Asylregler måste sägas upp och nya skapas

Sakta börjar man på diverse håll  komma till insikt om  att det nuvarande asylsystemet inte fungerar.

Systemet kom till efter WW 2 och präglades i hög grad av judarnas problem före och under kriget.

FN står bakom systemet, det är ingen lag som någon nation behöver följa men de flesta har antagit principerna.

Det kanske fungerar under ”normala” förhållanden  då ett  relativt litet antal individer har konkreta skäl att lämna sitt land.

Som vi har sett så fungerar det inte då det börjar likna folkvandring där bara en minoritet är flyktingar med asylskäl och majoriteten är ekonomiska migranter som har tröttnat på den stagnation som religiös fanatism och korrupta ledare orsakat i deras hemländer.

Alltså måste de  naiva  och globala  asylreglerna  skrivas om till ett striktare och  hårdare regelverk. Varje nation kan säga upp tidigare avtal och införa ett regelverk som fungerar och vilket är  nöd- vändigt pga de erfarenheter som gjorts under senare år.

Några förslag:

1.
Varje huvudregion måste klara sina egna flyktingproblem.  Som huvudregion räknas det som brukar kallas världsdelar.

2.
Flyktingar i en huvudregion har ingen rätt att söka/få asyl i annan huvudregion.

3.
Flykt är ett tillstånd av tillfällig karaktär pga problem  i hemlandet. För flyktingen som får tillfälligt uppehållstillstånd skall det göras klart att den är skyldig att återvända då situationen så medger.

3;1
Flykting utan ID-handling avisas direkt vid gränsen.

3:2
Flykting som uppenbarligen saknar asylskäl skall avvisas inom kort tid.

3:3
Flyktingar som söker asyl skall tills ansökan behandlats hållas i inhägnat och bevakat förvar. Vid avslag så kan därmed individen avvisas direkt för transport ut ur landet.

4.
Det normala är att flyktingar får ett tillfälligt uppehållstillstånd  om asyl beviljas  (TUT) som kan variera i längd beroende på förhållanden i hemlandet. I de fall återvändande på sakliga grunder är svårt så kan permanent uppehållstillstånd ges. Vilket inte är självklart. Dock tidigast efter fem år med TUT.

5.
En flykting som får TUT är skyldig att undervisa sina barn i hemlandets språk under asyltiden.

6.
Flyktingar med TUT skall härbärgeras i inhägnade och bevakade läger tills de skall lämna landet. De skall inte ”integreras” i samhället utan tiden i lägret skall ägnas åt barnens  och egen utbildning inför återvändandet.

7.
Flyktingar med TUT har ingen rätt att kräva skolgång för sina barn.

8.
Flyktingar har ingen rätt att kräva att samhället skall förse dem med bostad.

9.
Ansökan om asyl skall göras från eget eller närliggande land genom att ansökan skickas per post eller lämnas in till ambassaden som skickar den vidare.

10.
Anhörighetsinvandring skall tillåtas ytterst restriktivt. I de fall där det är uppenbart att den asylsökande är ett”ankare” en test  för att se om asyl medges så skall avslag/utvisning ske direkt. Lämnar man en stor familj i ett land där ankaret påstår att det är för farligt att vistas så är det ett bevis på att asylskäl saknas.

11.
I de fall då ”ankaret” är en yngre person, i vissa fall ett barn, och det är uppenbart att föräldrarnas sänt familjemedlemmen för att testa så skall:
1.
Asylansökan avslås
2.
Om det i sällsynta fall skulle finnas asylskäl för ”ankaret” så skall ingen anhörighetsanknytning /invandring medges.

12.
I de fall då det visar sig att asylanter med  PUT reser tillbaka till hemlandet efter att de fått PUT, dvs asylansökan var falsk, så skall uppehållstillståndet dras tillbaka och personen/familjen återsändas till hemlandet.

13.
Ekonomiska eller sociala problem i hemlandet är inget som är asylskäl.

14.
Flykt från militärtjänst är inget asylskäl.

15.
Flykt med den allmänna motiveringen att  hemlandet är en diktatur utgör inget asylskäl.

16.
Individer som vistas illegalt i landet skall inte ha någon rätt till allmän välfärd eller skolgång för barnen.

17.
Allmänna ömmande eller humanitära skäl är inget skäl för asyl.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: