Flumpedagoger utan kunskaper

I DN skriver fyra professorer i pedagogik om PISA-resultaten och filosoferar om dessa kan utnyttjas till en förbättring.

De tycker att man skall tillsätta en kommission som åker till de länder som lyckats bäst och noterar vilka av deras metoder som ger ett bättre resultat än de i Sverige.

De behöver inte åka långt. Det räcker att åka över Bottenviken.

För en tid sedan så skrev en forskare om den finska skolan i SVD. Rubriken var: ”Sverige har missförstått den finska skolan” ungefär. Verkade underligt då det är välkänt att Finland presterar betydligt bättre resultat.

Efter att ha läst artikeln så klarnar det dock vad han menade.

Missförståndet består i att svenska politiker tycks tro att den finländska skolan är byggd med relativt färska politiska beslut som skiljer sig från motsvarande svenska och därför så går det bättre i Finland.

Så är det inte. Förklaringen kan hämtas i den finska historien och utvecklingen i landet.

Man kan säga så här: Finland hakade inte på den vänstervridna och ”progressiva” skolan i början av 70-talet. Det gjorde däremot den svenska skolan. Vänstervridningen förstärktes ytterligare i början av 90-talet med läroplan 94. Samtidigt infördes kommunaliseringen.

Det sammantagna resultatet av detta vet vi, närmast katastrof.

Man kan se det så här: Finland och Sverige  har kört två olika skolsystem parallellt under 40 år. Finland har behållit den gamla skolan som bevisligen fungerar. Sverige ha kört den ”moderna” vänstervridna skolan med känt resultat.

Facit finns färdigt, bara att avläsa. Den gamla finska modellen fungerar, den svenska fungerar inte.

De kritiserar Björklund för att vilja ha ett förstatligande av skolan  utan att han förklarar hur detta skulle förbättra läget.

Det kan jag förklara. Genom att staten tar över finansiering av lärarlöner och läromedel så händer: Kommunerna kan inte använda skolan som budgetregulator. Det innebär att det uppstår lugnare arbetssituation i skolan, eleverna får användbara och aktuella läromedel till skillnad från i dag då de endera har gamla trasiga böcker eller inga böcker alls, de tilldelas stenciler på aktuellt ämne.  Kommunerna kan inte  manipulera de lokala skolsystem med åtföljande oro som följd. Det innebär sammantaget en stabilitet  och ökad arbetsro.

Kraven på lärarstudenter måste öka. En självklarhet då det inte ställs några krav alls för närvarande. Den nuvarande regeringen vill inte ens ställa dessa krav omedelbart, de vill vänta på en utredning i nästan tre år!!! Precis som om det inte  finns akuta kvalitetsproblem idag!!!

Förstå hur undervisning leder till lärande…

”Flera internationella studier visar att lärarens kompetens och skicklighet är avgörande för vad eleverna lär sig i skolan. Det som blir en alldeles specifik förutsättning för lärandet i skolan är att lärarna måste veta hur eleverna gör då de lär sig”

Professorerna kommer till den för dem sensationella slutsatsen att lärarnas kompetens är starkt bidragande till goda resultat i skolan. De hänvisar till internationella studier.  Det säger en del om den nedbrytning och degeneration som skolmarxisternas genomfört i den svenska skolan.  Det är en självklarhet att bra lärare är avgörande för resultatet. I den svenska skolan har lärarnas frånvaro som lärare  enligt Lpo94 medfört att det tydligen måste  forskas om vilken roll läraren har.

”Lärarna måste få veta hur eleverna gör då de lär sig…” skriver de lärde (?)

Dessa vuxna individer som åtminstone på pappret har en avsevärd tid i skolbänken bakom sig och har uppnått  höga akademiska titlar, har alltså ingen aning om hur det går till för att lära sig nya saker, inga som helst egna erfarenheter??

Man blir rätt frågande inför dessa egendomliga utsagor.

Är det inte lärare och ”pedagoger” som skall lära eleverna en metodik för inlärning?
Att yngre elever inte har någon utstuderad teknik för inlärning det är naturligt. Det är en viktig del av inlärningsprocessen som bör delges eleverna på ett tidigt stadium.

Förstår inte professorerna det??

Det som stått klart länge är att den marxistiska flumskolan inte fungerar. Om jag inte minns fel så är det ca 80000 ungdomar arbetslösa, de söker inte arbete, de studerar inte.

Det är de som slagits ut av den röda flumskolan och inte har några godkända betyg från någon utbildning. De har fått sina liv förstörda pga politikers och skolmarxisters experiment med dem och med skolan. Detta är priset för  politikernas  misslyckade experiment med ungdomar som försökskaniner.

De ansvariga bör åtalas för brott mot nationen.

Vad den finska skolan visar är att den gamla skolan fungerar. Den lärarledda och ”auktoritära” skolan.

Undervisningen måste vara lärarledd, speciellt för yngre elever. Den måste också vara ”auktoritär” , dvs läraren skall ha kontrollen i skolsalen, vara ledaren som inte tolererar störande beteende i olika avseenden. Inget av detta har uppfyllts i flumskolan. Därför har skolan spårat ur.

Den självklara slutsatsen är att skolan skall återgå till den gamla modellen i väsentliga avseenden.

Dessa sk professorer tycker att man skall undersöka varför skolan fungerar i vissa länder.Dessa länder är Finland,Korea,och Kina. Det behövs inga nya studier, det är redan bekant hur det fungerar i dessa länder.

De kallar sig pedagoger men tycks inte ha elementära kunskaper om hur inlärning går till. Det kallas inkompetens.

När jag läste artikeln så tyckte jag att i början så hade de rätt inriktning. Dock, ju längre jag läste ju sämre blev intrycket.

Nya kommissioner och utredningar om sådant som redan är känt. Deras syfte är tydligen få ansvara för nya onödiga projekt, troligen för att fördröja konkreta åtgärder som styr in skolan på rätt spår.

Artikel – DN

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: