanol.  Speciellt inte som det redan nu blivit matbrist pga överexploatering av åkermark för bränsleproduktion.  Etanol och biogas är  bra komplement som skall utnyttjas  till den gräns det är lämpligt. Dock finns det bara ett framtidsbränsle med tillräcklig volymkapacitet. Detta bränsle är vätgas.

Jag länkar till två tidigare inlägg på bloggen.

Vätgasen – framtidsbränslet

KLimatkrisen


Bra men fel partner

08,juli, 7

DN debatt skriver Maud Olofsson och USAs biträdnade energiminister om ett gemensamt projekt för att att ta fram en  effektivare elbil med tillhörande kringsystem.

Som projekt kan man tycka att det är ett bra initiativ. Samtidigt reagerar jag mot den ständiga naiva fixeringen till USA. Försvaret, FRA, och nu detta. Olofsson har ju praktiserat i USA och det tycks ha satt djupa spår.  Sverige uppträder återigen som amerikansk delstat eller marionett.

Det är betydligt mer naturligt att man utvecklar liknande projekt inom EU för att utveckla tekniken inom unionen än att hjälpa en krigförande skurkstat med det de inte klarar själva.

Man talar om utveckling av elfordon och om hållbar bioteknik. Elkraften kommer från atom- och kol- kraftverk  som inte  är särskilt miljövänliga på sikt.

De sitter delvis  fast i det stickspår som kallas biobränsle. Det är ett komplement men inte huvudspåret som jag  hävdar i nedanstående länkartikel.

Vätgas enda alternativet


Vätgas är bränslet för framtiden – biobränslen bara komplement

08,juli, 3

Reaktionen mot storsatsningar på etanol och biobränslen är riktig. På DN debatt så kräver (fp) stopp för satsningar på biobränslen. Det är naivt att tro att världens bränslebehov kan täckas på detta sätt. Det blir bara ett bidrag i marginalen som kan täckas. Effektiv jordbruks- mark får inte användas till bränsleproduktíon i någon högre utsträkning. Det måste bli lagstiftning om detta. Det är lika sjukt att man röjer regnskog för att odla oljepalmer.

Det finns bara ett bränsle som är hållbart på sikt och som kan produceras i tillräckliga mängder. Detta bränsle är vätgas. Vätgas framställs ur vatten som vi har obegränsade mängder av.

Vilken satsning på vätgas bedrivs i Sverige? Jag har inte hört talas om någon större satsning. Förmodligen finns mindre projekt här och där på universiteten. Men insikten på regeringsnivå att en storsatsning måste ske tycks inte finnas. I Tyskland har man satsat betydligt mer. BMW har länge drivit projkt med vätgasdrift av bilar. Även när det gäller solkraft så är Tyskland långt framme.

Med nuvarande teknik så är det energikrävande att producera vätgas. Solkraft kan användas till detta men grundtekniken måste utvecklas. Det är där en del av forskningen måste sättas in, att finna effektivare metoder för att få fram vätgas.

Den svenska regeringen som leds av räknenissar och politiska broilers är okunnig om teknik vilket också får konsekvenser för utvecklingen. Var finns IT-departement, Energidepartement och Teknikdepartment?

När det gäller solkraft så är väl Sverige snart det mest efterblivna landet i EU.

Biokraft är ett komplement. Att utnyttja gas från reningsverk och soptippar borde bli obligatoriskt. Soptipparna står förmodligen och spyr ut metangas, varför inte utnyttja den? Stick in en massa perforerade rör i tipparna , jag gissar att man skulle få ut stora mängder gas.

Senare tillägg:
OK jag kanske får ändra mina omdömen något. Det pågår faktiskt en del arbete inom området som framgår av länkarna. Det är positivt. Huvudproblemen är alstringen och lagringen av vätgasen. Det är där insatserna måste göras.

http://www.teknat.uu.se/forskning/program.php?vetenskapsid=&forskomr=7&id=8&lang=sv

http://www.vatgas.se/

http://hd.se/skane/2008/04/05/vaetgas-framtidens-drivmedel/

http://www.aga.se/International/Web/LG/SE/likelgagase.nsf/docbyalias/about_vatgas

http://ec.europa.eu/research/leaflets/h2/page_104_sv.html

Hynor