”Under skatter vi………

15,maj, 1

………………digna ner….” sjunger väl socialdemokraterna idag 1:a maj. En fras i Internationalen.

Vem är värsta skattehöjarpartiet?

Jo socialdemokraterna!!

Det medför vissa problem att integrera argumentation från 1800-talet  i den svenska politiken i dag.  Det finns en viss risk för att socialisterna framstår som politiska nostalgiker som inte inser vilken tidsålder de befinner sig, med de krav på nytänkande som det kräver.